Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je pondělí 4.3.2024, svátek má Stela 

Hledej na Rozhledně

Statistika Rozhledny

Počet autorů: 509
Registrovaní čtenáři: 524
Publikovaných článků: 13677
Komentářů: 11411


MěřeníLiterární soutěže

Přidej literární soutěž  Zobraz i již ukončené soutěže


Seznam aktuálních literárních soutěží

Chomutovský kalamář 2024  - Uzávěrka: 31.03.2024

Web soutěže: http://https://www.domecek-chomutov.cz/souteze/25-
Kontaktní e-mail: Antonin.Klier@domecek-cho

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. PODMÍNKY: a) PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. (obecně se rozumí normo strana textu obsahující 1800 znaků) b) POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. c) MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. (obecně se rozumí normo strana textu obsahující 1800 znaků) Tématem letošního roku: „Ať žijí duchové“ * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd., které si sám libovolně zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu: Středisko volného času Domeček Chomutov Radoslav Malarik Jiráskova 4140 Chomutov 430 03 nebo emailem na adresu: Antonin.Klier@domecek-chomutov.cz Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik 731 610 570, reditel@domecek-chomutov.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Každá práce musí být odeslána či osobně předána společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:

Středisko volného času Domeček Chomutov
Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03

nebo emailem na adresu: Antonin.Klier@domecek-chomutov.cz

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Soutěž SIGu Literární tvorba  - Uzávěrka: 31.12.2023

Web soutěže: http://elize.eu/SIG.html
Kontaktní e-mail: sig.soutez@seznam.cz

SIG Literární tvorba je skupina pro tvůrčí psaní působící od r. 2014 v české Mense. Od r. 2015 pořádáme tématickou literární soutěž, letos 1iž 8. ročník. Kategorie/ žánr: próza /povídka, esej, fejeton Téma: Zámek nekonečno Věk: neomezeno (zvláštní kategorie dětí a mládeže do 14 a 17 let) Uzávěrka: 31.12.2023 Ceny: text ve sborníku, věcné ceny, možnost vystoupit v autorském čtení, diplomy a upomínka pro všechny účastníky Zakončení: slavnostní vyhlášení v Praze s kulturním programem podrobné propozice a přihlášky jsou na stránkách elize.eu/SIG.html Sestřih ze zakončení v r. 2022: https://www.youtube.com/watch?v=h32DxEBZOMU

Soutěžní příspěvky zasílejte na: sig.soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Eliška Anna Kubičková


Pisálek 2023  - Uzávěrka: 31.08.2022

Web soutěže: http://https://kultura.klasterec.cz/index.php/comp
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Práce ve wordu můžete posílat pouze elektronicky na email: radka.zadinova@seznam.cz (heslo Pisálek 2023). Jako obvykle soutěžíme ve třech věkových kategoriích (žáci 13-15, studenti 16-19 a dospělí 20 a víc) a dvou literárních: poezie (volné téma) a próza (volné téma v rozsahu max do tří normostran formátu A 4, řádkování 1,5). Své práce můžete posílat už teď a čas máte až do konce prázdnin. Uzávěrka soutěže je 31. 8. 2022 a slavnostní vyhlášení se bude konat ve čtvrtek 2. 3. 2023 na velkém sále Kultruního centra v Klášterci nad Ohří v 18 h.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: radka.zadinova@seznam.cz (heslo Pisálek 2023)
Soutěž vložil: Renata


Chomutovský kalamář 2022  - Uzávěrka: 31.03.2022

Web soutěže: http://https://www.domecek-chomutov.cz/souteze/25-
Kontaktní e-mail: reditel@domecek-chomutov.

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. PODMÍNKY: a) PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří normostran (obecně se rozumí normostrana textu obsahující 1800 znaků) b) POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. c) MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné normostrany (obecně se rozumí normostrana textu obsahující 1800 znaků) Téma v letošním roce: „Alkohol“ * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let, 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd. , které si sám libovolně zvolí) . Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu: Středisko volného času Domeček Chomutov CVK - k rukám: Radoslav Malarik Jiráskova 4140 Chomutov 430 03 Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik 731 610 570 , reditel@domecek-chomutov.cz Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 27.05.2022 od 17,00 v Chomutovské knihovně. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, v sekci olympiády a soutěže, na facebookových stránkách Domeček Chomutov, facebookových stránkách Chomutovský Kalamář a taktéž v Týdeníku Nástup.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček Chomutov
CVK - k rukám: Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03

Soutěž vložil: Renata


Cena Karla Čapka  - Uzávěrka: 20.11.2021

Web soutěže: http://https://www.facebook.com/CenaKarlaCapka/
Kontaktní e-mail: ckc@fandom.cz

Soutěží se v těchto kategoriích - díla žánru sci-fi a fantasy o rozsahu: • mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer) • krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků) • povídka (30 001 až 90 000 znaků) • novela (90 001 až 450 000 znaků). Podmínky soutěže: Své dosud nikde (tj. ani nikde na internetu) nepublikované práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě (textové formáty RTF,TXT, DOC, DOCX, ODT) emailem (v textu mailu prosím uveďte své jméno, eventuálně pseudonym, neuvádějte identifikaci autora v textu práce ani jejím záhlaví či zápatí) a současně ve dvou čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora kdekoli v textu práce) na adresu sekretáře: Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno (e-mail CKC(at)FANDOM.CZ) Do zásilky prosíme, přiložte průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné, nikoli však nutné, přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen) a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat, a názvy všech zaslaných soutěžních prací - u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede sekretář. Průvodku je vhodné přiložit i k emailu. Dále prosíme, vyplňte webový formulář Přihlášky, prohlášení a souhlasu v souladu s GDPR, který je k dispozici v sekci Registrace (https://fandom.cz/index.php/ckc/reqistrace). Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme, provádějte bankovním převodem na účet u FIO banky. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. číslo účtu je 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN a údaje pro SEPA platbu (vnitrostátní) jsou následující: IBAN: SK87 8330 0000 0025 0044 7940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu provádějte jako běžnou vnitrostátní nebo SEPA platbu, rozhodně ne jako mezinárodní). Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování utf-8). Pokud nemáte vhodné prostředky, výtisky není potřeba sešívat, stačí zkompletovat je pomocí kancelářské svorky nebo vložit do přehnutého papíru. Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či kdekoli na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu! Sekretář soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakákoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


SEIFERTOVY KRALUPY 2020  - Uzávěrka: 31.05.2020

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 25. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích: • 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) • nad 18 let bez omezení Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou musí obsahovat: • tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. • u elektronických verzích je nezbytné, aby údaje byly vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních (přílohy ve formátu doc. nebo pdf.). Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020. Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, k rukám A. Levého, viz níže, v případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. 778 772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, ,,Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek 2020  - Uzávěrka: 30.04.2020

Web soutěže: http://knihovna.klasterec.cz/
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran, řádkování 1, 5!!! Práce je nutné odevzdat pouze elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2020).Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Termín uzávěrky je 30. dubna 2020. K účasti na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni e-mailem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz. Termín slavnostního vyhlášení je čtvrtek 18.6.2020 od 16:30h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení. V případě malého zájmu o tuto literární soutěž si pořadatel vyhrazuje právo ji zrušit. Soutěžní příspěvky zasílejte na: Přihlásit a díla poslat pouze na uvedený e-mail knihovnice, která soutěž organizuje. Předmět zprávy: Pisálek 2020

Soutěžní příspěvky zasílejte na: e-mail knihovnice Radky Zadinové: radka.zadinova@seznam.cz
předmět: Pisálek 2020

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 31.03.2020

Web soutěže: http://www.domecek-chomutov.cz/olympiady-a-souteze
Kontaktní e-mail: kostalova.domecek@gmail.c

Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní „máme rádi zvířata“ * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Petry Košťálové, 721753704, kostalova.domecek@gmail.com Jiráskova 4140 430 03 Chomutov * Uzávěrka je 31.března 2020. Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 21.05.2020. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, na fb Domeček Chomutov, v Týdeníku Nástup…

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK - k rukám Petry Košťálové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Soutěž SIGu Literární tvorba  - Uzávěrka: 31.12.2019

Web soutěže: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lite
Kontaktní e-mail: sig.soutez@seznam.cz

Tématická literární soutěž probíhající od roku 2015. Pořádá zájmová skupina SIG Literární tvorba založená za účelem rozvoje tvůrčího psaní. Žánr: povídka Téma: personifikace Podrobné propozice a přihláška jsou zde: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

Soutěžní příspěvky zasílejte na: sig.soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Eliška A. Kubičková


Pisálek 2019  - Uzávěrka: 30.04.2019

Web soutěže: http://knihovna.klasterec.cz/
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat pouze elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2019).Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Termín uzávěrky je 30. dubna 2019. K účasti na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni e-mailem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz. Termín slavnostního vyhlášení je čtvrtek 13.6.2019 od 16:00h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení. V případě malého zájmu o tuto literární soutěž si pořadatel vyhrazuje právo ji zrušit.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Přihlásit a díla poslat pouze na uvedený e-mail knihovnice, která soutěž organizuje. Předmět zprávy: Pisálek 2019
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 31.03.2019

Web soutěže: http://www.domecek-chomutov.cz
Kontaktní e-mail: kostalova.domecek@gmail.c

Soutěž je určena autorům starším třinácti let. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA - autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma v letošním roce zní Krušné hory. * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na uvedenou adresu * Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 16.05.2019. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK - k rukám Petry Koštálové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Cena Ivony Březinové  - Uzávěrka: 28.02.2019

Web soutěže: http://https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/
Kontaktní e-mail:

Pátrejte po osmičkových zážitcích a životních příbězích babiček a dědečků! Odhalte, jak se žilo v době, kdy byli ještě dětmi nebo náctiletými. Nemáte již své vlastní prarodiče a chcete se také účastnit? Co se zeptat strýčka, tetičky nebo třeba svého staršího souseda. Můžete také navštívit blízký domov seniorů, starší generaci jistě potěší váš zájem o příběhy jejich životů a rádi se o ně s vámi podělí. Napište o tom a zapojte se do soutěže mladých spisovatelů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Formulář na stránkách:
https://www.psanipomaha.cz/literarnisoutez/

Soutěž vložil: Vladimír Havelka


Chomutovský kalamář  - Uzávěrka: 28.06.2018

Web soutěže: http://www.chomutovskykalamar.cz/
Kontaktní e-mail:

Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov. Podmínky: A/ PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří stran. B/ POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. C/ MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné strany. Téma je v letošním roce věnováno 100.výročí vzniku republiky, proto práce musí obsahovat slovo Československo. Toto téma je pojato zcela volně. Je možné věnovat se stovce jako takové, významu osmiček v naší historii a v našich životech. Můžeme vyjádřit pocit národní hrdosti, vlastenectví, zachytit krásy naší země. * Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. * Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. * Práce nesmí překročit povolený rozsah. * Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. * Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky. * Každá práce musí být odeslána či osobně předána v šesti vyhotoveních společně s přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Milana Märce, 602 118256, reditel@ddmcv.cz Jiráskova 4140 430 03 Chomutov * Uzávěrka je 28.června 2018. Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 10.10.2018. Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, na fb Domeček Chomutov, na twitteru, v Týdeníku Nástup….

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček CVK - k rukám Milana Märce
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek 2018  - Uzávěrka: 30.04.2018

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat pouze elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2018).Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Termín uzávěrky je 30. dubna 2018. K účasti na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni e-mailem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz. Termín slavnostního vyhlášení je 14.6.2018 od 16:00h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení. V případě malého zájmu o tuto literární soutěž si pořadatel vyhrazuje právo ji zrušit.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: jen e-mailem!
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Můj svět 2018  - Uzávěrka: 31.12.2017

Web soutěže: http://https://www.knihovnafm.cz/sluzby/muj-svet/
Kontaktní e-mail: dvorakova@mkfrydek.cz

Městská knihovna Frýdek-Místek vyhlašuje 25. ročník literární soutěže Můj svět pro autory od 15 let. Téma je v obou kategoriích volné. Kategorie: 1) Próza: - 15–18 let - 18–30 let - 30 a více let Maximální délka příspěvku: 3 strany formátu A4. 2) Poezie: - 15–18 let - 18–30 let - 30 a více let Soutěžit mohou maximálně 3 básně jednoho autora. Soutěžní práce mohou autoři zasílat do 31. 12. 2017, a to buď e-mailem na adresu dvorakova@mkfrydek.cz, nebo poštou na adresu frýdecké knihovny (Jiráskova 506, 738 01, Frýdek-Místek).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: dvorakova@mkfrydek.cz
nebo poštou na adresu frýdecké knihovny:
Jiráskova 506
Frýdek-Místek
73801

Soutěž vložil: Městská knihovna Frýdek-Místek


Po bouři  - Uzávěrka: 30.09.2017

Web soutěže: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lite
Kontaktní e-mail: elize@volny.cz

SIG Literární tvorba, zájmová skupina v Mense ČR, pořádá 3. ročník tématické soutěže, tentokrát na téma "Po bouři". Soutěží se v kategoriích próza a poezie. Podmínky: každý může poslat nejvýše jedno prozaické dílo (povídka, esej) v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků, a jedno básnické dílo (nejvýše 3 básně). Věkové omezení není. Texty by měly odpovídat tématu a měly by mít dostatečnou literární, stylistickou a jazykovou úroveň. Odměny: pro všechny účastníky diplomy a knížky, nejlepší texty budou zařazeny do sborníku. Soutěž probíhá ve dvou kolech, kdy v 1. kole hodnotí soutěžní texty odborná porota, ve 2. kole čtenáři. Na závěr soutěže proběhne slavnostní vyhlášení a křest sbírky v Praze. Podrobné podmínky a přihláška jsou ke stažení na stránkách níže.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: lit.soutez2017@seznam.cz
Soutěž vložil: Eliška Anna Kubičková, SIG Literární tvorba


Po bouři  - Uzávěrka: 30.09.2017

Web soutěže: http://www.mensa.cz
Kontaktní e-mail: elize@volny.cz

SIG Literární tvorba, zájmová skupina v Mense ČR, pořádá 3. ročník tématické soutěže, tentokrát na téma "Po bouři". Soutěží se v kategoriích próza a poezie. Podmínky: každý může poslat nejvýše jedno prozaické dílo (povídka, esej) v rozsahu nejvýše 15 tisíc znaků, a jedno básnické dílo (nejvýše 3 básně). Věkové omezení není. Texty by měly odpovídat tématu a měly by mít dostatečnou literární, stylistickou a jazykovou úroveň. Odměny: pro všechny účastníky diplomy a knížky, nejlepší texty budou zařazeny do sborníku. Soutěž probíhá ve dvou kolech, kdy v 1. kole hodnotí soutěžní texty odborná porota, ve 2. kole čtenáři. Na závěr soutěže proběhne slavnostní vyhlášení a křest sbírky v Praze. Podrobné podmínky a přihláška jsou ke stažení na stránkách níže: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

Soutěžní příspěvky zasílejte na: lit.soutez2017@seznam.cz
Soutěž vložil: Eliška Anna Kubičková, SIG Literární tvorba


Seifertovy Kralupy  - Uzávěrka: 31.05.2017

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí. 5. 2017. Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
„Seifertovy Kralupy“
k rukám A. Levého
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek 2017  - Uzávěrka: 30.04.2017

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat pouze elektronicky na adresu: radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2017), nebo na mediu. Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Termín uzávěrky je 30. dubna 2017. K účasti na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni e-mailem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz. Termín slavnostního vyhlášení je 15.6.2017 od 16:00h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: jen e-mailem
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literáti na trati  - Uzávěrka: 31.03.2017

Web soutěže: http://fisaic-l.blog.cz/1612/literati-na-trati-iv
Kontaktní e-mail: frantisek.tylsar@seznam.c

Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již čtvrtý ročník železniční knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování. Stejně jako vloni bude vaším úkolem dodání daného počtu stran textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň jednoho výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy - jsme "Literáti na trati". Ať už profesí či láskou k železnici. Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!) Délka textu - max. 8 stran formátu A5, písmo velikosti 12! K textu je potřeba dodat jednu stránku povídání o autorovi + fotografii. Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat, např. češtinářem. Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny. Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů. Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: tel. 776 58 2331
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Chomutovský kalamář 2017  - Uzávěrka: 17.03.2017

Web soutěže: http://www.chomutovskykalamar.cz/2017
Kontaktní e-mail:

Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov. Kategorie Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří normostran (normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu). Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit soutěžící, kteří stanovený rozsah překročí. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. Mikropovídka — autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně jedné normostrany. Téma je rovněž volné, ovšem pozor: kdekoliv v textu se musí objevit spojení těchto slov: „když vzhlédl(a) nahoru, spatřil(a)“. Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně. Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (stáhnout ve formátu PDF nebo v DOC).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK – k rukám Zdeňky Doležalové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


43. Trapsavec 2017  - Uzávěrka: 28.02.2017

Web soutěže: http://www.trapsavec.cz
Kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.c

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách i vodě. - Soutěží se v těchto kategoriích: - OLDPSAVCI - PRÓZA - OLDPSAVCI - POEZIE v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let - NAD 23 LET - PRÓZA - NAD 23 LET - POEZIE v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let - DO 23 LET - PRÓZA - DO 23 LET – POEZIE v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let - Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce - Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE - Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně. - Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru - Word, OpenOffice atd). - Své práce posílejte na kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.cz - Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. - Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu. - Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii. - Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii). Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk. Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou. - Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže. - Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky. - U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma. Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února 2017, více podrobností na stránkách www.trapsavec.cz nebo na Facebooku ve skupině TRAPSAVEC

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jan Frána, Lísková 20, 31200, Plzeň
Soutěž vložil: Jan Frána - Hafran


8. antologie českého hororu  - Uzávěrka: 17.02.2017

Web soutěže: http://artthriller.webnode.cz/knihy/
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, kalina08@atlas.cz , případně se podívejte na webové stránky, viz - http://artthriller.webnode.cz/knihy/ . Kniha vyjde v březnu 2017.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz e-mail
Soutěž vložil: Milan Kalina, editor


Můj svět  - Uzávěrka: 31.12.2016

Web soutěže: http://www.mkfrydek.cz/index.php/muj-svet
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Frýdek-Místek vyhlašuje 24. ročník literární soutěže Můj svět pro autory od 15 let. I. kategorie: próza (max. 3 str. A4), podkategorie: 15-18, 19-30, 30 a více let II. kategorie: poezie (3 básně), podkategorie: 15-18, 19-30, 31 a více let Práce budou hodnoceny odbornou porotou, vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním večeru v březnu r. 2017.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: dvorakova@mkfrydek.cz
Soutěž vložil: MK Frýdek-Místek


Tachovská reneta 2016  - Uzávěrka: 31.08.2016

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

1. Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let. Je určena pro ženy i muže. 2. Kategorie – PRÓZA / POEZIE 3. Soutěžící musí dodržet téma. 4. Příspěvky v kategorii próza mohou být v rozsahu maximálně pěti stran, v kategorii poezie v rozsahu maximálně tří stran v elektronické podobě (program Word). 5. Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek na e-mailovou adresu: pujcovnaknih@mkstc.cz 6. Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail), musí autoři napsat na samostatný papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu. 7. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota. 8. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve sborníku.  9. Soutěž začíná 1. února 2016 a končí 31. srpna 2016. 10. Vyhodnocení soutěže proběhne 8. října 2016 v sále Kina Mže v Tachově za účasti soutěžících a pozvaného hosta. Informace: 374 72 21 61

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Tachov
Hornická 1695,
347 01 Tachov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Prvotiny 2016  - Uzávěrka: 31.08.2016

Web soutěže: http://www.kmol.cz/node/82
Kontaktní e-mail: prvotiny@kmol.cz

Dosud nezveřejněné práce v oblasti poezie (5-10 básní, resp. výběr ze sbírky) a prózy (30 stran A4 textu, případně výběr z delšího textu) pro autory všech věkových kategorií a bez zadání tématu. Soutěžní práce psané na počítači či strojem a opatřené jménem, rokem narození a kontaktem lze zaslat na adresu prvotiny@kmol.cz či nechat v kterékoli pobočce knihovny do 31. srpna 2016.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna města Olomouce
Náměstí Republiky 1
771 66 Olomouc

Soutěž vložil:


Vodácká literární soutěž Kenyho VOLEJ  - Uzávěrka: 28.08.2016

Web soutěže: http://www.kenyhovolej.cz
Kontaktní e-mail: vodackepovidky@jirinosek.

Soutěž je určena pro kohokoli, kdo byl alespoň jednou na vodě. Přijímána jsou pouze vodácká témata. Povídky musí mít cca 3.000–28.000 znaků vč. mezer. Vítězí 15 povídek, každý účastník smí poslat až tři. Všechny vítězné povídky vyjdou v knize a vítězové obdrží vodácké ceny. Uzávěrka ročníku je vždy k poslední neděli v srpnu. Soutěžícím je vřele doporučeno si prostudovat nejen pravidla, ale i rady poroty tamtéž. Zvýší to jejich šance.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: vodackepovidky@jirinosek.cz
Soutěž vložil: Jiří Nosek


Staré cesty mladých žen  - Uzávěrka: 30.06.2016

Web soutěže: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lite
Kontaktní e-mail: literarni.soutez15@seznam

Soutěží se v kategoriích próza a poezie. Vyhodnocení proběhne ve dvou kolech - v 1. kole bude vybírat texty odborná porota, ve 2. kole budou hlasovat čtenáři. Vítězné a další vybrané povídky budou zařazené do sborníku. Všichni účastníci obdrží originální diplom a vítězové také věcné ceny. Podrobné propozice jsou ke stažení na stránkách: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

Soutěžní příspěvky zasílejte na: literarni.soutez15@seznam.cz
Soutěž vložil: Eliška Anna Kubičková


Výlet do minulosti  - Uzávěrka: 31.05.2016

Web soutěže: http://knihovna.celakovice.cz/
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje k 650. výročí městské knihy 10. ročník literární soutěže na téma VÝLET DO MINULOSTI Soutěžní kategorie: poezie próza (povídka, pohádka, divad. hra) publicistika (reportáž,esej,fejeton…) Uzávěrka soutěže: 31. květen 2016 Pokyny soutěžícím: Věkové kategorie: I. děti do 15 let II. mládež 15 - 18 let III. dospělí •Autoři příspěvků uvedou na samostatném listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon,e-mail). •S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce. •Rozsah prací: nejvíce 10 stran. •Soutěžní práce musí být původní, dosud nevydané. Organizace soutěže: •Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo posílejte do 31. května 2016 psané strojem, v elektronické podobě, nebo na CD na adresu: Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz •Do předmětu e-mailu uveďte: Literární soutěž 2016 •Všechny práce posoudí odborná porota. •Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 6. října 2016 v 17.30 hod. v rámci Týdne knihoven v Síni Jana Zacha v městském muzeu. •Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny ve sborníku Další informace k soutěži získáte na tel. 326 991 515.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
250 88 Čelákovice

email: mestskA@knihovna.celakovice.cz

Soutěž vložil: Soňa Husáriková


Pisálek 2016  - Uzávěrka: 30.04.2016

Web soutěže: http://knihovna.klasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat psané na PC. Práce lze odevzdat elektronicky na radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2016), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2016". Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Poštou zaslané práce ani media se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2016. Na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni dopisem. Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz, vítězové budou vyzváni osobním dopisem. Termín slavnostního vyhlášení je 16.6.2015 od 16:00h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Studentská soutěž o nejlepší recenzi na severskou knihu  - Uzávěrka: 22.04.2016

Web soutěže: http://www.skandinavskydum.cz/studentska-soutez-o-
Kontaktní e-mail: info@readnordic.cz

Severská velvyslanectví v Praze a Skandinávský dům vyhlašují v rámci literární kampaně #ReadNordic soutěž pro studenty středních škol o nejlepší recenzi na severskou knihu. Soutěžní text musí splňovat následující kritéria: 1. Je recenzí na libovolnou severskou knihu, která vyšla v českém překladu; 2. obsahem, stylem a formou odpovídá požadavkům na slohový útvar recenze; 3. má minimální rozsah 3 000 a maximální rozsah 6 000 znaků (vč. mezer). Texty do soutěže přijímáme výhradně v elektronické podobě na e-mailu info@readnordic.cz, nejpozději do pátku 22. dubna 2016 (včetně). Výběr z nejlepších recenzí bude uveřejněn na webovém portálu iLiterarura.cz! Autoři nejlepších tří dostanou jedinečnou možnost zažít osobní setkání s vybraným severským autorem (Meet&Greet) na veletrhu Svět knihy Praha 2016. V rámci setkání bude možné provést s autorem exkluzivní rozhovor např. do školního časopisu či pro kampaň #ReadNordic (tlumočení v případě potřeby zajištěno). Ceny za první tři místa budou slavnostně předány na veletrhu Svět knihy Praha 2016 dne 14. 5. 2016.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Pouze elektronicky:
info@readnordic.cz

Soutěž vložil: Michal Švec


Skrytá paměť Moravy  - Uzávěrka: 31.03.2016

Web soutěže: http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/cs/3262-x.-rocnik
Kontaktní e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz

Náhody neexistují Skrytá paměť Moravy, literární soutěž, kterou pro mládež vyhlašuje Jihomoravský kraj, vstoupila do jubilejního desátého ročníku. Nové téma „Náhody neexistují“ bylo v minulých dnech slavnostně vyhlášeno v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Prozaické soutěžní příspěvky mohou dvanácti – devatenáctiletí autoři zasílat do konce března 2016 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad. „V tomto školním roce zadal Jihomoravský kraj téma, které mohou soutěžící svými příběhy podpořit či vyvrátit. Pokud hrdinové na náhody nevěří, události by tedy na sebe měly logicky navazovat. Ale co když něco opravdu vypadá jako náhoda?“ komentuje nové téma Kristýna Cimalová z Památníku písemnictví na Moravě. V únoru příštího roku ožijí školy a knihovny v řadě míst po celé republice semináři tvůrčího psaní pod již tradičním názvem Krocení literární múzy. Jejich lektoři se setkají s aktivními zájemci o psaní nad tvořivými slohovými cvičeními, které doprovodí diskuze o tématu, či tipy, jak psát. O tom, zda se semináře uskuteční přímo na jednotlivých středních nebo základních školách, bude rozhodovat počet zájemců a také aktivní přístup pedagogů ‒ češtinářů. Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě (pobočka Muzea Brněnska) a Slovanské hradiště v Mikulčicích (Masarykovo muzeum v Hodoníně). Na Slovanském hradišti se bude v červnu 2016 konat slavnostní dekorování vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000‒3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, 2. místo 5000 Kč a 3. místo 4000 Kč. Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových adresách www. kr-jihomoravsky.cz, www. muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy. Soutěž: Skrytá paměť Moravy Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích Vyhlášení X. ročníku: 21. října 2015 Uzávěrka soutěže: 31. března 2016 Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Soutěž vložil: Mgr. Kristýna Cimalová


Chomutovský kalamář 2016  - Uzávěrka: 11.03.2016

Web soutěže: http://www.chomutovskykalamar.cz/2016
Kontaktní e-mail:

Soutěž je určena autorům starším čtrnácti let, kteří žijí či pracují nebo studují v okrese Chomutov. Kategorie: Próza — autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně tří normostran (normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu). Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit soutěžící, kteří stanovený rozsah překročí. Poezie — autor může přihlásit jednu báseň na volné téma. Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (14 až 19 let a 20 a více let). Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou v Nástupu zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce. Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny. Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem. Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky (na webu soutěže). Každá práce musí být odeslána či osobně předána v pěti vyhotoveních společně s jednou přihláškou na adresu: Středisko volného času Domeček CVK – k rukám Zdeňky Doležalové Jiráskova 4140 430 03 Chomutov Uzávěrka je 11. března 2016. Pozor: práce, které nebudou dodány v pěti vyhotoveních a s řádně vyplněnou přihláškou, i ty, které překročí rozsah stanovený v podmínkách, nebudou do soutěže přijaty!

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Domeček
CVK – k rukám Zdeňky Doležalové
Jiráskova 4140
430 03 Chomutov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


V rukojmí slov  - Uzávěrka: 31.12.2015

Web soutěže: http://www.temnevody.com/literarni-soutez?utm_sour
Kontaktní e-mail: TEMNE-VODY@SEZNAM.CZ

Knižní vydavatelství Petra Doležala vyhlašuje časově neomezenou literární soutěž pro psavce všeho věku. KDO SE STANE LITERÁRNÍM TALENTEM ČESKÉ REPUBLIKY? MŮŽEŠ TO BÝT PRÁVĚ TY A KDO ŘÍKÁ,ŽE MUSÍ BÝT POUZE JEDEN? JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO TALENTOVANÉ AUTORY ,KTERÝM NAŠE VYDAVATELSTVÍ GARANTUJE VYDÁNÍ SOUTĚŽNÍ ZASLANÉ PRÁCE V KNIŽNÍ PODOBĚ PRAVIDLA SOUTĚŽE ROZSAH MAXIMÁLNĚ DVĚ STRANY FORMÁTU A 4 TÉMA NEURČENO-LIBOVOLNÉ DLE VÝBĚRU SOUTĚŽÍCÍCH K ZASLANÉMU SOUTĚŽNÍMU DÍLU PROSÍME VYPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE JMÉNO PŘÍJMENÍ POŠTOVNÍ ADRESU E-MAILOVOU ADRESU NÁZEV ZASLANÉ PRÁCE VĚK SOUTĚŽNÍ PRÁCE NEPODLÉHAJÍ ŽÁDNÉ CENZUŘE SVÉ PRÁCE ZASÍLEJTE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU KNIŽNÍHO VYDAVATELSTVÍ TEMNE-VODY@SEZNAM.CZ MŮŽETE S NÁMI PRAVIDELNĚ KOMUNIKOVAT I PROSTŘEDNICTVÍM FACEBOOKU,PŘÍPADN DOTAZY VELMI RÁDI ZODPOVÍME

Soutěžní příspěvky zasílejte na: TEMNE-VODY@SEZNAM.CZ
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární STOPA  - Uzávěrka: 21.09.2015

Web soutěže: http://www.knihyproregion.cz/LiterarniSoutez
Kontaktní e-mail: info@nakladatelstvistopa

Nakladatelství STOPA v Praze vyhlašuje pro rok 2015 u příležitosti Měsíce knihy první ročník soutěže pro autory všech věkových kategorií s názvem Literární STOPA. Literární soutěž, pro kterou bylo vybráno motto: Skoč, křídla roztáhneš cestou (Ray Bradbury), není tematicky nijak omezena. Jejím smyslem je dát příležitost všem autorům, kteří se literární tvorbě věnují, ale dosud se jim nenaskytla šance představit svou práci čtenářům. Nejlepší literární příspěvky vydá Nakladatelství STOPA v listopadu 2015 v knize povídek. Pravidla soutěže: 1. Do soutěže můžete zaslat povídku, novelu, romaneto v rozsahu maximálně 10 stran formátu A4 (30 řádků na stránku). Jeden autor může zaslat maximálně dva soutěžní příspěvky, které dosud nevyšly knižně a nebyly oceněny v jiné soutěži. Termín uzávěrky soutěže je 21. září 2015. Příspěvky posílejte na adresu info@nakladatelstvistopa.cz 2. Soutěžní práce budou vyhodnocovány: a) ve třech věkových kategoriích: I. do 20 let věku autora II. do 35 let věku autora III. nad 35 let věku autora b) v kategoriích podle krajů ČR Z každé věkové kategorie a z každého kraje postoupí nejlepší práce do finále, ve kterém už budou vybráni vítězové bez ohledu na věk a kraj. 3. Všichni finalisté z jednotlivých věkových kategorií a z jednotlivých krajů budou pozváni do Prahy na závěrečné vyhlášení výsledků. Složení poroty a ceny pro vítěze upřesníme v průběhu soutěže. Soutěžní práce - nejlépe ve formátu DOC - zašlete na emailovou adresu: info@nakladatelstvistopa.cz. Uveďte své jméno, datum narození, přesnou adresu a kontaktní údaje: telefon a email.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Soutěžní práce - nejlépe ve formátu DOC - zašlete na emailovou
adresu: info@nakladatelstvistopa.cz

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Život s knihou  - Uzávěrka: 15.08.2015

Web soutěže: http://www.vll.cz
Kontaktní e-mail: jan.rehounek@seznam.cz

Pořadatel: Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti dvanáctého ročníku Polabského knižního veletrhu tradiční literární soutěž. Téma: Život s knihou. Podmínky: - Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let. - Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie. - Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi. - V kategorii próza musí mít práce maximálně tři normostrany (cca 5 000 znaků). - V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4. Literární práce posílejte na mailovou adresu: jan.rehounek@seznam.cz, případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Upřednostňujeme zaslání prostřednictvím mailu. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář. Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie). Nepoužívejte název tématu „Život s knihou“ jako název své práce, aby bylo možné díla jednotlivých autorů rozlišovat. Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Polabský knižní veletrh
Jan Řehounek
e-mail viz výše

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární soutěž pro mladé Hiphopery  - Uzávěrka: 30.06.2015

Web soutěže: http://magazinyprovas.cz/kaooka/literarni-soutez-p
Kontaktní e-mail: redakce@magazinyprovas.cz

Chtěš dostat pozvánku na VIP akci vytištěnou na luxusním papíře? Chceš se zúčastnit večírku s rautem a sektem, kde ty budeš jedním z hlavních hrdinů večera? Chtěš přečíst svou báseň nebo píseň publiku? Chtěš se podílet jako spoluautor na vzniku nové knihy? Chceš získat nějakou cenu? Pak stačí, aby ses zúčastnil Literární soutěže pro mladé rapery a hiphopery. Nemusíš se ostýchat, že tvůj text nebude dost dobrý. Protože u nás je vítězem každý, kdo dokáže vyjít sám ze sebe a pokusí se něco vytvořit. Člověk nemusí být nejlepší, aby si dokázal vážit sám sebe a toho, co dělá. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: redakce@magazinyprovas.cz
Soutěž vložil: Monika Mochová


6. antologie českého hororu  - Uzávěrka: 15.05.2015

Web soutěže: http://www.artthriller.wz.cz
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Hledáme autory povídek, kteří budou mít chuť se zapojit do nekomerčního literárního projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra světového hororu Stephena Kinga). Dosud vyšly 1., 2., 3., 4. a 5. antologie českého hororu. Cílem projektu je vytvořit největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Termín uzávěrky pro zaslání povídek je 15. 5. 2015. Rozsah povídek nejlépe do 15 000 znaků, kvalitní mohou být i trochu „delší“. Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, kalina08@atlas.cz Kniha vyjde 16. 6. 2015.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz e-mail
Soutěž vložil: Milan Kalina


Pisálek 2015  - Uzávěrka: 30.04.2015

Web soutěže: http://knihovna.klasterec.cz/novinka.php?id=235
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Zveme autory poezie a prózy k soutěžení na tvůrčím poli. Vyhlašujeme XII. ročník literární soutěže "PISÁLEK 2015"... Městská knihovna v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již v XII. ročníku literární soutěže „Pisálek 2015" . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat psané na PC. Práce lze odevzdat elektronicky na radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2015), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2015". Práce musí být označena, JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Poštou zaslané práce ani media se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2015. Na slavnostní vyhlášení v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří budou autoři vyzváni dopisem.Podrobnosti o slavnostním vyhlášení na www.knihovnaklasterec.cz , vítězové budou vyzváni osobním dopisem. Termín slavnostního vyhlášení je 18.6.2015 od 15:30h. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Síla slov  - Uzávěrka: 01.04.2015

Web soutěže: http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Kontaktní e-mail: info@kzamysleni.cz

Web K zamyšlení vyhlašuje literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Článek musí splňovat rozmezí 2 – 13 normostran. Příspěvek by měl mít formální stránku úvahy, eseje, či zamyšlení, nicméně nelpíme na přesném dodržení definice tohoto žánru, můžete zaslat i k zamyšlení nutící povídku nebo žurnalistický článek s faktickým zdroji zabývající se zajímavým tématem. Hodnotíme nejenom Váš sloh, ale i originalitu, myšlenku, přesah článku, hloubku, s jakou své téma zpracujete, aj. Více informací na: http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: David Lacko


Síla slov  - Uzávěrka: 31.03.2015

Web soutěže: http://www.literarnivysocina.com
Kontaktní e-mail: literarnisoutez@centrum.c

Kategorie: - První kategorie se týká lidí do 20 let včetně (v době uzávěrky 1. 4. 2015 nedosáhli 21 let) a druhá od 21 let. Výhra: - Díky projektu Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, který soutěž sponzoruje, jsme pro Vás připravili výhry o poukázky do knihkupectví v hodnotě 4000 Kč. - V každé kategorii budou finančně oceněny tři nejlepší příspěvky - Vybráno bude maximálně 15 nejzajímavějších příspěvků z každé kategorie, které se zveřejní. Tyto články budou nejenom publikovány na webu K zamyšlení, ale především budou soutěžit o cenu diváka, kterou vyhraje nejčtenější článek. Ceny: - Do 20 let: 1. místo – 750 Kč; 2. místo – 500 Kč; 3. místo – 250 Kč - Od 21 let: 1. Místo – 750 Kč; 2. místo – 500 Kč; 3. místo – 250 Kč - Cena diváka: 1000 Kč Kritéria příspěvku: - rozmezí 2 – 13 normostran - Příspěvek by měl mít formální stránku úvahy, eseje, či zamyšlení, nicméně nelpí se na přesném dodržení definice tohoto žánru, můžete zaslat i k zamyšlení nutící povídku nebo žurnalistický článek s faktickým zdroji zabývající se zajímavým tématem. - Hodnotí se sloh, ale i originalita, myšlenka, přesah článku, či hloubka, s jakou své téma zpracujete, atd. Pravidla a podmínky: - Každá osoba smí zaslat jen jeden příspěvek. - Příspěvek nesměl v minulosti nějakou soutěž vyhrát a nesmí být omezen autorskými právy zveřejněním na komerčním webu (osobní blogy apod. nevadí). - Příspěvek nesmí být plagiátem! - Příspěvek musí být psán v českém nebo slovenském jazyce. - Váš příspěvek musí byt zaslán elektronicky na emailovou adresu info@kzamysleni.cz s předmětem „Soutěž“ do uzávěrky, která probíhá 1. 4. 2015 (své příspěvky tedy zasílejte nejpozději do 31.3. 2015, 23:59). - V emailové zprávě musí být – kromě přílohy s příspěvkem ve formátu .doc, .docx, .pdf či .odt – i Vaše jméno, datum narození, bydliště, kontakt (nejlépe e-mail, případně telefonní číslo) a kategorie, do které spadáte. (Zveřejněno bude maximálně jméno a město a na uvedenou e-mailovou adresu nebudete dostávat žádnou nevyžádanou poštu.) - Odesláním na výše zmíněnou e-mailovou adresu souhlasíte s podmínkami ohledně zveřejnění na webu a zavazujete se, že údaje o Vašem věku, bydlišti a jménu, jsou pravdivé. Vyhodnocení: - Po uzávěrce 1. 4. 2015 redakce webu K zamyšlení vybere max. 15 děl z obou kategorií, které postupně zveřejnění, a která se dostanou do druhého kola. - Těmto zveřejněným článkům se bude počítat čtenost podle jednoduchého vzorce – čtenost/doba zveřejnění (Např. 10 000/30= 333,33. Vyjde nám hodnota, kterou budeme porovnávat – nejvyšší hodnota vyhrává cenu diváka). - V průběhu zveřejňování článků se taktéž sejde pětičlenná odborná porota (bude upřesněna později), která v druhém kole vybere výherce. - Vyhodnocení bude zveřejněno začátkem září 2015 na www.kzamysleni.cz. - Výherci, účastníci i všichni čtenáři webu K zamyšlení budou pozváni na předávání cen, které proběhne začátkem září v Praze. - Výherci si sebou kromě svých výher odnesou i potvrzení o výhře a ceně diváka v symbolické formě diplomu. - Soutěžící, kteří postoupí do druhého kola, si sebou odnesou ocenění za účast a postup do druhého kola. Uzávěrka: 1.dubna 2015 Soutěž festivalu Literární Vysočina 2015 Další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem. Texty musí splňovat následující podmínky: - v kategorii poezie maximálně 3 strany textu - v kategorii prózy maximálně 3 strany textu Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1.března do 31.března 2015. Texty posílejte na literarnisoutez@centrum.cz Připište taky adresu a telefon. Odesláním textu do soutěže dáváte souhlas s jeho použitím při propagaci festivalu Literární Vysočina. Výsledku budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina. Podrobnosti na www.literarnivysocina.com

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Práce se přijímají pouhý jeden měsíc: od 1.března do 31.března 2015. Texty posílejte na literarnisoutez@centrum.cz
Připište taky adresu a telefon.

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Dramatická soutěž 2015  - Uzávěrka: 31.03.2015

Web soutěže: http://www.aura-pont.cz/dramaticka-soutez-2015-p44
Kontaktní e-mail:

- pouze pro středoškolské studenty a studentky -Přihlášenou hru zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 500,- Kč za jednu hru (poštovní poukázkou - na adresu Aura-Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na č.ú.:478432283/0300 s uvedením v.s.:31032015 a jména autora). Zaslané příspěvky do soutěže, respektive jejich nosiče nebudou vráceny - výsledky soutěže do 31.5.2015

Soutěžní příspěvky zasílejte na:  Aura-Pont s.r.o.,
Veslařský ostrov 62,
147 00 Praha 4

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Hledá se autor bestselleru sci-fi / fantasy  - Uzávěrka: 28.02.2015

Web soutěže: http://www.hledaseautor.cz
Kontaktní e-mail: crkovska@n4c.cz

Nakladatelství Fragment vyhlásilo pátý ročník veřejné literární soutěže Hledá se autor bestselleru. Zúčastnit se může každý psavec starší 15 let, který zatím knižně nepublikoval u žádného nakladatele. Povídky na téma „Od Harryho Pottera k Eragonovi, sci-fi a fantasy příběhy“, které odpovídají rozsahu 10 až 25 normostran, přijímá Fragment on-line na stránkách soutěže do půlnoci 28. února 2015. Finálové povídky budou také po částech zveřejňovány na webových stránkách soutěže, kde se podrobí kritice hlasujících čtenářů. Každý návštěvník webu bude mít právě pět hlasů pro pět povídek, které by rád viděl jako vítězné ve společné e-knize. Součet dvou žebříčků – od odborné poroty a hlasujících čtenářů – určí vítěze soutěže a pět nejlepších příběhů pro společnou e-knihu. Nejlepších pět prvotin vyjde na jaře ve společné e-knize, jejíž výtěžek věnuje nakladatelství Centru Paraple.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz web
případné info: Eliška Crkovská, 605 218 549

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O českou báseň 2015  - Uzávěrka: 31.01.2015

Web soutěže: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-
Kontaktní e-mail: vzdorospolek@seznam.cz

Soutěž vyhlašuje: Literární sdružení Vzdorospolek pod záštitou Národní knihovny ČR Ročník XII. - Přihlášená báseň koluje během jara a léta v podobě sešitu Střípků, aby se pak na podzim mohly zobrazit výsledky i se jmény básníků v knižní podobě ročenky Pár střípků. - Přihlásit lze až čtyři díla ročně v provedení a námětu naprosto volném, ovšem dosud nezveřejněná a pouze v češtině. - Autor nejlepší básně získá cenu Putovní svitek, cenou pro méně úspěšné básně je Stříbrný svitek a Bronzový svitek. - Na podkladě známkování bude sestaven soutěžní sešit pro půjčování mezi čtenáři. Veřejnosti bude představen v dubnu při tiskovém shromáždění v Klementinu – sídle Národní knihovny ČR na Starém Městě pražském. - Dvanáctý ročník bude ukončen v sobotu 17. října 2015 v Havlíčkově Brodě v rámci knižního veletrhu. - Přihlášky najdete na stránkách: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum a odešlete na adresu: vzdorospolek@seznam.cz - Kdo přihlásí básně do konce listopadu 2014, dostává příležitost do uzávěrky na konci ledna 2015 své verše zaměnit, kdyby mezitím napsal něco, co by považoval za vhodnější

Soutěžní příspěvky zasílejte na: vzdorospolek@seznam.cz
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O českou báseň 2015  - Uzávěrka: 31.01.2015

Web soutěže: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-
Kontaktní e-mail: vzdorospolek@seznam.cz

Soutěž vyhlašuje: Literární sdružení Vzdorospolek pod záštitou Národní knihovny ČR Ročník XII. - Přihlášená báseň koluje během jara a léta v podobě sešitu Střípků, aby se pak na podzim mohly zobrazit výsledky i se jmény básníků v knižní podobě ročenky Pár střípků. - Přihlásit lze až čtyři díla ročně v provedení a námětu naprosto volném, ovšem dosud nezveřejněná a pouze v češtině. - Autor nejlepší básně získá cenu Putovní svitek, cenou pro méně úspěšné básně je Stříbrný svitek a Bronzový svitek. - Na podkladě známkování bude sestaven soutěžní sešit pro půjčování mezi čtenáři. Veřejnosti bude představen v dubnu při tiskovém shromáždění v Klementinu – sídle Národní knihovny ČR na Starém Městě pražském. - Dvanáctý ročník bude ukončen v sobotu 17. října 2015 v Havlíčkově Brodě v rámci knižního veletrhu. - Přihlášky najdete na stránkách: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum a odešlete na adresu: vzdorospolek@seznam.cz - Kdo přihlásí básně do konce listopadu 2014, dostává příležitost do uzávěrky na konci ledna 2015 své verše zaměnit, kdyby mezitím napsal něco, co by považoval za vhodnější

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Přihlášky najdete na stránkách: http://www.plutanium.cz/vzdorospolek/cs/1599-vsem-basnikum a odešlete na adresu: vzdorospolek@seznam.cz
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O nejlepší nejkratší sci-fi povídku  - Uzávěrka: 31.12.2014

Web soutěže: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/
Kontaktní e-mail: galerie@vanili.cz

Pravidla soutěže: - povídka musí mít maximálně 100 znaků bez mezer. - povídka musí být v žánru sci-fi nebo fantasy - povídka nesmí obsahovat urážky, pseudovtipné politické narážky, vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům - povídka musí být váš originální výtvor - počet příspěvků od 1 autora není omezen Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu galerie@vanili.cz Vítěz získá diplom a věcnou cenu od sci-fi portálu Vanili.cz. Výsledky se dozvíte na stránkách webu Vanili.cz nebo v newsletteru, pokud se přihlásíte k odběru. Hodnotící kritéria: - originalita - kreativita - humor, vtip, nadsázka - přítomnost prvků sci-fi nebo fantazy (technologie, magie, cestování v čase, apod. - Povídky hodnotí každý člen poroty nezávisle na ostatních členech poroty. Každý porotce udělí soutěžní povídce 0 až 10 bodů dle svého uvážení. Povídka s největším počtem bodů vyhrává

Soutěžní příspěvky zasílejte na: galerie@vanili.cz
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Smích - základ života  - Uzávěrka: 01.12.2014

Web soutěže: http://www.albatros.cz/o-nas/literarni-soutez
Kontaktní e-mail:

- Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována; - Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran; Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou; - Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 6. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2016) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč. Propozice - Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě, nejlépe v normostranách (tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce), ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat). - Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla. - Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: sekretariát nakladatelství Albatros
Albatros Media a. s.,
Na Pankráci 30, Praha 4, 140 00

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


100 let Bohumila Hrabala  - Uzávěrka: 01.07.2014

Web soutěže: http://www.czechlit.cz
Kontaktní e-mail: jan.rehounek@seznam.cz

- soutěží se v kategorii próza a poezie - soutěží se ve třech věkových kategoriích: 1) děti do 15 let, 2) studenti do 18 let, 3) dospělí nad 18 let - max. rozsah prozaických děl je 2 normostrany, souutěžící může zaslat do každé kategorie max. 2 práce

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jan Řehounek,
Všechlapská 1666/6,
288 02 Nymburk

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Český horor - povídková antologie  - Uzávěrka: 06.06.2014

Web soutěže: http://www.artthriller.wz.cz/
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Hledáme autory povídek, kteří budou mít chuť se zapojit do nekomerčního literárního projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra světového hororu Stephena Kinga). Dosud vyšly 1., 2., 3. a 4. antologie českého hororu. Cílem projektu je vytvořit největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Termín uzávěrky pro zaslání děl je 6.6.2014. Rozsah povídek nejlépe do 15.000 znaků, kvalitní mohou být i trochu "delší". Bližší informace na e-mail.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz e-mail
Soutěž vložil: Milan Kalina


Soutěž Pana Nakladatele  - Uzávěrka: 30.04.2014

Web soutěže: http://www.pannakladatel.cz
Kontaktní e-mail: soutez@pannakladatel.cz

Pravidla soutěže: • rozsah textu 10 000 - 20 000 znaků včetně mezer • téma “kafe v pět” • každý účastním může do soutěže přihlásit pouze jednu povídku • uzávěrka 30. dubna 2014 Jak se přihlásit: Povídku (nejlépe ve formátu *.doc) zašlete společně s vyplněnou přihláškou na emailovou adresu soutez(zavináč)pannakladatel.cz. Přihlášku naleznete na stránkách nakladatelství: www.pannakladatel.cz. O co se soutěží: 8 nejlepších povídek bude zařazeno do povídkové knihy s náznem “Kafe v pět”, která bude vydána na podzim roku 2014 v nakladatelství pana nakladatele. Každý výherce dále získá pět výtisků knihy

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz e-mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek  - Uzávěrka: 30.04.2014

Web soutěže: http:// http://www.knihovnaklasterec.cz/
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran řádkování 1,5! Práce přesahující tento rozsah budou automaticky ze soutěže vyřazeny. Práce je nutné odevzdat V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (výjimečně po dohodě na psacím stroji), na e-mailu: radka.zadinova@seznam.cz(předmět PISÁLEK 2014), nebo fyzicky na mediu (CD). Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2014. Vyhodnocení proběhne v červnu. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány, a to ani na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486,
Klášterec nad Ohří 431 51
(elektronická podoba na médiu, heslo „Pisálek 2014")

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Nejlepší, nejkratší sci-fi povídky roku 2013  - Uzávěrka: 31.12.2013

Web soutěže: http://www.vanili.cz
Kontaktní e-mail: galerie(z)vanili.cz

Píšete vtipné fantastické mikropovídky? Chcete se svou povídkou vyhrát zajímavou cenu? Chcete být ve sborníku nejlepších nejkratších scifi povídek? Přečtěte si pravidla soutěže a pošlete nám svou povídku! Soutěž probíhá. Vítěz ještě není znám! Povídky nám zasílejte pomocí formuláře nebo na email galerie(z)vanili.cz. Průběžně doplňované finálové povídky: Nadšení občané Česka sledovali, jak ionizující déšť vystřídal metanový vítr, což už se dalo vydržet. Poplatek za každého člověka, kterého doma chováte, musíte zaplatit nejpozději do konce ledna. Puk! A hlava mu opět dorostla. Umřel jsem, ale přežil jsem. Kdybych nebyla magnetem, asi bych muže vůbec nepřitahovala. „Už mě nebavíš.“Podívala se na svého manžela a šla do samoobsluhy pro jiného. „Máte rozbitý mozek, oprava bude trvat několik dní.“„A co je to mozek?“Řekla a zastrčila si pramen blond vlasů za ucho. Má raketa explodovala. Jaká je pravděpodobnost, že si mne na povrchu Marsu někdo všimne…? Započala invaze obřích pavouků z vesmíru. Lidstvo se ubránilo pomocí obřích plácaček z Prioru.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz www.vanili.cz (formulář) na e-mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Detektivka pro děti  - Uzávěrka: 30.11.2013

Web soutěže: http://www.albatrosmedia.cz/literarnisoutez.html
Kontaktní e-mail:

1/ Zúčastnit se mohou autoři, kteří dovršili v den uzávěrky podání rukopisu 18 let, a to pouze s novinkou, jež dosud nebyla nikde publikována 2/ Téma 5. ročníku je libovolné, avšak musí být zpracované jako Detektivní příběh pro děti 3/ Rozsah: minimálně 5 normostran, maximálně 100 normostran 4/ Uzávěrka odevzdání rukopisu pro 5. ročník: pondělí 2. prosince 2013 včetně 5/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou 6/ Oceněná próza vyjde do data vyhlášení dalšího ročníku soutěže (pro 5. ročník platí vydání vítězné práce na jaře roku 2015) a vítěz získá vedle standardního honoráře i finanční odměnu 25 000 Kč --- Propozice Rukopis (kompletní text) musí být poslán nebo odevzdán v tištěné podobě - nejlépe v normostranách, tj. 60 úhozů na řádku a 30 řádků na stránce - ve 2 vyhotoveních (zaslaný e-mailem nebude přijat) Rukopis ve 2 kopiích (bez identifikace autora) musí být doručen do sekretariátu Albatrosu nejpozději do dne uzávěrky soutěže současně s přihláškou do soutěže. Přijetí rukopisu bude písemně potvrzeno nakladatelstvím spolu s přidělením soutěžního čísla Přihlášku do soutěže (Formulář, který obsahuje jméno autora, kontaktní adresu, název práce a souhlas s podmínkami soutěže - viz www soutěže) přiložte k rukopisu v samostatně zalepené obálce

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Albatros Media a.s.,
sekretariát
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Cena Karla Čapka  - Uzávěrka: 30.11.2013

Web soutěže: http://fandom.cz/index.php/ck
Kontaktní e-mail: AQUILA(at)ALTAR.CZ

Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe emailem, možno též na CD či disketě a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora: Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail AQUILA(at)ALTAR.CZ nebo AQL(at)SEZNAM.CZ ) Do zásilky prosíme přiložte: 1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor. 2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář. Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování). Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu! Vymezení soutěžních kategorií je následující: mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer) – krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků) – povídka (30 001 až 90 000 znaků) – novela (90 001 až 450 000 znaků). Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny. O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: AQUILA(at)ALTAR.CZ nebo AQL(at)SEZNAM.CZ
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


PŘIBLÍŽIT SE EVANGELIU A S EVANGELIEM SE PŘIBLÍŽIT LIDEM  - Uzávěrka: 31.10.2013

Web soutěže: http://www.ccshbrno.cz/index.php/jubilejni-cyrilom
Kontaktní e-mail:

Literární díla nemohou být přijata do soutěže, pokud nebudou splňovat všechny následující podmínky: 1. kategorie: dospělý (18 – 59 let) 2. kategorie: senioři (60 – a více let ) Práce je opatřena jménem a příjmením autora,rokem narození, číslem kategorie a příslušnou farností. Do soutěže posílejte až 3 básně a 1 prózu. Rozsah prózy je omezen na 10 stran A4.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Brněnská diecéze CČSH, Joštova 7, Brno 602 00
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


PODŘIPSKO POETICKÉ  - Uzávěrka: 20.09.2013

Web soutěže: http://www.velvary.cz/muzeum.html
Kontaktní e-mail: muzeum@velvary.cz

Městské muzeum Velvary vyhlašuje u příležitosti festivalu Den poezie 2013 regionální literární soutěž SOUTĚŽNÍ kategorie: 15-21 let, 21-30 let, 30 a více let počet příspěvků: 1-3 básně /na osobu Příspěvky označené plným jménem, věkem, adresou a telefonním číslem nebo e-mailem posílejte poštou (nebo přineste osobně) na adresu Městské muzeum Velvary. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci programu Dne poezie ve Velvarech.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městské muzeum Velvary, Pražská 109, 273 24,
Soutěž vložil: Martina


Hledáme 100 českých Kingů  - Uzávěrka: 09.09.2013

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Cílem projektu je vytvořit největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Dosud vyšly 1., 2. a 3. antologie českého hororu. Rozsah povídek maximálně 15 000 znaků (včetně mezer). Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, kalina08@atlas.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz email
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Trutnovský drak 2013  - Uzávěrka: 15.08.2013

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz.

Cíl soutěže: prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění kolem nás. Podmínky účasti: původní – dosud nepublikovaný – autorský text poezie, prózy či dramatu (připojte titul příspěvku, své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu – týká-li se Vás), téma volné (zvlášť oceníme nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí), maximální rozsah pět básní nebo pět strojopisných stran A4 v případě prózy či dramatu. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií. Pozor na dřívější termíny uzávěrky soutěže a vyhodnocení. Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 15. 8. 2013 na E tudrak.tlk@seznam.cz. Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s komentovanou prohlídkou ojedinělé galerie, autorským čtením ukázek oceněných prací a odborně vedeným rozborovým seminářem proběhne v pátek 4. 10. 2013 v Galerii draka (ulice Školní, pod Krakonošovým náměstím) od 17 hodin (vzdálenějším autorům z řad oceněných nabídneme plně hrazený nocleh). Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů budou odměněny knižními cenami v hodnotě 700–1000 Kč, nejtalentovanější počin roku Cenou Jaroslava Hofmana, nejhodnotnější trutnovská tématika Cenou občanského sdružení Trutnov – město draka a budou publikovány v tištěném almanachu. Upozornění: posuzování prací bude probíhat anonymně. Své osobní údaje počínaje jménem proto uvádějte na samostatnou stránku až na úplný závěr svého příspěvku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz.
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Letní povídka  - Uzávěrka: 10.08.2013

Web soutěže: http://info.blog.idnes.cz/c/351115/Napiste-povidku
Kontaktní e-mail:

Do soutěže můžete přihlásit jakoukoli "letní" povídku, jejíž jste autorkou či autorem a která dosud nebyla nikde publikována. Délka povídky je 8000 až 8500 znaků včetně mezer (zhruba tři stránky A4 písmem Times New Roman velikosti 12). Podmínkou pro zařazení do soutěže je její zveřejnění na stránkách Blog iDNES.cz v době mezi 13.červencem a 10.srpnem tohoto roku.Pokud blog na iDNES.cz dosud nemáte, založte si ho na stránce http://blog.idnes.cz/regist/ a uveďte na sebe funkční e-mailový a telefonický kontakt. U povídky, kterou chcete do soutěže přihlásit, v perexu uveďte: Letní povídka pro Víkend MF DNES. Texty, u nichž toto nebude uvedeno, nebudou akceptovány jako soutěžní. Jeden autor může přihlásit maximálně tři povídky.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: http://info.blog.idnes.cz/c/351115/Napiste-povidku-a-vyhrajte-jeji-otisteni-ve-Vikendu-MF-DNES.html
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Pisálek 2013  - Uzávěrka: 30.04.2013

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz/novinka.php?id=178
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran řádkování 1,5! Práce přesahující tento rozsah budou automaticky ze soutěže vyřazeny. Práce je nutné odevzdat V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (výjimečně po dohodě na psacím stroji), na e-mailu: radka.zadinova@seznam.cz(předmět PISÁLEK 2013), nebo fyzicky na mediu (CD). Práce musí být označena JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2013. Vyhodnocení proběhne v červnu. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány, a to ani na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486,
Klášterec nad Ohří 431 51
(elektronická podoba na médiu, heslo „Pisálek 2013")

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární Varnsdorf 2013  - Uzávěrka: 28.02.2013

Web soutěže: http://www.mkvdf.cz
Kontaktní e-mail: detske@mkvdf.cz

10. ročník literární soutěže pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a 1. – 4. tříd víceletých gymnázií Milí žáci a studenti, zveme vás k účasti v soutěži, kterou pro vás připravila Městská knihovna Varnsdorf. Těšíme se na vaše originální, vtipné a zajímavé nápady! Podmínky soutěže: Pište své příspěvky - povídky, příběhy, básničky, reportáže - na počítači, nemáte-li tuto možnost, pak rukou - ale čitelně! Fantazii se meze nekladou. Povídky a reportáže nesmějí být delší než 3 strany A4. Do kategorie poezie zašlete 3 – 5 básniček. Nezapomeňte na úvod své práce napsat vaše:  jméno  datum narození  adresu  školu a třídu  telefon, e-mail Nezasílejte opsané ani již publikované příspěvky. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: • 6. a 7. třída resp. 1. a 2. třída víceletých gymnázií • 8. a 9. třída resp. 3. a 4. třída víceletých gymnázií V každé kategorii bude zvlášť hodnocena próza a poezie. Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v červnu 2013 v Městské knihovně Varnsdorf. Nejlepší soutěžící budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny. Soutěžní příspěvky zasílejte do 28. února 2013 Na adresu: Městská knihovna Varnsdorf Otáhalova 1260 407 47 Varnsdorf Na obálku napište „DRÁPANDA“ Nebo e-mailem na adresu: detske@mkvdf.cz do předmětu napište: Drapanda_prijmeni

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Varnsdorf
Otáhalova 1260
407 47 Varnsdorf

Soutěž vložil: Ilona Martinovská


I. Hororová soutěž Necronomiconu  - Uzávěrka: 15.12.2012

Web soutěže: http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-n
Kontaktní e-mail:

Server Necronomicon pořádá literární „Hororovou soutěž Necronomiconu“ o nejlepší hororovou povídku na vybrané téma. Jedná se o první ročník, a tak jsme vybrali téma, které bude takové tradiční. Tématem prvního ročníku soutěže je: „Vánoční horor“. Povídku můžete pojmout, jak chcete, ale podmínkou je, že se musí jednat o povídku hororovou. Povídka zároveň musí splnit následující podmínky: 1)Maximální délka 10 normostran (tzn. zhruba 18 000 znaků). 2)Použití prvku, prostředí či osoby, které budou jasně odkazovat na Vánoce. 3)Povídka musí být psána v českém jazyce. 4)Povolené jsou jakékoli prvky, které souvisí s hororem, nebráníme se ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám, odmítáme jakékoli propagandistické povídky a čistou pornografii. 5)Uzávěrka soutěže je 15. prosince 2012. Své soutěžní příspěvky prosím zasílejte na emailovou adresu martin.stefko@horor-web.cz. 6)Poslední podmínka je spíše naše přání a naděje – posílejte nám originální povídky, které jsou strašidelné. Soutěží se o ceny, kdy tříčlenná porota vybere nejlepší tři povídky, které dostanou ceny: 1. Místo: Tričko Necronomicon + finanční odměna 1 000 Kč 2. Místo: Tričko Necronomicon + finanční odměna 500 Kč 3. Místo: Tričko Necronomicon Prvních pět povídek bude postupně zveřejňováno na našem webu před Štědrým dnem tak, aby první místo bylo vyhlášeno právě na Štědrý den (tzn., že prvních pět povídek vyjde od 20. do 24. prosince 2012). Bude to napínavý souboj. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na zveřejnění soutěžních povídek na našem webu. Rádi pak pro zviditelnění poskytneme prostor i pro povídky, které se umístí na 6. místě a dál.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: martin.stefko@horor-web.cz
Soutěž vložil: Martin Štefko


Hledáme 100 českých Kingů  - Uzávěrka: 30.09.2012

Web soutěže: http://www.artthriller.wz.cz
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Hledáme autory, kteří budou mít chuť se zapojit do jedinečného literárního projektu „Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra světového hororu Stephena Kinga). Dosud vyšly 1. a 2. antologie českého hororu. 3. antologie českého hororu vyjde 20.12.2012. Cílem projektu je vytvořit největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Termín uzávěrky pro zaslání povídek je 30.9.2012. Rozsah maximálně 15 000 znaků (včetně mezer). Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, kalina08@atlas.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: Milan Kalina


Pisálek 2012  - Uzávěrka: 30.04.2012

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Zveme autory poezie a prózy k soutěžení na tvůrčím poli. Vyhlašujeme VIII ročník literární soutěže "PISÁLEK 2012"... Městská knihovna v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již v IX. ročníku literární soutěže „Pisálek 2012" . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran řádkování 1,5! Práce je nutné odevzdat psané na PC (výjimečně PO TEL. DOHODĚ na psacím stroji), ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na radka.zadinova@seznam.cz(předmět PISÁLEK 2012), nebo na mediu. Práce musí být označena, JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2012. Slavnostní vyhlášení proběhne 21.6.2012 od 16hod v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří. Vítězové budou vyzváni osobním dopisem. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány, a to ani na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486,
Klášterec nad Ohří 431 51
(elektronická podoba na médiu, heslo „Pisálek 2012")

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární Vysočina 2012  - Uzávěrka: 31.03.2012

Web soutěže: http://www.literarnivysocina.com
Kontaktní e-mail: literarnisoutez@centrum.c

O.s.Literární vysočina vyhlašuje další ročník literární soutěže v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků, téma je volné. Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky: v kategorii poezie maximálně 2 stran textu, v kategorii prózy maximálně 2 stran textu /delší práce nebudou zařazeny/. Práce se přijímají pouhý jeden měsíc : od 1. do 31.března 2012. Texty zasílejte pouze mailem na adresu: literarnisoutez@centrum.cz. Napište prosím také adresu, rok narození a telefon. Ze soutěže jsou vyloučeni členové poroty a organizátoři festivalu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace Festivalu Literární Vysočina. Výsledky budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina 2012 v Havlíčkově Brodě. Podrobnosti včas na www.literarnivysocina.com a www.zorasimunkova.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: e-mailem
Soutěž vložil:


Literární, fotografická, výtvarná soutěž Naše město Slaný  - Uzávěrka: 19.03.2012

Web soutěže: http://www.ostrov-svc.cz/slany/souteze-a-prehlidky
Kontaktní e-mail: ostrov.slany@seznam.cz

DDM Ostrov Slaný vyhlašuje 1. ročník literární, výtvarné a fotografické soutěže s názvem Naše město Slaný. Jedním z cílů soutěže je také zjistit, jak se žije v našem městě a zároveň podpořit umělecké aktivity dětí a mládeže. Soutěž je určena dětem a mládeži trvale žijícím ve Slaném a jeho bezprostředním okolí, nebo docházejícím na některou ze slánských škol. Uzávěrka soutěže je 19. března 2012. Soutěž se uskuteční ve třech uměleckých kategoriích: Literární pro věkovou kategorii 10-26 let s podtitulem: Které místo ve Slaném mám nejraději a proč. Nezáleží na literární formě, jakou zvolíte. Příspěvky v této kategorii a v rozsahu 900 – 3600 znaků včetně mezer se přijímají e-mailem, poštou, nebo v kanceláři DDM Ostrov. Více informací na: webu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: 
Dům dětí a mládeže
Šultysova 518
274 01 Slaný

Soutěž vložil: Martina


Hledáme 100 českých Kingů  - Uzávěrka: 30.11.2011

Web soutěže: http://www.artthriller.wz.cz
Kontaktní e-mail: kalina08@atlas.cz

Hledáme 100 českých Kingů („královské jméno“ odkazuje na Mistra světového hororu Stephena Kinga). Abychom vytvořili největší antologii českých hororových povídek v dějinách české literatury. Jde o jedinečný počin nakladatele již vydané 1. antologie českého hororu, ve které se představují skvělí povídkáři, například Otomar Dvořák, David Nedoma, Michal Černý, Luboš Štěrba a další. V přípravách je už 2. antologie českého hororu, která vyjde 21. 02. 2012. Zapojit se může každý literát pouze s kvalitními povídkami, které splňují nejméně dva požadavky: první – povídka musí dokázat vyvolat strach i napětí, druhá – dílo musí mít uměleckou hodnotu, považujme horor za umění, nikoli jen za zábavu s „potoky krve“. Rozsah: do 15 000 znaků. Uzávěrka: do 30. 11. 2011. Po bližší informace napište Milanu Kalinovi na e-mail: kalina08@atlas.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Viz e-mail: kalina08atlas.cz
Soutěž vložil: Milan Kalina


Pisálek 2011  - Uzávěrka: 30.04.2011

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Zveme autory poezie a prózy k soutěžení na tvůrčím poli. Vyhlašujeme VIII ročník literární soutěže "PISÁLEK 2011"... Městská knihovna v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již v VIII. ročníku literární soutěže „Pisálek 2010" . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat psané na PC (výjimečně PO TEL. DOHODĚ na psacím stroji), ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2011), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2011". Práce musí být označena, JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2011 Slavnostní vyhlášení proběhne 23.6. 2011 od 16hod v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří. Podrobnosti na www.knihovnaklasterec.cz , vítězové budou vyzváni osobním dopisem. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Ve stopách blondýnek  - Uzávěrka: 31.03.2011

Web soutěže: http://www.blondsraz.cz/literarni-soutez.html
Kontaktní e-mail:

U příležitosti Blondsrazu vyhlášují Lukáš Cetkovský Agency, Fanclub Ivy Pazderkové a portál Blondyny.eu literární soutež s názvem Ve stopách blondýnek. Soutěže se může zúčastnit každý bez rozdílu věku. Do soutěže je možno zaslat libovolný původní literární útvar − báseň, povídku, esej atp. − jehož téma má jasnou spojitost s blondýnami. Blond téma je tedy jediným žánrovým omezením. Počet soutěžních děl od jedné autorky či autora je neomezený! Text soutěžního díla může být dlouhý maximálně 30 stránek psaných v programu MS Word, použité písmo Calibri, Arial, vel. 10 - 11, tedy přibližně 5000 znaků. Literární soutěž probíhá od 20. ledna 2011. Uzávěrka soutěže je 31. března 2011. Soutěžící posílají svá soutěžní díla prostřednictvím emailu na adresu vestopachblondynek@blondsraz.cz, a to na soutěžním formuláři.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: vestopachblondynek@blondsraz.cz
Soutěž vložil: Blondsraz


Fragment hledá autora bestselleru – do soutěže může zaslat povídku téměř kdokoli  - Uzávěrka: 28.02.2011

Web soutěže: http://www.hledaseautor.cz
Kontaktní e-mail: jechova@naviga4.cz

Od dnešního dne do 28. února mohou dosud nepublikovaní autoři v oblasti prózy zasílat své prvotiny do Nakladatelství Fragment. Téma povídky v rozsahu 15 až 20 normostran je omezeno jediným požadavkem: musí jít o příběh pro dospělé čtenáře. „Chceme dát šanci dosud neznámým autorům, kteří velmi často ani netuší, co mají správně udělat, pokud na sebe chtějí v této branži upozornit. Pro nás budou povídky zase inspirací, o jaká témata by mohli mít čtenáři vedle dnes tolik populárních upírů, draků, čarodějů a vlkodlaků také zájem. Věříme, že je reálná šance pár talentů skutečně objevit,“ vysvětlil Pavel Nýč, ředitel Nakladatelství Fragment. Týden po ukončení zasílání povídek vybere Nakladatelství Fragment patnáct nejlepších soutěžících, kterým na speciálně vytvořených internetových stránkách www.hledaseautor.cz zveřejní třetinu textu. V té chvíli začíná hodnotit veřejnost a odborná porota. Tu tvoří Marta Bystrovová z Lidových novin, Kateřina Farná z Práva, Ondřej Bezr z iDNES.cz a Vojtěch Varyš z Týdne. Deseti nejlepším bude po týdnu zveřejněna druhá třetina textu. Prvním pěti soutěžícím, vybraným v dalším týdnu hodnocením odborné poroty a hlasováním čtenářů, vyjdou vítězné povídky na počátku května knižně. „Samozřejmě dílo nesmí obsahovat žádné části, které by byly v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony České republiky. V takovém případě si vyhrazujeme právo povídku diskvalifikovat. Nakladatelství Fragment celou soutěž pojalo charitativně – výtěžek z prodaných knih půjde na konto Paraple,“ uzavřel Pavel Nýč, ředitel Nakladatelství Fragment.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz www.hledaseautor.cz
Soutěž vložil: Michaela Wilhelmová


O nejhezčí, nejkratší povídku roku 2009/2010  - Uzávěrka: 01.12.2010

Web soutěže: http://www.vanili.cz/cz/literarni-soutez-2010/r135
Kontaktní e-mail: scifista@seznam.cz

Sci-fi portál VANILI.cz vyhlašuje literární soutěž 2009/2010! Vanili soutěž ufounekZajímáte se o sci-fi? Tvoříte vlastní fantastické příběhy? Píšete SF povídky? Navštivte naše stránky a zúčastněte se veselé literární soutěže! Pravidla literární soutěže "O nejhezčí, nejkratší povídku roku 2009/2010": - povídka musí být opravdu krátká (maximálně 100 znaků). - povídka musí být v žánru sci-fi nebo fantasy - povídka nesmí obsahovat urážky, vulgarismy a další prohřešky vůči dobrým mravům - povídka musí být váš originální výtvor Povídky nám zasílejte elektronicky na adresu scifista@seznam.cz. Redakce si dovoluje "otisknout" jednu z nejkratších a nejslavnějších SF povídek: Poslední člověk na Zemi seděl ve své laboratoři a náhle někdo zaklepal!

Soutěžní příspěvky zasílejte na: jen e-mailem
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Moderní pohádka  - Uzávěrka: 30.11.2010

Web soutěže: http://www.albatrosmedia.cz/vyrocni-ceny-2009.html
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství ALBATROS se u příležitosti 60. výročí svého založení navrací k tradici vyhlašování literární soutěže o nejlepší původní českou prózu. Cílem je inspirovat autory k vytvoření mimořádného literárního textu, který bude určen pro věkovou skupinu dětí a mládeže. Každý nový ročník bude vyhlášen vždy v den nakladatelských cen Albatrosu a v tentýž den bude oznámen vítěz předešlého ročníku. Podmínky 1/ Zúčastnit se mohou autoři s novinkou, která nebyla dosud nikde publikována 2/ Téma 2. ročníku: moderní pohádka 3/ Uzávěrka odevzdání rukopisu: 30. listopadu 2010 3/ Přihlášené práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou 4/ Oceněná próza vyjde v roce vyhlášení vítěze v nakladatelství Albatros (pro 2. ročník platí vydání vítězné práce v roce 2011) a vítěz získá finanční odměnu --- Propozice: • Rukopis musí být v tištěné podobě // zaslaný mailem nebude přijat • Rkp. musí být doručen do sekretariátu Albatrosu, kde jeho přijetí potvrdí písemně s přidělením čísla asistentka. • Jméno autora a kontaktní adresu přiložte k rkp. v zalepené obálce

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Albatros Media a.s.
Na Pankráci 30/1618,
Praha 4, PSČ 140 00

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


LS na téma českých přísloví  - Uzávěrka: 15.11.2010

Web soutěže: http://www.stipko.cz/aktuality/literarni-soutez
Kontaktní e-mail: stipko@stipko.cz

Stipendijní nadační fond města Kolína vyhlašuje literární soutěž na téma českých přísloví zvlášť pro každou kategorii: 1. kategorie „KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ“ 2. kategorie „PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD“ 3. kategorie „KAM VÍTR, TAM PLÁŠŤ“. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních, středních a studenti vysokých škol se sídlem v Kolíně a žáci základních, středních a studenti vysokých škol s trvalým pobytem v Kolíně. Soutěž proběhne v kategoriích: 1. žáci prvního stupně ZŠ 2. žáci 2. stupně ZŠ 3. žáci SŠ a studenti VŠ Soutěžní práce v rozsahu 1 – 3 stran vel. A4 musí být zaslána v elektronické podobě na email Stipendijního nadačního fondu stipko@stipko.cz nejpozději do 15. listopadu 2010. U každé literární práce musí autor uvést jméno, věk, školu, třídu, kategorii, bydliště a e-mailovou adresu nebo číslo telefonu. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne v 1. polovině prosince 2010. Nejlepší práce budou odměněny. Nejlepší práce budou publikovány. Souhlas s publikací práce je podmínkou účasti v soutěži.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: stipko@stipko.cz
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární cena Vladimíra Vokolka 2010  - Uzávěrka: 05.11.2010

Web soutěže: http://www.dcknihovna.cz/
Kontaktní e-mail: reditel@dcknihovna.cz

Kritéria soutěže v roce 2010: * Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR. * Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích: a) autoři od 15 do 18 let včetně, b) autoři od 19 do 24 let včetně, c) autoři od 25 do 35 let včetně. * Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2010“. * Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí. * Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky! * Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze. * Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 5. listopadu 2010. Rozhoduje razítko pošty na obálce. * Členové poroty budou následně hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. * Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit. * Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou ve druhé polovině ledna 2011 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací. Bližší informace tel. 412 530 728, 412 530 976

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Děčín
Raisova 3
406 55 Děčín 4

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Vyhlašujeme druhý ročník literární soutěže Píšu, píšeš, píšeme...  - Uzávěrka: 30.10.2010

Web soutěže: http://www.vaseliteratura.cz/vase-literatura-soute
Kontaktní e-mail: redakce(zav.)vaseliteratu

Uběhl rok a to je ta pravá chvíle pro vyhlášení dalšího ročníku literární soutěže Píšu, píšeš, píšeme. Ta je určena pro všechny, kteří rádi píší prózu a kteří by se chtěli o své literární výtvory podělit s našimi čtenáři. Navíc jsou tu připraveny zajímavé knižní tituly jako odměna pro autory nejzajímavějších příspěvků. Čtěte pozorně pravidla soutěže: Soutěž je určena pro všechny, kteří mají stálé bydliště na území ČR. Své soutěžní příspěvky zašlete s celý jménem a adresou na redakční e-mail: redakce(zavináč)vaseliteratura.cz. Jako předmět napište "Literární soutěž". Pokud chcete, aby byl váš příspěvek zveřejněn pod pseudonymem, nezapomeňte jej uvést. Své příspěvky můžete zasílat nejpozději do 30. října 2010. Jména výherců se dozvíte nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Soutěžní příspěvek - musí být napsán prózou - musí se jednat o prózu dějovou (děj je totiž základem každého příběhu), součástí samotného děje však mohou být úvahové složky - musí být vaším vlastním textem, který nebyl dosud nikde publikován - jeho délka musí být minimálně 3000 znaků, maximálně 10 000 znaků (počítáno s mezerami) - do soutěže nebudou zařazeny ty příspěvky, které nevyhovují po stránce obsahové (tzn. nebudou zveřejněny texty, které jsou rasisticky motivované, vulgární či jinak nevyhovující) - jeden autor smí zaslat maximálně 1 příspěvek do každé tematické sekce - příspěvek bude zveřejněn na stránkách literarni.webnode.cz, po zveřejnění není možné článek nijak upravovat či smazat - o výhercích rozhodne porota složená z členů redakce magazínu VašeLiteratura.cz a také čtenáři ve speciální čtenářské anketě Soutěžní témata: 1) Obyčejný život (povídka) 2) Na stopě (detektivní příběh) 3) Bylo nebylo... (pohádka pro moderního čtenáře) Každý soutěžící smí zaslat pouze 1 příspěvek ke každému soutěžnímu tématu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Viz email
Soutěž vložil: VašeLiteratura.cz


Když se tak trochu bojím  - Uzávěrka: 17.10.2010

Web soutěže: http://www.spisovatelevc.cz/
Kontaktní e-mail: viz nahoře

VYHLAŠOVATEL: Východočeské středisko Obce spisovatelů ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: I. kategorie 3., 4. a 5. roč. ZŠ II. kategorie 6., 7. roč. ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií III. kategorie 8., 9. roč. ZŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií IV. kategorie 1.- 2. roč. SŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií V. kategorie 3.- 4. roč. SŠ a odpovídající roč. víceletých gymnázií ORGANIZACE A PODMÍNKY SOUTĚŽE : a/ Uvedené téma slouží jako východisko pro vlastní modifikaci. Lze je dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné nebo literární projevy. Přijímáme od jednoho autora příspěvky ve volném slohovém útvaru v próze i poezii (1x próza, 3x báseň). Rozsah prací v próze je omezen nejvýše pěti stránkami psaného textu, rozsah prací v poezii je omezen nejvýše třemi básněmi, vše ve třech kopiích (pokud nepošlete práce el.poštou). Pro následné el. zpracování, prosíme upravte text na font Arial nebo Times New Roman, velikost 12. Do výtvarné části soutěže nelze posílat xerokopie a trojrozměrné objekty! Přijímány budou výtvarné práce ve formě ilustrace na dané téma technikou kresby, malby, grafické a kombinované techniky v maximálním formátu A 4 (z důvodu dalšího zpracování). Všechny práce by měly být původní. Pokud již byly někde uveřejněny, je nutné uvést kde. b) Příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou, třídou (ročníkem) a jménem pedagoga, který práci doporučil, příp. vedl. c) Práce posoudí odborný tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší literární i výtvarná dílka budou postupně uveřejňována v bulletinu Kruh VčSOS, výtvarné práce budou při vyhlášení vítězů vystaveny v Domě hudby v Pardubicích. Některé budou využity jako ilustrace. Pro nejúspěšnější účastníky jsou připraveny zajímavé ceny. d) Autorům nejlepších literárních prácí s potenciálem dalšího rozvoje tvůrčí literární tvorby bude nabídnuta individuální odborná lektorská podpora ze strany renomovaných tvůrců, členů VčSOS! KALENDÁŘ SOUTĚŽE: Vyhlášení : 1. září 2010 Uzávěrka : 17. října 2010 Slavnostní vyhlášení vítězů: 18. listopadu 2010 v Domě hudby v Pardubicích Vyřizuje: Hana Cihlová, 466500754, 466513131, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz – lit.část Mgr.Daniela Javoříková, 725028982, e-mail: d.javorikova@seznam.cz - výt.část

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Krajská knihovna v Pardubicích - oddělení regionálních a kulturních služeb,
Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární talent 2010 - 8. kolo  - Uzávěrka: 10.10.2010

Web soutěže: http://piste-povidky.cz/literarni-soutez
Kontaktní e-mail:

Do soutěže může své dílo přihlásit každý registrovaný člen portálu Pište-povídky.cz. Přihlašovací odkaz by měl každý najít pod svým dílem. Pro přihlášení díla do soutěže stačí na odkaz kliknout. V případě, že se přihlašovací odkaz pod dílem nenachází, kontaktuje zájemce o účast v soutěži administrátora a to prostřednictvím emailu: info@piste-povidky.cz. Ten jeho dílo na žádost do soutěže vloží. Každý autor se může účastnit 1 soutěžního kola s 1 svým autorským dílem, které nesmí být v den přihlášení do soutěže starší 6 měsíců od data vložení na portál Pište-povídky.cz (bylo na portál Pište-povídky.cz vloženo max. 6 kalendářních měsíců před vložením do soutěže). Své dílo můžete přihlásit vždy pouze do 1 soutěžního kola. (Dílo, se kterým soutěžíte v prvním kole Soutěže Literární talent 2010 již nemůžete soutěžit například v kole třetím). Účastnit se můžete všech 8 soutěžních kol i za předpokladu, že v některém z těchto kol zvítězíte. Velkého finále se však budete účastnit pouze s dílem, které zvítězilo chronologicky jako první v pořadí soutěží. Soutěže se neúčastní - do soutěže tedy nelze přihlašovat díla z kategorie Povídky Erotické (18+). Přihlašovat svá díla můžete od prvního dne vyhlášení soutěže až do 5 dne před koncem daného kola soutěže. Známkovat díla však lze po celou dobu soutěže, tedy až do data konce soutěžního kola. Dbejte prosím také Obecných ustanovení – viz. níže. Důležité: Dílo, které je již jednou přihlášeno do Soutěže se nesmí soutěže účastnit v žádném dalším soutěžním kole a to ani za předpokladu, že je v průběhu hlasování autorem smazáno a znovu vloženo. Jednotlivá soutěžní kola Veškeré informace ke konkrétním soutěžním kolům jsou vždy uvedeny u popisu konkrétní soutěže na stránce http://www.piste-povidky.cz/literarni-soutez a to včetně termínu soutěže a informaci o výhře. Odstartování a ukončení jednotlivých soutěžních kol je současně také odprezentováno prostřednictvím Novinek portálu (http://www.piste-povidky.cz/sekce/novinky). Cyklus Soutěž Literární talent 2010 Cyklus soutěžních kol Soutěže Literární talent 2010 se skládá celkem z 8 soutěžních kol. Každé soutěžní kolo má svou výhru a pochopitelně také vítěze. První 3 v každém soutěžním kole získají konkrétní věcnou cenu uvedenou v popisku soutěžního kola. Soutěž vrcholí závěrečným hlasováním, tzv. Velkým finále, do kterého postupuje vítěz, umístěný primárně na prvním místě v jednotlivých soutěžních kolech. Ve velkém finále je pak vybrán celkový vítěz Soutěže včetně umístěných na druhém a třetím místě. Pravidla velkého finále jsou uvedena níže. Prázdninová soutěž, tedy dvouměsíční soutěž bez účasti porotců se do cyklu Literární soutěž Pište-povídky.cz nezapočítává jako soutěžní kolo. Hlasování, hodnocení, porota Hlasovat – známkovat soutěžní díla může každý registrovaný člen portálu Pište-povídky.cz a to pod každým dílem. Známky platí stejně jako ve škole ( 1 nejlepší, 5 nejhorší). Přehled dosavadních ohodnocení je k dispozici v rámci tzv. „Průběžných výsledků“ soutěže nebo pod každým dílem. Soutěžní hlasování je pod dílem uvedeno v jiné tabulce (s náležitým nadpisem) než běžné hlasování pro všechna díla na portálu. Hlasování se účastní také 3 členná porota (2 zástupci portálu Pište-povídky.cz a 1 zástupce projektu Vydejteknihu.cz - vydavatelství CPress). V tabulce Průběžných výsledků se bodový součet hodnocení od poroty nachází pod nadpisem P+P+C, součet hodnocení od ostatních členů pod nápisem O. O vítězi rozhoduje celkový počet bodů - kolonka Celkem.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Soutěže se může účastnit každý registrovaný člen portálu Pište-povídky.cz. Pokud tedy ještě nejste členy Pište-povídky.cz, je potřeba se pro účast v soutěži nejprve zaregistrovat.
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární soutěž v NJ  - Uzávěrka: 30.09.2010

Web soutěže: http://www.literaturwerkstatt.at
Kontaktní e-mail: erwachen@literaturwerksta

Sdružení Jugend-Literatur-Werkstatt Graz se sídlem ve Štýrském Hradci (Grazu) vypisuje celoevropskou literární soutěž pro děti a mládež ve věku od 8 do 18 let na téma Erwachen. Soutěžní práce musejí být napsány v němčině. Toto tématické vymezení má však být chápáno volně, spíše jako podnět než jako omezující podmínka. Do souteže se mohou přihlásit zájemci, kteří se narodili mezi 1. říjnem 1992 a 1. říjnem 2002. Soutěž je rozčleněna do dvou věkových kategorií (od 8 do 13 a od 14 do 18 let). První a druhou cenu představuje bezplatná účast v týdenním mezinárodním literárním semináři („Werkstattwoche“), mezi dalšími cenami jsou účast na téže akci za sníženou cenu, vydání soutěžních textů v knižní podobě a jejich zveřejnění na Internetu. Uzávěrka podávání přihlášek do soutěže je 30. září 2010. V přihlášce musí být uvedena poštovní adresa soutěžícího, dále jeho datum narození a telefonní číslo. Je nutné, aby se soutěžící nejdříve seznámili s přesnými podmínkami a pravidly týkajícími se vnější podoby soutěžních prací (jsou zveřejněny na níže uvedené webové stránce). Musí jít o krátké práce (délka jedné soutěžní práce nesmí přesáhnout 8 stran, jeden soutěžící může dohromady zaslat maximálně 12 stran). Má jít o práce vzniklé v roce 2010 a sepsané jedním autorem (nikoli o kolektivní díla).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz
Elisabethstrasse 30
A-8010 Graz
Österreich

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární soutěž Fantastická povídka 2011  - Uzávěrka: 31.07.2010

Web soutěže: http://fantastickapovidka.cz/
Kontaktní e-mail: info@fantastickapovidka.c

Dne 1. února 2011 byl ohlášen historicky první ročník literární soutěže s názvem Fantastická povídka 2011. Současně byl uveden do provozu oficiální web soutěže www.fantastickapovidka.cz, který bude sloužit jako základna soutěže po celou dobu jejího trvání. Prostřednictvím těchto stránek budou soutěžící přihlašovat své povídky, zde budou uveřejněny práce finalistů a budou zde moci samotní čtenáři rozhodovat o té nejlepší Fantastické povídce roku 2011! Průběžně na těchto stránkách budou uveřejňovány novinky a další podrobnosti okolo soutěže. Všem soutěžícím přejeme hodně tvůrčích nápadů, čtenářům přejeme pěkné počtení!

Soutěžní příspěvky zasílejte na: http://fantastickapovidka.cz/formular-pro-odeslani-souteznich-praci/
Soutěž vložil: Administrátor soutěže


"Tím světem bloudím..."  - Uzávěrka: 31.05.2010

Web soutěže: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna/
Kontaktní e-mail:

Soutěžní kategorie: poezie próza (povídka, pohádka, divadelní hra…) publicistika (reportáž, fejeton, črta…) Pokyny soutěžícím:  Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15-18 let, III. dospělí  Autoři příspěvků uvedou na přiloženém listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, e-mail).  S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce.  Rozsah prací: nejvíce 10 stran.  Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněné. Organizace soutěže:  Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo pošlete do 31. května 2010 psané strojem, na disketě, nebo CD na adresu: Městská knihovna Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz Do předmětu emailu uveďte: Literární soutěž.  Všechny práce posoudí odborná porota.  Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 7. října 2010 v rámci Týdne knihoven.  Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a případně otištěny ve sborníku. Další informace k soutěži získáte na tel. 326 991 515.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Na Hrádku 1092, 250 88 Čelákovice
mestska@knihovna.celakovice.cz

Soutěž vložil: Soňa Husáriková


Pisálek 2010  - Uzávěrka: 30.04.2010

Web soutěže: http://www.knihovnaklasterec.cz
Kontaktní e-mail: radka.zadinova@seznam.cz

Zveme autory poezie a prózy k soutěžení na tvůrčím poli. Vyhlašujeme VII ročník literární soutěže "PISÁLEK 2010"... Městská knihovna v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již v VII. ročníku literární soutěže „Pisálek 2010" . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat psané na PC (výjimečně PO TEL. DOHODĚ na psacím stroji), ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na radka.zadinova@seznam.cz (předmět PISÁLEK 2010), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2010". Práce musí být označena, JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2010 Slavnostní vyhlášení proběhne 17.6. 2010 od 16hod v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří. Podrobnosti na www.knihovnaklasterec.cz , vítězové budou vyzváni osobním dopisem. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří, Budovatelská 486, Klášterec nad Ohří 431 51 (neposílat ručně psané, jen média)
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární Varnsdorf 2010  - Uzávěrka: 28.02.2010

Web soutěže: http://www.mkvdf.cz
Kontaktní e-mail: ucetni@mkvdf.cz

Podmínky soutěže:  věk soutěžících není limitován  tématika příspěvků může být libovolná  všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované  soutěž je anonymní Soutěžní kategorie:  PRÓZA  PUBLICISTIKA (REPORTÁŽ, ČRTA, ROZHOVOR, FEJETON, LITERATURA FAKTU)  POEZIE Organizace a vyhodnocení soutěže: Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 28. 02. 2010 na adresu: Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“ • Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu, u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze úryvek. • Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní list papíru je nutné napsat souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. • Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků. • Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské knihovny Varnsdorf, kopie se nevracejí. • Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2010. • Nejúspěšnější autoři budou pozváni na odborný seminář a na závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže v červnu 2010. • Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2010 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží 1 výtisk zdarma. Práce, které nebudou vyhovovat organizačním podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Varnsdorf
Otáhalova 1260
40747 Varnsdorf

Soutěž vložil: I.Martinovská


Máchovou stopou 2009  - Uzávěrka: 10.01.2010

Web soutěže: http://www.litomerice.cz/literarnisoutez/pr
Kontaktní e-mail:

2. ročník literární soutěže k dvoustému výročí narození K. H. Máchy je zařazen mezi oficiální doprovodné akce konference o regionálním cestovním ruchu Stop and Stay. Soutěž probíhá v kategoriích A. Žáci a studenti do 18 let /ročník 1992 a mladší – dovršení věku 18 let v roce 2010/: 1. próza B. Volná kategorie: 1. poezie, 2. próza. Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty. Jeden účastník může do soutěže zaslat nejvýše dvě díla. Maximální rozsah soutěžních děl v oblasti prózy je 8 normostran. Příspěvky budou přijímány od 1. 9. 2009 do 10. 1. 2010. Soutěžní díla jsou přijímána prostřednictvím e-mailu na adrese machovoustopou@seznam.cz. U každého soutěžního díla je nutno uvést: 1. celé jméno autora, autorky, 2. datum narození autora, autorky, 3. kontaktní adresu, 4. kategorii, do které má být text zařazen. Literární soutěž bude hodnotit soutěžní porota složená z profesionálů i amatérů, zástupců médií a města Litoměřice. Vítězné literární příspěvky budou oceněny hodnotnými cenami. Vyhlášení výsledků proběhne ve dnech 25. až 26. 3. 2010 v rámci Mezinárodní konference cestovního ruchu v kulturním domě v Litoměřicích.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Vše na: http://www.litomerice.cz/literarnisoutez/propozice_souteze.pdf
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární soutěž Krajské knihovny Karlovy Vary  - Uzávěrka: 31.12.2009

Web soutěže: http://www.knihovna.kvary.cz
Kontaktní e-mail: sekretariat@knihovnakv.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlašuje 3. ročník literární soutěže. Letošní ročník je oproti dvěma předcházejícím určen začínajícím autorům z celé České republiky. Patronkou soutěže je spisovatelka Petra Hůlová. Motto soutěže: "Svět je plnej tajemství, říká se, různejch osudů, odstíny od špinavý bílý až po černou z teček modrá, žlutá, červená. Barvy, ze kterejch se složej všechny ostatní. I lidi jsou z několika základních kamenů. Jeden každej člověk složenej jako dům. Cihla vedle cihly a nad nima další, položený přes spáry tak, aby to drželo. Časem jsou zevnitř viditelný vlhký žlutý mapy a zvenku pak spáry táhnoucí se odshora dolů, podobný bleskům, rozvětvený po letech chátrání." (z románu „Přes matný sklo“)Pravidla soutěže: soutěž je pro všechny amatérské začínající autory z celé ČR, příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován, nejnižší věková hranice je 14 let, horní se nestanoví, kategorie - próza, rozsah literárního díla - maximálně 5 normostran, každý autor může zaslat pouze jediný soutěžní příspěvek (příspěvky se nevracejí), soutěžní práce se přijímají pouze v elektronické podobě (program Word), soutěžní práce se přijímají prostřednictvím webového formuláře na stránkách knihovny www.knihovna.kvary.cz, příjem soutěžních prací do 31. 12. 2009, od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 proběhne na webu krajské knihovny čtenářské hlasování o nejlepší povídku, slavnostní vyhlášení vítězů: únor 2010. Odborná porota vybere 10 nejúspěšnějších autorů, jejichž práce budou publikovány ve sborníku soutěže. Pětice nejlepších bude oceněna podepsanou knihou Petry Hůlové. Vítěze hlavní ceny vybere sama spisovatelka Petra Hůlová z pětice nejúspěšnějších.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jen formulářem na www.knihovna.kvary.cz
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Vesmír mého mládí  - Uzávěrka: 31.10.2009

Web soutěže: http://www.astronomie2009.cz/cz/program-akc
Kontaktní e-mail:

Soutěží, které jsou určeny pro mladé, mladší a nejmladší je v současnosti více než dost. Proto v rámci Mezinárodního roku astronomie 2009, který lidstvu připomíná 400 let od prvního použití hvězdářského dalekohledu, nabízíme soutěž pro seniory. Především v uplynulých desetiletích se odehrál obrovský pokrok v poznání vesmíru. Nabízíme vám možnost předat dalším generacím vaši vzpomínku, váš zážitek, vaši zkušenost. Podle názvu by se mohlo zdát, že se jedná o soutěž určenou pouze těm dříve narozeným. Ale nenechte se mýlit! Vždyť čas je přece tak relativní! Do soutěže tak zcela jistě patří také práce juniorů, kteří mohou zavzpomínat například na nevšední okamžik ze svého dětství, kdy se s někým ze svých blízkých dívali na noční oblohu. Stejně tak může být poutavé povídání někoho z dříve narozených literárně zpracované autorem z řad dnešních studentů a konfrontované se současnou pěnou dní vlastními postřehy a komentáři. Paleta námětů je velmi široká, není nutné se omezovat jen astronomickými příběhy. Vesmír není jenom noční nebe a kosmická tělesa. Do vesmíru patří také člověk a slasti i strasti jeho života. Že už víte, co budete psát? Tak rychle k počítači, psacímu stroji nebo oblíbenému plnícímu peru. Hodně štěstí! Termín: 1. 1. 2009 – 31. 10. 2009 Porota: astronomové a literáti, složení bude zveřejněno na www.astronomie2009.cz Slavnostní vyhlášení výsledků: prosinec 2009, Praha, Keplerovo muzeum (Karlova 4) Ceny pro vítěze: první tři nejlepší práce budou odměněny hodnotnými věcnými cenami Komu je soutěž určena: bez věkového, profesního omezení ani jiného omezení Forma: esej, úvaha, fejeton, groteska, povídka, poezie Rozsah: maximálně 6 normostran textu (11 000 znaků včetně mezer) Pokud se svou práci rozhodnete přihlásit do naší soutěže, pak ji můžete zaslat poštou na níže uvedenou adresu. !!!!!!Bez řádně vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky, nemůžeme práci do soutěže zařadit!!!!! Zaslané texty nebudeme autorům vracet. Na soutěžní ceny nevzniká právní nárok. Vyhrazujeme si právo neudělit některou z cen.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
„Literární soutěž Mezinárodního roku astronomie“
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literárna súťaž Jána Kollára  - Uzávěrka: 28.10.2009

Web soutěže: http://http://sutaz.czsk.net
Kontaktní e-mail: klub@czsk.net

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom žijúcim v ČR (na občianstve či druhu pobytu nezáleží) v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo v češtine so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný - poviedka, esej, fejtón a podobne. Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách: A. žiaci základných škôl B. študenti stredných škôl C. študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí autori do 26 rokov. V kategórii A je predpísaný rozsah do 4 normostránok, v kategórii B do 8 normostránok, v kategórii C do 12 normostránok (1 normostránka má 30 riadkov, 60 znakov v každom riadku). Každý súťažiaci smie poslať jednu, dosiaľ nepublikovanú prácu, a to v troch identických exemplároch. Na príspevku musí byť označená kategória, nie však meno autora. Súťažiaci k zásielke pripojí zalepenú obálku, v ktorej vyplní údaje o autorovi (názov príspevku, meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo). Práce zašlite na adresu: Slovenský literárny klub v ČR, Salmovská 11, 120 00 Praha 2, a označte Literárna súťaž Jána Kollára. Uzávierka je 28. októbra 2009, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. Výsledky budú do konca roku vyhlásené na slávnostnom večere v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, za účasti popredných osobností kultúrneho života. V každej kategórii bude udelená prvá, druhá a tretia cena. Všetci ocenení autori budú na vyhlásenie pozvaní s uhradením cestovných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára a ďalšie hodnotné vecné ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce budú publikované v literárnom štvrťročníku česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení a honorované v kategórii A sumami 1500, 1000 a 500 Kč, v kategórii B 2000, 1500 a 1000 Kč a v kategórii C 3000, 2000 a 1000 Kč. Porota, zložená z popredných spisovateľov a odborníkov, môže udelit aj zvláštnu prémiu. Bližšie informácie na http://sutaz.czsk.net Partneri: Literárne informačné centrum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko-český klub Praha, Spoločnosť Jána Kollára Praha, Hotel Paulíny Praha, Art Benický Praha

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Slovenský literárny klub v ČR
Salmovská 11
120 00 Praha 2

Soutěž vložil: klub@czsk.net


Literárna súťaž Jána Kollára  - Uzávěrka: 28.10.2009

Web soutěže: http://http://sutaz.czsk.net
Kontaktní e-mail: klub@czsk.net

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom žijúcim v ČR (na občianstve či druhu pobytu nezáleží) v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo v češtine so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný - poviedka, esej, fejtón a podobne. Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách: A. žiaci základných škôl B. študenti stredných škôl C. študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí autori do 26 rokov. V kategórii A je predpísaný rozsah do 4 normostránok, v kategórii B do 8 normostránok, v kategórii C do 12 normostránok (1 normostránka má 30 riadkov, 60 znakov v každom riadku). Každý súťažiaci smie poslať jednu, dosiaľ nepublikovanú prácu, a to v troch identických exemplároch. Na príspevku musí byť označená kategória, nie však meno autora. Súťažiaci k zásielke pripojí zalepenú obálku, v ktorej vyplní údaje o autorovi (názov príspevku, meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo). Práce zašlite na adresu: Slovenský literárny klub v ČR, Salmovská 11, 120 00 Praha 2, a označte Literárna súťaž Jána Kollára. Uzávierka je 28. októbra 2009, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke. Výsledky budú do konca roku vyhlásené na slávnostnom večere v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, za účasti popredných osobností kultúrneho života. V každej kategórii bude udelená prvá, druhá a tretia cena. Všetci ocenení autori budú na vyhlásenie pozvaní s uhradením cestovných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára a ďalšie hodnotné vecné ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce budú publikované v literárnom štvrťročníku česko-slovenskej revue Zrkadlenie-Zrcadlení a honorované v kategórii A sumami 1500, 1000 a 500 Kč, v kategórii B 2000, 1500 a 1000 Kč a v kategórii C 3000, 2000 a 1000 Kč. Porota, zložená z popredných spisovateľov a odborníkov, môže udelit aj zvláštnu prémiu. Bližšie informácie na http://sutaz.czsk.net Partneri: Literárne informačné centrum Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin, Slovensko-český klub Praha, Spoločnosť Jána Kollára Praha, Hotel Paulíny Praha, Art Benický Praha

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Slovenský literárny klub v ČR
Salmovská 11
120 00 Praha 2

Soutěž vložil: klub@czsk.net


ROŽNOVSKÝ FEJETON 2009  - Uzávěrka: 20.10.2009

Web soutěže: http://www.knir.cz/index.php?kam=ztisku&id=839
Kontaktní e-mail: spektrum@tka.cz

16. ročník mezinárodní anonymní literární soutěže je otevřený pro všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských a jiných organizacích. Fejetony jsou tematicky neomezené. Nejvýše 2 fejetony od jednoho autora, každý v rozsahu do 45 řádků, zašlete v pěti vyhotoveních v tištěné podobě na adresu: T klub - kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Součástí je literární soutěž o nejlepší příspěvek studentů středních škol nazvaná Klíček 2008, která bude vyhodnocena samostatně. Soutěž je anonymní. Soutěžní práce musí být opatřeny heslem. Ke každému příspěvku musí být dodána zalepená obálka opatřená heslem a v ní jméno a adresa autora (u studentů musí být uvedena také adresa školy, třída a obálku je nutno označit heslem KLÍČEK). Vítězné práce budou oceněny. Mimo hlavní cenu budou udělena také tři čestná uznání. O udělení cen rozhoduje porota, jmenovaná ředitelkou T klubu - kulturní agentury v Rožnově pod Radhoštěm. Porota nemusí ceny udělit, nebo udělit jen některé. Vyhlášení literární soutěže a oznámení výsledků bude provedeno prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vítězné práce budou publikovány ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska. Ke dni slavnostního vyhodnocení bude vydán almanach vítězných prací. Soutěž Rožnovský fejeton 2009 a Klíček 2009 pořádá T klub - kulturní agentura ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Literární soutěž zaštítila Obec spisovatelů. Osobní patronát nad literární soutěží převzala místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Akce je podporována z Fondu kultury Zlínského kraje. Mediálním partnerem je TV Beskyd a čtrnáctideník Spektrum Rožnovska. Adresa sekretariátu literární soutěže: T klub - kulturní agentura, Zemědělská ulice č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Vyhlášení literární soutěže: leden 2009. Uzávěrka literární soutěže: 20. října 2009. Slavnostní vyhodnocení literární soutěže: 3. prosince 2009 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobnější informace na požádání poskytne sekretariát literární soutěže. Kontakt: redakce Spektra Rožnovska, tel. 571 651 796; e-mail: 16. ročník mezinárodní anonymní literární soutěže je otevřený pro všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských a jiných organizacích. Fejetony jsou tematicky neomezené. Nejvýše 2 fejetony od jednoho autora, každý v rozsahu do 45 řádků, zašlete v pěti vyhotoveních v tištěné podobě na adresu: T klub - kulturní agentura, Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Součástí je literární soutěž o nejlepší příspěvek studentů středních škol nazvaná Klíček 2008, která bude vyhodnocena samostatně. Soutěž je anonymní. Soutěžní práce musí být opatřeny heslem. Ke každému příspěvku musí být dodána zalepená obálka opatřená heslem a v ní jméno a adresa autora (u studentů musí být uvedena také adresa školy, třída a obálku je nutno označit heslem KLÍČEK). Vítězné práce budou oceněny. Mimo hlavní cenu budou udělena také tři čestná uznání. O udělení cen rozhoduje porota, jmenovaná ředitelkou T klubu - kulturní agentury v Rožnově pod Radhoštěm. Porota nemusí ceny udělit, nebo udělit jen některé. Vyhlášení literární soutěže a oznámení výsledků bude provedeno prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vítězné práce budou publikovány ve čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska. Ke dni slavnostního vyhodnocení bude vydán almanach vítězných prací. Soutěž Rožnovský fejeton 2009 a Klíček 2009 pořádá T klub - kulturní agentura ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Literární soutěž zaštítila Obec spisovatelů. Osobní patronát nad literární soutěží převzala místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková. Akce je podporována z Fondu kultury Zlínského kraje. Mediálním partnerem je TV Beskyd a čtrnáctideník Spektrum Rožnovska. Adresa sekretariátu literární soutěže: T klub - kulturní agentura, Zemědělská ulice č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Vyhlášení literární soutěže: leden 2009. Uzávěrka literární soutěže: 20. října 2009. Slavnostní vyhodnocení literární soutěže: 3. prosince 2009 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobnější informace na požádání poskytne sekretariát literární soutěže. Kontakt: redakce Spektra Rožnovska, tel. 571 651 796; e-mail: spektrum@tka.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: T klub - kulturní agentura, Zemědělská ulice č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Soutěž vložil: Linda


Píšu, píšeš, píšeme  - Uzávěrka: 30.09.2009

Web soutěže: http://http://www.vaseliteratura.cz/
Kontaktní e-mail: redakce@vaseliteratura.cz

Rádi píšete? A myslíte si, že umíte napsat zajímavý příběh? Pak je právě pro vás určena tato soutěž, do které se mohou zapojit všichni, kteří se nebojí psát! Nejen, že tak budete moci ostatním čtenářům ukázat své literární umění, ale také budete moci získat zajímavé výhry, které budeme postupně rozšiřovat o další knižní tituly! Čtěte pozorně pravidla soutěže: Soutěž je určena pro všechny, kteří mají stálé bydliště na území ČR. Své soutěžní příspěvky zašlete s celý jménem a adresou na redakční e-mail: redakce(zavináč)vaseliteratura.cz. Jako předmět napište "Literární soutěž". Své příspěvky můžete zasílat nejpozději do 30. září 2009. Jména výherců se dozvíte nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Soutěžní příspěvek - musí být napsán prózou (může se jednat o povídku, novelu, romaneto, román na pokračování...) - musí být prózou dějovou (děj je totiž základem každého příběhu), součástí samotného děje však mohou být úvahové složky - musí být vaším vlastním textem, který nebyl dosud nikde publikován - jeho minimální délka musí být 3000 znaků (počítáno s mezerami), maximální délka není nijak omezena - do soutěže nebudou zařazeny ty příspěvky, které nevyhovují po stránce obsahové, stylistické či pravopisné - jeden soutěžící může zaslat více soutěžních příspěvků

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz e-mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Román na pokračování  - Uzávěrka: 30.08.2009

Web soutěže: http://http://romannapokracovani.com
Kontaktní e-mail: cerny@gonet.cz

Internetová literární soutěž Román na pokračování je určena pro amatérské psavce, ale i pro ty, kteří se psaním živí. Na počátku byla dána první kapitola, na kterou postupně navazují soutěžící. Zašlou vždy kapitolu, která příběh doplní a dál i rozvine. Autor vítězné kapitoly obdrží poukázku do knihkupectví Luxor, celkový vítěz navíc finanční odměnu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. adresa www.
Soutěž vložil: Jan Černý


Wintonfilm  - Uzávěrka: 01.07.2009

Web soutěže: http://www.wintonfilm.com
Kontaktní e-mail: wintonfilm@seznam.cz

Vyhlašujeme soutěž o zpracování témat lidskosti, slušnosti a dobrých skutků nejen v literární kategorii, ale i v dalších uměleckých kategoriích: fotografie, grafika, malba, výtvarné dílo, klip, dokumentární či hraný film v jakémkoliv rozsahu. Pokud Vaše práce bude alespoň trochu splňovat zadaná témata, nebojte se do soutěže své výtvory přihlásit. Začátek soutěže: leden 2008 Uzávěrka soutěže: červenec 2009 Pro komunikaci s námi je určena tato adresa: wintonfilm@seznam.cz a nebo Zdeněk Tulis, Mánesova 6, 120 00 Praha 2

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Mánesova 6, 120 00 Praha 2

Soutěž vložil: Linda


Proč píšu?  - Uzávěrka: 20.06.2009

Web soutěže: http://http://www.vll.cz/download/litersoutPKV2009
Kontaktní e-mail: rehounek@vll.cz

Literární soutěž Proč píšu Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje u příležitosti šestého ročníku Polabského knižního veletrhu tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Proč píšu. Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty středních škol do 18 let a pro dospělé nad 18 let, a to v kategoriích „poezie“ a „próza“. Zadané téma je u prózy třeba ztvárnit do útvaru s max. 4 000 znaky (bez mezer), což je přibližně jeden a půl stránky textu o velikosti znaků 14, u veršů není rozsah omezen. Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi. Literární práce posílejte na poštovní adresu Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem nebo na mailovou adresu: rehounek@vll.cz. Uzávěrka je vzhledem ke konání veletrhu bezprostředně po prázdninách stanovena na 20. červen 2009. Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení a odměněni kvalitními knižními cenami. Autoři vybraných literárních prací se budou moci zúčastnit autorského čtení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Výstaviště Lysá nad Labem, Jan Řehounek, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem
Soutěž vložil: Linda


Šuplíky 2009  - Uzávěrka: 30.05.2009

Web soutěže: http://www.kdk.cz/mk
Kontaktní e-mail: knihovna@kdk.cz

Šuplíky 2009 - literární soutěž Datum konání: od: 1. 1. 2009 do: 30. 5. 2009 Popis akce: Podmínky soutěže: - věk soutěžících není limitován - téma letošního ročníku: HOMO LUDENS – ČLOVĚK HRAVÝ - všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované – ani na internetu! Soutěžní kategorie: - próza včetně publicistiky - poezie Věkové kategorie: - děti a mládež do 15 let - dospělí Organizace soutěže: - Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 30. května 2009 na adresu: Městská knihovna Kopřivnice, „Šuplíky 2009“, Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21 - Vyhlášení a zveřejnění výsledků se uskuteční v měsíci září, odměny autorům vítězných prací budou předány do konce roku 2009. - Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu formou ob řádek. - Text je třeba psát pouze po jedné straně papíru formátu A4. - Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu. - Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: Název soutěžní práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní list papíru je nutno napsat souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. - Organizátor soutěže vydá do konce roku 2009 sborník vítězných prací; autoři, jejichž příspěvek bude zařazen do sborníku, obdrží po jednom jeho výtisku. - Kontaktní pracovník: Ludmila Karlíková (karlikova[zavináč]kdk.cz) Město, obec: Kopřivnice Místo konání: Městská knihovna Kopřivnice Mapa: zobrazit Typ akce: závod, soutěž Cílová skupina: všichni Odkaz: www.kdk.cz/mk Organizátor: Městská knihovna Kopřivnice Kontakt: Obránců míru 368 742 21 Kopřivnice telefon: 556 871 361 mobil: 603 222 118 knihovna@kdk.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Kopřivnice
„Šuplíky 2009“
Obránců míru 368
742 21 Kopřivnice

Soutěž vložil: Linda


Literární soutěž města Mladá Boleslav  - Uzávěrka: 30.05.2009

Web soutěže: http://www.mpdmmb.cz/aktuality/12-literarni-soutez
Kontaktní e-mail: bubnova@mb-net.cz

literární soutěž vyhlašuje Statutární město Mladá Boleslav. Jedná se o soutěž určenou žákům základních škol, studentům středních škol, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Její název zní "Boleslav, Boleslav, překrásné město." Zájemci mohou poslat svůj příspěvek formou volného literárního útvaru, který vyjadřuje pocity ze života ve městě. Své příspěvky musí odevzdat nejpozději do 30. května 2009. Autoři by měli zodpovědět jednu z následujících otázek: Jak vidím město Mladou Boleslav? Mladá Boleslav mýma očima? Co schází Mladé Boleslavi? Co je krásného na městě Mladá Boleslav? Rozsah příspěvků by neměl překročit tři strany A4 s tím, že první strana je titulní s názvem díla a jménem autora. Soutěž není omezena věkem. Na zadní straně soutěžního příspěvku je nutné jméno autora, věk, adresa bydliště či název školy a třídy. Každý autor může zaslat pouze jednu práci. Soutěžní příspěvky můžete zasílat emailem nebo odevzdat osobně Heleně Bubnové na Magistrátu MB v kanceláři číslo 62. KONTAKT: Helena Bubnová email.: bubnova@mb-net.cz tel.: 326 715 693 mobil.: 733 697 799

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Magistrát Mladá Boleslav
Soutěž vložil: Linda


Příbram Hanuše Jelínka  - Uzávěrka: 30.04.2009

Web soutěže: http://http://www.kjd.pb.cz
Kontaktní e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz

Příbram Hanuše Jelínka 2009 Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 13.ročník literární soutěže pro mládež „Příbram Hanuše Jelínka“ Obory: 1.Poezie – rozsah maximálně čtyři básně 2.Próza – rozsah maximálně pět A4 stran strojopisu Věkové kategorie: I. 12 – 15 let II. 16 –19 let III. 20 – 23 let Soutěžní práce posílejte na adresu : Knihovna Jana Drdy L.Mlčochová nám.T.G.Masaryka 156 261 01 Příbram I Nebo na e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz Do soutěže budou přijímány pouze původní, dosud nepublikované práce, psané na stroji nebo počítači. KAŽDÁ PRÁCE MUSÍ BÝT OPATŘENA JMÉNEM, ADRESOU A DATEM NAROZENÍ AUTORA. Přihlášením práce do soutěže dává autor současně svolení k jejímu případnému publikování UZÁVĚRKA 30.dubna 2009

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Jana Drdy
L.Mlčochová
nám.T.G.Masaryka 156
261 01 Příbram 1

Soutěž vložil: L.Mlčochová


Mistrovství ČR v amatérském tvůrčím psaní 2008  - Uzávěrka: 28.02.2009

Web soutěže: http://www.saspi.cz/mtp08
Kontaktní e-mail: mtp@saspi.cz

Téma soutěžních textů: Život naruby! (volitelný žánr) Forma a rozsah: povídka, 1-15 A4 stran (27.000 znaků) Termín: 9. 8. 2008 - 28. 2. 2009 Příspěvky zasílejte na: mtp(zavináč)saspi.cz Kdo se může přihlásit? Získat akreditaci, tedy potvrzenou účast na Mistrovství, může každý autor či redaktor Společenství, který má řádně vyplněný profil (položky nutné k odeslání přihlášky) a není již vydávaným spisovatelem. Co bude třeba udělat po získání akreditace? Od momentu, kdy bude vaše jméno vedeno v seznamu soutěžících, budete moci pracovat na soutěžním zadání a do stanoveného termínu uzávěrky jej odeslat pouze e-mailem. Po uzávěrce již nebudeme přijímat soutěžní práce a porota začne s hodnocením. Následně vyhlásí oficiální výsledky. ----------------------------- Pro více informací navštivte: http://www.saspi.cz/index.php?page=mtp08šection=informations

Soutěžní příspěvky zasílejte na: pouze na mail mtp@saspi.cz
Soutěž vložil: Gandalf


Literární soutěž Městské knihovny ve Frenštátě p. R.  - Uzávěrka: 09.02.2009

Web soutěže: http://http://www.frenstat.infomorava.cz/encyklope
Kontaktní e-mail: knihovna@mufrenstat.cz

Literární soutěž Městské knihovny ve Frenštátě p. R. : Témata: "Poetické variace na téma Frenštát" "Literární variace na téma Frenštát" Propozice soutěže: -Autoři mohou využít literární formu dle svého výběru v kategoriích poezie i prózy -Věkové kategorie v obou žánrech: 10 - 15 let děti a 15 a více -Rozsah prací v kategorii poezie maximálně 3 strany textu -Rozsah prací v kategorii prózy maximálně 3 strany textu -Velikost písma 12 bez grafických úprav -Termín odevzdání prací 9. února 2009 -Datum vyhlášení výsledků soutěže v březnu 2009 bude včas zveřejněn O záštitu nad literární soutěží jsme požádali místostarostku Města Frenštát p. R. Mgr. Zdeňku Leščišinovou, která ji přijala a zúčastní se vyhlášení výsledků.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm, Miluše Malantová,
Dr. Parmy 254
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Soutěž vložil: Linda


Cena Havrana  - Uzávěrka: 30.01.2009

Web soutěže: http://http://www.mvcr.cz/detektiv/
Kontaktní e-mail: není

Cena Havrana – za nejlepší detektivní či krimi povídku roku: Do Ceny Havrana pro rok 2009 může každý autor přihlásit dvě povídky o maximálním rozsahu 12 strojopisných stran (normostrana = 30 řádek x 60 úhozů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či publikované v roce 2008 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a na disketě nebo CD-romu. Povídky zasílejte na adresu: Ladislav Sobíšek, Na Petřinách 392, 162 00, Praha 6.Uzávěrka soutěže je 30.ledna 2009. Výsledky všech soutěží budou Českou sekcí AIEP vyhlášeny v červnu roku 2009.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Sobíšek, Na Petřinách 392, 162 00, Praha 6
Soutěž vložil: Linda


O českou báseň roku 2009  - Uzávěrka: 30.01.2009

Web soutěže: http://http://vzdorospolek.wz.cz/
Kontaktní e-mail: vzdorospolek@centrum.cz

Soutěž je určena pro všechny básníky, veršotepce i blábolrytce, co jich všude po České republice běhá. Vítězné kousky pak každoročně vychází ve sborníku Pár střípků. Nezáleží tedy vůbec na tom, zda jste ostřílený básnický matador nebo plachý začátečník, v této soutěži o sobě totiž můžete dát vědět světu. Jako každá soutěž, i tahle má několik zásadních podmínek: Každý autor může zaslat nanejvýš čtyři díla do jednoho ročníku. Dílo musí být psáno česky a nesmí být doposud nikde zveřejněné (včetně internetu, osobní či literárních stránek, apod.). Téma a provedení je naprosto volné. A jak se vlastně jednotlivá díla hodnotí? Cituji z letáku soutěže: Během téměř celého roku lidé prostě a jednoduše vypíší na přiložený hlasovací lístek až pět básní, které je z ročenky osloví. Pro zajištění nestrannosti čtenářů při hlasování samozřejmě neotiskujeme jména básníků; to až zpětně v následujícím ročníku. Vítěz této části získá od organizátorů putovní Stříbrnou bulu, na jejímž podstavci bude na stříbrném štítku vyryto jeho jméno a název básně. Soutěž samotná má však ještě další část – odbornou. Vzhledem k tomu, že ročenka samozřejmě není nafukovací, oslovili organizátoři společnosti či úřady básnictvím se zabývající, tedy odborníky na báseň vzaté, kteří by nezávisle a samostatně oznámkovali v tzv. březnovém předkole vámi přihlášenou tvorbu (rovněž bez uvedení jmen původců). Na podkladě těchto znalců se básně rozdělí na dva soubory: více a méně úspěšné. Ty více úspěšné dojdou k otištění. Kromě toho vyvstane z práce odborné poroty i podrobné umístění všech básní, respektive ta pomyslně nejlepší z odborného hlediska. Její tvůrce dostane od organizátorů putovní Zlatou bulu a též na jejím podstavci ulpí zlatý štítek s autorovým jménem i názvem básně. Tento odstavec je opět citací ze zmiňovaného letáku: Po skončení hlasování čtenářů se vždy poslední dubnovou sobotu od druhé hodiny odpolední slavnostně odhalují soutěžní výsledky, které nikdo nebude dopředu znát. Skutečně nikdo. Ani vítězové. Aby soutěž byla napínavá pro všechny básníky až do konce, je zapotřebí osobní či zastupující účasti. Šestý ročník se ukončí 24. dubna 2010 v divadelním sále novorenesanční Občanské záložny města Přelouče. Pokud jste se rozhodli, že zkusíte své štěstí právě v této soutěži, musíte ještě vědět tyto údaje: Díla s uvedením své adresy, telefonu a ročníku narození (klání je rozděleno do dvou skupin do 30 let a nad 30 let, posílejte na: vzdorospolek@centrum.cz (předmět Stříbrná bula). nebo v papírové podobě strojopisem v jednom vyhotovení na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01, heslo Stříbrná bula.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lovčice 9, pošta Čáslav 286 01, heslo Stříbrná bula.

Soutěž vložil: Linda


Řehečská slepice 2009  - Uzávěrka: 16.01.2009

Web soutěže: http://www.rehec.cz
Kontaktní e-mail: slepice@rehec.cz

Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje 8. ročník literární soutěže Řehečská slepice 2009. Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky, bez věkového omezení. Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, historické práce atp.) v rozsahu maximálně 5 normostran textu (psáno na stroji nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda. Motto letošního ročníku: ŘEHEČ – OBEC NEPOHÁDKY! Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to: 1. kategorie: práce na téma Pohádka-nepohádka. Očekáváme humorné příběhy z pohádkového světa, parodie pohádek atd. 2. kategorie: próza a poezie na volné téma Život není pohádka. Soutěžící označí práce vlastním heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou týmž heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné" věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje možnost některou cenu neudělit. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní cenu, Řehečskou kraslici, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2009. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, budou ze soutěže vyřazeny (např. příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Uzávěrka soutěže je v pátek 16. ledna 2009. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře roku 2009 (v dubnu). Sdružení rodáků a přátel Řehče se těší na vaši účast v soutěži a všem účastníkům přeje potřebnou inspiraci. Řehči potom přeje ještě větší šíření slávy tohoto významného místa naší vlasti do všech koutů republiky. (Pro nezasvěcené uvádím, že blízko Řehče leží například okresní město Jičín. Více informací lze nalézt na www.rehec.cz.) Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo Řehečská slepice 2009) nebo lze použít internetovou cestu: slepice@rehec.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Soutěž vložil: Linda


LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA  - Uzávěrka: 15.01.2009

Web soutěže: http://www.literarnisoutezocenufilipavenclika.cz/
Kontaktní e-mail: b.popovicova@tiscali.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU FILIPA VENCLÍKA na téma Jak chutná život? Sen Každý den nám přináší kouzelné okamžiky, které nám pomáhají změnit se a posílají nás hledat své sny. Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen. Cesta V každém okamžiku života stojíme všichni jednou nohou v pohádce a druhou máme nad propastí. My všichni jsme hrdiny svých životů - a jsou to vždycky bezejmenní hrdinové, kteří po sobě zanechají nejhlubší stopy. Láska Energie, jíž mnozí říkají láska, je ve skutečnosti surovina, z níž je stvořen vesmír. Tato energie se nedá nijak ovlivňovat, vede nás jemně kupředu a obsahuje všechno, co se musíme v tomto životě naučit. Příležitost Dvě nejhorší taktické chyby, jakých se můžeme dopustit, je jednat příliš brzy a nechat si příležitost proklouznout pod rukama. Pouť Dokonce i obtížná, křivolaká cesta vás může zavést k cíli, pokud po ní půjdete až do konce. Nepotřebujeme vědět "jak" nebo "kam", ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: "Proč to dělám?" Osud Rozhodnutí je jenom začátek něčeho. Jakmile se člověk rozhodne, pohrouží se ve skutečnosti do mocného proudu a ten ho unáší na místo, na které v okamžiku rozhodování vůbec nepomyslel. Dobrý boj Při Dobrém boji jsou útok nebo útěk jen součást boje; ale ne ochromení strachem. Dobrý boj je ten, do nějž se pouštíme, protože to chce naše srdce. Ruské kolo je jako můj život a život je tvrdá a omamná hra, život je skok padákem, život je riziko, život znamená klesnout, ale pak znovu stoupat, je to jako lézt po horách, chtít se vyšplhat až na samý vrchol sebe sama a cítit nespokojenost a roztrpčení, když se to nepovede. Tajemství Jsou chvíle, kdy námi proudí veškerá síla hvězd a umožňuje nám dělat zázraky. Nejsme sami. Svět se mění a my jsme součástí těchto změn. Andělé nás vedou a chrání. Paulo Coelho (autor všech výše uvedených citátů) dokáže svými knihami a myšlenkami vždy vyprovokovat živou společenskou a literární diskusi. Pracuje s představami, ideami a filozofiemi, které se dotýkají tužeb bezpočtu lidí, kteří hledají svůj vlastní způsob, jak nejlépe porozumět životu a vypořádat se s ním. V jubilejním 10. ročníku Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka chceme pohlédnout na život, na ten "dobrý boj", kdy je třeba překonávat strach, pohodlnost, sobectví i démonické síly (drogy, touhu po moci, svévoli, peklo nenávisti). Ukažte, jak má člověk jít za naplněním svého snu, poslechnout hlas svého srdce, podstoupit rizika a vybojovat svůj zápas, aby byl šťasten. Život chutná někdy trpce, jindy je sladký. Jak tedy chutná život právě Vám? Vykouzlete pro nás příběh, očarujte nás básní, oslňte jiskřivými myšlenkami své eseje. Třeba zrovna ve svém příběhu naleznete ten pravý "poklad". Podívejme se na život vážně i s nadsázkou, odhalme jeho tajemství a smysl. Těšíme se na Vaše literární příspěvky, jimiž vzdáme hold životu. Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studenty všech typů středních škol v ČR ve věku 15 - 20 let. Téma: Jak chutná život? Kategorie: Vypsány jsou 3 kategorie: 1. kategorie: POVÍDKA 2. kategorie: BÁSEŇ 3. kategorie: NOVINOVÝ ČLÁNEK Úprava prací: Každá práce by měla obsahovat plné jméno autora, adresu jeho školy a zařazení do jedné z výše uvedených kategorií. Rozsah prací v kategorii povídka a novinový článek je omezen - max. 5 stran textu formátu A4. Kategorie báseň je omezena na 1 až 2 básně. Uvítali bychom práce přepsané na PC. Prosíme o zaslání 5 kopií dané práce (kopírování příspěvků je pro nás velkou zátěží). Své literární příspěvky nezasílejte elektronickou poštou. Začátek soutěže: 30. 9. 2008 Uzávěrka soutěže: Do soutěže budou přijaty práce, které budou nejpozději do 15. 1. 2009 zaslány na adresu: Hotelová škola Radlická Radlická 115 158 00 PRAHA - Jinonice Kontakt: PhDr. Běla Popovičová - tel. 251172162 (b.popovicova@tiscali.cz) Vyhlášení vítězů soutěže: Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, na které budou všichni účastníci soutěže pozváni. Pozvánky s programem zašleme na adresu školy. Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení výsledků je duben - květen 2009.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Hotelová škola Radlická
Radlická 115
158 00 PRAHA - Jinonice

Soutěž vložil: Linda


Literatur überwindet die Grenzen X  - Uzávěrka: 05.12.2008

Web soutěže: http://www.perplex.at
Kontaktní e-mail: office@perplex.at

Je Vám méně než 19 let, jste tvůrčí a rádi píšete v německém jazyce? Využijte příležitosti ke zviditelnění své tvorby a zapojte se do soutěže! Uzávěrka pro zasílání soutěžních děl je 5. prosince 2008. Své literární dílo v německém jazyce na téma "Träume"o max. rozsahu 4 strany zašlete do 5. prosince 2008 na adresu office@perplex.at. Vítěz získá pěknou knihu a vrcholem soutěže bude vydání knihy s příspěvky a fotkami účastníků.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: office@perplex.at
Soutěž vložil:


Cena Karla Čapka  - Uzávěrka: 30.11.2008

Web soutěže: http://www.literarni.cz/literarni-soutez-cena-karl
Kontaktní e-mail: aquila@altar.cz

Československý fandom vyhlašuje už 28. ročník populární literární soutěže Cena Karla Čapka, Soutěžní práce musejí být psány v českém nebo slovenském jazyce a žánrově musejí spadat do oblasti sci-fi, fantasy či horroru s fantastickými prvky. Ačkoliv si soutěž postupem času získala až překvapivý respekt v řadách domácích tvůrců, štěstí v ní může zkusit i úplný začátečník. Pokud tedy máte některý z uvedených žánrů ve svém repertoiru, neváhejte a přihlaste se. Vyhrát může i Vaše dílo. Předně jedno upozornění. Nepleťte si tuto akci s její nevlastní sestrou – Cenou Karla Čapka, kterou pořádá České centrum Mezinárodního PEN klubu. Jde sice o soutěže se stejnými názvy, jejich účel, program i soutěžící se však výrazně liší. Ale teď už k soutěži, o níž mluvíme prvotně – k Ceně Karla Čapka Československého fandomu. Zde jsou instrukce, jimiž se soutěžící mají řídit. Cituji jiný zdroj: Své práce zasílejte v elektronické formě (nejlépe e-mailem, možno též na CD či disketě) a současně ve čtyřech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na tuto adresu: Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka kontaktní e-mail: aquila@altar.cz nebo aql@seznam.cz Do obálky prosíme přiložte: 1. průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jediný příspěvek od autora. Můžete uvést i orientační přepočet rozsahu na normované stránky. (1 NS = maximálně 60 znaků na řádek, 30 řádek na stránku. Počet normostran odhadnete tak, že celkový počet znaků práce včetně mezer vydělíte empirickou konstantou 1620.) Zjištění přesného počtu normostran a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor. 2. čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zasílat od minulého ročníku i elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC z Microsoft Wordu, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování). Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu! Vymezení soutěžních kategorií je následující: mikropovídka (do 5 normovaných stran) krátká povídka (6 – 20 NS) povídka (21 – 60 NS) novela (61 – 300 NS). Pozor! Práce delší 300 NS nebudou do soutěže zařazeny. O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže. Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2008. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu koncem srpna 2009 v Plzni. Bližší informace podá administrátor. Těšíme se na vaše příspěvky! Jiřina Vorlová

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka
Soutěž vložil: Linda


VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2008  - Uzávěrka: 30.11.2008

Web soutěže: http://http://www.literarnivysocina.cz
Kontaktní e-mail: babnic@hls.cz

VLNY MODRÉHO DELFÍNA 2008. Vladimír Babnič a o.s. Literární vysočina vyhlašují III. ročník literární soutěže Vlny modrého delfína, tentokrát na téma Čas na změnu. Lze zaslat poezii a prózu o max. rozsahu 2 strany A4. Na vítěze čekají finanční odměny (za 1. místo 3.000,-, za 2. místo 2.000,- , za 3. místo 1.000,- Kč). Práce v elektronické podobě posílejte od 1. do 30. listopadu 2008 na adresu: babnic@hls.cz. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon a e-mail. Výsledky budou vyhlášeny únoru 2009 v Plzni. Přesné datum bude včas oznámeno na http://www.literarnivysocina.cz a http://www.zora.bloguje.cz. Ze soutěže jsou vyloučeni členové poroty a organizátoři festivalu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci propagace soutěže.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: http://www.literarnivysocina.cz
Soutěž vložil: Linda


Literární soutěž Miroslava Kabely 2008  - Uzávěrka: 31.10.2008

Web soutěže: http://http://www.valasskemezirici.cz/doc/25118/
Kontaktní e-mail: aubrechtova@muvalmez.cz

10. ročník Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městskou knihovnou a výborem kultury vyhlašuje LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2008 Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a) ve věku od 16 do 20 let nebo student školy se sídlem v tomto městě volný slohový útvar na téma: 1. Někdy prostě musíte zapomenout, co je "správné", a udělat to, co je nutné. 2. „Bílým šátkem mává, kdo se loučí, každého dne se něco končí, něco překrásného končí. Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima, každého dne se něco počíná, něco překrásného počíná." (J. Seifert) Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. b) ve věku od 13 do 15 let nebo student školy se sídlem v tomto městě volný slohový útvar na téma: 1. Když zavřu oči..... 2. Příběh, jehož součástí je tento vzkaz: "Musíme se hned sejít, už vím, co s tím - budeš koukat! Nikomu ani slovo!“ Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu. Společné podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi na adresu aubrechtova@muvalmez.cz. Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje. Uzávěrka soutěže je 31. října 2008. Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii ( soutěžící může být oceněn nejvýše ve 3 ročnících). V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2008 v Městské knihovně Valašské Meziříčí. Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
Soutěž vložil: Linda


"Zimní noc"  - Uzávěrka: 31.10.2008

Web soutěže: http://www.kultura21.cz/content/view/249/134/
Kontaktní e-mail: redakce@kultura21.cz

Literární soutěž "Zimní noc" Kulturní server Kultura21 vyhlašuje literární soutěž na téma "Zimní noc". Úkolem všech soutěžících bude dokončit příběh povídky, který vypráví o hrdince Monice a jedné zimní noci. Fantazii se meze nekladou. Originalita je vítána! Zajímavá díla budou odměněna věcnými cenami a autor povídky, která bude porotou vybrána jako nejlepší, získá hlavní cenu – čtyři poukázky na nákup knih v celkové hodnotě 2 000 Kč! Text povídky, kterou musíte v rámci soutěže dokončit, a podrobnosti o soutěži "Zimní noc", a informace o dalších cenách, najdete na této stránce: www.kultura21.cz/content/view/249/134/ Soutěž probíhá od 1. srpna do 31. října. Výherci budou zveřejněni v polovině listopadu, nejpozději však do 20. listopadu 2008 na stránkách magazínu www.kultura21.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: redakce@kultura21.cz
Soutěž vložil: Linda


Pomáhají si lidé  - Uzávěrka: 24.10.2008

Web soutěže: http://http://www.mlp.cz/zveme.php#1453
Kontaktní e-mail: luziny@mlp.cz

Budoucí spisovatelé od 8 do 15 let se mohou zúčastnit literární soutěže s názvem "Pomáhají si lidé?". Podepsané práce (s uvedeným věkem) v rozsahu 1-2 strany formátu A4 odevzdávejte v době 2. 5. - 24. 10. 2008 v knihovně Praha - Lužiny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Praha Lužiny
Archeologická 1/2256 , Praha 13

Soutěž vložil: Linda


Praha v roce 3094  - Uzávěrka: 09.08.2008

Web soutěže: http://http://www.nardum.cz/index.php?nid=5659&lid
Kontaktní e-mail: nardum@nardum.cz

Projekt Literární a komiksová soutěž – „Praha v roce 3094“ je zaměřen na přemýšlivé a hravé občany města Prahy, kteří se rádi vyjádří písemnou formou k problematice budoucnosti velkoměsta – potažmo velkoměst obecně. V projektu jde zejména o vystihnutí předpokladů pro vývoj a budoucnost života člověka – jedince ve stále se zvětšující a zhušťující obsazenosti, rozloze a kapacity infrastruktury, služeb a prostoru na osobu. Kudy vede správný vývoj, jaké řešení, nápady, postřehy a tendence vedou k životnosti měst, zachování jejich funkcí, historie a identity? Soutěž je zaměřena na široké spektrum účastníků od žáků základních škol, přes studenty středních a vysokých škol až po literárně aktivní seniory. Bude provozována prostřednictvím webových stránek, elektronickou poštou a spravována příslušným oddělením NDV. Na základě stanovených pravidel budou jednotliví soutěžící zasílat své literární práce e-mailem. Práce budou archivovány a po uzavření zasílání příspěvků vyhodnoceny odbornou porotou a oceněny pořadatelem. Kategorie literárních příspěvků budou 3: Povídka, Báseň, Komiks. Soutěž proběhne pouze v českém jazyce, komiksové práce budou moci soutěžící zasílat poštou v tištěných kopiích nebo scanem. Hodnocena bude zejména obsahová a vyjadřovací hodnota ve vztahu k tématu, vtipnost případně nadsázka. Každý soutěžící se bude moci zúčastnit všech kategorií, pouze jedním příspěvkem. Soutěž bude vyhlášena v červnu a ukončena v srpnu, aby zájemci o účast měli dostatečný časový prostor pro zpracování tématu. Rozsah prací bude stanoven limitem. Vyhodnocení soutěže se zhostí odborná porota, vyhlášení výsledků proběhne za účasti veřejnosti v NDV. Vítězné práce budou odměněny věcnými dary a zveřejněny na výstavě v prostorách NDV, rovněž pořadatel bude usilovat o zveřejnění vítězných prací v tisku a dalších médiích. Předpokládáme účast přibližně 150 účastníků. Po soutěži bude zpracován statistický výsledek soutěže pro potřeby odborné veřejnosti a partnerů projektu. Vzhledem ke zkušenostem z podobných projektů pořádaných v minulosti, jsme si jisti přínosem pro širokou veřejnost, která tak dostane prostor k vyjádření se na dané téma. Problematika nezadržitelného růstu velkoměst v gigantické aglomerace je světovým tématem, které řeší řada odborníků z vědeckých hledisek. Např. z pohledu sociální identity jedince v mase žijící ve městech, řešení růstu tlaku konkurenceschopnosti a osobnostní odolnosti, vlivu na psychickou stabilitu, přeměnu společenských vztahů, místa dětí a mládeže a jejich spolčování, problémů soužití generací, kulturního přerodu a míšení alternativních a konzervativních přístupů, rasové problematiky a dalších neméně závažných oblastí vztahujících se k životu ve městech. Náš projekt chce přispět k otevření tohoto tématu a zároveň jistému odlehčení prostřednictvím literárních forem jako je poezie nebo komiks. Téma soutěže: „Praha v roce 3094“ je dostatečně široké pro uplatnění fantazie každého soutěžícího, jedinou nápovědou může být skutečnost, že v roce 3094 bude Národnímu domu na Vinohradech 1200 let.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: nardum@nardum.cz
Soutěž vložil: Linda


Colours slam poetry  - Uzávěrka: 01.07.2008

Web soutěže: http://http://www.slampoetry.cz/
Kontaktní e-mail: os@fleda.cz.

Soutěž ve freestylové poezii pro návštěvníky festivalu Colours of Ostrava 2008 Po loňském zahřívacím ročníku soutěže pro vás připravili organizátoři festivalu ve spolupráci s občanským sdružením Fléda další ročník COLOURS SLAM POETRY. Letošní ročník bude dokumentovat také Česká televize, která připravuje film o české slam poetry v režii slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi. Finále soutěžního klání proběhne ve dvou kolech v sobotu 12. 7. 2008 odpoledne. Vítěz Colours Slam Poetry 2007 získá finanční odměnu, vstupenky na Colours of Ostrava 2009 a dárkový balíček festivalu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: naživo na Colours od Ostrava 2008, bližší ifo www.colours.cz
Soutěž vložil: Lucie Hajduková


LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE  - Uzávěrka: 30.06.2008

Web soutěže: http://http://lsfh.bloguje.cz
Kontaktní e-mail: Muzeum Blansko, Zámek 1,

MUZEUM BLANSKO vyhlašuje 36. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE Hledání XXXVI Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 35 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty. Soutěžní texty v rozsahu maximálně 12 básní, psané na PC nebo strojem, zašlete ve čtytřech kopiích poštou na adresu: Muzeum Blansko, Zámek 1, 67826 Blansko. Zásilku viditelně označte HALAS 2008. Uzávěrka soutěže: 30. června 2008 Bližší informace k soutěži viz http://lsfh.bloguje.cz; lsfh@centrum.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Muzeum Blansko, Zámek 1, 67826 Blansko
Soutěž vložil: Linda


Dopište Obermannovou  - Uzávěrka: 30.06.2008

Web soutěže: http://http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_
Kontaktní e-mail: soutez@kkvysociny.cz

Vyhlášení literární soutěže Dopište Obermannovou!Obsah: Od 30. 4. do 30. 6. 2008 probíhá soutěž Dopište Obermannovou! Soutěž pořádají organizátoři 18. Podzimního knižního veletrhu - Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Český rozhlas Region a Deník Vysočina. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Krajské knihovny Vysočiny http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/soutez_obermannova.aspx

Soutěžní příspěvky zasílejte na: soutez@kkvysociny.cz
Soutěž vložil: Linda


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ČÁSLAV 2008  - Uzávěrka: 30.06.2008

Web soutěže: http://http://www.cmuz.cz/LKNB/interest.htm
Kontaktní e-mail: lknb.caslav@seznam.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ČÁSLAV 2008 Podmínky soutěže: Soutěží se v kategoriích poezie a próza Soutěž je anonymní Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let. Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu A4, písmo Times New Roman, velikost 12. Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem na adresu soutez.lknb@seznam.cz, a to jako přílohu – wordovský dokument. V tomto e-mailu uvede své jméno a adresu. Připojí též souhlas s případným uveřejněním své práce ve Sborníku vítězných prací, případně v klubových publikacích, bez nároku na autorský honorář. Zároveň zašle soutěžní text také písemnou formou v 5 kopiích na níže uvedenou adresu Městského muzea a knihovny Čáslav; vzhledem k anonymitě soutěže nebude jméno autora uvedeno na žádném z pěti výtisků určených pro porotu. V případě, že se autor rozhodne k účasti pod pseudonymem, uvede způsob kontaktu (elektronickou adresu) a dispozice v případě vítězného ocenění. Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. V obou kategoriích budou oceněny tři nejlepší práce. Podle uvážení poroty budou další vybrané práce oceněny čestným uznáním. Práce, které nebudou odpovídat podmínkám soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžní práce se nevracejí, budou archivovány. Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádáno v říjnu 2008. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže. Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2008 na adresu: Městské muzeum a knihovna Kostelní náměstí 197 286 01 Čáslav Obálku je nutno označit heslem SOUTĚŽ LKNB Případné dotazy adresujte na lknb.caslav@seznam.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městské muzeum a knihovna
Kostelní náměstí 197
286 01 Čáslav


Soutěž vložil: Linda


Dlouhá cesta  - Uzávěrka: 31.05.2008

Web soutěže: http://http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 6. ročník literární soutěže na téma Dlouhá cesta. Soutěžní kategorie: poezie, próza( povídka, pohádka, divadelní hra…),publicistika(reportáž, fejeton, črta…) Uzávěrka soutěže je 31.května 2008. Pokyny soutěžícím: Věkové kategorie: I. děti do 15 let, II. mládež 15-18 let, III. dospělí. Autoři příspěvků uvedou na přiloženém listě jméno, adresu, rok narození a kontakt (telefon, e-mail). S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce. Rozsah prací: nejvíce 10 stran. Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněné. Organizace soutěže: Soutěžní příspěvky odevzdávejte nebo pošlete do 31. května 2008 psané strojem, na disketě, nebo e-mailem na adresu: Městská knihovna Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz. Do předmětu emailu uveďte: Literární soutěž. Všechny práce posoudí odborná porota. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 9. října 2008 v rámci Týdne knihoven. Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny a otištěny ve sborníku. Další informace k soutěži získáte na tel. 326 991 515.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
Čelákovice
250 88
mestska@knihovna.celakovice.cz

Soutěž vložil: Soňa Husáriková


Chováme se podle dopravních předpisů?  - Uzávěrka: 31.05.2008

Web soutěže: http://http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=1318
Kontaktní e-mail: prevence@mpprostejov.cz

Městská policie Prostějov ve spolupráci se Zdravým městem Prostějovem vyhlašují literární soutěž pro žáky 7. tříd prostějovských základních škol v rámci kampaně „Evropského dne bez aut“. -------------------------------------------------------------------------------- Zašlete nám do konce května 2008 své literární práce (volný slohový útvar) na téma: Chováme se podle dopravních předpisů? Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, název školy a třídu. Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami při příležitosti „Dne bez aut“ v září 2008. Složení komise: Mgr. Vlastimil Uchytil – místostarosta města Prostějova PhDr. Václav Kolář – ředitel RG a ZŠ města Prostějova Mgr. Martin Mokroš – středoškolský profesor Bc. Jan Nagy – ředitel Městské policie Prostějov Literární je práce možno zasílat: - poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov - e-mailem: prevence@mpprostejov.cz - osobně: služebna Městské policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov, II.patro (nepřetržitý provoz) Obálku nebo předmět zprávy označte heslem „literární soutěž“. Uzávěrka soutěže 31. 5. 2008

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov
Soutěž vložil: Linda


Literární soutěž IKAROS 2008  - Uzávěrka: 31.05.2008

Web soutěže: http://http://www.citarny.cz/index.php?option=com_
Kontaktní e-mail:

Měsíčník IKARIE vyhlašuje již 12. ročník literární soutěže IKAROS 2008. Autoři změří své síly v jediné kategorii a sice povídce. Soutěžní práce by měly být z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu. Soutěžní práce musejí splňovat následující podmínky: 1. musí jít zásadně o původní a dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu 2. zásilka musí být označena heslem LS IKAROS 3. maximální rozsah 40 normostran (1 normostrana – 30 řádků po cca 60 znacích při řádkování 2 a velikosti písma 12) 4. povídky budou zaslány ve dvou dokonale čitelných exemplářích, napsaných buď na stroji nebo tiskárnou počítače 5. povídky budou psány v normostranách, jednostranně a standardním písmem 6. soutěž je anonymní, takže k nepodepsané povídce (ev. povídkám) přiložte zalepenou obálku, v níž bude uvnitř jméno autora, jeho adresa a rodné číslo, internetová adresa a telefon, pro orientaci i zopakovaný název zaslané povídky (povídek) a jméno ilustrátora, kterého byste si zvolili v případě vítězství. 7.prosíme, nežádejte publikování povídek pod pseudonymy! -------------------------------------------------------------------------------- Porotou soutěže bude redakce Ikarie, případně zástupci nakladatelství MF. Soutěž obsahuje pouze jedinou kategorii, a tou je povídka. Všechny povídky, které se dostanou do finále, budou publikovány v Ikarii, samozřejmě pokud jejich objem nepřesáhne možnosti našeho časopisu (což by pak bylo vyřešeno jiným způsobem), a budou honorovány podle běžných tarifů vydavatelství Mladá fronta. Vítězové: Vétěz získá literární cenu Ikaros 2008, právo výběru ilustrátora z výtvarníků spolupracujících s Ikarií a obdrží originál jedné celostránkové ilustrace ke své vítězné povídce s osobním věnováním výtvarníka obdrží věcné ceny od sponzorů soutěže Autoři povídek na 2. – 5. místě obdrží: pamětní diplom a věcné ceny od sponzorů soutěže Povídky zaslané do soutěže se nevracejí. Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne s největší pravděpodobností na brněnském Fénixconu začátkem prosince 2008 – bude upřesněno dodatečně. Výsledky soutěže budou oznámeny v Ikarii 1/2009 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. Soutěžní práce zasílejte na adresu:Ikarie , Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4. Uzávěrka soutěže 31. května 2008.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ikarie , Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
Soutěž vložil: Linda


Letovisko  - Uzávěrka: 31.05.2008

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: redakcia@casopislet.sk

Časopis LET – mesačník literárnych pohľadov na tvorbu mladých začínajúcich autorov vyhlasuje Letovisko 2008 Súťaž v pôvodnej tvorbe mladých autorov vo veku do 33 rokov v troch kategóriách: poézia, próza a literárnovedná práca. Súťažiaci môžu do súťaže poslať: a/ max. 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu max. 200 veršov v kategórii poézia b/ max. 3 prozaické útvary v súhrnnom rozsahu max. 10 normostrán v kategórii próza c/ max. 1 literárnovednú prácu (esej) v súhrnnom rozsahu max. 5 normostrán v kategórii literárnovedná práca Súťažné práce je nutné poslať v elektronickej podobe na redakčnú adresu časopisu LET s uvedením kontaktných údajov a dátumu narodenia, resp. rodného čísla a v predmete e-mailu uviesť heslo „Letovisko“ so zodpovedajúcou súťažnou kategóriou. Uzávierka prijímania súťažných príspevkov je 31. mája 2008. Vyhodnotenie súťaže júl-august 2008. E-mail: redakcia@casopislet.sk

Soutěžní příspěvky zasílejte na: redakcia@casopislet.sk
Soutěž vložil: Martin Dzur


Příbram Hanuše Jelínka  - Uzávěrka: 30.04.2008

Web soutěže: http://http://www.kjd.pb.cz
Kontaktní e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz

Literární soutěž pro mládež "Příbram Hanuše Jelínka" vyhlašuje příbramská Knihovna Jana Drdy v letošním roce již po dvanácté. Mladí a začínající autoři ve věku od 12 do 23 let se opět mohou zúčastnit v oborech poezie a próza, vyhlašovaných pro tři věkové kategorie (12-15,16-19,20-23 let). Uzávěrka soutěže je 30.dubna 2008. Poté přihlášené práce ohodnotí odborná porota a z vítězných a vybraných prací bude sestaven sborník, který se poprvé představí na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v říjnovém Týdnu knihoven. Je důležité, aby každá práce byla důsledně opatřena přesným datem narození a adresou , pokud máte e-mail, nezapomeňte uvést i tento kontakt. Příspěvky můžete posílat na adresu: Knihovna Jana Drdy, Libuše Mlčochová, nám.T.G.Masaryka 156, 261 01 Příbram 1, nebo prostřednictvím mailu na adresu mlcochova@kjd.pb.cz, kam se můžete obracet i v pro případné další informace.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Jana Drdy
Libuše Mlčochová
nám.T.G.Masaryka 156
261 01 Příbram 1

mlcochova@kjd.pb.cz

Soutěž vložil: Libuše Mlčochová


Pisálek 2008  - Uzávěrka: 30.04.2008

Web soutěže: http://http://www.knihovna.klasterecko.cz
Kontaktní e-mail: knih.klasterec@svc.cz

V. ročník literární soutěže „Pisálek“ Městská knihovna v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již v V. ročníku literární soutěže „Pisálek 2008“ . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: a) Žáci od 13 do 15 let b) Studenti od 16 do 19 let c) Dospělí od 20 let a výše Poezie: 1 báseň na volné téma Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran Práce je nutné odevzdat psané na PC (výjimečně PO TEL. DOHODĚ na psacím stroji), ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na knih.klasterec@svc.cz (předmět PISÁLEK 2008), nebo na mediu. Poštovní adresa pro doručování prací: Městská knihovna Klášterec nad Ohří Oddělení pro dospělé Budovatelská 486 Klášterec nad Ohří 431 51 pod heslem „Pisálek 2008“. Práce musí být označena, JMÉNEM a PŘÍJMENÍM, VĚKEM, ADRESOU POŠTOVNÍ, TELEFONICKÝM nebo E-MAILovým kontaktem pisatele. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Podání práce je zároveň aktem souhlasu s podmínkami soutěže a přihláškou. Zaslané práce se nevracejí. Termín uzávěrky (rozhoduje datum na obálce) 30. dubna 2008 Slavnostní vyhlášení proběhne 12.6. 2007 v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří. Podrobnosti na www.knihovna.klasterecko.cz , vítězové budou vyzváni osobním dopisem. S ohledem na nízkou účast na vyhlášení vítězů soutěže upozorňujeme, že ceny NEBUDOU ani VÝJIMEČNĚ zasílány. ANI na vlastní náklady účastníků soutěže. Zvažte tedy, zda jste ochotni v případě umístění se v soutěži přijet na vyhodnocení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří,Budovatelská 486, 431 51 Klášterec nad Ohří
Soutěž vložil: Radka Zadinová


Hledáme zajímavé filmové náměty  - Uzávěrka: 31.03.2008

Web soutěže: http://www.barrandov.cz/nadace
Kontaktní e-mail: nadace@barrandov.cz

Přihlaste svou původní filmovou povídku nebo scénář celovečerního hraného filmu a získejte finanční podporu. Navazujeme na činnost Nadace Miloše Havla. Systematicky hledáme a podporujeme tvůrčí talenty. Vybíráme projekty podle rozhodnutí nezávislé odborné komise. Zabezpečíme realizaci nejlepších projektů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: RWE & Barrandov Studio
Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5 - Barrandov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Mistrovství ČR v amatérském tvůrčím psaní 2007  - Uzávěrka: 29.02.2008

Web soutěže: http://www.saspi.cz
Kontaktní e-mail: mtp@saspi.cz

Již třetí ročník celorepublikové soutěže Mistrovství ČR v amatérském tvůrčím psaní 2007 bude tentokráte zasvěcen hororovému žánru. Téma bude volné, neboť se bude navazovat na předem připravený začátek příběhu (soutěžním úkolem bude povídku dokončit dle vlastní fantazie). Rozsah je stanoven na 3-8 A4 stran strojopisu (PC). Přihlásit se může každý registrovaný autor SASPI.cz a registrace i přihláška jsou ZDARMA! První tři získají originální medaile a také hodnotné ceny: trilogii hororu RING na DVD + horor Dracula z roku 1931 na DVD, horor Hellraiser: Hellworld na DVD + tričko Apocalypto, knihu Dracula od B. Stokera. Více informací na www.saspi.cz v sekci MTP 2007. Začínáme 9. července 2007!

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: Gandalf


Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora 2008  - Uzávěrka: 28.02.2008

Web soutěže: http://www.mesta.boce.cz/hlavnice
Kontaktní e-mail: acnorHlavnice@seznam.cz

Sdružení Hlavnice A. C. Nora vyhlašuje pod záštitou Obce spisovatelů, středisko Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě celostátní soutěž prózy na libovolné téma pod názvem Hlavnice A. C. Nora 2008. Podmínky soutěže : 1. Soutěž je určena pro autory ve věku od 16 - 35 let (rozhoduje stáří autora v roce 2008). 2. Do soutěže mohou být zaslány práce, které se nezúčastnily žádné jiné literární soutěže a nebyly dosud nikde publikovány. 3. Soutěžní práce musí být napsána v českém jazyce programovým prostředkem Microsoft WORD ve velikosti písmen 12 a zaslána poštou ve třech tištěných vyhotoveních na adresu sdružení a dále elektronickou poštou na internetovou adresu sdružení. Soutěžní práce nesmí mít více než 30 stran textu formátu A4. 4. Před zasláním soutěžní práce do soutěže musí autoři zajistit důslednou korekturu textů. 5. Soutěž prózy je anonymní. Každá soutěžní práce musí mít v záhlaví uvedený název práce, pseudonym a rok narození autora. K práci bude přiložena zalepená obálka, na které budou údaje – název práce, pseudonym a rok narození autora. Do obálky bude vložen list papíru s výše uvedenými údaji a dále jméno, příjmení, titul, rodné číslo, povolání a celá adresa včetně poštovního směrovacího čísla, vhodné bude uvést také e-mailovou adresu. Anonymitu zaslaných prací internetem sdružení zabezpečí. 6. Písemné soutěžní práce musí autoři zaslat do 28. února 2008 na adresu Sdružení Hlavnice A. C. Nora, čp.24, 74752 Hlavnice a elektronickou poštou na internetovou adresu acnorHlavnice@seznam.cz. 7. Převzetím soutěžní práce získává sdružení souhlas autora na zveřejnění soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. 8. Jeden výtisk soutěžní práce zůstane uložen v archivu obce Hlavnice, další dvě kopie se nevracejí. 9. Soutěžní práce bude hodnotit porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, středisko Ostrava, Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora. 10. Účastníci soutěže obdrží nejpozději v srpnu 2008 pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat v září 2008 v Hlavnici. 11. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v září 2008 bude zveřejněno pořadí pěti nejlepších soutěžních prací (první cena je stanovena ve výši 5000 Kč, druhá cena 4000 Kč, třetí cena 3000 Kč, čtvrtá cena 2000 Kč a pátá ve výši 1000 Kč). Dalších pět prací bude oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Hlavnice A. C. Nora, čp.24, 74752 Hlavnice
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Star Trek kusy  - Uzávěrka: 31.12.2007

Web soutěže: http://http://kusy.startrek.cz/
Kontaktní e-mail: radim.rouce@gmail.com

Píšete Star Trek povídky? Napadlo vás, že byste je mohli prezentovat širšímu publiku? Zúčastněte se soutěže nakladatelství Laser-books, s.r.o. a vaše povídka se třeba objeví v antologii STAR TREK KUSY!

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz webové stránky soutěže
Soutěž vložil: Radim Rouče


Bez hranic  - Uzávěrka: 30.11.2007

Web soutěže: http://http://www.imezera.cz/soutez.php
Kontaktní e-mail: redakce@imezera.cz

Právě jsme do svého edičního plánu zařadili novou edici Bez hranic. V této edici budou vycházet výjimečná díla současných českých a slovenských autorů, která budou jako česko/slovensko-anglické bilingvní texty distribuovány nejen u nás, ale i v zahraničí. Na podzim v této edici jako první vychází Medaile za vytrvalost Petra Musílka s nádhernými ilustracemi Veroniky Hrčkové! Pokud jste jedním z oněch výjimečných autorů, navíc doposud neobjevených, neváhejte nám své dílko zaslat e-mailem, a to v jakémkoli formátu. Odpovíme všem. Upřednostňujeme texty prozaické před texty básnickými, nicméně obzvlášť vynikající poezie má stejnou šanci. Při této příležitosti vyhlašujme "výběrové řízení“ na dalšího autora vydaného v edici Bez hranic. Soutěž je časově neomezená, každý rok, přesně 30. 11., bude vybrán minimálně jeden vítěz, jehož text bude profesionálně přeložen a doplněn ilustracemi v odpovídajícím duchu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární Vysočina 2008  - Uzávěrka: 31.10.2007

Web soutěže: http://www.literarnivysocina.cz,www.zora.bloguje.c
Kontaktní e-mail: L.soutez@seznam.cz

SOUTĚŽ FESTIVALU LITERÁRNÍ VYSOČINA 2008 Klub AUT, o.s.Quo vadis a o.s.Literární vysočina vyhlašují další ročník literární soutěže festivalu v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků. Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky:- v kategorii poezie maximálně 5 stran textu, v kategorii prózy maximálně 5 stran textu . Velikost písma 12, v běžném provedení bez grafických úprav. Texty zasílejte pouze v elektronické podobě, e-mailem na adresu: L.Soutez@seznam.cz . Nezapomeňte uvést také poštovní adresu, rok narození a telefonické spojení na mobil i pevnou linku. POZOR – ZMĚNA!Práce se přijímají pouhý jeden měsíc : OD 1.ŘÍJNA 2007 DO 31.ŘÍJNA 2007. /Ze soutěže jsou vyloučeni členové poroty a organizátoři festivalu/.Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu Literární Vysočina. Výsledky budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina 2008 v Chotěboři. Bližší datum bude včas oznámeno na www.literarnivysocina.cz, www.leonet.cz/petrmusilek a www.zora.bloguje.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: L.soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Petr Musílek


Soutěž Dne poezie 2007  - Uzávěrka: 20.10.2007

Web soutěže: http://www.volny.cz/denpoezie
Kontaktní e-mail: denpoezie@basnici.cz

SOUTĚŽ DNE POEZIE * SOUTĚŽ DNE POEZIE * SOUTĚŽ DNE POEZIE* Společnost poezie jako pořadatel 9.ročníku Dne poezie /www.volny.cz/denpoezie/ vyhlašuje při této příležitosti autorskou literární soutěž v poezii do 160 znaků, tedy do rozsahu jedné sms /práce, které překročí tento rozsah, budou ze soutěže vyřazeny/. Svoje dílka zasílejte od 1.října do 20.října 2007 na mail denpoezie@basnici.cz. Do předmětu mailu napište heslo SOUTĚŽ a SVOJE PŘÍJMENÍ. Každý účastník smí poslat nejvýše 3 práce. Výsledky soutěže budou oznámeny v průběhu Dne poezie a výherci vyrozuměni. Vítězné práce budou zveřejněny na oficiálních stránkách akce a jejich autoři odměněni. Odesláním textu do soutěže dáváte souhlas s jeho použitím /v tištěné i mluvené podobě/ v rámci aktivit Dne poezie, při propagaci jeho akcí a případným otištěním, a to bez nároku na honorář.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: denpoezie@basnici.cz
Soutěž vložil: Zora Šimůnková


Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku  - Uzávěrka: 30.09.2007

Web soutěže: http://http://www.knih-havirov.cz/
Kontaktní e-mail: viz propozice

XVII.ročník literární soutěže Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor od 15 let, který se literární tvorbou nezabývá profesionálně. Rozsah soutěžních příspěvků je 5-10 stran prózy, nebo 5 básní. Soutěžní práce musí být původní, dosud nepublikované. Zasílat je můžete pouze formou e-mailů, pokud nevlastníte počítač, upozorňujeme, že jsou v každé knihovně k dispozici. Práce pište písmem velikost 14, řádkování jednoduché. Při nedodržení podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny, rukopisy se nevracejí a autoři musí počítat se zveřejněním rukopisů na webových stránkách knihoven. Začátek soutěže je 1.3.2007, poslední příspěvky budou přijaty 30.9.2007 Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 7.12.2007 za přítomnosti poroty, jejímž předsedou bude básník Jakub Chrobák. Oceněny budou tři nejlepší práce, přičemž si porota vyhrazuje právo, některou z cen neudělit, nebo rozdělit. Práce zasílejte na adresu : Městská knihovna Havířov Šrámkova 2a Jindra Zlámalová E-mail : zlamalova[zavinac]knih-havirov.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Havířov
Šrámkova 2a
Jindra Zlámalová

Soutěž vložil:


Hledáme talentované autory  - Uzávěrka: 30.09.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: zlamalova@knih-havirov.cz

Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor od 15 let, který se literární tvorbou nezabývá profesionálně. Rozsah soutěžních příspěvků je 5-10 stran prózy, nebo 5 básní. Soutěžní práce musí být původní, dosud nepublikované. Zasílat je můžete pouze formou e-mailů, pokud nevlastníte počítač, upozorňujeme, že jsou v každé knihovně k dispozici. Práce pište písmem velikost 14, řádkování jednoduché. Při nedodržení podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny, rukopisy se nevracejí a autoři musí počítat se zveřejněním rukopisů na webových stránkách knihoven. Začátek soutěže je 1.3.2007, poslední příspěvky budou přijaty 30.9.2007 Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 7.12.2007 za přítomnosti poroty, jejímž předsedou bude básník Jakub Chrobák. Oceněny budou tři nejlepší práce, přičemž si porota vyhrazuje právo, některou z cen neudělit, nebo rozdělit. Práce zasílejte na adresu : Městská knihovna Havířov Šrámkova 2a Jindra Zlámalová

Soutěžní příspěvky zasílejte na: jen e-mailem
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


Knížka, co mne o prázdninách dostala 2007  - Uzávěrka: 30.09.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: SarJun@seznam.cz

Šárka Junková, autorka knih pro dospívající dívky, ve spolupráci se ZŠ Vsetín-Sychrov a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín pod záštitou Ostravské pobočky Obce spisovatelů vyhlašuje soutěž s názvem Knížka, co mne o prázdninách dostala... Soutěž je určena žákům základních škol z celé České republiky. Úkolem je napsat krátkou zprávu o knize, kterou jste přečetli (třeba o prázdninách) a která vás, jak se říká, „dostala“. Prostě a jednoduše: nemohli jste se odtrhnout, nechtělo se vám od ní odejít, nechtělo se vám spát, jít k vodě, hrát na PC, ale jen číst a číst a dozvědět se, jak to s hrdiny dopadlo. Lze poslat např. anotaci, obsah či pouhou upoutávku, která zaujme vrstevníky a přiláká je, aby si knihu také přečetli. Soutěžní text může být libovolně dlouhý, ale musí obsahovat jméno autora knihy (u zahraničních knih i překladatele), ilustrátora (pokud jsou v knize ilustrace) a vydavatele. Můžete připojit též vlastní ilustraci. Soutěžící uvede jméno a příjmení, věk, adresu školy, třídu, kterou navštěvuje, e-mail apod. Uzávěrka je 30. září 2007. Adresa: Základní škola Vsetín-Sychrov 97, 755 01 Vsetín, e-mail: SarJun@seznam.cz. Zásilku označte heslem „Soutěž“. Práce bude hodnotit porota složená z žáků ZŠ Vsetín-Sychrov a spisovatelky Šárky Junkové. Texty budou vystaveny, publikovány v tisku a na webových stránkách školy i autorky. Ceny pro vítěze (knihy, hlavolamy a sladkosti) poskytne Šárka Junková a oceněným budou zaslány poštou.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Základní škola Vsetín-Sychrov 97, 755 01 Vsetín
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Drážďanská cena lyriky  - Uzávěrka: 30.09.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Drážďanská cena lyriky 2008 Primátor zemského hlavního města Drážďan vypisuje již posedmé na podporu současné básnické tvorby veřejnou soutěž o Drážďanskou cenu lyriky. (Předchozí ročníky proběhly v letech 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 a 2006.) Cena je dotována částkou 5.000,- EUR. Soutěže se mohou zúčastnit básníci z německy mluvících zemí a rovněž z České republiky. Mohou se přihlásit osobně (přihlášky jednotlivců jsou prý letos vysloveně vítány!), nebo být navrženi nakladatelstvími, redakcemi literárních časopisů, autorskými svazy či literárními sdruženími. Lze zaslat 6 až 10 básní psaných na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Jako samostatnou přílohu autor připojí stručný životopis a bibliografii. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, každou textovou stránku vč. přílohy označte vlastním heslem. Uchazeči z České republiky mají stejné podmínky jako ostatní, tzn. porota prvního kola (složená ze tří českých literárních vědců a znalců moderní poezie) vybere z anonymních návrhů až 5 autorů do finále soutěže. Vybrané práce pak budou renomovanými překladateli přeloženy do němčiny. Každý z uchazečů by měl být připraven v případě své nominace v den předání ceny předčítat před hlavní porotou a publikem v rámci festivalu lyriky BARDINALE 2008 v Drážďanech. Po veřejném čtení vynese hlavní šestičlenná porota, kterou budou tvořit tři Češi a tři Němci, verdikt a určí nositele ceny. (Neposílejte doporučeně! Na přihlášky doručené e-mailem nebo faxem nebude brán zřetel!) Jméno vítěze bude zveřejněno v tisku i na internetových stránkách Dresdner Literaturbüro (www.dresdner-literaturbuero.de).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dresdner Literaturbüro e. V., Villa Augustin, Antonstr. 1, D-01097 Dresden,
tel./fax: + 49 351 804 50 87

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Heldáme zajímavé filmové náměty  - Uzávěrka: 30.09.2007

Web soutěže: http://www.barrandov.cz/nadace, www.rwe.cz
Kontaktní e-mail: nadace@barrandov.cz

Přihlaste svou původní filmovou povídku nebo scénář celovečerního hraného filmu a získejte finanční podporu. Navazujeme na činnost Nadace Miloše Havla. Systematicky hledáme a podporujeme tvůrčí talenty. Vybíráme projekty podle rozhodnutí nezávislé odborné komise. Letos rozdělíme mezi vybrané autory min. 800 tisíc korun. Zabezpečíme realizaci nejlepších projektů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: RWE & Barrandov Studio
kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5 - Barrandov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární soutěž o novou jednoaktovou hru  - Uzávěrka: 31.08.2007

Web soutěže: http://www.ada-divadlo.wz.cz
Kontaktní e-mail: ada.divadlo@centrum.cz

Amatérská divadelní asociace vyhlašuje vyřejnou autorskou literární soutěž o jednoaktovou divadelní hru. Podmínky pro účast v soutěži: * Počet jednajících postav: maximálně 6 * Rozsah textu: max. 30 000 znaků včetně mezer * Jazyk: čeština nebo slovenština * Hra nesmí být divadelně provozována do doby uzávěrky soutěže * Forma odevzdání prací: elektronická nebo na papíře * Soutěž je anonymní: se soutěžní prací neoznačenou autorem pošlete prohlášení, že neoznačené dílo s názvem ....., je vaším autorským dílem a uveďte kontakty (telefon, e-mail, poštovní adresa). Uzávěrka (prodloužená) příjmu soutěžních prací: 31. 8. 2007. Pořadatelé vyhlásí na návrh lektorského sboru 1. až 3. místo a mohou udělit čestná uznání. Podle počtu a množství soutěžních prací mohou rozhodnout o hodnocení ve dvou kategoriích, a to: * původní aktovka * dramatizace. Vyhlášení výsledků se předpokládá na Národní přehlídce jednoaktových her KAŠKOVA ZBRASLAV 2007 poslední víkend v listopadu 2007. Vítězné práce budou představeny (ukázkou nebo celé) scénickým čtením.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Amatérská divadelní asociace
Žitomírská 41
101 00 Praha 10
Tel.: 271 723 997,


Soutěž vložil: Martina Bittnerová


Trutnovský drak  - Uzávěrka: 31.08.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz

Cíl soutěže: Prostřednictvím autorské tvorby aktivovat zájem o svět literatury. Podmínky účasti: původní – dosud nepublikovaný – autorský text poezie, prózy či dramatu (připojte titul příspěvku, své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu – týká-li se Vás), téma volné (zvlášť oceníme nejlepší příspěvky s tématem či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo výročí), maximální rozsah 5 básní nebo 5 strojopisných stran A4 v případě prózy či dramatu. Soutěžící budou rozděleni do tří věkových kategorií: I. 10 – 15 let, II. 16 – 20 let, III. 21 – 30 let. Uzávěrka soutěže a vyhodnocení: Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2007 na e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s autorským čtením ukázek oceněných prací proběhne v pátek 26. 10. 2007 v Koncertní síni Bohuslava Martinů od 17.00 hodin. Nejlepší práce jednotlivých kategorií v rámci vymezených literárních druhů budou odměněny finanční částkou 300 – 500 Kč, případně cenou poroty, a budou publikovány v místním tisku. Upozornění: Posuzování prací bude probíhat anonymně!!! Své osobní údaje počínaje jménem proto uvádějte na samostatnou stránku až na úplný závěr svého příspěvku. Na Vaše umělecké texty se těší Trutnovský literární klub

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. e-mail
Soutěž vložil: Marek Tomm


Strašice Karla Vokáče  - Uzávěrka: 20.07.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Místní knihovna Strašice vyhlašuje II. ročník literární soutěže „ Strašice Karla Vokáče“. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny. Soutěž je rozdělena do kategorií: Poezie-A (věk neomezen), Poezie B (věk do 18 let), Próza A (věk neomezen), Próza B (věk do 18 let). Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy a poesie o maximálním rozsahu 5 stran, psané na stroji nebo na počítači, ve čtyřech vyhotoveních. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru napište, zda souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Uzávěrka soutěže je 20. července 2007. Příspěvky zhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na konci září 2007. Všichni účastníci budou včas informováni. Vaše práce zasílejte na adresu: Místní knihovna Strašice, Strašice 296/II , PSČ 338 45, obálku označte heslem „Literární soutěž“- a doplňte kategorii, do které věkově patříte.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Místní knihovna Strašice, Strašice 296/II , PSČ 338 45
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


Kouřež 2007  - Uzávěrka: 30.06.2007

Web soutěže: http://www.kjd.pb.cz
Kontaktní e-mail: kourez@centrum.cz

Klub mladých autorů při Knihovně Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 4.ročník literární soutěže KOUŘEŽ 2007 Soutěž je určena především běžným čtenářům literárního občasníku Kouř, účastnit se však mohou i VŠICHNI, KTEŘÍ RÁDI PÍŠÍ. Dvě základní kategorie představují žánry prózy a poezie. V kategorii prózy můžete zaslat nanejvýš dva texty v celkovém rozsahu maximálně dvou stran A4. V kategorii poezie můžete zaslat nanejvýš tři básně v celkovém rozsahu maximálně čtyřiceti osmi veršů. Soutěžní práce ve dvou vyhotoveních je nutné odeslat (poštou či mailem) nebo osobně doručit nejpozději do 30.června 2007

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Anna Jindrová
Knihovna Jana Drdy
Nám.T.G.Masaryka 156
261 01 Příbram I

Soutěž vložil: rb


Literární cena Vladimíra Vokolka 2007  - Uzávěrka: 25.06.2007

Web soutěže: http://http://www.dcknihovna.cz/
Kontaktní e-mail:

Kritéria soutěže v roce 2007: 1. Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR. 2. Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích: 1. autoři od 15 do 18 let včetně, 2. autoři od 19 do 24 let včetně, 3. autoři od 25 do 35 let včetně. 3. Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2007“. 4. Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí. 5. Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky! 6. Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 7. Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 25. června 2007. Rozhoduje razítko pošty na obálce. 8. Členové poroty budou v průběhu prázdninových měsíců hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. 9. Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit. 10. Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou začátkem října 2007 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2007“
Soutěž vložil: reditel@dcknihovna.cz


Literární cena Vladimíra Vokolka 2007  - Uzávěrka: 25.06.2007

Web soutěže: http://http://www.dcknihovna.cz/
Kontaktní e-mail:

Kritéria soutěže v roce 2007: 1. Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR. 2. Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích: 1. autoři od 15 do 18 let včetně, 2. autoři od 19 do 24 let včetně, 3. autoři od 25 do 35 let včetně. 3. Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2007“. 4. Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí. 5. Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky! 6. Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 7. Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 25. června 2007. Rozhoduje razítko pošty na obálce. 8. Členové poroty budou v průběhu prázdninových měsíců hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. 9. Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit. 10. Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou začátkem října 2007 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2007“
Soutěž vložil: reditel@dcknihovna.cz


JAK JSEM POTKAL OTU PAVLA  - Uzávěrka: 30.05.2007

Web soutěže: http://www.knihovna-cr.cz
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Chrudim u příležitosti konání výstavy pořádané ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze, kabinetem EX LIBRIS ,,Ota Pavel: Psát - to je moje práce", vyhlašujen pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ literární soutěž JAK JSEM POTKAL OTU PAVLA. Téma soutěže je obsáhlé a může se dotýkat nejen tvorby a života Oty Pavla, ale i židovské, novinářské a rybářské tématiky. Práce napsané v libovolném literárním žánru lze odevzdat na dětském oddělení Městské knihovny v Chrudimi nebo zaslat, též na e-mailovou adresu novotna@knihovna-cr.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Chrudim
Filištínská 36
537 01 Chrudiím

Soutěž vložil: PSAhlaVCI Jana Jirásková


PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2007  - Uzávěrka: 30.04.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje XI. ročník literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži z celé republiky a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce psané na stroji nebo počítači, z oboru poezie max. 4 básně, z oboru prózy max. 5 stran strojopisu formátu A4. Uzávěrka je 30. dubna 2007. Adresa: Knihovna J. Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I, e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz, http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, případně e-mail. Přihlášením práce do soutěže dává autor zároveň svolení k jejímu případnému publikování. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně na počátku října v rámci Týdne knihoven, nejúspěšnější díla budou tradičně otištěna ve sborníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna J. Drdy, Libuše Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


TRAPSAVEC 2007  - Uzávěrka: 30.04.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXIII. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a Oldpsavci - ti, co již v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou práci zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte lístek se jménem a adresou, datem narození a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro zaslání „zvadla” na slavnostní oheň - předávání cen (netýká se přispěvatelů ze zahraničí). Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže ve spřátelených časopisech (např. Wampum Neskenonu, Puchejř, Portýr, Severka, Stopř, Oslavské Boudy, Tomík, Řádky, Cesta, Trampský zpravodaj aj.). Kromě pozvání na vyhlášení výsledků získává také nárok na sborník vítězných prací posledního ročníku a roční zasílání literárního občasníku Řádky zdarma. Uzávěrka je 30. dubna 2007. Adresa: Sdružení Avalon, Komořanská 87 / 13, 143 00 Praha 4. Psavci žijící mimo Českou republiku mohou poslat svá dílka mailem na puchejr@volny.cz Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu – Zlatého trapsavce. Pořadatelé se zavazují oslovit alespoň dva účastníky soutěže a nejpozději do jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. Více na http://avalon.unas.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Avalon, Komořanská 87 / 13, 143 00 Praha 4
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MĚSTSKÉ KNIHOVNY JIRKOV 2007  - Uzávěrka: 30.04.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Jirkov vyhlašuje u příležitosti 60. výročí založení 1. české knihovny v Jirkově autorskou literární soutěž. Soutěž je určena dětem i dospělým a bude hodnocena v kategoriích: 6 – 8 let, 9 – 11 let, 12 – 14 let, 15 – 18 let a dospělí nad 18 let. Lze zaslat poezii a prózu na volné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 5 stran A4. Autor uvede název práce, jméno a příjmení, věk, adresu bydliště a telefon. Obálku označte heslem „Soutěž“. Uzávěrka je 30. dubna 2007. Adresa: Městská knihovna, Vinařická 1425, 431 13 Jirkov, tel.: 474 654 007 (Marie Bečvářová), e-mail: studovna@jirkov.cz, http://www.knihovna-jirkov.cz/index.html. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Zahradní slavnosti 2. června 2007.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna, Vinařická 1425, 431 13 Jirkov
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


Pisálek 2007  - Uzávěrka: 27.04.2007

Web soutěže: http://http://www.knihovna.klasterecko.cz
Kontaktní e-mail: knih.klasterec@svc.cz

Pisálek 2007 Kontaktní e-mail: knih.klasterec@svc.cz IV. ročník literární soutěže „Pisálek“ Městská knihovna ve spolupráci s Kulturním domem v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již ve IV. ročníku literární soutěže „Pisálek 2007“ . Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: Žáci od 13 do 15 let Studenti od 16 do 19 let Dospělí od 20 let a výše Poezie: Maximální celkový rozsah do dvou normostran A4 (30 řádek při 60 úhozech na stránku, řádkování 1,5) Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran nebo 2 povídky kratší – celkově maximálně do tří normostran. Práce je nutné odevzdat psané na stroji nebo na PC, ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na knih.klasterec@svc.cz , nebo na mediu. Práce přineste nebo pošlete do: Městská knihovna Klášterec nad Ohří Oddělení pro dospělé Budovatelská 486 Klášterec nad Ohří 431 51, pod heslem „Pisálek 2007“. Přihlášky do soutěže i s přihlášenými prácemi je nutné odevzdat nejpozději do 27. dubna 2007. Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří oddělení pro dospělé Budovatelská 486 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 431 51 Slavnostní vyhlášení proběhne 7. 6. 2007 v Městské knihovně v Klášterci nad Ohří.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří
Budovatelská 486
Klášterec nad Ohří
431 51

Soutěž vložil: Radka Zadinová


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN 2007  - Uzávěrka: 16.04.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Památník Terezín vypsal XIII. ročník literární soutěže, letos na téma Nebezpečí zapomínání. Čím více se v průběhu pádícího času ztrácejí v hloubi minulosti události a lidé, kteří je prožili, tím více je nutné si uvědomovat, jak je pro přítomnost i budoucnost nebezpečné na ně zapomenout. Těm, kteří raději kreslí a malují, je už pojedenácté určena výtvarná soutěž s tématem Jaké bude 21. století? - Obě soutěže se konají pod záštitou paní Hany Greenfieldové, bývalé vězenkyně terezínského židovského ghetta, kterou v červnu 1942 jako šestnáctiletou nacisté deportovali do Terezína. Po válce se usadila v Izraeli, odkud se snaží seznamovat především mladé lidi s tím, co to byl holokaust. Její tři děti již Terezín navštívily. Greenfieldová rovněž dotuje ceny v rozsahu 100,- až 500,- Kč pro autory nejlepších prací. – Literární soutěž bude hodnocena v kategoriích: žáci základních škol a studenti středních škol. Lze zaslat příběh, úvahu či jiný libovolný literární útvar. Texty neposílejte e-mailem, ale klasickou poštou! Máte-li je též v elektronické formě, přiložte disketu. U každé práce autor uvede název díla, jméno a příjmení, datum narození, kategorii, adresu bydliště, jméno vedoucího pedagoga, adresu školy a třídu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 16. dubna 2007. Adresa: Mgr.Jan Špringl, Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení, Památník Terezín, 411 55 Terezín, tel.: 416 782 576, e-mail: springl@pamatnik-terezin.cz, http://www.pamatnik-terezin.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 11. června 2007. Uděleny budou i zvláštní ceny dr. Erika Poláka

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Mgr.Jan Špringl, Muzeum ghetta – vzdělávací oddělení, Památník Terezín, 411 55 Terezín
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


DRÁPANDA 2007  - Uzávěrka: 02.04.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje VII. bienále literární soutěže pro děti Drápanda. Soutěž je určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a věkově odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soutěžící budou hodnoceni ve dvou věkových kategorií: 6. až 7. třídy, 8. až 9. třídy (vč. věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií). V každé kategorii bude hodnocena zvlášť próza a poezie. Práce na libovolné téma (povídky, básně, reportáže – nejlépe originální, vtipné a zajímavé) musí být původní (tzn. neposílejte práce odněkud opsané!) a dobře čitelné, próza v rozsahu max. 3 strany formátu A4, poezie v rozsahu max. 3 až 5 básniček. Autor vyplní formulář přihlášky (ke stažení na http://www.mkvdf.cz/doc/Drapanda_2006.jpg), uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, školu a třídu, kterou navštěvuje. Na druhou stranu listu napíše (vytiskne) svou práci, a nebude-li stačit místo, dokončí na čistý papír stejného formátu (A4). Uzávěrka je 2. dubna 2007 (rozhoduje razítko pošty). Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf IV, tel.: 412 372 509, 412 372 548; e-mail: detske@mkvdf.cz, http://www.mkvdf.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v červnu 2007 v Městské knihovně Varnsdorf, nejlepší autoři budou odměněni cenami a jejich práce budou zveřejněny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf IV
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


NEBE NENÍ PRO KAŽDÉHO MODRÉ  - Uzávěrka: 01.04.2007

Web soutěže: http://http://www.nesehnuti.cz/soutez/
Kontaktní e-mail: oradim@seznam.cz

Soutěž o lidských právech multikulturalitě pro střední školy a gymnázia. Soutěžící se mohou přihlásit do těchto kategorií: Esej, Psaná publicistika, Fotografie, Audio, Video, Povídka

Soutěžní příspěvky zasílejte na: NESEHNUTÍ
SOUTĚŽ
KAPITÁNA JAROŠE 31
BRNO 602 00

Soutěž vložil: Radim Ošmera


SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2007  - Uzávěrka: 31.03.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Rada Jihomoravského kraje prostřednictvím Muzea Brněnska (Památníku národního písemnictví na Moravě, Rajhrad) a Masarykova muzea v Hodoníně vyhlásila literární soutěž Skrytá paměť Moravy. Cílem soutěže je prohloubit vědomosti o regionu, místu, osobnostech či událostech, posílit vědomí sounáležitosti s dějinami a osudy země, v níž žijeme, s ohledem na bohatou historii Moravy a její celoevropský význam ve světle velkomoravské tradice. Soutěž je určena všem mladým lidem, kteří ke dni uzávěrky dosáhli min. 12 a max. 19 let věku, a bude hodnocena v kategoriích 12 – 15 let a 16 – 19 let. Každý autor může zaslat pouze jeden dosud nepublikovaný prozaický text v českém jazyce, o rozsahu 1 – 3 normostrany (tj. 1.800 – 5.400 znaků) u mladší kategorie a 4 – 10 normostran (tj. 7.200 – 18.000 znaků) u starší kategorie, v pěti vyhotoveních a navíc v elektronické podobě. Díla by měla být zaměřena na specifičnost Moravy. Inspirací může být místní událost, zajímavé místo, předmět, pověst nebo osobnost, tj. moravský genius loci. Autor vyplní průvodní list, ve kterém uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, adresu školy nebo zaměstnavatele, telefon a e-mail, dále přiloží portrétní fotografii a čestné prohlášení, že práce je výhradně jeho vlastním dílem. Podáním přihlášky vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním textu bez nároku na honorář. Uzávěrka je 31. března 2007. Adresa: Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, e-mail: pamatnik.rajhrad@quick.cz, www.muzeumbrnenska.cz, nebo Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín, e-mail: masarykovomuzeum.hod@iol.cz, www.masaryk.info. Texty bude hodnotit pětičlenná odborná porota a v každé kategorii udělí tři ceny. Nejlepší práce budou odměněny finančně – vítězní autoři mladší kategorie obdrží 3.000,-, 2.000,- a 1.000,- Kč, autoři starší 6.000,-, 5.000,- a 4.000,- Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných textů se uskuteční ve druhé polovině června 2007 v pobočce Masarykova muzea v Hodoníně – Slovanském hradišti v Mikulčicích.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Soutěž vložil: Martina


HLAVNICE A. C. NORA 2007  - Uzávěrka: 28.02.2007

Web soutěže: http://www.města.obce.cz/hlavnice
Kontaktní e-mail: acnorHlavnice@seznam.cz

Sdružení Hlavnice A. C. Nora pod záštitou Obce spisovatelů, střediska Ostrava, a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje další ročník celostátní soutěže v próze Hlavnice A. C. Nora. Soutěž je určena autorům ve věku 16 – 35 let (rozhoduje věk autora v roce 2007). Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené prozaické práce na libovolné téma, o max. rozsahu 30 stran formátu A4, psané v českém jazyce programovým prostředkem WORD ve velikosti písma 12, ve třech vytištěných vyhotoveních a navíc elektronickou poštou. Před zasláním do soutěže musí autoři sami zajistit důslednou korekturu textů. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, v záhlaví uveďte název, pseudonym a rok narození autora. Totéž napište na přiloženou zalepenou obálku. Uvnitř obálky uveďte opět shodné údaje a dále jméno, příjmení, titul, rodné číslo, povolání a bydliště vč. PSČ. Anonymitu prací zaslaných elektronicky sdružení zabezpečí. Zasláním práce do soutěže dává autor souhlas se zveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Jeden výtisk práce zůstane uložen v archivu obce Hlavnice, ostatní kopie se nevracejí. Texty bude hodnotit odborná porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, střediska Ostrava, Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora. Účastníci obdrží nejpozději v srpnu pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat v září 2007 v Hlavnici. Zveřejněno bude pět nejlepších soutěžních prací v pořadí a dalších pět bude oceněno čestným uznáním bez stanovení pořadí. Za první místo je 5.000,- Kč, za druhé 4.000,- Kč, za třetí 3.000,- Kč, za čtvrté 2.000,- Kč a páté 1.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Hlavnice A. C. Nora, 747 52 Hlavnice 24
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


CENA JIŘÍHO MARKA 2007  - Uzávěrka: 28.02.2007

Web soutěže: http://http://www.mvcr.cz/detektiv
Kontaktní e-mail: sobisek@mvcr.cz

Výbor české sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury) vyhlašuje pro rok 2007 další ročník Ceny Jiřího Marka. Autoři mohou přihlásit jednu knihu z oblasti detektivní literatury vydanou v roce 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


ČSSR V ROCE 2006  - Uzávěrka: 08.02.2007

Web soutěže: http://http://www.oneworld.cz/skoly/index2.php?id=
Kontaktní e-mail: skoly@jedensvet.cz

Jeden svět na školách (projekt společnosti Člověk v tísni) ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašuje na školní rok 2006/2007 literární soutěž s názvem ČSSR v roce 2006. Soutěž je určena studentům středních škol. Lze zaslat esej nebo reportáž na dané téma. – Představte se, že sametová revoluce dopadla úplně jinak. Jak by se u nás teď žilo? - Každá práce (v tištěné podobě) musí být označena názvem, autor uvede jméno a příjmení, rok narození, telefon, adresou školy a třídu, kterou navštěvuje, a souhlas s případným zveřejněním příspěvku bez nároku na honorář. Uzávěrka je 8. února 2007 (rozhoduje datum poštovního razítka). Obálku označte heslem “Jeden svět – literární soutěž”. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci IX. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Autoři vítězných prací obdrží předplatné týdeníku Respekt. První místo bude odměněno částkou 5.000,- Kč, druhé 3.000,- Kč a třetí částkou 2.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s., Jeden svět na školách, Sokolská 18, 120 00 Praha 2,


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Mistrovství ČR v tvůrčím psaní  - Uzávěrka: 31.01.2007

Web soutěže: http://http://www.saspi.cz
Kontaktní e-mail: mtp@saspi.cz

Literární server SASPI započal již druhé kolo Mistrovství ČR v tvůrčím psaní 2006. Tématem letošního ročníku je "Síla vs. Magie" a jde o Fantasy žánr. Pro účast v soutěži je třeba se registrovat jako autor na SASPI a přihlásit se v sekci MTP. Akreditace je bezplatná. Soutěžní příspěvky se pak zasílají na e-mail: mtp@saspi.cz nebo klasickou poštou (viz. přiložený link) Pro veškeré další informace navštivte sekci MTP 2006 (http://www.saspi.cz/index.php?page=mtp06)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Filip Kotora


Literární Vysočina 2007  - Uzávěrka: 31.01.2007

Web soutěže: http://www.literarnivysocina.cz
Kontaktní e-mail: L.soutez@seznam.cz

Soutěž festivalu Literární Vysočina 2007 Klub AUT, o.s.Quo vadis a o.s.Literární vysočina vyhlašují další ročník literární soutěže festivalu v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků.Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky:- v kategorii poezie maximálně 5 stran textu, v kategorii prózy maximálně 5 stran textu . Velikost písma 12, v běžném provedení bez grafických úprav. Texty zasílejte pouze v elektronické podobě, a to e-mailem na adresu: L.Soutez@seznam.cz Nezapomeňte uvést také poštovní adresu, rok narození a telefonické spojení na mobil i pevnou linku. Práce se přijímají od 1.října 2006 do 31.ledna 2007. /Ze soutěže jsou vyloučeni členové poroty a organizátoři festivalu/.Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu Literární Vysočina. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina 2007 v Chotěboři. Bližší datum bude včas oznámeno na www.literarnivysocina.cz, www.leonet.cz/petrmusilek a www.zorasimunkova.wz.cz .

Soutěžní příspěvky zasílejte na: L.soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Petr Musílek


O poklad byzantského kupce  - Uzávěrka: 31.01.2007

Web soutěže: http://www.mobaknihy.cz
Kontaktní e-mail: moba@mobaknihy.cz

Nakladatelství Moba vyhlásilo 4. ročník literární soutěže „O poklad byzantského kupce“ pro autory žánrů původní česká detektivka. Soutěžní podmínky: a/ autor do soutěže přihlásí a zašle pouze nikde nepublikovanou tj. originální práci (s čestným prohlášením) b/ rozsah rukopisu cca 200 normostran c/ rukopis autor odevzdá jak v digitální (WORD, T602), tak v 2x tištěné formě d/ součástí soutěžního rukopisu bude i anotace cca 1 strany textu Výhra: 1. cena: věcná cena, tj. Poklad byzantského kupce, a knižní vydání detektivky v roce 2007 2. a 3. cena: knižní vydání detektivky v roce 2008 Adresa: Nakladatelství Moba, Kotlářská 53, 60200 Brno Kontakt: www.mobaknihy.cz, e.m. : moba@mobaknihy.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství MOba, Kotlářská 53, 60200 Brno
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


ŠKOLA ZÁKLDA ŽIVOTA  - Uzávěrka: 31.01.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: ivana.lukelova@gymstola.c

Gymnázium Nad Štolou 1, Praha 7 (http://www.gymstola.cz) pod záštitou ředitelky odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy a Obce spisovatelů vyhlašuje internetovou soutěže o nejlepší epigram nebo aforismus s názvem Škola základ života, letos s podtitulem Život je jinde. Soutěž je určena studentům gymnázií z celé České republiky. Lze zaslat původní, dosud nepublikovaný (ani na internetu) epigram nebo aforismus na téma škola nebo život mimo ni. Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu, e-mail, telefon a adresu školy, kterou navštěvuje. Texty budou hodnotit básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a Jiří Žáček. Pro vítěze jsou připraveny ceny v hodnotě 10.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: pouze mailem
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


ŠUMPERSKÝ HAVRAN  - Uzávěrka: 30.01.2007

Web soutěže: http://http://www.doris.cz
Kontaktní e-mail: svecova@doris.cz

Soutěž je určena básníkům do 35 let a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: do 12 let, 13 až 15 let, 16 až 19 a 20 až 35 let. Lze zaslat 3 samostatné básně psané na stroji nebo počítači. Autor uvede jméno a příjmení, případně pseudonym, věk, školu či zaměstnání, kontaktní adresu vč. PSČ a e-mail. Práce můžete posílat papírové podobě, e-mailem nebo faxem. Práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogů a spisovatelů. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu 2007 na Setkání s poezií v Šumperku. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit nejlepší práce v almanachu, který bude vydán u příležitosti setkání.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jarmila Švecová, DDM Vila Doris a PC Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 212, fax: 583 214 214
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


CENA HAVRANA 2007  - Uzávěrka: 30.01.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: sobisek@mvcr.cz

Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2007 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2006 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou hodnoceny i Společností Sherlocka Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní ceny dle rozhodnutí své poroty.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


VAVŘINOVÁ KORUNA 2007  - Uzávěrka: 30.01.2007

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: sobisek@mvcr.cz

eská sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) ve spolupráci s dalšími partnery vyhlašuje další ročník literární soutěže o Vavřínovou korunu. Soutěž je určena mladým autorům ve věku 15 – 35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované detektivní a kriminální povídky o max. rozsahu 10 normovaných stran. Jeden autor může přihlásit nejvýše 3 povídky. Příspěvky budou přijímány výhradně v elektronické podobě na adrese: sobisek@mvcr.cz (Ladislav Šobíšek) Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu a souhlas s případným uveřejněním povídky. Uzávěrka je 30. ledna 2007. Předání diplomů a cen autorům proběhne v měsíci červnu 2007.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


MAGNESIA LITERA 2007  - Uzávěrka: 29.01.2007

Web soutěže: http://www.magnesia-litera.cz
Kontaktní e-mail: office@pp-production.cz

Občanské sdružení Litera vyhlašuje VI. ročník Výroční knižní ceny Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní zhodnocení knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (fyzické i právnické osoby, zejména však nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS Litera dva exempláře přihlašovaného titulu s datem vydání v tiráži 2006. Tyto výtisky jsou nevratné. Soutěž bude hodnocena v deseti kategoriích, tj. Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za naučnou literaturu, Litera za knihu pro děti a mládež, Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za objev roku, Litera za publicistiku, Litera za přínos české literatuře a hlavní cena: Kniha roku. Formulář přihlášky naleznete na internetové stránce www.magnesia-litera.cz. Porota se skládá z pětičlenných odborných porot. Vítězové budou vyhlášeni 22. dubna 2007. Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Litera, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 200.000 Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: PP Production, spol. s r. o., Švédská 25, 150 00 Praha 5, kontaktní osoba: Pavel Mandys, tel: 606 631 239


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2006 - 2007  - Uzávěrka: 25.01.2007

Web soutěže: http://http://www.obecprekladatelu.cz
Kontaktní e-mail: info@obecprekladatelu.cz

bec překladatelů vyhlašuje pro začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V letošním, čtrnáctém ročníku se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. Překládá se do češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud nepublikovaný prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry v rozsahu 15 – 20 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší básnickou skladbu nebo část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické zhodnocení překladu (do češtiny) delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15 – 20 normostran. (Pořadatelé žádají soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah soutěžních prací.) Soutěž je anonymní, každý účastník si volí heslo, pod kterým soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tím heslem, v ní na volný list papíru uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a telefon. Příspěvek musí být ve třech dobře čitelných exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie originálního textu vč. úplných bibliografických údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy pořadatelé radí přidat též stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být označen heslem. Příspěvky, které nebudou splňovat formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2007. V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale nemusí všechny vyčerpat či může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni první nebo druhou cenou. Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn bude teprve rozhodnuto.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ fax: 222 564 082
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2007  - Uzávěrka: 19.01.2007

Web soutěže: http://www.rehec.zde.cz
Kontaktní e-mail: rehec@seznam.cz

Soutěž je určena neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači o  max. rozsahu 6 normostran, ve čtyřech vyhotoveních. (Práce, které nebudou splňovat zadání, budou ze soutěže vyřazeny - např. texty většího rozsahu, psané rukou atp.). Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: “Vynálezy a objevy, které změnily život nejen v Řehči.” Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. Práce týkající se Řehče (např. technické údaje vynálezů řehečských vědců, uplatnění řehečských objevů ve světě, životopisy řehečských objevitelů apod.). - 2. Poezie na volné téma “Technika kolem nás a my”. – 3. Próza na volné téma “Technika kolem nás a my”. Soutěž je anonymní. Práce označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží “humorné” věcné ceny a diplomy. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen případně neudělit. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2007. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Zásilku označte heslem “Řehečská slepice 2007”. Vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2007.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2006  - Uzávěrka: 17.01.2007

Web soutěže: http://http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Kontaktní e-mail: nckr@volny.cz

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlašují soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2006. V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih. Oceněné knihy postoupí do mezinárodní soutěže Nejkrásnější knihy z celého světa.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1, tel.: 220 516 695, Mgr. Zdeněk Freisleben a Věra Truncová


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O CENU FILIPA VENCLÍKA 2007  - Uzávěrka: 15.01.2007

Web soutěže: http://http://literarnisoutezocenufilipavenclika.c
Kontaktní e-mail: b.popovicova@tiscali.cz

Střední technická škola hl. m. Prahy pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem a Nadačním fondem Filipa Venclíka vyhlašuje ve školním roce 2006/2007 VIII. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, letos na téma Strach v množném čísle. - Strach je hrozný spár, který svírá myšlenky, city a vůli. Všichni kráčíme životem plni tužeb, představ a přání a všichni si více méně skrytě neseme s sebou jisté množství obav. Dnes se nosí “nemít z ničeho strach”, lépe řečeno tvrdit, že se není čeho bát … Ale je. Problém strachu mezi lidmi není nový, ale nás zajímají strašáci nové doby, ti naši z 21. století. Dnešní mladí lidé působí bezstarostným dojmem. Smějí se, umějí se bavit, svět jim leží u nohou. Možná je to jen ochranná maska a snaha zaplašit ten strach, který útočí, když usínáte. Strach z katastrofy, z nemoci, z války, z násilí, z nesvobody, z vlastního selhání, z nejisté budoucnosti, z drog, ze sebe sama, z globálního oteplování, z vybíjení velryb, z veřejného mínění, z agresivity, z mezinárodní situace… Člověk je nemocný strachem a nejhorší následky této nemoci se projevují v nových a stále horších chorobách. Ze strachu se raději hlava schovává pod křídla nečinnosti. Zkusme najít a pojmenovat to strašné, co současného člověka drtí, ale i to, co ho nutí zase vstát a vrátit se do boje a znovu se stát tím obyčejným, ale každodenním hrdinou. - Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané na počítači, každou práci v pěti kopiích. Autor uvede plné jméno a příjmení, adresu školy a zvolenou žánrovou kategorii.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Střední škola technická hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice; PhDr. Běla Popovičová - tel. 251 172 162


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O CENU FESTIVALU MATEŘINKA  - Uzávěrka: 31.12.2006

Web soutěže: http://www.naivnidivadlo.cz
Kontaktní e-mail:

UZÁVĚRKA: 31.12.2006 Naivní divadlo Liberec vyhlašuje soutěž o Cenu festivalu Mateřinka za nejlepší novou hru pro děti předškolního věku (tj. ve věku od 3 do 7 let), určenou pro loutkové divadlo. Uzávěrka přijetí textů bude 31. 12. 2006, přičemž k vyhlášení výsledků dojde v rámci dalšího ročníku festivalu Mateřinka, v červnu 2007. Podmínky: Soutěžící zašlou (doporučeně) 1 kopii svého textu v tištěné formě a disketu s jeho elektronickou podobou na adresu NDL (s viditelným označením „Soutěž o Cenu Mateřinky“): Moskevská 18, 460 31 Liberec. Informace o soutěži lze najít též na www.naivnidivadlo.cz Soutěže se mohou zúčastnit autoři píšící v českém, popřípadě ve slovenském jazyce. Očekávány jsou původní náměty, se stejnou pečlivostí však budou posuzovány i texty „na motivy“ Autor smí do soutěže přihlásit pouze jeden text, s minimálním rozsahem 15 normovaných stran. Soutěž je anonymní, organizátoři soutěže zachovají před porotou naprostou anonymitu všech soutěžících. Tři nejlepší texty budou finančně ohodnoceny (1. cena 15.000,-Kč). Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Naivní divadlo Liberec si vyhrazuje opční právo na dobu 2 let pro případnou realizaci některého z oceněných textů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Soutěž o Cenu Mateřinky
Moskevská 18
46031 Liberec

Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Svět fantazie Liter Cup 2005/2006  - Uzávěrka: 31.12.2006

Web soutěže: http://www.svetfantazie.cz
Kontaktní e-mail:

Magazín Svět Fantazie.cz vyhlašuje II. ročník literární soutěže Svět Fantazie Liter cup. Soutěž (která prý u nás nemá obdoby) je určena básníkům a prozaikům z celé České republiky. Jedná se o celoroční soupeření v tvůrčím psaní na dané téma. To se vždy na počátku nového měsíce (kola) objeví na úvodní stránce www.svetfantazie.cz - v rubrice Soutěž. Zde bude také zveřejňováno a aktualizováno průběžné umístění autorů v celoročním žebříčku. Pravidla soutěže: Povídku nebo báseň o neomezeném rozsahu zasílejte vždy do měsíční uzávěrky na e-mail: soutez@svetfantazie.cz. Autor uvede jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu. Povídka musí vždy splňovat zadání, tedy téma. Není-li předepsáno, zda má být soutěžní práce povídkou, nebo básní, je na vás, jakou formu zvolíte. Vítězem se stává soutěžící, který za celý rok získá z jednotlivých měsíčních etap v součtu nejvyšší počet bodů (max. 120). V jednotlivých kolech se nezískávají žádné ceny. Absolutní vítězové si na konci roku odnesou diplomy, PC hry, knihy a finanční podíly z banku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


krimi povídka roku 2006  - Uzávěrka: 31.12.2006

Web soutěže: http://http://www.kriminalistika.unas.cz
Kontaktní e-mail: MargaritaTezlor@seznam.cz

Internetový server http://www.kriminalistika.unas.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší KRIMI POVÍDKU. Věk soutěžících ani rozsah povídky není nijak omezen. Své příspěvky zasílejte do konce roku 2006 na e-mail MargaritaTeylor@seznam.cz označené heslem KRIMI POVÍDKA roku 2006! Všechny došlé příspěvky bude hodnotit odborná komise i čtenáři.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz.e-mail
Soutěž vložil: Margarita Teylor


Trifid 2006  - Uzávěrka: 31.12.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství Triton vyhlašuje III. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat česky psaný, dosud knižně nepublikovaný román o rozsahu nad 300 normostran, v žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky. (Předchozí účast díla v některé z literárních soutěží nevadí.) Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a zároveň na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF). Adresa: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 5, 100 00 Praha 10. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20.000,- Kč. V případě komerčního úspěchu titulu obdrží další autorský honorář. Dílům představujícím mimořádný literární počin, může porota udělit cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora: 40.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid), Vykáňská 5, 100 00 Praha 10
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O CENU FESTIVALU MATEŘINKA 2007  - Uzávěrka: 31.12.2006

Web soutěže: http://http://www.naivnidivadlo.cz
Kontaktní e-mail: naive.theatre@oasanet.cz

Naivní divadlo Liberec vyhlašuje soutěž o Cenu festivalu Mateřinka za nejlepší novou hru pro děti předškolního věku (tj. ve věku od 3 do 7 let), určenou pro loutkové divadlo. Soutěž je otevřena všem autorům. Očekávány jsou původní náměty, se stejnou pečlivostí však budou posuzovány i texty “na motivy”. Lze zaslat (doporučeně) divadelní hru v českém, případně slovenském jazyce, o min. rozsahu 15 normovaných stran, v jednom vytištěném exempláři a zároveň v elektronické podobě na disketě. Každý autor smí přihlásit pouze jeden text. Porota bude práce posuzovat anonymně. Obálku označte heslem “Soutěž o Cenu Mateřinky”. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci dalšího ročníku festivalu Mateřinka v červnu 2007. Tři nejlepší texty budou odměněny finančně (1. cena 15.000,- Kč), porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, Naivní divadlo Liberec si vyhrazuje opční právo na dobu 2 let pro případnou realizaci některého z oceněných textů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Naivní divadlo Liberec, Moskevská 18, 460 31 Liberec 1, tel.: 485 253 677, fax: 485 253 666
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O CENU FRANTIŠKA LAZACKÉHO 2006  - Uzávěrka: 30.11.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Pražské nakladatelství Řád vyhlašuje soutěž o Cenu Františka Lazackého. - [Spisovatel František Lazacký vedl nakladatelství Řád v letech 1934 – 1944, jeho texty byly v éře komunismu rozmnožovány jako náboženský samizdat, sbírka Století za stoletím, historické národní eseje Vladaři a rozjímání Křížová cesta vydány P. Karlem Dachovským v 90. letech.] - Klání je určeno soudobým básníkům. Lze zaslat pět dosud nepublikovaných básní ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, označte pouze heslem, přiložte zalepenou obálku označenou stejným heslem, uvnitř uveďte jméno, příjmení a adresu autora. Uzávěrka je 30. listopadu 2006. Adresa: Nakladatelství Řád, P. K. Dachovský, Sarajevská 13, 120 00 Praha 2. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s recitací veršů se uskuteční na konci května 2007. Budou uděleny tři ceny s diplomy.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Řád, P. K. Dachovský, Sarajevská 13, 120 00 Praha 2
Soutěž vložil: Pavla Králová


O cenu Alfréda Radoka  - Uzávěrka: 30.11.2006

Web soutěže: http:// www.cenyalfredaradoka.cz
Kontaktní e-mail:

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli autor s původní divadelní hrou napsanou česky nebo slovensky, pokud tato hra dosud nebyla (a do předpokládaného rozhodnutí poroty 17. 3. 2007 nebude) uvedena či zveřejněna. Soutěž je anonymní. Práce posílejte na disketě či CD-ROMu bez označení autora na titulní straně, do obálky dále vložte volný list papíru, na něm uveďte název hry, jméno a příjmení autora, adresu bydliště, telefon, e-mail a podpis. Přiložte potvrzení o zaplacení poplatku. Vstupní poplatek 450,- Kč za každou zaslanou hru uhradí účastník poštovní poukázkou na adresu pořadatelů: Aura – Pont, s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha. Agentura se zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených. Účastník souhlasí s anonymním zveřejněním textu na internetu na stránce: www.cenyalfredaradoka.cz (přičemž přihlášení do soutěže zároveň zajišťuje autorovi ochranu autorských práv). Práce bude hodnotit pětičlenná porota, jména deseti finalistů budou oznámena spolu s nominacemi na Ceny Alfréda Radoka za inscenační výsledky v roce 2006 na tiskové konferenci na počátku března 2007.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Aura – Pont, s. r. o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Povídka roku 2006  - Uzávěrka: 26.11.2006

Web soutěže: http://www.literarky.cz
Kontaktní e-mail:

Týdeník Literární noviny a internetový server Aktuálně.cz vyhlašují 1. ročník literární soutěže Povídka roku 2006. Soutěž bude probíhat ve dvanácti kolech. Vítězové z jednotlivých kol postoupí do finále, které se uskuteční v závěru letošního roku. Z finalistů bude vybrán celkový vítěz. Vítězné povídky jednotlivých kol budou následně publikovány knižně. Pravidla pro účastníky: - věk účastníků není limitován - přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty - do soutěže budou zařazeny povídky v rozsahu 10.000–30.000 znaků včetně mezer, texty musejí být doručeny do redakce Literárních novin buď elektronicky na adresu povidkaroku@literarky.cz, nebo písemně na adresu Literární noviny, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, heslo Povídka - spolu s povídkou je nutné uvést svou kontaktní adresu - uzávěrky jednotlivých kol: 22.1., 19.2., 19.3, 16.4, 14.5., 11.6., 9.7., 6.8., 3.9., 1.10., 29.10., 26.11. - během roku se účastník smí přihlásit pouze do jednoho kola s jednou povídkou - zařazeny budou jen povídky v českém jazyce - všechny příchozí texty budou publikovány na internetových stránkách Aktuálně.cz - účastník soutěže přihláškou dává svolení s publikováním povídky Literárními novinami či jejich partnery - zaslané rukopisy se nevracejí Porota a hodnocení: - porota je jmenována Výborem Společnosti pro Literární noviny a sestává z pěti členů - z přihlášených textů redakce každý měsíc vybere nejvýše sedm, které se dostanou k posouzení porotě - o všech zaslaných textech budou mít zároveň čtenáři možnost hlasovat i na internetových stránkách - každý porotce rozhoduje nezávisle na ostatních, tj. bez konzultace s nimi - mezi zaslané povídky rozdělí porotce celkem sto bodů, a to tak, že žádné nesmí udělit více něž čtyřicet bodů a všechny body přitom musí vyčerpat - vítězí povídka s nejvyšším počtem bodů - v případě rovnosti bodů či hlasů se uskuteční dodatečné hlasování poroty, kde každý porotce musí udělit jeden hlas pouze jedné z povídek - povídky na druhém a dalších místech, které získají alespoň 20 procent bodů, postupují do soutěže dalšího měsíce - po vyhlášení prosincového kola z dvanácti vítězných povídek porota vybere touto metodou povídku roku - jednotliví porotci kromě bodového hodnocení vyhotovují stručné odůvodnění svého hlasování v každém kole - proti výběru redakce i verdiktu poroty není odvolání Ceny a odměny: - vítěz kola dostane nejméně 5.000 Kč. Povídka bude publikována v Literárních novinách - vítěz hlasování čtenářů získá nejméně předplatné Literárních novin na jeden rok - vítěz Povídky roku získá nejméně 50.000 Kč

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Ježíšku, já chci plamenomet 2006  - Uzávěrka: 31.10.2006

Web soutěže: http://www.festivalfantazie.cz
Kontaktní e-mail:

Václav Pravda, Martin Heisler, kluby SFK Avalon Chotěboř a Prague by Night vyhlašují desátý ročník literární soutěže Ježíšku, já chci plamenomet. Uzávěrka: 31. 10. 2006 Podmínky soutěže: Povídky v žánru sci-fi, fantasy, horor, dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící, krvavé, brutální, perverzní, hnilobné a jinak hnusné (ovšem ne literárně). Libovolný rozsah, počet neomezen. Povídky posílejte e-mailem vyplněné dle pokynů v soutěžním formuláři, pouze ve formátu .rtf na adresu info@avalcon.cz. Formulář ke stažení na: www.festivalfantazie.cz První tři místa budou odměněna zajímavými cenami. Kniha s nejlepšími povídkami vyjde péčí nakladatelství Netopejr. Výsledky budou vyhlášeny a sbírka bude křtěna na Festivalu Fantazie 29.6.-8.7.2007 v Chotěboři. Přesný den vyhlášení výsledků bude ještě upřesněn v programu FF. Ostatní povídky si vyhrazujeme právo otisknout ve fanzinu Zbraně Avalonu, uvést na našich stránkách a uvést na našem CD-ROM příležitostně vydávaném na FF. Autorům, kteří se zúčastní vyhlašování výsledků a křtu knihy na FF, bude předán autorský výtisk (za každou uvedenou povídku jeden) a ceny pro vítěze a dále jim bude zpětně proplaceno jednodenní vstupné (rozdíl mezi cenou jejich celkového a o den sníženého vstupného). Autoři, kteří se vyhlašování a křtu nezúčastní, ztrácejí nárok na odměnu a proplacení jednodenní vstupenky na FF. Autorské výtisky si mohou vyzvednou na Avalconu Speciálu tentýž rok nebo na Pragoconu následující rok. Nevyzvednuté knihy budou na dalším FF zařazeny do tomboly nebo použity jako ceny do soutěží. Poštou neposíláme, nikde nenecháváme k vyzvednutí, naším zájmem je účast autorů na FF, případně na jiných conech. Zájem zůstat v anonymitě ctíme, převzetí v masce je samozřejmě možné. Porota: Bude oznámena. Kromě laických zástupců pořadatelských klubů SFK Avalon a Prague by Night se jedná o renomované autory a kritiky.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: info@avalcon.cz
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Politik, kterého bych si mohl vážit  - Uzávěrka: 31.10.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

o.s.Literární vysočina a Vladimír Babnič vyhlašují celostátní literární soutěž na téma POLITIK, KTERÉHO BYCH SI MOHL VÁŽIT Téma může být zpracováno v poezii i próze. Každý účastník smí poslat pouze jeden příspěvek do rozsahu max. 2 strany A4, písmo 12. Soutěž není omezena věkem účastníků. Soutěžní práce se přijímají /pouze mailem/ od 1.října do 31.října 2006 na adrese Literarnisoutez@centrum.cz. Všechny práce posoudí odborná porota. Vítězové na prvních třech místech obdrží finanční odměnu, a to 3000,- Kč/1.místo/, 2000 Kč /2.místo/ a 1000 Kč /3.místo/. Vyhlášení výsledků se uskuteční v prosinci 2006 v Plzni. Podrobnosti budou včas oznámeny. K pracím nezapomeňte připojit spojení na sebe: kromě mailu a telefonu i poštovní adresu. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci propagace soutěže a aktivit o.s.Literární vysočina.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Literarnisoutez@centrum.cz
Soutěž vložil: Vladimír Babnič


AHOJ Z PRÁZDNIN 2006  - Uzávěrka: 20.10.2006

Web soutěže: http://http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.ht
Kontaktní e-mail: ddmsum@mboxzn.cz

Dům dětí a mládeže Šumná (Jihomoravský kraj) vyhlašuje XVII. ročník dětské výtvarné a literární soutěže Ahoj z prázdnin. Soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR, soutěže typu C. Jejím posláním je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. VÝTVARNÁ ČÁST. Soutěž je určena dětem mateřských a základních škol a bude hodnocena v kategoriích: do 6 let, 6 – 8 let (tj. 1. – 2. roč.), 9 – 10 let (3. – 4. roč.), 11 – 12 let (5. – 6. roč.), 13 – 15 let (7. – 9. roč.). Práce v oborech kresba, malba a grafika musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: jméno a příjmení autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy a název práce. Díla bude posuzovat odborná porota, nejlepší v jednotlivých kategoriích budou oceněna a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních prostorách státního zámku ve Vranově nad Dyjí. Po vystavení budou výtvarné práce vydraženy a zisk z dražby bude předán na konto celonárodní dobročinné sbírky Fondu ohrožených dětí na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem (Fond ohrožených dětí, Na poříčí 6, 110 00 Praha 1). LITERÁRNÍ ČÁST. Soutěž je určena žákům základních škol a bude hodnocena v kategoriích: 6 – 9 let (tj. 1. – 3. roč.), 9 – 11 let (4. – 5. roč.), 12 – 13 let (6. – 7. roč.) a 14 – 15 let (8. – 9. roč.). Lze zaslat libovolné slohové útvary. Autor uvede jméno a příjmení, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu školy, adresu bydliště a název práce. Uzávěrka je 20. října 2006. Adresa: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436, e-mail: ddmsum@mboxzn.cz, http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.htm. Obálku označte vlevo dole názvem soutěže. U dvou nejstarších kategorií pořadatelé požadují přepis práce strojem. Pedagogům též doporučují zasílat max. 5 prací v každé soutěžní kategorii. Texty bude posuzovat odborná porota, nejlepší budou oceněny, nabídnuty ke zveřejnění a zaslány do národní literární soutěže “Náš svět”. Výsledkové listiny budou zaslány všem účastníkům.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná
Soutěž vložil: Pavla Králová


AHOJ Z PRÁZDNIN 2006  - Uzávěrka: 20.10.2006

Web soutěže: http://http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.ht
Kontaktní e-mail: ddmsum@mboxzn.cz

Dům dětí a mládeže Šumná (Jihomoravský kraj) vyhlašuje XVII. ročník dětské výtvarné a literární soutěže Ahoj z prázdnin. Soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko-organizačních informací MŠMT ČR, soutěže typu C. Jejím posláním je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin. VÝTVARNÁ ČÁST. Soutěž je určena dětem mateřských a základních škol a bude hodnocena v kategoriích: do 6 let, 6 – 8 let (tj. 1. – 2. roč.), 9 – 10 let (3. – 4. roč.), 11 – 12 let (5. – 6. roč.), 13 – 15 let (7. – 9. roč.). Práce v oborech kresba, malba a grafika musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: jméno a příjmení autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa bydliště, adresa školy a název práce. Díla bude posuzovat odborná porota, nejlepší v jednotlivých kategoriích budou oceněna a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních prostorách státního zámku ve Vranově nad Dyjí. Po vystavení budou výtvarné práce vydraženy a zisk z dražby bude předán na konto celonárodní dobročinné sbírky Fondu ohrožených dětí na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem (Fond ohrožených dětí, Na poříčí 6, 110 00 Praha 1). LITERÁRNÍ ČÁST. Soutěž je určena žákům základních škol a bude hodnocena v kategoriích: 6 – 9 let (tj. 1. – 3. roč.), 9 – 11 let (4. – 5. roč.), 12 – 13 let (6. – 7. roč.) a 14 – 15 let (8. – 9. roč.). Lze zaslat libovolné slohové útvary. Autor uvede jméno a příjmení, věk, třídu, soutěžní kategorii, adresu školy, adresu bydliště a název práce. Uzávěrka je 20. října 2006. Adresa: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná, tel./fax 515 291 436, e-mail: ddmsum@mboxzn.cz, http://www.sis.znojmo.cz/ddmsumna/ahojzp.htm. Obálku označte vlevo dole názvem soutěže. U dvou nejstarších kategorií pořadatelé požadují přepis práce strojem. Pedagogům též doporučují zasílat max. 5 prací v každé soutěžní kategorii. Texty bude posuzovat odborná porota, nejlepší budou oceněny, nabídnuty ke zveřejnění a zaslány do národní literární soutěže “Náš svět”. Výsledkové listiny budou zaslány všem účastníkům.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná
Soutěž vložil: Pavla Králová


ŽIVÁ VODA 2006  - Uzávěrka: 15.10.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Knihovna města Plzně - Knihovna Bolevec ve spolupráci s Vodárnou Plzeň, a. s. vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž Živá voda. Soutěž je určena dětem i dospělým. Lze zaslat poezii a prózu na dané téma o max. rozsahu 3 strany textu, nebo nakreslit obrázek. Na zadní stranu papíru autor uvede jméno a příjmení, věk a adresu bydliště. - Letošní horké léto přímo lákalo k rybníku, k řece, k moři… Zažili jste u vody něco neobvyklého? Napište svůj příběh! Popište, jak jste zahnali ukrutnou žízeň, zauvažujte, co pro vás znamená sklenice chladné vody nebo déšť v rozpáleném městě… Máte rádi pohádky? Zkuste vymyslet vlastní. O čem? No přece o živé vodě! Baví Vás sci-fi, detektivky, horory nebo třeba milostné příběhy? Tak na co ještě čekáte? Uzávěrka je 15. října 2006. Adresa: Knihovna města Plzně, Knihovna Bolevec, Západní 18, 323 00 Plzeň. Práce je rovněž možné odevzdat osobně v kterékoli knihovně KmP. Nejlepší literární a výtvarná díla budou oceněna pěknými dárky, které věnovala Vodárna Plzeň, a.s. (např. trička, skleničky, batůžky aj.).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna města Plzně, Knihovna Bolevec, Západní 18, 323 00 Plzeň
Soutěž vložil: Pavla Králová


JINONICKÁ SONÁTA 2006  - Uzávěrka: 30.09.2006

Web soutěže: http://http://www.ada-divadlo.wz.cz
Kontaktní e-mail: ada.divadlo@centrum.cz

Amatérská divadelní asociace (ADA) pořádá VI. ročník přehlídky uměleckého přednesu, autorského přednesu a zpívané poezie Jinonická sonáta. Akce se uskuteční 4. listopadu 2006 v Divadélku na ochozu v sokolovně v Praze 5 – Jinonicích. Soutěžní kategorie: I. Sólový umělecký přednes prózy a poezie soutěžících do 35 let a nad 35 let (starší věková skupina je národní přehlídkou). II. Zpívaná poezie. III. Autorský přednes – umělecký přednes; zpívaná poezie (písničkáři). IV. Divadlo poezie (umělecký přednes dvou a více osob). Soutěžní podmínky: Soutěžními jazyky jsou čeština a slovenština. Max. délka vystoupení v kategoriích I, II, a III je 15 minut, v kategorii IV 30 minut. Lektorský sbor stanoví v jednotlivých kategoriích pořadí na prvních třech místech, vedle toho může udělit čestná uznání a soutěžícím, kteří předvedli zvlášť vynikající výkon, navíc titul “laureát Jinonické sonáty”. Mimopražským pořadatelé přispějí na úhradu cestovného. V případě překročení kapacity rozhodnou organizátoři a způsoby výběru účastníků. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2006. Adresa: Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Praha 10, tel.: 776 764 232, e-mail: ada.divadlo@centrum.cz; www.ada-divadlo.wz.cz. Přihlášku v elektronické podobě lze stáhnout z webových stránek. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon, mobil, e-mail, případně webové stránky, dále soutěžní kategorii a věkovou skupinu, přehled soutěžních textů (autora, název, event. překladatele, u zpívané poezie také autora hudby), celkovou délku vystoupení, datum a podpis.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Praha 10
Soutěž vložil: Pavla Králová


MŮJ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK 2006  - Uzávěrka: 30.09.2006

Web soutěže: http://http://www.knihovna.kvary.cz.
Kontaktní e-mail: detske@knihovnakv.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou, fotografickou a literární soutěž Můj prázdninový zážitek. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let. Lze zaslat originální obrázek, fotografii či literární práci na dané téma. Uzávěrka je 30. září 2006. Adresa: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, tel.: 353 502 840, e-mail: detske@knihovnakv.cz, www.knihovna.kvary.cz. Vaše zážitky budou vystaveny v dětském oddělení a nejlepší odměněny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Soutěž vložil: Pavla Králová


Literární a výtvarná soutěž Marie Kodovské  - Uzávěrka: 31.08.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: rymhor@seznam.cz

Rýmařovský horizont a Studentský klub Střediska volného času vyhlašují Literární a výtvarnou soutěž Marie Kodovské v těchto kategoriích: Poezie, próza, ilustrace. Po roční odmlce vyhlašujeme nový ročník soutěže, která nese jméno naivní malířky a básnířky Marie Kodovské. Věk: bez omezení Do soutěže se může přihlásit každý kdo je literárně či výtvarně činný bez ohledu na věk, společenské postavení, náboženské vyznání a politické přesvědčení. Soutěž počíná letošním lednem a potrvá až do konce srpna 2006, kdy budou všechny příspěvky vyhodnoceny. Na podzim bude ve Studentském klubu SVČ pro všechny autory uspořádán tradiční literární večer spojený s výstavou a vyhlášením a oceněním vítězů. Pište, veršujte, kreslete a malujte, vaší fantazii se meze nekladou. Zasílejte nám své básně, povídky, fejetony ( nejlépe v elektronické podobě ) i výtvarné počiny, ty nejzajímavější budeme průběžně otiskovat. Každý příspěvek opatřete svým jménem a kontaktem. Zasláním příspěvku do soutěže vyjadřují autoři souhlas s jeho případným otištěním na stránkách Rýmařovského horizontu. e-mail: rymhor@seznam.cz Středisko volného času Rýmařov Okružní 10 795 01 Rýmařov Tel.: 554 230 459 Mobil: 737 802 259

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času Rýmařov
Okružní 10
795 01 Rýmařov

Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Dopište Viewegha!  - Uzávěrka: 15.06.2006

Web soutěže: http://www.kkvysociny.cz
Kontaktní e-mail: soutez@kkvysociny.cz

15. dubna 2006 začíná jako doprovodný program Podzimního knižního veletrhu. Úkolem soutěžících je dopsat povídku Michala Viewegha, její úvod najdete na stránkách soutěže. Tři nejlepší práce vybere sám Michal Viewegh a jejich autoři budou mít příležitost se slavným spisovatelem nejenom poobědvat, ale především si o svých pracích popovídat - druhý den 16. Podzimního knižního veletrhu, v sobotu 14. října 2006. Na vítěze navíc čekají dva zájezdy k moři v hodnotě 10 000 Kč a velká kolekce knih za 5 000 Kč. Soutěž Dopište Viewegha pořádá Podzimní knižní veletrh ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny, Českým rozhlasem Region a Deníkem Vysočiny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz mail
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Zrcadlo Fantazie  - Uzávěrka: 01.06.2006

Web soutěže: http://http://mfantasy.cz
Kontaktní e-mail: soutez@mfantasy.cz

Soutěž byla vypsána literárním serverem MFantasy a k vyhlášení vítězů dojde na letošním Festivalu Fantazie v Chotěboři (30.6.-9.7. 2006), což je největší setkání fanoušků a příznivců fantastiky v naší republice. Svých pět minut slávy před zaplněným sálem si tam můžete vychutnat i vy! Stačí napsat povídku nebo báseň, zaslat porotě a umístit se. Že to zní jednoduše? Tak jen do toho! A co můžete vyhrát? Dávejte pozor, je toho opravdu hodně! 1. místo - 1 "full" (celotýdenní) lístek na Festival Fantazie v hodnotě 980 Kč - půlroční předplatné časopisu GameStar - hra Dračí Doupě - tričko MFantasy a další fanpředměty - časopis Ikarie - diplom 2. místo - 1 pětidenní lístek na Festival Fantazie - půlroční předplatné časopisu GameStar - tričko MFantasy a další fanpředměty - časopis Ikarie - diplom 3. místo - 1 třídenní lístek na Festival Fantazie - půlroční předplatné časopisu GameStar - tričko MFantasy a další fanpředměty - časopis Ikarie - diplom 4-5. místo - 1 jednodenní lístek (na libovolný den) na Festival Fantazie - časopis Ikarie Všichni soutěžící automaticky získávají: - nárok na 25% slevu na roční předplatné GameStar Pravidla soutěže: 1. Své povídky zasílejte na kontaktní email soutez@mfantasy.cz 2. Povídky posílejte jako přílohu ve formátu .doc či .rtf 3. Jediný povolený žánr v této soutěži je fantasy 3. Zaslat můžete pouze 1 povídku a 1 báseň v součtu obou o maximální délce 12 A4 stran (při standardních okrajích 2,5 cm) 4. Je vhodné v emailu něco připsat o sobě, nebo o zaslané povídce 5. Příjem povídek bude automaticky zpětně potvrzen, rovněž zařazení soutěžícího do soutěže 6. Po uzávěrce soutěže se dá porota soutěže do vyhodnocování výsledků. Vítězové soutěže budou ohlášení až na FestivaluFantazie, kde jim budou slavnostně předány ceny a vše bude zdokumentováno a následně, včetně fotodokumentace, vydáno na webu. 7. V případě nepřítomnosti některých z výherců na vyhlášení cen (čímž by se ale ochudili o jednu z hlavních cen) jim budou ceny zaslány na adresu jejich bydliště. 8. Po ukončení soutěže obdrží někteří ze soutěžících nabídku "pracovat" pro server MFantasy jako redaktoři a publikovat zde svou tvorbu Uzávěrka soutěže: 1.6.2006 Přeji vám všem hodně štěstí! Jiří Hons, předseda poroty

Soutěžní příspěvky zasílejte na: soutez@mfantasy.cz
Soutěž vložil: Jiří Hons


Setkání  - Uzávěrka: 31.05.2006

Web soutěže: http://www.celakovice-mesto.cz/knihovna
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 5. ročník literární soutěže na téma Setkání. Soutěžní kategorie: poezie, próza, publicistika. Pokyny soutěžícím: Zúčastnit se může každý, věk soutěžících není limitován.Autoři příspěvků uvedou na přiloženém listě jméno, adresu, rok narození a kontakt(tel., e-mail). S účastí v soutěži dává autor souhlas k případnému uveřejnění práce. Rozsah prací: nejvíce 10 stran. Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněné. Organizace soutěže: Soutěžní příspěvky posílejte na uvedenou adresu psané strojem, na disketě, e-mailem (mestska@knihovna.celakovice.cz). Všechny práce posoudí odborná porota. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskuteční 5.10.2006 v rámci Týdne knihoven. Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny. Další informace na tel. 326991515

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
Čelákovice
250 88

Soutěž vložil: Soňa Husáriková


Pisálek 2006  - Uzávěrka: 20.05.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: knih.klasterec@svc.cz

III. ročník literární soutěže „Pisálek“ _____________________________________________ Městská knihovna ve spolupráci s Kulturním domem v Klášterci nad Ohří Vás zve k účasti již ve III. ročníku literární soutěže „Pisálek 2006“ Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: Žáci od 13 do 15 let Studenti od 16 do 19 let Dospělí od 20 let a výše Poezie: Maximální celkový rozsah do dvou normostran A4 (30 řádek při 60 úhozech na stránku, řádkování 1,5) Próza: 1 povídka maximálně do tří normostran nebo 2 povídky kratší – celkově maximálně do tří normostran Práce je nutné odevzdat psané na stroji nebo na PC, ručně psané práce nebudou do soutěže zařazeny. Práce lze odevzdat elektronicky na knih.klasterec@svc.cz , nebo na mediu. Práce přineste nebo pošlete do: Městská knihovna Klášterec nad Ohří Oddělení pro dospělé Budovatelská 486 Klášterec nad Ohří 431 51 Pod heslem „Pisálek 2006“ Přihlášky do soutěže i s přihlášenými prácemi je nutné odevzdat nejpozději do 20. května 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klášterec nad Ohří
oddělení pro dospělé
Budovatelská 486
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
431 51

Soutěž vložil: Radka Zadinová


MÚZA 2006 - mezinárodní literární soutěž  - Uzávěrka: 05.05.2006

Web soutěže: http://http://muza.websity.sk
Kontaktní e-mail: prometheus@zoznam.sk

Natalis Prometheus vyhlašuje soutěž pro žáky, studenty a mládež do 26 let, kteří doposud knižně nepublikovali, v oblasti poezie a prózy na volné téma. Kategorie: 1. žáci základních škol 5. - 9. ročník, 2. studenti středních škol, 3. mládež do 26 let (do roku narození 1980 včetně). Soutěžní práce musí být napsané v slovenském anebo českém jazyce v rozsahu: poezie maximálně 5 básní, próza maximálně 3 útvary, každý v rozsahu nejvíc 10 stran psaných strojem/PC. Soutěž je neanonymná. Přihlásené práce nesmí autoři do vyhlášení výsledků souteže nikde publikovat, ani přihlásit do jiné soutěže. Každá báseň musí být napsaná na samostatném kancelářském papíru formátu A4, a na konci každé básně (prózy) musí být uvedeno jméno a datum narození soutěžícího. Každý příspěvek třeba zaslat v 5 exemplářích. V průvodním listě (jen 1x) uvede autor svoje: 1. jméno, příjmení a datum narození, 2. Domácí adresu i s PSČ (telefon, e-mail), 3. Třídu, školu a přesnou adresu školy (pracující uvedou zaměstnání), 4. Když práce posílá učitel anebo vedoucí LK, uvede aj své jméno a telefonický kontakt (e-mail). Na obálku uveďte heslo: “MÚZA 2006”. Harmonogram soutěže: Vyhlášení soutěže: 1. 3. 2006, Uzávěrka soutěže: 5. 5. 2006, Vyhlášení výsledků: 20. 6. 2006, Zveřejnění výsledků: 22. 8. 2006 na webové stránce . Autoři najlepších prací v každé kategórii budou za odměnu pozvaní na pobyt v “Letné škole poezie a prózy”, kde se kromě jiných aktivít uskutoční i slávnostní vyhlášení výsledků. Letná škola poezie a prózy se uskuteční v termínu: 14. 8. 2006 - 21. 8. 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Heslo "MÚZA 2006"
Natalis Prometheus
P. O. Box 5
071 01 Michalovce

Soutěž vložil: Ján Perďoch


DARTH ERBEN  - Uzávěrka: 30.04.2006

Web soutěže: http://sith.mysteria.cz
Kontaktní e-mail: viz. text

Darth Erben - Vyhlášení 2. ročníku Uzávěrka: 30.4.2006 Fandom nám pomalu upadá do zimního spánku, sezóna dřeváren, železných bitev, LARPů a podobných akcí také skončila, takže je nejvhodnější čas usednout k počítači a tvořit. Proto Academia Sithia et Res Publica Sithia vyhlašují právě teď – tedy v určitém časovém předstihu – druhý ročník literární soutěže ve Star Wars fan-fiction parodické poesii „Darth Erben“. Účastnit se ho mohou všechny původní česky nebo slovensky psané a dosud nikde nepublikované básně humorným způsobem parafrázující Karla Jaromíra Erbena či jiného všem notoricky známého čelného českého či slovenského básníka (K. H. Máchu, J. Nerudu, J. Vrchlického, V. Nezvala, F. Hrubína, J. V. Sládka, J. Kollára atp.). Podmínkou ale je, že dotyčná báseň bude mít svým námětem, místy či postavami jasnou (!!!) spojitost s onou Georgem Lucasem vymyšlenou předalekou galaxií. Rozsahem by příspěvek neměl překročit délku nejdelší Erbenovy balady (epos o rozměrech Homérovy Illiady opravdu číst nehodláme). Zasláním příspěvku do soutěže autor souhlasí s jeho bezplatnou publikací na našich stránkách - http://sith.mysteria.cz a případným otištěním ve sborníku soutěže. Soutěžní příspěvky posílejte pouze elektronicky, virů prosté v nějakém běžném formátu (nejlépe doc nebo rtf - a pokud nám budete chtít udělat radost, tak druhou kopii každého díla i v html) a za použití jednoho z nejběžnějších fontů písma (Arial, Courier, Times New Roman) na mailovou adresu Darth.Zira@centrum.cz. S eventuálními dotazy se obracejte tamtéž. Upozorňujeme, že součástí hodnocení bude nejen nápad, pointa, humor a celková veršotepecká zručnost, ale též stav pravopisu a základní povědomost o reáliích ve světě Star Wars. Uzávěrka soutěže je na sithský Silvestr – 30. 4. 2006 občanského kalendáře. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním cen těm nejúspěšnějším autorům proběhne na Festivalu fantazie 2006. Další podrobnosti se dozvíte a případnou inspiraci můžete načerpat na uvedených webových stránkách.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


O železnou rukavici lorda Trollslayera  - Uzávěrka: 30.04.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

SFK Atair ve spolupráci s klubem Hexaedr a nakladatelstvím Straky na vrbě vyhlašují sedmý ročník literární soutěže O železnou rukavici lorda Trollslayera V prvé řadě bych rád doporučil všem autorům - i těm, kteří nám již v minulých letech do soutěže přispěli - aby si text vyhlášení pozorně pročetli, poněvadž v podmínkách soutěže dochází průběžně ke změnám. Když si pravidla soutěže prostudujete a zařídíte se podle nich, ušetříte nám práci a sobě případné zklamání. Do soutěže se přijímají povídky o délce nejvýše 30 normostran. Normostrana má 30 řádek a cca 60 znaků na řádek a je tištěna výhradně na papírech formátu A4 fontem velikosti nejméně 10. Povídky, které nebudou vytištěny v normostranách, nemusejí být do soutěže přijaty. Maximální znakový rozsah přijímaných povídek je včetně mezer 46.000 znaků. To odpovídá zhruba oněm 30-ti papírovým normostranám popsaným výše. Povídky delší budou ze soutěže naprosto bez výjimky vyřazeny. Nesmí se jednat o práce již publikované ani k publikování chystané nebo obeslané v jiných soutěžích; to platí až do vyhlášení výsledků příslušného ročníku. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Práce musí být v českém jazyce a musí obsahovat fantastické prvky. Trollslayer se postupně profiloval jako fantasy soutěž, proto klasické SF raději posílejte do jiných soutěží. Své příspěvky zasílejte ve třech exemplářích, psaných buď na stroji nebo vytištěných počítačovou tiskárnou v dobře čitelné formě. K tištěným příspěvkům zároveň přidávejte i disketu s elektronickou formou daného textu. Disketu opatřete nálepkou s názvem povídky a zkopírujte na ni soubor nejméně dvakrát. Používáte-li Word, uložte daný soubor ve formátu *.rtf. Tím, že nám povídku zašlete elektronicky, nám ušetříte práci při přípravě Drakobijců a zároveň i zvýšíte svou šanci na publikování - pokud se povídka neumístí dostatečně vysoko, pořád ještě má šanci vyjít ve Zlatém draku nebo v Dechu draka a povídky, které jsou elektronicky k dispozici, jsou brány přednostně... K zásilce připojte v zalepené obálce samostatný papír se svým jménem, příjmením, kompletní adresou, datem narození a dalším spojením (telefon, e-mail), a zejména seznamem svých příspěvků. Soutěžní příspěvky nevracíme. Jednak jsou archivovány pro další studium a druhak byste je možná stejně nechtěli, po přečtení několika porotci vypadají, jako by je ožvýkal jak. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na jedno otištění povídky buď v samostatném sborníku, v časopise Dech draka nebo ve fanzinu Zlatý drak. Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2006. Příspěvky posílejte na adresu: Michael Bronec, Horáčkova 1208, Praha 4, 140 00. O místě slavnostního vyhlášení výsledků ty z Vás, kteří se umístí, včas zpravíme.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Michael Bronec
Horáčkova 1208
Praha 4, 14000

Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Trapsavec 2006  - Uzávěrka: 30.04.2006

Web soutěže: http://http://avalon.unas.cz
Kontaktní e-mail: x

Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXXII. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a oldpsavci - ti, co již v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat max. 3 povídky o rozsahu max. 4 strany A4 a max. 3 básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou práci zašlete v devíti nepodepsaných kopiích (tj. 8x pro porotce a 1x pro archiv). K textům přiložte lístek se jménem a adresou, datem narození a ofrankovanou obálkou se zpáteční adresou pro zaslání “zvadla” na slavnostní oheň - předávání cen. Účastí dává autor pořadatelům právo uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci soutěže ve spřátelených časopisech (např. Wampum Neskenonu, Puchejř, Portýr, Severka, Stopř, Oslavské Boudy, Tomík, Řádky, Cesta, Trampský zpravodaj aj.). Kromě pozvání na vyhlášení výsledků získává také nárok na sborník vítězných prací posledního ročníku a roční zasílání literárního občasníku Řádky zdarma. Adresa: Sdružení Avalon, Iva Spurná - Draculea, Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4. Nejlépe ohodnocená práce bez ohledu na kategorie získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE. Pořadatelé se zavazují oslovit alespoň dva účastníky soutěže a nejpozději do jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. Více na http://avalon.unas.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Avalon
Iva Spurná - Draculea
Komořanská 87/13
143 00 Praha 4

Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Příbram Hanuše Jelínka  - Uzávěrka: 30.04.2006

Web soutěže: http://http://www.kjd.pb.cz
Kontaktní e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz

Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje již 10.ročník literární soutěže pro mládež. Až do 30.dubna mají mladí literáti ve věku od 12 až do 23 let možnost přihlásit svoje práce z oblasti poezie i prózy.Z vítězných a vybraných prací bude sestaven sborník, který bude poprvé představen na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v říjnu 2006. Bližší informace budou uveřejněny na www stránkách knihovny www.kjd.pb.cz. Příbram Hanuše Jelínka Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje 10.ročník literární soutěže pro mládež „Příbram Hanuše Jelínka“ Obory: 1.Poezie – rozsah maximálně čtyři básně 2.Próza – rozsah maximálně pět A4 stran strojopisu Věkové kategorie: I. 12 – 15 let II. 16 –19 let III. 20 – 23 let Soutěžní práce posílejte na adresu : Knihovna Jana Drdy L.Mlčochová nám.T.G.Masaryka 156 261 01 Příbram I Nebo na e-mail: mlcochova@kjd.pb.cz Do soutěže budou přijímány pouze původní, dosud nepublikované práce, psané na stroji nebo počítači. KAŽDÁ PRÁCE MUSÍ BÝT OPATŘENA JMÉNEM, ADRESOU (případně i e-mail) A DATEM NAROZENÍ AUTORA. UZÁVĚRKA 30.dubna 2006

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Jana Drdy
L.Mlčochová
nám.T.G.Masaryka 156
261 01 Příbram 1

nebo e-mail:mlcochova@kjd.pb.cz

Soutěž vložil: Mlčochová, Knihovna J.Drdy, Příbram


LIdé kolem nás  - Uzávěrka: 01.04.2006

Web soutěže: http://http://pozitivni-noviny.cz
Kontaktní e-mail: shaylen@post.cz

1.ročník literární soutěže Pozitivních novin „LIDÉ KOLEM NÁS“ UZÁVĚRKA: 1. dubna 2006 Podmínky soutěže: • Kdo se může soutěže zúčastnit: kdokoliv mimo profesionálních spisovatelů a autorů POZITIVNÍCH NOVIN. • Věk autorů: neomezen. • Rozsah díla: maximálně 3 strany textu (normostrana 30 řádků po 60 úhozech 1800 znaků). • Vybrané povídky budou průběžně uveřejňovány v Pozitivních novinách a jejich hodnocení bude provedeno po skončení uzávěrky. • Uzávěrka zaslaných prací proběhne 1. dubna 2006. • Téma: Posílejte příspěvky o prarodičích, rodičích, sourozencích, sousedech, kamarádech, výjimečných lidech, které znáte a kteří na Vás něčím zapůsobili či Vás jinak oslovili svým způsobem života či příhodou. • K tomuto můžete použít kterýkoliv literární útvar – povídku, vyprávění, fejeton atp. (max. dva příspěvky od jednoho autora s omezením na jeden příspěvek 3 normostrany) • Autor dává souhlas s uveřejněním soutěžního příspěvku bez nároku na honorář na www.pozitivni-noviny.cz, a tím souhlasí i s dalším případným přetištěním jiným sdělovacím prostředků, které o to PN požádají. • Soutěžní příspěvky mohou být doplněny vlastními kresbami či fotografiemi, nebudou-li, tak ilustraci vybere redakce sama. • Autor zašle dosud nikde nepublikované dílo s prohlášením, že dává souhlas k bezplatnému uveřejnění. K tomu připíše, jméno, příjmení, e-mail, adresu a věk. • Příspěvky zasílejte na mail: shaylen@post.cz, do předmětu uveďte „LS Pozitivních novin“ • Příspěvky posílejte jako přílohu v programu MS Word. • Každý došlý příspěvek do soutěže bude potvrzen zpětným mailem s tím, že dílo bylo zařazeno do soutěže. V případě, že se tak nestane max. do 3 dnů, zašlete ho znovu. • Porota bude složena z Redakční rady PN a některých stálých autorů. • Prvních pět výherců obdrží hodnotné ceny od sponzorů soutěže (knihy s věnováním od autorů a CD) • Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konci dubna v POZITIVNÍCH NOVINÁCH.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: shaylen@post.cz
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


O stříbřitělesklý halmochron  - Uzávěrka: 31.03.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: lzaborsky@quick.cz

Soutěž vyhlašuje sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň. Zaslané práce musí být žánru SCI-FI (porotci nepreferejí fantasy ani horror, oblíbené téma je naopak cestování časem). Rozsah povídky je omezen na 40 normostran nebo maximálně na tři povídky, jejichž součet nepřesáhne 40 normostran. Soutěž je NEANONYMNÍ - tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora. Texty musí být zaslané 1.) mailem nebo 2.) na disketě, kterou pořadatelé vracejí, napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) nebo 3.) dodávny ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné tiskránou. Soubory na disketách nesmí obsahovat viry, nezapomínejte na svou zpáteční adresu! SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který obdrží všichni účastníci soutěže. Autoř, kteří neosuhlasí se zveřejněním své podíky na internetu, by toto měli sdělit písemně. Vyhlášení se bude konat na přelomu srpna a září 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ĺubomír Záborský
Rabštejnská 32
323 32 Plzeň

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Ortenova Kutná Hora  - Uzávěrka: 31.03.2006

Web soutěže: http://www.okh.cz
Kontaktní e-mail: ondrej.lipar@centrum.cz

Soutěž vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena (narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941). Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a kteří do uzávěrky nevydali knížku poezie. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tématiky a žánru. Rozsáhlejší zásilky nebudou posuzovány. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s přihlašovanými pracemi je nutno zaslat list A4, který musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště. Texty musí být napsané na stroji nebo počítači v 6 vyhotoveních a zaslány na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01, Kutná Hora. Uzávěrka soutěže je 31. března 2005. Přihlášené práce bude posuzovat šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor. Vítězné práce jsou odměněny takto: 1. cena: 5 000,- Kč 2. cena: 3 000,- Kč 3. cena: 2 000,- Kč Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno víc, stanovená částka se pak dělí mezi oceněné. V rámci festivalu bude připraven recitační pořad. Pro soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán ve sborníku Názvuky.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Monika Trdličková
Purkyňova 189
284 01 KUTNÁ HORA

Soutěž vložil: Ondřej Lipár


O nejlepší literární útvar  - Uzávěrka: 31.03.2006

Web soutěže: http://http://svet-literatury.wz.cz
Kontaktní e-mail: svet.literatury@seznam.cz

Zasílat můžete recenze, povídky, poezii, životopisy literátů, recenze knih a další literární útvary, o kterých si myslíte, že stojí za zveřejnění. (v rozsahu max. 3 strany A4) Na všechny příspěvky odpovíme. Své příspěvky zašlete ve formátu doc nebo rtf mailem na adresu svet.literatury@seznam.cz nejpozději do 31.BŘEZNA 2006. V případě použití formátu doc, prosím z důvodu kompatibility dat zasílejte soubory uložené do starších verzí MS Word. Nezapomeňte uvést: - jméno a příjmení (nikoli přezdívku) - poštovní adresu pro případné zaslání ceny - o jaký literární útvar se jedná (povídka, fejeton, poezie....) - název díla Šablony si můžete stáhnout na webu Svět literatury: http://svet-literatury.wz.cz ( Použití šablony není podmínkou) Bude-li do soutěže zařazeno dostatečné množství kvalitních prací, vydáme ALMANACH v tištěné podobě a všem autorům, jejichž práce budou v Almanachu uvedeny, jej zdarma zašleme. Vyhodnocení soutěže do 30.4.2005, výherce obdrží knižní cenu. O vyhodnocení soutěže budou autoři informováni e-mailem. Nejlepší práce budou zveřejněny na tomto webu. Najde-li se v soutěži velmi kvalitní práce, autorovi nabídneme trvalejší spolupráci s webem Svět literatury

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. mail
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Literární květen 2006  - Uzávěrka: 15.03.2006

Web soutěže: http://www.literarnikveten.cz
Kontaktní e-mail:

UZÁVĚRKA: 15. března 2006 Vyhlašovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta multimediálních komunikací. Organizátoři: Studentský tým UTB ve Zlíně pořádající Literární květen 2006. Kontaktní osoby: Hana Tkadlecová - h.tkadlecova@seznam.cz Barbara Horváthová – horv.b@seznam.cz Podmínky soutěže: Soutěž je určena pouze studentům denního studia univerzit a vysokých škol v České a Slovenské republice. Příspěvky je možné zasílat v češtině nebo slovenštině. Účast v soutěži: Zájemci, kteří splňují podmínky, zašlou své texty v příslušném rozsahu podle podrobných pokynů uvedených dole pod čarou. Soutěžní kategorie: Soutěž je rozdělena na dvě kategorie: PRÓZA a POEZIE. Téma obou kategorií nese název "Je-li kde na světě ráj...", podle stejnojmenného filmu z dílny Miroslava Zikmunda, Jiřího Hanzelky a Jaroslava Novotného. Soutěžící v kategorii PRÓZA zašle maximálně dva texty, každý v pěti vyhotoveních. Jeden text nesmí překročit rozsah pěti normostran (9 000 znaků včetně mezer). Soutěžící v kategorii POEZIE zašle maximálně pět básnických textů, každý v pěti vyhotoveních. Rozsah každého jednotlivého příspěvku je nejvýše jedna strana (30 veršů včetně mezer mezi slokami). Termín soutěže: Uzávěrka soutěže Literární květen 2006 bude 15. března. Při zpožděném doručení zásilky rozhoduje datum odeslání. Hodnocení soutěže a porota: Pořadatelé ustanoví dvě odborné poroty (prozaickou a poetickou), které budou hodnotit soutěžní práce. Každý porotce obdrží po jednom exempláři od všech soutěžících v příslušné kategorii. Výsledky a hodnocení soutěžních prací budou plně v kompetenci poroty. V každé kategorii lze vybrané práce ocenit 1., 2. a 3. cenou. Kromě toho mohou být udělena i čestná uznání. Porota má právo některou cenu neudělit nebo naopak udělit víckrát. Porota ukončí svou práci na hodnocení příspěvků 24. dubna 2006. Soutěžící, kteří získají cenu nebo čestné uznání, budou pozváni na festival. Vyhlášení výsledků bude součástí slavnostního ukončení festivalu ve Zlíně. Při této příležitosti se mohou ocenění setkat se spisovateli a dalšími významnými osobnostmi z oblasti literatury. Pro pozvané zajistí pořadatelé pohoštění a ubytování. Podrobnější informace o festivalu jsou k dispozici na www.literarnikveten.cz. Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami, které osobně předají porotci soutěže. Pořadatelé literárního festivalu zajistí otištění oceněných děl v literárních časopisech. Soutěžní příspěvky nebudou organizátoři vracet. Soutěžní texty, podepsané pouze osobním heslem (5 písmen a 3 číslice), posílejte do 15. března 2006 na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2006, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín Součástí zásilky musí být také zalepená obálka s kontaktní adresou, datem narození a místem a prokazatelným ročníkem studia

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Literární Varnsdorf 2006  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: info@mkvdf.cz

Šance pro básníky, prozaiky a publicisty Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují soutěž Literární Varnsdorf 2006. Na rozdíl od řady jiných soutěží není omezen věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků. Jediné omezení se týká rozsahu a zpracování - přijímají se pouze původní, dosud nepublikované práce psané na psacím stroji nebo formou tištěného výstupu z počítače ob řádek. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít víc než 10 stran textu. U prací většího rozsahu lze zaslat pouze úryvek. V záhlaví je nutno uvést název a označení žánru. Vzhledem k tomu, že soutěž je anonymní, autor k soutěžní práci přiloží v zalepené obálce tyto údaje: název soutěžní práce, jméno autora, datum narození, adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail. Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota v kategoriích próza, poezie, publicistika. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit. Obálku označte v levém dolním rohu heslem „Literární soutěž“. Práce, které nebudou vyhovovat podmínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky ze soutěže vyřazeny. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v sobotu 17. června 2006. Nejúspěšnější autoři budou pozváni na odborný seminář a na závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže ve dnech 16. – 18. června 2006. Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2006 sborník vybraných prací. Podrobnější informace k soutěži získáte v Městské knihovně Varnsdorf , tel. 412 372 476, 412 372 088.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Varnsdorf, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf.
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


O cenu Danny Smiřického 2006  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze vyhlašuje XII. ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Stejně jako v minulých letech je rozlišeno pět kategorií – v oblasti poezie a prózy jsou hodnoceni zvlášť žáci základních škol a zvlášť studenti středních škol. Pátou kategorií jsou dramatické útvary a v té se soutěžící podle typu školy nerozlišují. V porotě zasednou spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Alexandra Berková, Michal Viewegh a Martin Šafránek, literární kritici Vladimír Novotný a Vladimír Just, pedagogové Pavla Doležánová, Petr Šrůta a další. Autoři se nemohou přihlásit sami, ale musí je delegovat škola. (Obraťte se proto na Vaše učitele češtiny!) Každá škola smí zaslat nejvýše tři práce: jednu z oblasti prózy (max. 5 stran A4), jednu z oblasti poezie (3 až 5 básní) a jednu z oblasti dramatických útvarů (neomezeno). Texty musí být odeslány na e-mailovou adresu: danny@sgjsvos.cz ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.txt. Na každé straně musí být uvedeno jméno a škola soutěžícího. K příspěvkům je nutno připojit vyplněnou přihlášku (formulář naleznete na http://www.sgjsvos.cz/images/danny2006.rtf). Nebudou-li vyplněny všechny údaje, práce nebude do soutěže přijata. Soutěž je uzavřena pro dosavadní vítěze nultého až jedenáctého ročníku, tzn. nesmějí již soutěžit ti, kteří v uplynulých letech obsadili první místo nebo získali zvláštní cenu. Veškeré doplňující informace poskytne vedoucí soutěže Mgr. Václav Krištof (tel.: 224 261 173). Vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2006. Na vítěze čekají finanční i knižní odměny, na nejlepšího pak zvláštní cena – bezplatné studium na Soukromém gymnasiu Josefa Škvoreckého.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Zlatá tužka 2006  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové ve spolupráci s časopisem Krkonoše a Jizerské hory vyhlašuje již XI. ročník literární soutěže pro děti a mládež Zlatá tužka. Soutěž je určena žákům základních škol (bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 5.- 6. ročník a 7.- 9. ročník) a studentům od 16 do 20 let. Lze zaslat poezii a prózu (zpracovat vlastní zážitek či napsat jiný vymyšlený příběh na volné téma), nebo přihlásit práci na téma „Básnička pro mladšího bratříčka“ (tedy vtipná, hravá, originální básnička určená malým dětem), „Já zvoním!“ (příběhy i úvahy na téma mobil jako pomocník či droga) anebo „Jak jsem bránil přírodu“. Texty mohou být psány čitelně rukou, na stroji nebo počítači. Každá práce musí mít na první stránce v pravém rohu nahoře jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, školu, e-mail a adresu bydliště. Nedostatečně označené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Jeden autor může zaslat max. 2 práce, budou-li z různých tematických kategorií, musí být každá na zvláštním papíru s vlastní popiskou. Adresa: Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; e-mail: ddmdk@seznam.cz. Připište heslo „Zlatá tužka“.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Hořovice Václava Hraběte  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Již sedmé bienále literární soutěže "Hořovice Václava Hraběte" připravilo Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Máte zajímavý námět a chuť psát? Zapojte se do naší soutěže! Soutěž vyhlašuje dne 12.12.2005 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Podmínky soutěže: Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval. Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice na tel.: 311 512 564 na e-mailu:mkc@mkchorovice.cz na URL: Hořovice V.Hraběte 2006 Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru: POEZIE - max. 5 básní PRÓZA - text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu) PUBLICISTIKA - příspěvek v rozsahu do 5 stran (fejeton, esej, reportáž). Téma je volné. Lze soutěžit ve všech oborech. Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané strojem a zaslat je lze do 28.2.2006: a) poštou: čtyři vyhotovení na formátu A4 vložit společně s přihláškou do velké obálky s označením „HVH 2006“ a poslat na výše uvedenou adresu b) e-mailem: textový soubor se soutěžní prací (dokument aplikace WORD nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2006", do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce a zprávu odeslat na e-mailovou adresu mkc@mkchorovice.cz Soutěžní práce se nevracejí. Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní - každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum mezinárodního PEN klubu, redakce časopisu HOST a Český rozhlas Plzeň. Práce vyhodnocené na prvních třech místech v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými cenami. Organizátoři připravují i pro 7. bienále tradiční setkání soutěžících literátů ve dnech 28. – 30. dubna 2006. V těchto dnech se uskuteční jak literární semináře, tak i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a dalších tvůrčích oblastí. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 30.4.2006. Literární soutěž i třídenní festival v Hořovicích se koná za finanční podpory Středočeského kraje. Záštitu nad celým projektem převzali: senátor za ODS pan Jiří Oberfalzer a starosta města Hořovice Mgr. Jan Hájek.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


LIterární soutěž Knihovny Mladá Boleslav  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Stalo se již tradicí, že Knihovna města Mladá Boleslav společně s propagační komisí rady města za podpory města Mladá Boleslav vyhlašují literární soutěž. Tématem té letošní je Lidé a zvířata ve zdravém městě. Soutěží se v próze, ve třech věkových kategoriích – I. děti 10 – 15 let, II. mládež 15 – 18 let, III. dospělí. Soutěže se mohou zúčastnit autoři, kteří nejsou profesionální spisovatelé nebo novináři. Každá práce musí být původní, dosud nepublikovaná, její maximální rozsah je stanoven do dvou stran A4 tiskopisem. Práce, které nesplní podmínky soutěže nebo nebudou odevzdány do stanoveného termínu, budou vyřazeny. Rukopisy se nevracejí. Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 28. února 2006 na adresu : Knihovna města Mladá Boleslav, V. Klementa 1229, 293 23 Mladá Boleslav nebo na e- mail: knihovna@kmmb.cz. Jsou přijímány práce psané strojem na formátu A4, nebo práce zasílané e-mailem ve formátu DOC nebo RTF. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, povolání a adresu, připojí i písemný souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících. Texty posoudí hodnotící komise, vybrané práce budou otištěny ve sborníku, na jehož křtu budou předány ceny autorům vítězných prací. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo neudělit všechny ceny, vyhlášení proběhne 16. května 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


CENA JIŘÍHO MARKA 2006  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Výbor české sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Jiřího Marka. Autoři mohou přihlásit jednu knihu z oblasti detektivní literatury vydanou v roce 2005. Uzávěrka je 28. února 2006. Adresa: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6. Bližší informace: Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6
Soutěž vložil: Martina


SETKÁNÍ 2006  - Uzávěrka: 28.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Památník Karla Čapka ve Strži vyhlásil literární soutěž Setkání. Soutěž je určena žákům II. stupně ZŠ a studentům středních škol. Pište o své návštěvě Strže, o “setkání” se spisovatelem Karlem Čapkem, o světě a o životě, o sobě, o věcech krásných, smutných i veselých, zkuste si nějakým zajímavým způsobem ve svém psaní podat s autorem ruku… Lze zaslat libovolný prozaický útvar (úvahu, fejeton, povídku, esej aj.) o rozsahu 1 – 2 normalizované strany A4. Uzávěrka je 28. února 2006. Adresa: Památník Karla Čapka, 262 02 Stará Huť 125. Vyhlášení výsledků se uskuteční v průběhu dubna 2006. Nejlepší práce ocení porota originální keramikou, vyjdou také v ilustrovaném sborníku a budou prezentovány v tisku. Pořadatelé by rovněž rádi zorganizovali malý literární seminář.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Památník Karla Čapka, 262 02 Stará Huť 125
Soutěž vložil: Martina


Náchodská prima sezóna  - Uzávěrka: 21.02.2006

Web soutěže: www.primasezona.cz
Kontaktní e-mail: nps@deckonachod.cz

Náchodská prima sezóna je nejen soutěž zaměřená na literaturu, ale také na divadlo, jazz, výtvarné umění atd. Dveře jsou otevřené všem středoškolákům, kteří píší svá dílka a chtějí se prostřednictvím školy zúčastnit nejen soutěže, ale i festivalu, který probíhá rok co rok první týden v květnu. Propozice a informace ke stažení na webu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: dle propozic
Soutěž vložil: jan


Literární soutěž O CENU FILIPA VENCLÍKA 2006  - Uzávěrka: 15.02.2006

Web soutěže: http://http://literarnisoutezocenufilipavenclika.c
Kontaktní e-mail: b.popovicova@tiscali.cz

Střední technická škola hl. m. Prahy pod záštitou hlavního města Prahy a ve spolupráci s Českým rozhlasem vyhlašuje ve školním roce 2005/2006 VII. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, letos na téma Umělými ráji se kupuje sezóna v pekle. - Kdo by netoužil prožít život jako v ráji? Sice nevíme, jak by to v tom ráji mělo přesně vypadat, ale představujeme si, že by to byl život dokonale šťastný, zábavný, bez starostí a trápení. Realita všedního života má však k ráji daleko. Někoho pohltí takové problémy, že začne z tohoto světa utíkat za světem, který je mimo, a začne si kupovat umělé ráje. Mnohdy se pak roztočí spirála závislosti, která zákonitě vede do pekla. Nejčastěji se uniká skrz alkohol, drogy, hrací automaty, ale i skrz zdánlivě neškodné počítače, internet, práci, nakupování a dokonce i sex. Zotročený a zdeformovaný člověk pak musí dlouho trpět, aby se znovu vrátil mezi lidi. Než se mu to podaří, jeho blízcí i on sám vypláčou potoky slz. Herodotos v Popisu krajiny a zvyků Babyloňanů napsal: “Protože nemají lékaře, vynášejí nemocné na náměstí. Tam přistupují k nemocnému lidé, a jestliže někdo sám trpěl chorobou, jakou má nemocný, anebo viděl takovou chorobu u jiného člověka, dává mu rady týkající se nemoci. Takto mu přicházející lidé radí a doporučují, aby dělal to, co dělali sami, když se léčili z podobné choroby, anebo viděli jiného, jak se z ní vyléčil.” A tak i tato soutěž vynáší nemoc jménem závislost na pomyslné náměstí před vás, abyste dali rady týkající se této choroby. Sepište příběhy, pocity, úvahy, komentáře… a pošlete je. Fantazie a originalita ve zpracování tématu se cení především. Staňte se zrcadlem doby a střetněte se v čestném souboji čistých srdcí. - Soutěž je určena studentům všech typů středních škol v ČR ve věku 15 – 20 let. Lze zaslat povídku (max. 5 stran A4), báseň (1 až 2) a novinový článek (max. 5 stran A4), psané na počítači, každou práci v pěti kopiích. Autor uvede plné jméno a příjmení, adresu školy a zvolenou žánrovou kategorii. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční počátkem května 2006, pozvánky s programem budou všem soutěžícím zaslány na adresy škol. Pro každého účastníka budou mít pořadatelé připravenu malou, ale milou drobnost jako výraz úcty k jeho práci.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: STŠ hl. m. Prahy, Radlická 115, 158 00 PRAHA – Jinonice; PhDr. Běla Popovičová
Soutěž vložil: Martina


Literární soutěž studentů západočeských středních škol 2006  - Uzávěrka: 10.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Tereza Homulková a Veronika Kůsová, sexta B) a Ason-klub Knihovny města Plzně vyhlašují XV. ročník Literární soutěže studentů západočeských středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol a učilišť Plzeňského i Karlovarského kraje, není tematicky vymezená a probíhá ve třech žánrových kategoriích: a) poezie (3 - 10 básní), b) próza (max. 10 stran), c) ilustrace k některému ze zaslaných vlastních textů volnou technikou (raději ne uhlem, rudkou či suchým pastelem). Práce zašlete v šesti strojopisných exemplářích formátu A4, každá kopie musí být označena jménem. (Kopie budou rozděleny do šesti souborů pro jednotlivé porotce - nesešívejte proto kopie stejného textu k sobě!) Ilustrace stačí pouze jednou. Na zvláštní list papíru uveďte znovu své jméno, dále rok narození, adresu bydliště vč. PSČ, e-mail, školu a třídu, kterou navštěvujete. Texty bude hodnotit porota složená z učitelů, redaktorů, spisovatelů, mladých autorů a studentů. Uzávěrka je 10. února 2006. Adresa: Tereza Homulková, sexta B, Gymnázium, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň. Obálku označte heslem “Literární soutěž”. Výsledky soutěže budou zveřejněny v Polanově síni Knihovny města Plzně v druhé polovině dubna 2006 (pravděpodobně v sobotu 22. 4. v 10:00 hodin). Účastníci budou vyrozuměni elektronicky, popřípadě písemně. Pošlete-li soutěžní texty zároveň v elektronické podobě na adresu: asonklub@kmp.plzen-city.cz, usnadníte tím přípravu sborníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. výše
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Řekni mi, co čteš 2006  - Uzávěrka: 10.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia, o. p. s. ve spolupráci s Rádiem Černá hora, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, s Deníky Bohemia – Libereckým dnem a Knihkupectvím a antikvariátem Jaroslava Fryče vyhlašují IV. ročník literární soutěže Řekni mi, co čteš… - Motto: „Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.“ (Anton Pavlovič Čechov) - Díla musí postihovat vztah autora ke knihám a vztah čtení k vlastnímu psaní. - Jaký vliv měla konkrétní kniha na můj život, činy a myšlení? - Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům 1. - 4. ročníku víceletých gymnázií a jejím cílem je podpora dětského čtenářství a tvůrčího psaní. Lze zaslat libovolný literární útvaru o max. rozsahu 2 strany A4, psaný čitelně rukou, na stroji nebo počítači. Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji: jméno a příjmení autora, věk, adresa bydliště, název a adresa školy, třída či ročník. Adresa: Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, fax: 482 416 300, e-mail: soutez@labyrintbohemia.cz, http://www.labyrintbohemia.cz. Obálku označte heslem „Soutěž“. Texty (ucelený dojem a kompaktnost práce, jedinečnost pojetí a projevu, gramatickou bezchybnost a úpravu) bude hodnotit odborná porota. Vyhlášení výsledků proběhne na Veletrhu dětské knihy v Liberci ve dnech 16. – 18. 3. 2006. Oceněno bude 10 nejlepších prací, vítěz obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 3.000,- Kč a poukázku k volnému vstupu do aquaparku, za 2. místo poukázku v hodnotě 2.500,- Kč, za 3. místo v hodnotě 2.000,- Kč, za 4. místo v hodnotě 1.500,- Kč, za 5. místo v hodnotě 1.000,- Kč, za 6.-10. místo v hodnotě 500,- Kč a také poukázku k volnému vstupu do Muzea zábavného poznávání.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Za oponou zapomnění - Komunistické Československo  - Uzávěrka: 10.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Jeden svět ve spolupráci s týdeníkem Respekt vyhlašuje na školní rok 2005/2006 literární soutěž studentů středních škol na téma ZA OPONOU ZAPOMNĚNÍ - KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO • literární útvar: esej, reportáž, rozhovor na téma • forma: tištěná • náležitosti: název práce, jméno a věk autora, třída a adresa školy, telefonické spojení • uzávěrka: 10.2.2006 • soutěžní práce zasílejte na adresu Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., Sokolská 18,120 00 Praha - na obálce uveďte „Jeden svět - literární soutěž“ • k zasílaným pracím uveďte název práce, jméno a věk autora, třídu a adresu a školy, telefonické spojení • vyhlášení výsledků proběhne v rámci 8.ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět • ceny 1. místo - 5000 Kč, 2. místo - 3000 Kč, 3. místo - 2000 Kč • škola, jejíž studenti se zapojí do soutěže, získá zdarma půlroční předplatné týdeníku Respekt případné dotazy posílejte na adresu skoly@jedensvet.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Řekni mi, co čteš 2006  - Uzávěrka: 10.02.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Nadace Škola hrou a Labyrint Bohemia, o. p. s. ve spolupráci s Rádiem Černá hora, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, s Deníky Bohemia – Libereckým dnem a Knihkupectvím a antikvariátem Jaroslava Fryče vyhlašují IV. ročník literární soutěže Řekni mi, co čteš… - Motto: “Jestliže četba nemá vliv na náš život, činy a myšlení, pak je škoda číst.” (Anton Pavlovič Čechov) - Díla musí postihovat vztah autora ke knihám a vztah čtení k vlastnímu psaní. - Jaký vliv měla konkrétní kniha na můj život, činy a myšlení? - Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům 1. - 4. ročníku víceletých gymnázií a jejím cílem je podpora dětského čtenářství a tvůrčího psaní. Lze zaslat libovolný literární útvaru o max. rozsahu 2 strany A4, psaný čitelně rukou, na stroji nebo počítači. Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji: jméno a příjmení autora, věk, adresa bydliště, název a adresa školy, třída či ročník. Uzávěrka je 10. února 2006. Adresa: Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7, fax: 482 416 300, e-mail: soutez@labyrintbohemia.cz, http://www.labyrintbohemia.cz. Obálku označte heslem “Soutěž”. Texty (ucelený dojem a kompaktnost práce, jedinečnost pojetí a projevu, gramatickou bezchybnost a úpravu) bude hodnotit odborná porota. Vyhlášení výsledků proběhne na Veletrhu dětské knihy v Liberci ve dnech 16. – 18. 3. 2006. Oceněno bude 10 nejlepších prací, vítěz obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 3.000,- Kč a poukázku k volnému vstupu do aquaparku, za 2. místo poukázku v hodnotě 2.500,- Kč, za 3. místo v hodnotě 2.000,- Kč, za 4. místo v hodnotě 1.500,- Kč, za 5. místo v hodnotě 1.000,- Kč, za 6.-10. místo v hodnotě 500,- Kč a také poukázku k volnému vstupu do Muzea zábavného poznávání.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62,460 07 Liberec 7
Soutěž vložil: Martina


O poklad byzantského kupce  - Uzávěrka: 31.01.2006

Web soutěže: http://www.mobaknihy.cz
Kontaktní e-mail: moba@mobaknihy.cz

Nakladatelství MOBA vyhlašuje 3. ročník literární soutěže O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE pro autory žánru původní česká detektivka Soutěžní podmínky: a) autor do soutěže přihlásí a zašle pouze dosud nikde nepublikovanou, tj. originální práci (s čestným prohlášením) b) rozsah rukopisu cca 200 normostran textu c) rukopis autor odevzdá jak v digitální (WORD, T602), tak 2x v tištěné formě d) součástí rukopisu bude anotace v rozsahu cca 1 strana textu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství MOBA
Kotlářská 53
602 00 Brno

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární Vysočina 2006  - Uzávěrka: 31.01.2006

Web soutěže: http://www.literarni.vysocina.cz
Kontaktní e-mail:

Sdružení organizací Literární Vysočina vyhlašuje další ročník literární soutěže festivalu v kategoriích próza a poezie. Soutěž není omezena věkem účastníků. Soutěžní práce musí splňovat následující podmínky: - v kategorii poezie maximálně 5 stran textu, v kategorii prózy maximálně 15 stran textu . Velikost písma 12, ve standartním provedení bez grafických úprav. Texty zasílejte pouze v elektronické podobě, a to e-mailem na adresu: L.Soutez@seznam.cz Nezapomeňte uvést také poštovní adresu, rok narození a telefonické spojení na mobil i pevnou linku.. Práce se přijímají v termínu od 1.října 2005 do 31.ledna 2006. Odesláním textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím v rámci festivalových aktivit a propagace akcí Klubu Literární Vysočina. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na festivalu Literární Vysočina v červenci 2006 v Chotěboři. Bližší datum bude včas oznámeno na www.literarni.vysocina.cz, www.leonet.cz/petrmusilek a www.zorasimunkova.wz.cz .Součástí festivalu bude předčítání vítězných textů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: L.Soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Petr Musílek


Čím nechci být 2006  - Uzávěrka: 31.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Základní umělecká škola Louny vyhlásila literární soutěž Čím nechci být. Soutěž je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům středních škol z celé republiky. Práce budou hodnoceny ve čtyřech věkových kategoriích: 6. a 7. třída, 8. a 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročníky a 3. a 4. ročníky SŠ. Podle pořadatelů všichni nutí děti uvažovat o tom, čím v životě chtějí být, čím být mají. Pro člověka je ale jednodušší uvědomit si, čím nebo kým v životě být nechce. Lze zaslat libovolný literární útvar (báseň, prózu aj.) neomezeného rozsahu. Autor uvede jméno a příjmení, adresu, soutěžní kategorii a školu, kterou navštěvuje. Adresa: ZUŠ Louny, Osvoboditelů 1174, 440 01 Louny, tel./fax: 415 672 446, e-mail: hlouchova@zuslouny.cz, http://www.zuslouny.cz. Práce bude hodnotit porota, kterou sestaví škola.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz.text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


O vavřínovou korunu 2006  - Uzávěrka: 31.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

O vavřínovou korunu 2006. Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP), časopis Zabezpečení a kriminalita + SAFE, ve spolupráci s webovými stránkami Ministerstva vnitra vyhlašují literární soutěž O vavřínovou korunu. Soutěž je určena mladým autorům ve věku 15 – 35 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované detektivní a kriminální povídky o max. rozsahu 10 normovaných stran. Jeden autor může přihlásit nejvýše 3 povídky. Příspěvky budou přijímány výhradně v elektronické podobě na adrese: sobisek@mvcr.cz (Ladislav Šobíšek). Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu a souhlas s uveřejněním povídky na webovém serveru MV. Uzávěrka je 31. ledna 2006. Dne 1. února 2006 budou všechny příspěvky anonymně zveřejněny na internetových stránkách http://www.mvcr.cz/detektiv, do 30. dubna proběhne na výše uvedených stránkách hlasování, ve kterém mohou čtenáři vybrat nejlepší povídku, 1. května pak bude soutěž vyhodnocena a k povídkám doplněna jména autorů. Předání diplomů a cen autorům tří vítězných prací proběhne v měsíci červnu, zároveň s předáním ostatních prestižních cen výboru AIEP. Nejlepší povídky budou, po dohodě s autory, otištěny v resortních časopisech MV.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: sobisek@mvcr.cz
Soutěž vložil: Martina


KONKURZ NA NOVÝ ZÁBAVNÝ POŘAD ČESKÉ TELEVIZE  - Uzávěrka: 31.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Česká televize vypisuje konkurz na nový zábavný pořad v oblastech zábavná show, talk show, soutěž, hudba a tanec, reality show a sitcom. Soutěž je určena autorům z řad amatérů, tvůrcům, kteří již mají za sebou praxi v médiích, profesionálním scenáristům, kteří se z nějakých důvodů takovým tématem dosud nezabývali, a samozřejmě také těm, kteří již zábavné pořady vytvářeli. Obdržené náměty (o max. rozsahu 2 strany textu) budou posuzovány ve čtyřkolovém výběrovém řízení dramaturgy a odbornou komisí. Autoři námětů, které odborná komise vybere jako zajímavou a originální myšlenku, budou honorováni a vyzváni k dalšímu rozpracování. Uzávěrka je 31. ledna 2006. Adresa: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, e-mail: zabavnyporad@czech-tv.cz; http://www.czech-tv.cz. Zásilku označte heslem “Zábavný pořad”. Vyrozumění o posouzení svého námětu obdržíte do konce února 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: zabavnyporad@czech-tv.cz
Soutěž vložil: Martina


Hledá se pisálek herních dialogů  - Uzávěrka: 30.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: viz.text

Tým NiHiLiS (www.nihilis.games.cz) hledá do svých řad nadaného pisálka pro tvorbu herních dialogů dle scénáře. Kdo by měl případně zájem o nové zkušenosti z týmové práce a chuť ukázat své kvality, nechť na adresu nihilis.dialogy@email.cz zašle vzorový dialog tohoto zadání: 1. postava: hříšný anděl, zhýralý nezměrnou touhou po slávě 2. postava: Lenin 3. postava: těhotná žena Obsah hovoru leží jen na Vaší fantazii. Dialog musí popisovat rozhovor libovolných dvou uveřejněných osob (případně všech tří). Dále musí obsahovat větvení hovorů na více možností. Formátování textů a gramatická stránka věci musí být výborně zvládnuta. Na Vaše práce se těší NiHiLiS

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


CENA HAVRANA 2006  - Uzávěrka: 30.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2005 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka je 30. ledna 2006. Adresa: Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Havrana. Do soutěže může každý autor přihlásit dvě povídky z oblasti detektivní literatury o rozsahu max. 12 stran strojopisu (normostrana, tj. 30 řádek po 60 úhozech), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2005 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a rovněž na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka je 30. ledna 2006. Bližší informace: Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky budou zveřejněny v červnu 2006. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou hodnoceny i Společností Sherlocka Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní ceny dle rozhodnutí své poroty. . Bližší informace: Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky budou zveřejněny v červnu 2006. Pořadatelé připomínají, že povídky zaslané do soutěže jsou hodnoceny i Společností Sherlocka Holmese a společností Agathy Christie, které udělují své vlastní ceny dle rozhodnutí své poroty.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6
Soutěž vložil: Martina


Cena Eduarda Fikera 2006  - Uzávěrka: 30.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Cena Eduarda Fikera 2006. Výbor české sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) vyhlašuje pro rok 2006 další ročník Ceny Eduarda Fikera. Odměnou v soutěži dosud nepublikovaných detektivních románů je vydání vítězné knihy. Díla je třeba zaslat v elektronické podobě. Uzávěrka je 30. ledna 2006. Bližší informace: Andrea Vernerová (předsedkyně AIEP), e-mail: ada99@mbox.vol.cz, mobil 602 386 359; http://www.mvcr.cz/detektiv. Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnu 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ladislav Šobíšek, Na Petřinách 392, 162 00 Praha 6
Soutěž vložil: Martina


Magnesia Litera 2006  - Uzávěrka: 28.01.2006

Web soutěže: http://viz. text
Kontaktní e-mail:

Občanské sdružení Litera vyhlašuje V. ročník Výroční knižní ceny Magnesia Litera. Cílem soutěže je propagace kvalitní literatury a úplné a reprezentativní zhodnocení knižní produkce za předchozí rok. Do soutěže může přihlásit knihu každý (zejména však nakladatelství), kdo řádně vyplní přihlášku a zašle na adresu OS Litera dva exempláře přihlašovaného titulu s datem vydání v tiráži 2005. Tyto výtisky jsou nevratné. Soutěž bude hodnocena v sedmi kategoriích, tj. Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za naučnou literaturu, Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za objev roku a Litera za knihu pro děti a mládež. Rovněž je vyhlášena Cena čtenářů: prostřednictvím pohlednic a internetu mohou vybírat z knih přihlášených do kategorie Litera za prózu. Adresa: OS Litera, Švédská 25, 150 00 Praha 5, kontaktní osoba: Pavel Mandys (PP Production), tel: 606 631 239 e-mail: office@pp-production.cz. Formulář přihlášky naleznete na internetové stránce www.magnesia-litera.cz (tam mohou hlasovat pro svou nejoblíbenější knihu také čtenáři). Porota se skládá z pětičlenných odborných porot. Vítězové budou vyhlášeni 24. dubna 2006. Oficiální trofejí spojenou se všemi kategoriemi je soška Litera, případně finanční ocenění. Hlavní cena Magnesia Litera – Kniha roku je spojena s finanční prémií ve výši nejméně 200.000 Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Řehečská slepice 2006  - Uzávěrka: 20.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: viz. výše

Věk: neomezen Sdružení rodáků a přátel Řehče vyhlašuje V. ročník literární soutěže Řehečská slepice. (Blízko Řehče leží např. okresní město Jičín.) Soutěž je určena neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Lze zaslat dosud nepublikované a do jiných soutěží nepřihlášené práce libovolných žánrů (básně, povídky, fejetony, glosy, historické práce aj.), psané na stroji nebo počítači v rozsahu max. do 6 normostran. Vyhlašovatel má na mysli zejména příspěvky humorné, v nichž nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě lidově sranda. Motto tohoto ročníku zní: “Řehečská literatura ve světě – světová literatura v Řehči”. Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. Práce týkající se Řehče (např. obsahy děl řehečských autorů, vliv Řehče na světovou tvorbu, životopisy řehečských literátů apod.). - 2. Poezie na volné téma “Život kolem nás a my”. – 3. Próza na volné téma “Život kolem nás a my”. Soutěž je anonymní. Práce označte heslem, k textům přiložte stejně označenou zalepenou obálku, v níž uvedete opět ono heslo (tj. značku, symbol svých prací), jméno a příjmení, rok narození, povolání či školu, kategorii, v níž soutěžíte, adresu vč. PSČ a vlastní podpis, kterým se zavazujete, že souhlasíte s podmínkami soutěže. K nim patří, že vyhlašovatel si vymiňuje právo použít soutěžní práce k propagaci soutěže pro případné další ročníky a uveřejnit práce ve sborníku bez nároku na honorář. Vítězové obdrží “humorné” věcné ceny a čestná uznání. Některá z cen však nemusí být nutně udělena, případně mohou být dvě ceny spojeny. Autor zvláště zdařilé práce dostane zvláštní cenu - Řehečskou kraslici s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2006. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce posílejte na adresu: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka nebo na e-mail: rehec@seznam.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem). Obálku označte heslem “Řehečská slepice 2006”. Další podmínky soutěže naleznete na webových stránkách http://sweb.cz/rehec/slepice.html.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. výše
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Překladatelská soutěž Jiřího Levého 2005-2006  - Uzávěrka: 19.01.2006

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: viz. výše

Věk: do 35 let Obec překladatelů každoročně pořádá pro začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V letošním, třináctém ročníku se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. Překládá se do češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud nepublikovaný prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry v rozsahu 15 – 20 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší básnickou skladbu nebo část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické zhodnocení překladu (do češtiny) delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek z oblasti teorie překladu. (Pořadatelé žádají soutěžící, aby dodržovali stanovený rozsah soutěžních prací.) Soutěž je anonymní, každý účastník si volí heslo, pod kterým soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tím heslem, v ní na volný list papíru uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a telefon. Příspěvek musí být ve třech dobře čitelných exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie originálního textu vč. úplných bibliografických údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy pořadatelé radí přidat též stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být označen heslem. Uzávěrka je 19. ledna 2006. Práce posílejte (nejlépe doporučeně) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ fax: 222 564 082; e-mail: info@obecprekladatelu.cz; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, které nebudou splňovat formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2006. V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale nemusí všechny vyčerpat či může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni. Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn bude teprve rozhodnuto.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. výše
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Trifid  - Uzávěrka: 31.12.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Soutěž je vyhlašována v kategorii česky psaný ronám nad 300 normostran, a to v žánru SF, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Odborná porota vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20000 Kč. V případě komerčního úspěchu obdrží další autorský honorář. Dílům představují mimořádný literární počin může porota udělit cenu Trifid spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora (40000Kč). Zaslané práce nesmí být již publikované, ale nevadí, pokud se účastnily jiné soutěže. Soutěž probíhá trvale, datum uzávěrky je pouze orientační.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Triton (soutěž Trifid)
Vykáňská 5
100 00 Praha 10

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární cena Knižního klubu 2005  - Uzávěrka: 31.12.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství v tomto roce vyhlašuje již jedenáctý ročník Literární ceny Knižního klubu. Knižní klub takto nabízí možnost publikovat původní dílo, garantuje jeho vydání a autora odměňuje prémií 50 tisíc korun. Do soutěže můžete přihlásit prozaické dílo (novelu nebo román) o rozsahu minimálně 150 stran, dosud nepublikované, napsané česky a nevázané smluvně v jiném nakladatelství. Zaslané rukopisy nevracíme ani nelektorujeme. Práce jsou hodnoceny anonymně odbornou porotou; výsledky Literární ceny budou vyhlášeny na jaře 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Emg - Knižní klub
Literární cena
Nádražní 32
150 00 Praha 5


Soutěž vložil:


O dryják Marti Sodergren  - Uzávěrka: 31.12.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Redakce BDSM.CZ a Erotikon vyhlašují druhý ročník pod patronátem Jiřího W. Procházky: O dryják Marti Sodergren. Téma: tématem povídky musí být erotika a žánr fantasy, science fiction nebo horror. Kategorie: Povídka: rozsah od 8-30normostran (1ns je 1800 znaků). Krátká povídka: rozsah do 500 slov Ceny: Vítězové všech kategorií obdrží: 1. místo- diplom, věcné ceny od sponzorů, ilustraci k povídce od spolupracujících ilustrátorů, 2-3 místo diplom. Oceněné povídky budou publikovány ve sborníku soutěžních prací. Pravidla soutěže: Příspěvky posílejte nejlépe v elektronické formě ve formátu DOC, RTF nebo TXT, uložený na disketě nebo CD. Doporučujeme pro jistotu přoložit i jednu tišzěnou kopii. Soutěž je anonymní, soutěžní povídku proto označte jen názvem a uveďte kategorii, do které chcete své dílo přihlásit. Do zvláštní zalepené obálky, kterou k zaslané práci přiložíte, vložte informace o sobě. Název povídky, jméno, adresu, případně e-mail a telefon. Povídky mohou být uveřejněny za standardních podmínek, před jejich případnou publikací budou autoři kontaktováni. Uveřejnění povídek není honorováno. Výsledky soutěže budou vyhodnoceny porotou. Porota si vyhrazuje právo neudělit ceny. Do soutěže mohou být zařazeny jen povídky, které ještě nebyly nikde publikovány a nejsou zaslány do jiných soutěží. Příspěvky obdržené po uzávěrce nebudou přijaty. Adresa: Příspěvky zasílejte na adresu: Projekt BDSM.CZ, P.O. Box 51 14901 Praha 415 Případné dotazy zasílejte na výše uvedenou adresu nebo e.mailem na adresz redakce@bdsm.cz Aktualizované informace o soutěži najdete na internetové adrese http://soutez.bdsm.cz Hodnocení a vyhlášení výsledků: zaslané příspěvky bude hodnostit porota ve složení: Františka Vrbenská, spisovatelka Petra Neomillnerová, šéfredaktorka BDSM.CZ, spisovatelka Michal A. Valášek, vydavatel BDSM.CZ Michaela Wilhelmová, Eroticon Výsledky budou vyhlášeny na Eroticonu 2006 a vítězové budou v dostatečném předstihu informováni.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Projekt BDSM.CZ
P.O.BOX 51
14901 Praha 415

Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Dopis Ježíškovi 2005  - Uzávěrka: 22.12.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Věk: neomezen Městská knihovna Chodov vyhlašuje další ročník literární soutěže o nejzajímavější Dopis Ježíškovi. Soutěž je určena dětem i dospělým. Adresa: Městská knihovna Chodov, dětské oddělení, Staroměstská 55, 357 35 Chodov, tel. 352 665 598, e-mail: mkchodov@volny.cz, www.knihovnachodov.cz. Vyhlášení výsledků se uskuteční 19. ledna 2006 v 16:00 hodin v prostorách dětského oddělení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Chodov, dětské oddělení, Staroměstská 55, 357 35 Chodov
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


Mezinárodní dramatická soutěž v Kalifornii  - Uzávěrka: 15.12.2005

Web soutěže: http://http://www.cnsi.ucsb.edu/stage/
Kontaktní e-mail:

Kalifornská univerzita vypisuje mezinárodní soutěž na hru s tématem věda a technika. Vítěz získá 10.000 dolarů. Soutěž je vypsána v rámci projektu Společného výzkumu vědců a umělců (STAGE) a jejím cílem je mimo jiné podporovat rozvoj umění, které se zabývá věkem technologií, v němž žijeme, dále iniciovat zájem o hledání nových způsobů vyprávění a sdělení příběhu, a v neposlední řadě přispívat ke zlepšení spolupráce na poli umění a vědy. Autor vítězného textu získá nejen finanční odměnu, která mu bude předána na slavnostním večeru, ale jeho hra se dočká také scénického čtení v provedení profesionálních herců. Dále bude mít možnost absolvovat výzkumné workshopy za účasti významných osobností jak z oblasti divadla a filmu, tak i expertů z oboru vědy a techniky. Texty v angličtině bude posuzovat komise složená jak z umělců tak vědců.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Veškeré dispozice, včetně zápisového formuláře, k dispozici na uvedených webových stránkách.
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Rokle šeré smrti  - Uzávěrka: 15.12.2005

Web soutěže: http://www.vampire.cz/soutez
Kontaktní e-mail: soutez@vampire.cz

Literární soutěž pod záštitou Prague by Night Motto: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého.“ Žalm 23,4 Pravidla soutěže: Zasílejte soutěžní povídky , dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící. Mohou být libovolně dlouhé, pokud to budou povídky. Téma není určené, povídky by však měly obsahovat strach z nadpřirozena, pro inspiraci nabízíme klubové webové stránky www.vampire.cz. Soutěž je anonymní, možno použít pseudonym. Porotci se dozví jméno nebo pseudonym autora až po uzavření výsledků.povídky neupravujeme i gramatika je součástí textu. Hodnotí se literární styl a dosažení cíle. Povídky zasílejte nezavirované na adresu soutez@vampire.cz, nejlépe jako *.doc, *.rtf nebo jiný hojně rozšířený formát. Nezapomeňte uvést jméno povídky, jméno autora (pseudonym), email a souhlas s publikací. Přijetí povídky do soutěže potvrdíme emailem. Na uvedenou adresu je možné posílat i dotazy ohledně soutěže. Výsledky: Budou vyhlášeny na Pragoconu 2006. Vítěz získá účast na conu zdarma, kde bude členy klubu veřejně veleben. Vyhrazujeme si právo vítěze neurčit, případně určit více vítězů. Vyhrazujeme si právo vydat nejlepší povídky v samostatné knize a na klubových stránkách. Vyhrazujeme si právo ve spolupráci s autorem povídku zdramatizovat, natočit nebo jinak zrealizovat. Aktuální informace o soutěži najdete na stránkách www.vampire.cz/soutez

Soutěžní příspěvky zasílejte na: soutez@vampire.cz
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


soutěž Česká historie  - Uzávěrka: 30.11.2005

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: akcent.tr@volny.cz

Vydavatelství AKCENT, D. Roubíček, vyhlašuje soutěž, které se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let. Rukopis knihy v rozsahu min. 200 stran ve wordu A4, vel. písma č.10 v českém jazyce zašle soutěžící na datovém médiu na adresu vydavatelství. Předmětem soutěže je původní text z českých dějin, který má historický podklad. První cenou je finanční obnos 10 000 Kč a návrh na uzavření dlouhodobé smlouvy k vydávání knih. Druhá a třetí cena je finanční obnos 5 000 Kč + návrh smlouvy. Ostatní dobré rukopisy budou postupně vydány. Vydavatelství si vyhrazuje právo nevyhodnotit žádný rukopis. Rukopisy označené "%Ceská historie" zasílejte, prosím, průběžně do 30.11. 2005. Dobré rukopisy mohou být vydány i v průběhu roku 2005. Vyhodnocení proběhne na přelomu roku 2005-2006. Další info: Knihy, týdeník pro orientaci na knižním trhu, č.6/roč.15 )www.tydenik-knihy.cz)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Vydavatelství AKCENT
B.Václavka 20/74
Třebíč
674 01

Soutěž vložil: Linda


25. ročník Ceny Karla Čapka  - Uzávěrka: 30.11.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Své práce v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných kopiích. Do obálky prosím přiložte: 1) průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise - 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku - vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky). 2) čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organisátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu! Upozorňujeme na nové vymezení soutěžních kategorií: mikropovídka (do 5 normovaných stran) – krátká povídka (6 – 20 NS) – povídka (21 – 60 NS) – novela (61 – 300 NS). Práce delší 300 NS nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Soutěž o dřevěného Turka 2005/2006  - Uzávěrka: 30.11.2005

Web soutěže: http://http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/T
Kontaktní e-mail: parti@volny.cz.

Kategorie: Poezie Neomezený žánr. Próza Žánr: Fantasy, horor, či sci-fi, hodnotí se i nápad, podání, pointa. Dvě podkategorie: Próza do 15 normostran, próza do 100 slov. Scénář Nutnost alespoň minimální podobnosti se scénářem. Do 20 normostran. (Vítězná práce má po dohodě šanci na amatérskou realizaci.) Podmínky: Uzávěrka 30. listopadu 2005 Omezený počet zaslaných prací! 5 příspěvků v každé kategorii. Práce zasílejte emailem nebo poštou v pěti kopiích. Preferujeme poštu. Stránky buď očíslujte, nebo scvakněte dohromady. Soutěž je anonymní – Na práci nepište žádné údaje, pouze do obálky s prácemi vložte papír se jménem a věkem, adresou, kontaktem a seznamem zaslaných prací. Vyhlášení proběhne na Pragoconu 2006. 1. místo: soška, diplom, kniha; 2.-3. místo: diplom, kniha; 4.-5. místo: diplom. Porota může rozhodnout o neudělení prvního místa. Normostrana: 30 řádků po 60 znacích.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Práce zasílejte na adresu:
Veronika Partiková, Strmá 10,
616 00, Brno
Další info na tel.606 426 671.

Soutěž vložil: Jeanne


Hledání Dona Quijota  - Uzávěrka: 11.11.2005

Web soutěže: http://http://www.gzastavka.cz
Kontaktní e-mail: evakokesova@seznam.cz

Motto: „Mluv pravdu i v prolhaném světě, miluj krásu i ve světě plném ošklivosti, hledej spravedlnost i ve světě plném zločinnosti, lásku uprostřed nenávisti, řád uprostřed anarchie a chaosu.“ (z básnické sbírky Jiřího Karena „Výpravy Dona Quijota do hlubin lidské duše“) Gymnázium TGM v Zastávce, Městská knihovna Rosice a KIC Rosice vyhlašují soutěž věnovanou 400. výročí zrození literární postavy Dona Quijota s názvem Hledání Dona Quijota Soutěž proběhne ve třech věkových kategoriích: – 14 až 18 let (I. kategorie) – 18 let až 25 let (II. kategorie) – 26 a výše (III. kategorie) V každé kategorii budou hodnoceny práce v oboru: – literárním (bez omezení rozsahu a žánru) a) próza b) poezie c) divadelní hra, scénář filmu – výtvarném – libovolné výtvarné techniky (vč. trojrozměrných objektů) a fotografie min. 13 × 18 cm (digitální foto v tištěné podobě) – filmovém – na DVD nebo VHS Uzávěrka soutěže je 11. 11. 2005. Literární práce posílejte ve trojím vyhotovení (jméno a kontakt na zvláštním listu) na adresu: Eva Kokešová, Gymnázium TGM, U Školy 39, 664 84 Zastávka, nebo na e-mail: evakokesova@seznam.cz. Výtvarné práce posílejte na adresu: Lukáš Volánek, Palackého nám. 46, KIC, 665 01 Rosice. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční v sobotu 3. 12. 2005 v sále rosického zámku (výstava výtvarných prací, čtení ze soutěžních literárních příspěvků, beseda se členy poroty). Ceny do soutěže věnuje nakladatelství Větrné mlýny. Další informace na www.gzastavka.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Eva Kokešová, Gymnázium TGM, U Školy 39, 664 84 Zastávka
Lukáš Volánek, Palackého nám. 46, KIC, 665 01 Rosice

Soutěž vložil: HB


ROŽNOVSKÝ FEJETON 2005  - Uzávěrka: 20.10.2005

Web soutěže: http://http://www.tka.cz/fejeton2005.htm
Kontaktní e-mail: spektrum@tka.cz

Rožnovská kulturní agentura T KLUB pod záštitou ostravského střediska Obce spisovatelů a za podpory Fondu kultury Zlínského kraje vyhlašuje XII. ročník mezinárodní literární soutěže Rožnovský fejeton. Soutěž je otevřena všem autorům bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost či členství ve spisovatelských organizacích. Lze zaslat fejeton na libovolné téma, o rozsahu max. 45 řádků, ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, každá práce musí být opatřena heslem, k zásilce přiložte zalepenou obálku označenou opět stejným heslem, v ní jméno a příjmení autora, rodné číslo a adresu bydliště. Práce studentů středních škol budou vyhodnoceny samostatně v rámci soutěže Klíček 2005 (studenti proto navíc uvedou také školu a třídu a zásilku označí heslem “Klíček”). (V letošním roce se účastní rovněž studenti z polského Śremu, německého Bergenu, maďarského Körmendu a slovenské Povážské Bystrice.) Uzávěrka je 20. října 2005. Vítězné práce budou oceněny, kromě hlavní ceny budou letos udělena také tři čestná uznání. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 8.12. 2005 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobnější informace: redakce Spektra Rožnovska, tel.: 571 651 796

Soutěžní příspěvky zasílejte na: T KLUB - kulturní agentura, Zemědělská ul. č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Soutěž vložil: Petra Gajdíková


Slam poetry 2005  - Uzávěrka: 05.10.2005

Web soutěže: http://www.ipetrov.cz
Kontaktní e-mail: jablon.slam@centrum.cz

Anglické slovo “slam” vyjadřuje ostrý nebo práskavý zvuk. V našem případě jde o soutěž v podání poezie - básníci vystupují se svým dílem a jsou posuzováni porotou vybranou z diváků. Zaměřují se tedy na to, co sdělují a jak to sdělují, jejich vystoupení bývají často inspirovaná hip-hopovou kulturou a pohybují se na pomezí performance a rapu. Podle Martina Pluháčka (v Tvaru č. 11, 2004) je “slam poetry textový happening, kdy nejen hlas, ale celé tělo, mimiky, gesta, oči prodávají text…” - Tento nový způsob veřejného čtení poezie vznikl v Chicagu v roce 1984. První ze série takových čtení uspořádal stavební dělník a básník Marc Smith v jednom chicagském jazz-klubu s názvem “Get Me High”. Od roku 1986 se zde prý dodnes “čte” každou neděli. V posledních letech se slamy šíří po celé Evropě a navštěvují je stovky diváků. Např. v Berlíně se prý utvořil okruh autorů, kteří se vyhráváním slamů de facto živí. - Brněnské nakladatelství Petrov (www.ipetrov.cz) spolu s dalšími partnery pořádá III. ročník celonárodní soutěže v slam poetry – klání v autorském přednesu vlastních básnických textů. Zatímco předloni měla soutěž pouhá dvě kola – pražské a brněnské, vloni už proběhla i v dalších městech – v Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Třebíči. Regionální vítězové se pak v rámci IV. ročníku mezinárodního festivalu Poezie bez hranic utkali na národním finále v Olomouci. Letos se olomoucký festival nekoná, národní kolo se proto uskuteční na konci října v Brně. Pravidla soutěže: Základní kolo je přístupné každému, kdo se chce přihlásit. Soutěží společně jednotlivci mužského i ženského pohlaví od 15 let výše. Soutěž probíhá ve dvou kolech, přičemž v každém podle vylosovaného pořadí vystoupí účinkující s jinou básní dle vlastní volby. Každý má na své vystoupení maximálně tři minuty, překročení časového limitu o více než 20 sekund se penalizuje ztrátou jednoho bodu za každých započatých deset vteřin. Během produkce není povoleno používat žádné hudební nástroje, nahrávky, kostýmy, doplňky ani rekvizity; jediným povoleným nástrojem je lidské tělo. Je naopak dovoleno využívat prostředí, které je k dispozici, a prostředky, které poskytuje jeviště, tj. mikrofony, stojany mikrofonů, židle na jevišti, uličku mezi sedadly, vše za předpokladu, že tytéž prostředky jsou k dispozici také ostatním soutěžícím. Jsou vítány nejrozmanitější formy přednesu, s nutným přihlédnutím k tomu, že přednes básnického textu není totéž, co zpěv písně. Obsah ani forma nejsou omezeny. Může se číst poezie milostná či sociální, hořkosladké osobní zpovědi či komické kousky. Nezáleží na tom, zda básník přednáší své verše zpaměti, čte je z listu, anebo tvoří až přímo na pódiu (tzv. free style). Porotu, zpravidla pět- až desetičlennou, tvoří na místě zvolení zástupci z publika. Výkon soutěžících se hodnotí známkami od jedné do deseti, přičemž deset je nejvyšší hodnocení. Nepočítá se nejnižší a nejvyšší známka, zbývající se sčítají. Porota má možnost v případě velkého množství účastníků na místě rozhodnout, že ti slabší budou vyřazeni už v prvním kole. Celou soutěž řídí moderátor, který nejprve vybere a instruuje porotu, poté se stará o plynulý a rychlý průběh soutěže a má pravomoc rozhodovat na místě sporné případy. Během slamu se aktivně zapojuje publikum. Mělo by otevřeně a hlasitě reagovat na vystoupení jednotlivých básníků, na bodování poroty nebo na moderování. Diváci mohou během vystoupení i po něm fandit či protestovat, tleskat, luskat prsty, dupat, pískat, volat na účinkujícího nebo dokonce bučet. Bližší informace, přesné termíny a místa konání postupně naleznete na stránkách: www.poetry.cz. Básníci západních Čech se mohou přihlásit do regionálního kola, které se uskuteční 5. října 2005 na Moving station - Jižní předměstí. Přihlášky posílejte na e-mail: jablon.slam@centrum.cz. Uzávěrka je 4. října 2005. Prezence nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rok narození, místo kde chcete soutěžit, adresu, e-mail, telefon, mobil a fax.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz email
Soutěž vložil: Petra Gajdíková


Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku.  - Uzávěrka: 30.09.2005

Web soutěže: www.mesto-havirov.cz/ babskyelan
Kontaktní e-mail: zlamalova@knih-havirov.cz

Knihovny v Bohumíně, českém Těšíně, Havířově, Karviné a Orlové spolu s Kulturním a společenským střediskem STŘELNICe Český Těšín a Městským kulturním střediskem Havířov vyhlašují 16. ročník literární soutěže Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku. PODMÍNKY SOUTĚŽE: - zúčastnit se může každý začínající autor ve věku od 15 let, který se literární tvorbou nezabývá profesionálně - rozsah soutěžních příspěvků je v próze 5 - 10 stran, v poezii 5 básní - soutěžní práce musí být původní, dosud nepublikované - práce musí být napsány písmem Times New Roman, velikost 14, řádkování jednoduché - zasílejte formou emailu - při nedodržování podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny - rukopisy se nevracejí KALENDÁŘ SOUTĚŽE: - vyhlášení soutěže březen 2005 - uzávěrka soutěžních prací 30.9.2005 - slavnostní vyhlášení výsledků 9.12.2005 - práce posoudí PhDr. Martin Pilař, CSc. z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity VYHODNOCENÍ -oceněny budou tři nejlepší práce - porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo rozdělit - zvláštní cena primátorky města bude udělena nejlepšímu dílu, napsanému k 50. výročí založení Havířova adresy: Jindra Zlámalová. email:zlamalova@knih-havirov.cz informace naleznete na webových stránkách www.mesto-havirov.cz/ babskyelan

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Není
Soutěž vložil: Adleta Konvicová


Literární Šumava 2005  - Uzávěrka: 30.09.2005

Web soutěže: http://http://www.knih-kt.cz
Kontaktní e-mail: soutez@knih-kt.cz

Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. (V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.) Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni účastníci budou počátkem prosince pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Klatovy
Balbínova 59
339 01 Klatovy

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


O původní divadelní hru  - Uzávěrka: 30.09.2005

Web soutěže: http://info@vikadlo.cz
Kontaktní e-mail: vikadlo@centrum.cz

Ve hře budou vystupovat maximálně čtyři herci. Hra ještě nebyla nikde uvedena. Věk neomezen. Hra může být zaslána na adresu divadla písemnou formou nebo na elektronickém nosiči (CD ROM). Soutěž je dotována částkou 30.000,-Kč. Vikadlo si vyhrazuje právo cenu neudělit. Vybraná hra bude uvedena v Divadle Vikadlo a také divadlem knižně vydána

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Divadlo Vikadlo
Bořivojova 86
130 00 Praha 3

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


JINONICKÁ SONÁTA 2005  - Uzávěrka: 30.09.2005

Web soutěže: http://www.ada-divadlo.wz.cz
Kontaktní e-mail: ada.divadlo@centrum.cz

Amatérská divadelní asociace (ADA) pořádá V. ročník přehlídky uměleckého přednesu, autorského přednesu a zpívané poezie Jinonická sonáta. Akce se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2005 v Divadélku na ochozu v sokolovně v Praze 5 – Jinonicích. Soutěžní kategorie: I. Sólový umělecký přednes prózy a poezie soutěžících do 35 let a nad 35 let (starší věková skupina je národní přehlídkou). II. Zpívaná poezie. III. Autorský přednes – umělecký přednes; zpívaná poezie (písničkáři). IV. Divadlo poezie (umělecký přednes dvou a více osob). Soutěžní podmínky: Soutěžními jazyky jsou čeština a slovenština. Délka vystoupení v kategoriích I, II, a III je 8 až 15 minut, v kategorii IV 25 minut. Lektorský sbor stanoví v jednotlivých kategoriích pořadí na prvních třech místech, vedle toho může udělit čestná uznání a soutěžícím, kteří předvedli zvlášť vynikající výkon, navíc titul “laureát Jinonické sonáty”. Mimopražským pořadatelé přispějí na úhradu cestovného. V případě překročení kapacity rozhodnou organizátoři a způsoby výběru účastníků. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2005. Přihlášku v elektronické podobě lze stáhnout z webových stránek. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon, mobil, e-mail, případně webové stránky, dále soutěžní kategorii a skupinu, přehled soutěžních textů (autora, název, event. překladatele, u zpívané poezie také autora hudby) a celkovou délku vystoupení.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Amatérská divadelní asociace, Žitomírská 41, 101 00 Praha 10, tel.: 776 764 232
Soutěž vložil: Petra Gajdíková


Tajemno, experiment, kuriozita aneb má literatura nějaké hranice?  - Uzávěrka: 25.09.2005

Web soutěže: http://http://www.blueworld.cz; http://www.agrevue
Kontaktní e-mail: veronika@blueworld.cz,

Podmínky: Do soutěže jsou přijímány všechny příspěvky, vážné i nevážné, básnické i prozaické, na téma "tajemno, experiment, kuriozita", rozuměj tedy literární díla nevšední, kuriozitní, experimentující, záhadná, tajemná, hlavu lámající, atd.... Počet příspěvků jednoho autora není nijak omezen, do soutěže se však přijímají jen jednotlivá díla, nikoli celé knihy či sbírky! Příspěvky v přílohách jsou přijímány pouze v běžných textových formátech (doc, rtf, txt). Mail s příspěvkem je potřeba doplnit o (umělecké) jméno autora a funkční kontaktní email!!! Více informací na: www.blueworld.cz, www.agrevue.com

Soutěžní příspěvky zasílejte na: pouze emailem na veronika@blueworld.cz nebo agrevue@agrevue.com
Soutěž vložil: Veronika Vlachová


Tajemno, experiment, kuriozita  - Uzávěrka: 25.09.2005

Web soutěže: http://http://www.agrevue.com
Kontaktní e-mail: agrevue@agrevue.com

Do soutěže jsou přijímány všechny příspěvky, vážné i nevážné, básnické i prozaické, na téma "tajemno, experiment, kuriozita", rozuměj tedy literární díla nevšední, kuriozitní, experimentující, záhadná, tajemná, hlavu lámající, atd.... Počet příspěvků jednoho autora není nijak omezen, do soutěže se však přijímají jen jednotlivá díla, nikoli celé knihy či sbírky! Příspěvky se zasílají pouze emailem v běžných textových formátech (doc, rtf, txt). Mail s příspěvkem je potřeba doplnit o (umělecké) jméno autora a funkční kontaktní email!!! Příspěvky, které se k datu uzávěrky nepodaří dořešit s autorem, nebudou do soutěže přijaty. Nejlepší příspěvky budou vybrány a čteny na stejně tematicky laděném večeru na počátku října. Nejoriginálnější příspěvek (příspěvky) bude odměněn věcnou cenou a diplomem - mimopražskému vítězi bude možné vše po domluvě zaslat poštou.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: povídky se zasílají pouze mailem
V.Vlachové na: veronika@blueworld.cz
nebo J.Musilovi na: agrevue@agrevue.com
nebo V.Vlachové na: veronika@blueworld.cz

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


“Tajemno, experiment, kuriozita aneb Má literatura vůbec nějaké hranice?!”  - Uzávěrka: 25.09.2005

Web soutěže: http://www.blueworld.cz, www.agrevue.com
Kontaktní e-mail: veronika@blueworld.cz

Tajemno, experiment, kuriozita aneb Má literatura nějaké hranice? Aktivní literárním server Blue World, který je zaměřen na poskytování prostoru pro začínající i pokročilé autory literárních děl, spolu s “agýisty” Josefa Musila vyhlašuje literární soutěž na téma “Tajemno, experiment, kuriozita aneb Má literatura vůbec nějaké hranice?!” Lze zaslat jakékoli příspěvky, vážné i nevážné, básnické i prozaické, díla nevšední, kuriózní, experimentující, záhadná, tajemná, hlavu lámající apod. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen, do soutěže se však přijímají jen jednotlivá díla, nikoli celé knihy či sbírky! Práce pošlete v běžných textových formátech (doc, rtf, txt) jako přílohu e-mailu, doplňte (umělecké) jméno autora a funkční kontaktní e-mail! Uzávěrka je 25. září 2005. Nejlepší příspěvky budou vybrány a čteny na stejně tematicky laděném večeru na počátku října. Nejoriginálnější příspěvek (příspěvky) bude odměněn věcnou cenou a diplomem - mimopražskému vítězi bude možné vše po domluvě zaslat poštou.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz email
Soutěž vložil: Petra Gajdíková


Mezinárodní soutěž dramatiků  - Uzávěrka: 31.08.2005

Web soutěže: http://www.playwrightsforum.com
Kontaktní e-mail:

Pro rok 2006 je tématem divadelní hra pro mládež. Hra musí být napsána v jednom z jazyků UNESCO (angličtina, francouzština). Vítěz obdrží kromě ceny 1000 dolarů též doporučení národním členům ITI, realizaci v podobě scénického čtení na kongresu ITI a publikování textu. Text by měl mít max. 30 stran po 32 řádcích. Jméno autora by mělo být v přiložené zalepené obálce nadepsané názvem hry. texty posílejte ve 3 kopiích.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Lia Kravia
51 Agiou Polycarpou
Nea Smyrni
17 124 ATHENS
Greece

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Kouřež 2005  - Uzávěrka: 29.08.2005

Web soutěže: http://www.kjd.pb/kma
Kontaktní e-mail: kourez@centrum.cz

Žádáme všechny účastníky soutěže Literární Kouřež, pořádanou Klubem mladých autorů, Příbram,aby na naši mailovou adresu ještě jednou poslali informace o sobě (věk,adresu). Někteří tak v původních mailech neučinili a naše infce jsou často neúplné. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na podzim a vítězové (i poražení)se pravdu včas dozví. Děkujeme. S pozdravem Klub mladých autorů

Soutěžní příspěvky zasílejte na: email
Soutěž vložil: Klub mladých autorů


Šternberský zápisník  - Uzávěrka: 12.08.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: knihovna@knihovna-stbk.

Podmínky soutěže: soutěže se může zúčastnit každý, kdo není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Soutěž je neanonymní, všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zveřejnit vybrané práce, přetisknout do svých publikací. Soutěžní kategorie a téma: Kategorie A, děti a mládež do 15 let. Téma: Žít jako v pohádce volné téma, poezie. Kategorie B, nad 15 let Téma: Tak šly dějiny (Šternberk výletní místo) volné téma, poezie. První dvě témata v obou kategoriích mohou být psány volným útvarem. Volné téma: příspěvky by se měly vztahovat především ke Šternberku a okolním obcím, mohou být zaměřeny na téma člověk a příroda a na vztahy mezi lidmi. Přijímají se pouze práce psané strojem nebo PC na formátu A4 v rozsahu max. 5 stran, ve dvou vyhotoveních, u poezie max. 3 básně, autor uvede jméno a příjmení, datum narození, bydliště a povolání.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna
Masarykova 20
785 01 Šternberk

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Týnišťský literární Parnas 2005  - Uzávěrka: 31.07.2005

Web soutěže: http://http://parnas.zde.cz
Kontaktní e-mail: parnas@tiscali.cz

VI. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas. Věk: neomezen Podmínky: Autoři prózy a poezie budou hodnoceni ve věkových kategoriích: a) 15 až 18 let, b) 19 až 25 let, c) nad 25 let, d) autoři zvláštní kategorie nad 15 let se dále mohou ucházet o Cenu starosty města prací na téma: “Má vzpomínka na svět Julese Vernea”. Lze zaslat max. 3 dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce, psané na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Příspěvky nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce. Do obálky k textům přiložte lístek se jménem a příjmením, datem narození, písmenem soutěžní kategorie a ofrankovanou obálkou s Vaší adresou (čitelně, hůlkovým písmem!). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s literárním seminářem a čtením vítězných děl se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2005 od 9.00 do 13.00 hodin v malém sále KC - divadle Týniště nad Orlicí. Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat vítězné práce navíc v Týnišťském zpravodaji a v regionálních denících bez nároku na honorář.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jitka Březková
Na Střezině 345
500 03 Hradec Králové

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


„ Strašice Karla Vokáče“  - Uzávěrka: 20.07.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Obec Strašice a ZŠ Karla Vokáče vyhlašují I. ročník literární soutěže „ Strašice Karla Vokáče“. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy a poesie o maximálním rozsahu 5. stran; psané na stroji nebo na počítači, ve čtyřech vyhotoveních. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru napište, zda souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na honorář. Uzávěrka soutěže je 20. července 2005. Příspěvky zhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na začátku září 2005. Vaše práce zasílejte na adresu: ZŠ Karla Vokáče, Strašice 531/II, PSČ 338 45, obálku označte heslem „Literární soutěž“.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: ZŠ Karla Vokáče, Strašice 531/II, PSČ 338 45
Soutěž vložil: Martina


Pod jedním sluncem  - Uzávěrka: 30.06.2005

Web soutěže: www.podjednimsluncem.cz
Kontaktní e-mail: redakce@vetrnemlyny.cz

Nakladatelství Větrné mlýny a Správa uprchlických zařízení MV ČR vyhlašují literární soutěž POD JEDNÍM SLUNCEM? Kdo se může soutěže zúčastnit?Soutěže se může zúčastnit každý student řádného studia střední školy na území ČR (bez ohledu na národnost či státní příslušnost), který nejpozději do 30. 6. 2005 zašle svoji povídku v rozsahu nejméně 2 a nejvíce 10 normostran. Jaké je téma soutěže?Tématem povídkové soutěže je problematika uprchlictví a obecně život cizinců u nás. Stačí, když se rozhlédneš kolem sebe a pokusíš se literárně zpracovat příběh, který ti někdo vyprávěl, anebo který sám znáš. Pochopitelně jde o literární soutěž, a tak můžeš nechat zápletku svého příběhu zcela na vlastní fantazii. Kdo bude povídky posuzovat? Porota ve složení Michal Viewegh, Martin Stöhr, Alexandra Berková, Miroslav Balaštík, Ondřej Horák bude hodnotit dodržení zadaného tématu a literární kvalitu jednotlivých textů. Co můžeš vyhrát?Hlavní cena 10 000 Kč, otištění povídky v měsíčníku Host. Další ocenění získají menší finanční prémie, knihy a další ceny. Kam povídku poslat?Svoje texty pošli na adresu: Nakladatelství Větrné mlýny Traubova 3b 602 00 BRNO anebo e-mailem na adresu: redakce@vetrnemlyny.cz Nezapomeň uvést svoji adresu (nejlépe i e-mail či mobil)! Jak se dozvíš, že jsi vyhrál?Finalisty soutěže oslovíme dopisem a pozveme je na slavnostní vyhlášení, které proběhne v listopadu v Praze.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Větrné mlýny
Traubova 3b
602 00 BRNO

Soutěž vložil: Linda


Literární shrabování 2005  - Uzávěrka: 30.06.2005

Web soutěže: http://http://knihovna.htyn.cz
Kontaktní e-mail: knihovna@horsovskytyn.cz

Městská knihovna Horšovský Týn vyhlašuje IX. ročník nesoutěžního Literárního shrabování. Je určeno dětem, mládeži i dospělým z Plzeňského kraje. Věk: 6-100let Podmínky: Lze zaslat veselé, smutné, vážné i nevážné básně, povídky, pohádky, bajky či eseje o max. rozsahu 2 strany A4, v jednom vyhotovení, psané čitelně rukou, na stroji nebo na počítači. Nezapomeňte uvést jméno a příjemní, rok narození, kontaktní adresu a souhlas s publikováním či případnou dramatizací. Ze všech došlých prací bude vydán Almanach a všechny práce budou při slavnostní vernisáži vystaveny. Ta se uskuteční na podzim 2005.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: knihovna@horsovskytyn.cz nebo poštou na adresu: Městská knihovna Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy Baxové, nám. Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn,
tel.: 379 422 572.

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Příbramská Kouřež 2005  - Uzávěrka: 30.06.2005

Web soutěže: http://www.kjd.pb/kma
Kontaktní e-mail: kourez@centrum.cz

Příbramský Klub mladých autorů již podruhé vyhlašuje literární soutěž Příbramská Kouřež. Soutěž je určena mladým lidem (věkově neohraničeno), kteří mohou své příspěvky poslat do dvou kategorií – poezie a próza. V kategorii prózy můžete zaslat maximálně dva texty v celkovém rozsahu nejvýš dvou stran A4. V kategorii poezie jsou to maximálně tři básně o celkovém počtu veršů do 48. Téma je volné. Soutěžní práce je možné poslat dvěma způsoby. Buď poslat poštou ve dvou kopií na adresu: Anna Jindrová Knihovna Jana Drdy Náměstí T.G.M. 156 26101 Příbram Obálku s prácemi označte heslem KOUŘEŽ a nezapomeňte do obálky přiložit lístek se svým jménem, datem narození a adresou (popř.mailem či telefonem). Druhý způsob je odeslat je mailem na adresu kourez@centrum.cz. V tomto případě je přiložte ke zprávě jako přílohu a nezapomeňte na informace o sobě. Uzávěrka soutěže, do kdy je nutné odeslat své práce je 30.června 2005. Soutěžní práce ohodnotí porota složená z členů KMA, odborného poradce a zástupce Knihovny Jana Drdy. Vítězné práce budou otištěny ve speciálním čísle časopisu Kouř. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na podzim a vítězové včas informováni.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Anna Jindrová
Knihovna Jana Drdy
Náměstí T.G.M. 156
26101 Příbram


Soutěž vložil: Klub mladých autorů


Mělnický Pegas  - Uzávěrka: 31.05.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé České republiky. Soutěží se ve čtyřech kategoriiích, a to: v kategorii A - do 15 let (pro žáky základních škol) v kategorii B - do 30 let v kategorii C - nad 30 let v kategorii D - autoři, kteří již vydali básnickou sbírku Do soutěže je nutno zaslat 3-5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál+2 kopie) strojem nebo čitelným rukopisem. K pracím musí každý účastník připojit lístek se svým jménem, kategorií, v níž soutěží, datem narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou pro poslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Mělníku v říjnu tohoto roku. Příspěvky, které nebudou splňovat podmínky uvedené v propozicích, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: LITERÁRNÍ KLUB PEGAS,
ČESKOBRATRSKÁ 2800,
276 01 MĚLNÍK

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Šuplíky 2005  - Uzávěrka: 30.05.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Kategorie: próza, vč. publicitisky, poezie. Práce musí být psané na psacím stroji nebo z PC formou "ob řádek", text psát pouze na jedné straně formátu A4. Každý příspěvek musí být zaslán ve 4 vyhotoveních a musí mít maximálně 10 stran textu. Další propozice: Libovolná tématika, věk soutěžících není limitován, musí se jednat o původní práce, dosud nepublikované, soutěž je anonymní (k soutěžní práci přiložit zalepenou obálku s názvy soutěžních prací, jménem autoram, datem narození, adresou, tel. číslem, mailem, souhlasem s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Kopřivnice
Obránců míru č. 368
742 21 Kopřivnice

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Literární cena Vladimíra Vokolka 2005  - Uzávěrka: 27.05.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

1)Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR. 2)Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích: a)autoři od 15 do 18 let včetně, b)autoři od 19 do 24 let včetně, c)autoři od 25 do 35 let včetně. 3)Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2005“. 4)Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí. 5)Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky! 6)Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo) nebude opětovně zařazen mezi vítěze. 7)Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 27. května 2005. 8)Členové poroty budou v průběhu měsíců června až července hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. 9)Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i čestná uznání; vyhrazuje si též právo ceny neudělit. 10)Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou v září 2005 pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2005“


Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Svět 2050  - Uzávěrka: 15.05.2005

Web soutěže: http://http://ozivote.cz/clanky/2005/04/18/literar
Kontaktní e-mail: svet2050@ozivote.cz

Internetový časopis O Životě.cz vyhlašuje literární soutěž na téma Svět 2050. Zúčastnit se jí může kdokoli. Doporučený rozsah textu je 1500 - 2000 znaků (cca 1 stránka A4). Vaše příspěvky posílejte do 15. května na adresu svet2050@ozivote.cz . Ti nejlepší získají nádherné knihy od nakladatelství Fragment a Petrov, trička ke skvělému filmu Horem Pádem, vstupenky do divadel a spoustu dalších cen.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: svet2050@ozivote.cz
Soutěž vložil: Michaela Mazancová


Šuplíky 2005  - Uzávěrka: 03.05.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail:

Kategorie: próza, vč. publicitisky, poezie. Práce musí být psané na psacím stroji nebo z PC formou "ob řádek", text psát pouze na jedné straně formátu A4. Každý příspěvek musí být zaslán ve 4 vyhotoveních a musí mít maximálně 10 stran textu. Další propozice: Libovolná tématika, věk soutěžících není limitován, musí se jednat o původní práce, dosud nepublikované, soutěž je anonymní (k soutěžní práci přiložit zalepenou obálku s názvy soutěžních prací, jménem autoram, datem narození, adresou, tel. číslem, mailem, souhlasem s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Kopřivnice
Obránců míru č. 368
742 21 Kopřivnice

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


TRAPSAVEC  - Uzávěrka: 30.04.2005

Web soutěže: avalon.unas.cz
Kontaktní e-mail:

Literární soutěž TRAPSAVEC Propozice soutěže: Soutěž je tematicky zaměřena na práce, zasvěcené přírodě a trempování Soutěží se ve třech kategoriích dle věku a předchozích úspěchů PRÓZA A POEZIE DO 23 LET PRÓZA A POEZIE NAD 23 LET PRÓZA A POEZIE OLDPSAVCŮ - Ti, co získali v Trapsavci tři a více cen bez ohledu na věk. Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky v rozsahu do čtyř stran A4 a maximálně tři básně - celkem šest prací. Každou práci zašlete, prosíme, v devíti nepodepsaných kopiích (8x pro porotce a 1x pro archiv) K pracem je nutno připojit lístek se jménem a adresou, datem narození a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou účastníka - pro zaslání zvadla na slavnostní oheň - předávání cen. Organizátoři Trapsavce se zavazují oslovit alespoň dva autory (autorky), účastnící se soutěže a nejpozději do jednoho roku od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku. Účastí v soutěži dává autor pořadatelům právo uveřejnit jeho práce v každoročně vydávaném sborníku soutěže, nebo je použít pro propagaci soutěže ve spřátelených časopisech. Uzávěrka literární soutěže TRAPSAVEC je každoročně 30. dubna. Účastí v literární soutěži TRAPSAVEC získáváš kromě pozvání na vyhlášení výsledků i možnost publikace v některém z trampských, hudebních či tábornických časopisů, které věnují část svého prostoru Trapsavci - jsou to například časopisy WAMPUM NESKENONU, PUCHEJŘ, PORTÝR, SEVERKA, STOPAŘ, OSLAVSKÉ BOUDY, TOMÍK, ŘÁDKY, CESTA, TRAMPSKÝ SPRAVODAJ a další. Účastí v Trapsavci navíc získáváš nárok na sborník vítězných prací posledního řočníku a roční zasílání literárního občasníku ŘÁDKY zdarma. Ahoj Draculea a Tony

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Avalon
Iva Spurná - Draculea
Komořanská 87/13
143 00 Praha 4

Soutěž vložil: Linda


Ortenova Kutná Hora  - Uzávěrka: 31.03.2005

Web soutěže: www.okh.cz
Kontaktní e-mail: ondrej.lipar@centrum.cz

Milé básnířky, milí básníci, milí všichni ostatní, letos se koná už dvanáctý ročník literární soutěže Ortenova Kutná Hora, která je určená pro autory poezie, kterým ještě nebylo 22 let. Podmínky autorské soutěže: Soutěž vyhlašuje Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze u příležitosti Festivalu Ortenova Kutná Hora. Festival se letos koná od 2. do 4. září 2005. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena (narozen 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941). Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce konání soutěže dosáhnou maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a kteří do uzávěrky nevydali knížku poezie. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv tématiky a žánru. Rozsáhlejší zásilky nebudou posuzovány. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s přihlašovanými pracemi je nutno zaslat list A4, který musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, název a adresu školy nebo zaměstnavatele. Texty musí být napsané na stroji nebo počítači v 6 vyhotoveních a zaslány na adresu: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01, Kutná Hora. Uzávěrka soutěže je 31. března 2005. Přihlášené práce bude posuzovat pětičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor. Vítězné práce jsou odměněny takto: 1. cena: 5 000,- Kč 2. cena: 3 000,- Kč 3. cena: 2 000,- Kč Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. Druhých a třetích cen může být uděleno víc, stanovená částka se pak dělí mezi oceněné. V rámci festivalu bude připraven recitační pořad. Pro soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude vydán ve sborníku Názvuky. Ondřej Lipár Zdroj: KLUB RODÁKŮ A PŘÁTEL KUTNÉ HORY – KUTNÁ HORA V PRAZE PARTYZÁNSKÁ 450, 284 01 KUTNÁ HORA IČ 49797808, bankovní spojení: KB 9313710207/0100, www.okh.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01, Kutná Hora.
Soutěž vložil: Hana Formánková


O stříbřitělesklý halmochron  - Uzávěrka: 31.03.2005

Web soutěže: http://
Kontaktní e-mail: lzaborsky@quick.cz

Soutěž vyhlašuje sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň. Zaslané práce musí být žánru SCI-FI (porotci nepreferejí fantasy ani horror, oblíbené téma je naopak cestování časem). Rozsah povídky je omezen na 40 normostran nebo maximálně na tři povídky, jejichž součet nepřesáhne 40 normostran. Soutěž je NEANONYMNÍ - tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora. Texty musí být zaslané 1.) mailem nebo 2.) na disketě, kterou pořadatelé vracejí, napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) nebo 3.) dodávny ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné tiskránou. Soubory na disketách nesmí obsahovat viry, nezapomínejte na svou zpáteční adresu! SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který obdrží všichni účastníci soutěže. Autoř, kteří neosuhlasí se zveřejněním své podíky na internetu, by toto měli sdělit písemně. Vyhlášení se bude konat na přelomu srpna a září 2006.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: 
Ĺubomír Záborský
Rabštejnská 32
323 32 Plzeň

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


Študáci a kantoři  - Uzávěrka: 28.02.2005

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: knihovna@kmmb.cz

Propagační komise Rady města Mladá Boleslav za finančního přispění Magistrátu města Mladá Boleslav a Knihovna města Mladá Boleslav vyhlašují LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŠTUDÁCI a KANTOŘI historky z boleslavských školních lavic minulých i současných Podmínky soutěže: soutěžní kategorie – próza věkové kategorie – I. děti 10 – 15 let, II. mládež 15 – 18 let, III. dospělí soutěže se mohou zúčastnit autoři, kteří nejsou profesionální spisovatelé nebo novináři všechny práce musí být původní, dosud nepublikované, soutěž je neanonymní práce, které nebudou vyhovovat podmínkám soutěže, nebo budou odevzdány po termínu, budou automaticky vyřazeny, rukopisy se nevracejí Organizace a vyhodnocení soutěže: soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 28. února 2005 na adresu Knihovna města Mladá Boleslav, V. Klementa 1229, 293 23 Mladá Boleslav, nebo e-mail: knihovna@kmmb.cz přijímají se práce psané strojem, nebo elektronicky ve formátu DOC (RTF), na formátu A4. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, povolání a adresu, v souvislosti s tím připojí i písemný souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících texty posoudí hodnotící komise vybrané práce budou otištěny ve sborníku , na jehož křtu budou předány ceny autorům vítězných prací vyhlašovatelé si vyhrazují právo neudělit všechny ceny Kalendář soutěže: vyhlášení – říjen 2004 uzávěrka – 28.2. 2005 vyhodnocení –17.května 2005

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna města Mladá Boleslav, V. Klementa 1229, 293 23 Mladá Boleslav
Soutěž vložil:


Literární Vysočina  - Uzávěrka: 28.02.2005

Web soutěže: www.literarni.vysocina.cz
Kontaktní e-mail: L.soutez@seznam.cz

Literární soutěž Quo vadis,o.s., Klub Aut a Klub Literární Vysočina vyhlašují další ročník literární soutěže Literární Vysočina. Soutěžní práce v kategoriích PRÓZA a POEZIE musí splňovat následující podmínky. - každá povídka či báseň musí být na samostatném listu papíru. - práce se přijímají pouze v elektronické podobě - e-mailem nebo na disketě, CDcku - do soutěže posílejte dosud nepublikovaná díla /osobní www stránky a amatérské literární servery se nepočítají/ - zasílejte NEfantastická díla /tj. bez fantastických prvků, z reálného světa/ - uzávěrka soutěýe je 28.2.2005. Doporučujeme kratší texty. Diskety posílejte v obálce označené SOUTĚŽ na adresu Petr Musílek, Krátká 616, 583 01 Chotěboř . Práce e-mailem na L.soutez@seznam.cz. Odesláním textu do soutěže dáváte souhlas s jeho použitím. Výsledky budou oznámeny zde, dále na www.literarni.vysocina.cz a slavnostne vyhlaseny na Festivalu Literární Vysočina 8.-10.7.2005 v Chotěboři. Vybrané práce budou publikovány na www stránkách festivalu a v příloze Dílna Vysočiny fanzinu Zbraně Avalonu, případně v samostatném sborníku. Vítězové obdrží zajímavé ceny/obrazy a grafiky, další hodnotné dary/, vstupné na festival zdarma. Součástí festivalu bude rovněž čtení vítězných textů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: L.soutez@seznam.cz nebo na disketě Petr Musílek, Krátká 616, 583 01 Chotěboř
Soutěž vložil: Zora


Soutěže v oblasti detektivní literatury  - Uzávěrka: 30.01.2005

Web soutěže: http://www.mvcr.cz/detektiv
Kontaktní e-mail: viz. text

VÝBOR ČESKÉ SEKCE AIEP VYHLAŠUJE PRO ROK 2006 NÁSLEDUJÍCÍ SOUTĚŽE: Cena Jiřího Marka: Autoři mohou přihlásit jednu knihu vydanou v roce 2005. Uzávěrka soutěže 28. února 2006. Cena Havrana: Do Ceny Havrana pro rok 2006 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2005 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a na disketě nebo CD-romu. Uzávěrka soutěže 30. ledna 2006. Cena Eduarda Fikera: Cenou v soutěži dosud nepublikovaných detektivních románů je vydání vítězné knihy. Nelze zaslat soubor povídek. Díla je třeba zaslat v elektronické podobě. Uzávěrka soutěže 30. ledna 2006. Knihy a povídky zašlete na adresu: Ladislav Šobíšek Na Petřinách 392 162 00 Praha 6 Výsledky soutěží budou vyhlášeny v červnu 2006. Info: Andrea Vernerová – mobil 602 386 359, e-mail: ada99@mbox.vol.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: viz. text
Soutěž vložil: Petra Nachtmanová


ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2005  - Uzávěrka: 20.01.2005

Web soutěže: www.rehec.zde.cz
Kontaktní e-mail: rehec@seznam.cz

SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ŘEHČE vyhlašuje IV. ročník literární soutěže Ř E H E Č S K Á S L E P I C E 2 0 0 5. Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, historické práce atp.) v rozsahu maximálně 6 normostran textu (psáno na stroji nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda. Motto letošního ročníku : ŘEHEČ A VESMÍR aneb PRVNÍ MEZIPLANETÁRNÍ SETKÁNÍ OBYVATEL ŘEHČE S MARŤANY. Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1.kategorie: práce týkající se Řehče, vítáme příspěvky s vesmírnou tematikou (např. řehečské úspěchy při dobývání kosmu, životopisy řehečských kosmonautů atp.), 2.kategorie: poezie na volné téma Život kolem nás a my, 3. kategorie: próza na volné téma Život kolem nás a my. Soutěžící označí práce heslem, kategorií (do které práci přihlašuje) a přiloží zalepenou obálku označenou heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve čtyřech výtiscích. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a diplomy. Vyhlašovatel si vymiňuje některou cenu neudělit, popřípadě dvě ceny spojit. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá práce, vítěz obdrží zvláštní cenu, Řehečskou kraslici, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2005. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, budou ze soutěže vyřazeny (např. příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Uzávěrka soutěže je 20. ledna 2005. Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře roku 2005 (počátek dubna). Sdružení rodáků a přátel Řehče se těší na Vaši účast v soutěži a všem účastníkům přeje potřebnou inspiraci. Řehči potom přeje ještě větší šíření slávy tohoto významného místa naší vlasti do všech koutů republiky. (Pro nezasvěcené uvádím, že blízko Řehče leží například okresní město Jičín). Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo - Řehečská slepice 2005) nebo na internetovou adresu rehec@seznam.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem). V Řehči 2.října 2004 Za SRPŘ: Václav Franc

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dr.Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka
Soutěž vložil: VáclaV


O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE  - Uzávěrka: 31.12.2004

Web soutěže: www.mobaknihy.cz
Kontaktní e-mail: moba@mobaknihy.cz

Literární soutěž Nakladatelství MOBA vyhlašuje 2. ročník literární soutěže O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE pro autory žánru původní česká detektivka Soutěžní podmínky: a) autor do soutěže přihlásí a zašle pouze dosud nikde nepublikovanou, tj. originální práci (s čestným prohlášením) b) rozsah rukopisu cca 200 normostran textu c) rukopis autor odevzdá jak v digitální (WORD, T602), tak 2x v tištěné formě d) součástí rukopisu bude anotace v rozsahu cca 1 strana textu Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2004 Vyhlášení vítězných prací: na MKV Svět knihy Praha 2005 1. cena: věcná cena, tj. Poklad byzantského kupce, a knižní vydání detektivky v roce 2006 2. a 3. cena: knižní vydání detektivky v roce 2007 Soutěžní rukopisy zasílejte na adresu: Nakladatelství MOBA Kotlářská 53, 602 00 Brno e-mail: moba@mobaknihy.cz www.mobaknihy.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství MOBA
Kotlářská 53, 602 00 Brno

Soutěž vložil:


TRIFID 2004  - Uzávěrka: 31.12.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství Triton vyhlašuje II. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat česky psaný, dosud knižně nepublikovaný román o rozsahu nad 300 normostran, v žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky. (Předchozí účast díla v některé z literárních soutěží nevadí.) Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a zároveň na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF). Uzávěrka je 31. prosince 2004. Adresa: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20.000,- Kč. Dílům představujícím mimořádný literární počin, může porota udělit cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora: 40.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10.
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU 2004  - Uzávěrka: 31.12.2004

Web soutěže: http://www.knizniklub.cz
Kontaktní e-mail:

I letos mají talentovaní autoři šanci! Je vyhlášen X. ročník Literární ceny Knižního klubu. Přihlásit se může každý autor. Lze zaslat novelu nebo román o rozsahu 200 až 400 stran. Dílo musí být dosud nepublikované, napsané česky na stroji nebo počítači a smluvně nevázané v jiném nakladatelství. Uzávěrka je 31. prosince 2004. Adresa: Knižní klub, literární redakce, k rukám Mgr. Jindřicha Jůzla, Nádražní 32, 150 52 Praha 5. Práce budou hodnoceny anonymně odbornou porotou v čele s předsedou Obce spisovatelů Ivanem Binarem. Výsledky budou vyhlášeny na jaře 2005. S udělením ceny je spojena odměna 50.000,- Kč a vítěz soutěže má zaručeno vydání svého textu. (Další informace na http://www.knizniklub.cz.)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knižní klub, literární redakce, k rukám Mgr. Jindřicha Jůzla, Nádražní 32, 150 52 Praha 5
Soutěž vložil: Vendula


O CENU BARDA MARIGOLDA 2004  - Uzávěrka: 14.12.2004

Web soutěže: www.mensa.cz/terminus
Kontaktní e-mail: vafor@volny.cz

O CENU BARDA MARIGOLDA 2004 UZÁVĚRKA: 14. prosince 2004 Sci-fi klub Terminus (http://www.mensa.cz/terminus) při Osmiletém Gymnáziu Buďánka o. p. s. v Praze vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže O cenu barda Marigolda. Bard Marigold je postavou literárního díla polského fantasy spisovatele Andrzeje Sapkowského. V jeho knihách je Marigold největším básníkem své doby. Soutěž probíhá v žánrových kategoriích vědecká fantastika, fantasy, horor a pohádka. Zúčastnit se mohou mladí spisovatelé do 19 let včetně, ve zvláštní kategorii pak také autoři starší - 19 až 26 let (tento věk je pořadateli považován za oficiální konec mládí). Dosud nepublikované příspěvky lze zaslat dvěma způsoby: buď v elektronické podobě (na e-mail: vafor@volny.cz), nebo pozemskou poštou, psané na počítači, o max. rozsahu 15 normostran (tj. 30 řádků po 60 úhozech), ve dvou kopiích a navíc na disketě. Adresa: SFK Terminus, Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6. Fantazii se meze nekladou. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v lednu či únoru následujícího roku na Pragoconu. Práce budou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole bude zdatnými a odolnými čtenáři (M. Čtrnáct, V. Fořtík, A. Šnobl, Lucie Lukačovičová aj.) vybrána skupina nejlepších 5 - 10 povídek z každé kategorie, ta bude v druhém kole přečtena širší porotou ze členů SFK Terminus. Z těchto vybraných povídek budou bodovým hodnocením zvoleny tři nejlepší pro každou kategorii, případně budou výjimečným textům udělena čestná uznání. Ocenění autoři získají diplomy a věcné ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno zveřejnění soutěžních prací. K JEDNOTLIVÝM KATEGORIÍM: Sci-fi: Děj se může odehrávat v minulosti, současnosti i budoucnosti. Může jít o alternativní historii, paralelní svět či vědecké vysvětlení záhad minulosti. Můžete uplatnit svou vizi budoucnosti lidstva, techniky či vesmíru. Fantasy: Ať už temná, humorná nebo heroická fantasy povídka musí obsahovat prvek iracionálna (magie, bohové aj.). Horor: Povídka musí obsahovat prvek iracionálna a děj by se měl odehrávat v současnosti ( 150 let. Lze použít osvědčené bytosti - upíry, vlkodlaky, zombie, duchy apod. Pohádka: Pokuste se vymyslet běžně nepoužívaný děj mezi klasický pohádkový začátek a konec. Kategorie pro starší (19 až 26 let): V této kategorii budou udělena pouze první tři místa bez ohledu na soutěžní žánr. Patronem soutěže je Miroslav Žamboch.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: SFK Terminus, Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6
Soutěž vložil:


MÚZA 2005  - Uzávěrka: 10.12.2004

Web soutěže: http://www.volny.cz/vikyr
Kontaktní e-mail: vikyr@volny.cz

Oddělení školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vikýř vyhlašuje již IX. ročník literární soutěže Múza 2005. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let nejen z Jablonce, ale i z dalších měst a obcí České republiky. Účastníci budou hodnoceni ve věkových kategoriích do 11 let, 12 až 15 let a nad 16 let. Letošní téma zní „Život není náhoda“. Lze zaslat poezii a prózu, psanou na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 2 strany A4. Každý ze zájemců o účast v soutěži přitom může dodat i více než jeden příspěvek. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštním listu papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, soutěžní kategorii, adresu bydliště a školy. Připište prohlášení: „Souhlasím s podmínkami soutěže.“ (Práce zaslané do soutěže se nevracejí. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit vaše díla na výstavě či ve sdělovacích prostředcích.) Uzávěrka je 10. prosince 2004. Adresa: Středisko volného času - Dům dětí a mládeže VIKÝŘ, Jiřina Polanská, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 711 725, 483 713 004, fax : 483 713 005, e-mail: vikyr@volny.cz; http://www.volny.cz/vikyr. Vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně v lednu příštího roku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času - Dům dětí a mládeže VIKÝŘ, Jiřina Polanská, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou
Soutěž vložil: Vendula


O TACHOVSKOU RENETU  - Uzávěrka: 30.11.2004

Web soutěže: www.tachov.cz
Kontaktní e-mail: knihovna@mktsc.cz

Soutěž je vypsána pouze pro ženy starší 15let. Soutěžící musí dodržet téma: „Veselost je druhem odvahy“. Soutěží se v kategoriích: 1.) próza – v rozsahu maximálně pěti normostran (30řádnků po 60 úhozech) a 2.) poezie – maximálně 3 strany. Soutěž je anonymní, proto každý soutěžní příspěvek musí být vyhotoven v 5 v kopiích neoznačených jménem autorky. Osobní údaje autorka pošle na samostatném papíru, na který také uvede souhlas se zařazení svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu. V každé kategorii se vypisuje 1. až 3. místo a vybrané práce budou zařazeny do sborníku Tachovská reneta.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městské kulturní středisko
Odbor KNIHOVNA
Hornická 1695
347 01 Tachov

Soutěž vložil: Renata Šindelářová


CENA KARLA ČAPKA 2005  - Uzávěrka: 30.11.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

CENA KARLA ČAPKA 2005 UZÁVĚRKA: 30. LISTOPADU 2004 Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují XXIV. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Soutěžit mohou pouze původní, v profesionálních médiích dosud nepublikované povídky v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Fantastika je podmínkou, bez těchto prvků bude práce bez ohledu na literární úroveň vyřazena. Texty otištěné v amatérských či klubových časopisech přihlásit můžete. Ne však překlady zahraničních povídek ani literární přepisy filmů, dramat či komiksů. Připouštějí se ale nové příběhy klasických hrdinů (Conan, Star Trek aj.). Do soutěže nebudou zařazeny texty, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků nebo jsou zároveň přihlášeny do jiné soutěže celostátního významu. Rozsah je libovolný, limit pro zařazení do jednotlivých kategorií je následující: krátká povídka do 10 normostran, dlouhá povídka do 60 normostran, román či novela nad 60 normostran. Do rozsahu se nepočítají ilustrace, mapy aj., nejsou-li organicky nezbytnou součástí díla. Pořadatelé doporučují číslovat stránky, každou práci sešít sešívačkou, případně vložit do samovázacích desek. Ve čtyřech čitelných kopiích nejlépe normovaného strojopisu (tj. 60 řádek na stránku, 30 úderů na řádku) je posílejte na adresu hlavního koordinátora: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Do obálky přiložte průvodní list papíru s vaším jménem, přesnou adresou, kontaktním telefonem, e-mailem a seznamem názvů přihlášených prací. (Není-li text v normovaném strojopise, uveďte též přepočet rozsahu na normované stránky.) A dále čestné prohlášení, že texty dáváte k dispozici pořadatelům pro jedno otištění bez nároku na honorář. Nejlepší povídky bývají totiž zařazeny do sborníku Mlok. Proto nic nezkazíte, přiložíte-li texty zároveň také na disketě. Odměnou nejlepším bývá i zvýhodněná až zcela bezplatná účast na Parconu, kde bude CKČ vyhlášena. Práce došlé po termínu mohou být po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč

Soutěž vložil:


Literární soutěž o dřevěného Turka 2004/2005  - Uzávěrka: 30.11.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: parti@volny.cz

Literární soutěž o dřevěného Turka 2004/2005 Popis: Kategorie: · Poezie Neomezený rozsah, žánr. · Próza Žánr: Fantasy, horor, či sci-fi, hodnotí se nápad, pointa. Dvě podkategorie: Próza do 15 normostran, próza do 100 slov. · Fantasy scénář Nutnost alespoň minimální podobnosti se scénářem. Do 20 normostran. (Vítězná práce má po dohodě šanci na amatérskou realizaci.) Podmínky: · Uzávěrka 30. listopadu · Neomezený počet zaslaných prací – a to buď poštou, nebo e-mailem. · Práce zasílejte ve třech kopiích (pokud je posíláte poštou). · U scénáře možná jen minimální inspirace. · Na práci nepište žádné údaje, pouze do obálky s prácemi vložte papír se jménem a věkem, adresou, kontaktem a seznamem zaslaných prací. Vyhlášení proběhne na Pragoconu 2005. Porota může rozhodnout o neudělení prvního místa. Práce zasílejte na adresu Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00, Brno, nebo na parti@volny.cz. Dlaší info na této adrese a tel. 606 426 671. Normostrana: 60 znaků na řádek, 30 řádků na stránku. Porota: Veronika Anor Partiková Václav Fořtík Mirek MIŠ Hokeš Jakub Pyro Tomek Petr Peldric Urban Roman Borin Hocke Zdeněk Ležák (redakce časopisu ABC) Monika Málová Místo: Kontakt: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00, Brno URL: E-mail: parti@volny.cz Datum od: 30.11.2004 Datum do: 30.11.2004

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00, Brno

Soutěž vložil:


O DŘEVĚNÉHO TURKA 2004/2005  - Uzávěrka: 30.11.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: e-mail: parti@volny.cz.

Je vyhlášena literární soutěž O dřevěného Turka. Lze zaslat poezii libovolného druhu a rozsahu; prózu žánru sci-fi, fantasy nebo horor o rozsahu buď do 15 normostran, nebo o rozsahu do 100 slov; fantasy scénář o rozsahu do 20 normostran (nutno dodržet formu scénáře; vítězná práce může být realizována). Porota (ve složení Veronika Anor Partiková, Václav Fořtík, Mirek MIŠ Hokeš, Jakub Pyro Tomek, Petr Peldric Urban, Roman Borin Hocke, Zdeněk Ležák a Monika Málová) bude hodnotit zejména nápad a pointu. Uzávěrka je 30. listopadu 2004. Adresa: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00 Brno, e-mail: parti@volny.cz. Práce posílejte e-mailem, anebo pozemskou poštou ve třech exemplářích. Soutěž je anonymní, texty nepodepisujte, přiložte volný list papíru se jménem a příjmením, rokem narození, adresou vč. telefonu a e-mailu a seznamem přihlášených prací. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Pragoconu 2005.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Adresa: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00 Brno
Soutěž vložil: Vendula


O dřevěného Turka  - Uzávěrka: 30.11.2004

Web soutěže: http://http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/T
Kontaktní e-mail: parti@volny.cz

Soutěž v kategorii poezie, próza do sto slov, próza do patnácti normostran a scénář(do 20 normostran) a v žánru fantasy, sci-fi a horor (tolerovány odchylky od žánru). Uzávěrka 30. listopadu 2006 Omezený počet zaslaných prací! 5 příspěvků v každé kategorii. Práce zasílejte poštou v pěti kopiích. Stránky buď očíslujte, nebo scvakněte dohromady. Soutěž je anonymní – Na práci nepište žádné údaje, pouze do obálky s prácemi vložte papír se jménem a věkem, adresou, kontaktem a seznamem zaslaných prací. Vyhlášení proběhne na Pragoconu 2007. 1. místo: soška, diplom, kniha; 2.-3. místo: diplom, kniha; 4.-5. místo: diplom. Porota může rozhodnout o neudělení prvního místa. (Normostrana: 30 řádků po 60 znacích.)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Veronika Partiková, Strmá 10, 616 00 Brno

(606 426 671)

Soutěž vložil: Veronika Partiková


KRAKATIT 2004  - Uzávěrka: 31.10.2004

Web soutěže: http://krakatit.misto.cz
Kontaktní e-mail: davemadcat@seznam.cz

Podmínky soutěže: 1) Soutěž je zaměřena pouze na prózu, 2) může se jí zúčastnit každý, 3) příspěvek může mít maximální délku 15 normostran (normostrana viz níže), 4) zašlete 5 kopií od každého příspěvku, 5) příspěvky, které obdržíme nesmí být již jinde publikované nebo obeslané v jiných soutěžích ve kterých dosáhly ohodnoceného místa, 6) soutěž je anonymní - k příspěvku přiložte zvlášť v obálce zalepené své jméno, adresu, datum narození, spojení (tel., e-mail) a hlavně seznam názvů svých příspěvků. Na své příspěvky připojte pouze název bez jména autora, 7) počet příspěvků od jednoho autora je omezený na dva, 8) své práce posílejte poštou (ne doporučeně) na uvedenou adresu organizátora soutěľe, 9) příspěvky mohou být pouze psané na stroji či na počítači (nezlobte se, ale psané ručně nebereme) v daných normách: - na stroji cca 60 úderů na řádek, cca 30 řádek na stranu; - na počítači cca 1800 znaků včetně mezer na stranu, minimálně písmo velikosti 12, běžné řádkování. Nevyžádané příspěvky nevracíme. Pokud je budete chtít zpět, pošlete s příspěvkem žádost a originál Vám bude vrácen při finálovém večeru soutěže. Porota bude složena z pěti členů a to novinářů, spisovatelů či jiných osobností, které jmenuje ředitel soutěže. Organizátoři si vyhrazují právo na jedno vytisknutí sbírky vybraných příspěvků nebo na zveřejnění na internetových stránkách bez nároku na honorář. Porota bude posuzovat díla s několika různých hledisek. Každý porotce nejprve vybere díla, která chce, aby se dostala dále do soutěže, (nebo-li) do druhého kola. Do druhého kola se dostane pouze dílo, které vyberou alespoň dva porotci. Vyhlášení výsledků bude speciálně pro tuto příležitost vyhlášeno na předem uveřejněné akci. termín konání: 1.5.2004 - 31.10.2004 finále a vyhlášení - prosinec 2004

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dave Matějíček, Roudné 150, České Budějovice 370 07
Soutěž vložil: Jan Hladík


O CENU JANA SKÁCELA 2004  - Uzávěrka: 28.10.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

O CENU JANA SKÁCELA 2004 UZÁVĚRKA: 28. října 2004 Obec spisovatelů vypisuje další ročník literární soutěže o Cenu Jana Skácela. Cena je podle statutu udělována za "významné české básnické dílo, které navazuje na nejlepší tradice a ducha moravské poezie". Lze zaslat básnické sbírky, které v prvním vydání knižně vyšly v období od října 2001 do října 2004. Písemné nominace spolu s pěti exempláři soutěžních sbírek posílejte na adresu: Sekretariát Ceny Jana Skácela, středisko Obce spisovatelů Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno. Díla mohou nominovat autoři sami, jejich nakladatelé, členové Obce spisovatelů a také členové poroty, jmenovaní radou Obce spisovatelů. Cena ve výši 20.000,- Kč bude udělena ke dni výročí narození Jana Skácela - k 7. únoru 2005. Případné další podrobnosti sdělí sekretariát Ceny Jana Skácela.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sekretariát Ceny Jana Skácela, středisko Obce spisovatelů Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno

Soutěž vložil:


ROŽNOVSKÝ FEJETON 2004  - Uzávěrka: 20.10.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: spektrum@tka.cz

ROŽNOVSKÝ FEJETON 2004 11. ročník Propozice mezinárodní literární soutěže Mezinárodní literární soutěž je otevřená pro všechny bez ohledu na národnost, státní příslušnost nebo členství ve spisovatelských a jiných organizacích. V letošním roce se zúčastní i studenti z města Šrem z Polska a studenti z města Povážská Bystrica ze Slovenska. Soutěž je anonymní. Soutěžní práce musí být opatřeny heslem. Ke každému příspěvku musí být dodána zalepená obálka opatřená heslem a v ní jméno, adresa a rodné číslo autora (u studentů navíc musí být uvedena také škola, třída a obálku je nutno označit ještě heslem "Klíček"). Fejetony jsou tématicky neomezené, v rozsahu do 45 řádků a dodány musí být k posouzení ve čtyřech vyhotoveních. Součástí je literární soutěž o nejlepší příspěvek studentů středních škol nazvaná "KLÍČEK 2004" Tato soutěž bude vyhodnocena samostatně. Vítězné práce budou oceněny. Mimo hlavní cenu budou udělena také tři čestná uznání. O udělení cen rozhoduje porota, jmenovaná ředitelkou T KLUBU - kulturní agentury. Porota nemusí ceny udělit, nebo udělit jen některé. Vyhlášení literární soutěže a oznámení výsledků bude provedeno prostřednictvím sdělovacích prostředků. Vítězné práce budou publikovány v časopise Spektrum Rožnovska. Ke dni slavnostního vyhodnocení bude vydán almanach soutěžních prací. Soutěž "Rožnovský fejeton 2004" a "Klíček 2004" pořádá T KLUB - kulturní agentura ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Literární soutěž zaštítila Obec spisovatelů, středisko Ostrava. Akce je podporována z Fondu kultury Zlínského kraje. Osobní patronát nad literární soutěží převzala místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Mgr. Libuše Rousová. ADRESA SEKRETARIÁTU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE: T KLUB - kulturní agentura, Zemědělská ulice č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. UZÁVĚRKA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE: 20.října 2004 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE: 9. prosince 2004 v 17.00 hodin v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm. Podrobnější informace na požádání poskytne sekretariát literární soutěže. Kontakt: redakce Spektra Rožnovska, tel.: 571 651 796, spektrum@tka.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: T KLUB - kulturní agentura, Zemědělská ulice č. 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.

Soutěž vložil:


Polibek Múzy 2004  - Uzávěrka: 06.10.2004

Web soutěže: http://www.skaut.cz/polibek/index.php
Kontaktní e-mail: polibek@skaut.cz

Odbory pro výchovu roverů a rangers ve spolupráci s roverským spolkem „Potkali se…“ vyhlašují VII. ročník soutěže roverské tvořivosti POLIBEK MÚZY 2004 s mottem: "Proměny" Popusťte letos i vy uzdu vaší fantasii a zúčastněte se soutěže nabízející příležitost prakticky každému. Všechna díla pěti tradičních kategorií budou odborně posouzena a ta nejlepší z nich samozřejmě i po zásluze odměněna na slavnostním vyhlášení 3. prosince 2004, v předvečer Mikulášského roverského semináře v Praze. V pravidlech nastaly drobné změny, věnujte jim proto, prosím, pozornost. Rozdělení účastníků na kategorie 14 – 17 let a 18 – 26 let zůstává (záleží na věku v době uzávěrky soutěže), nadále si ponecháváme i možnost tyto podskupiny v případě malé účasti sloučit (Za malou účast pokládáme méně než 5 soutěžních děl v podkategorii.) Díla budou i letos hodnocena anonymně podle tří vyrovnaných hledisek: vystižení tématu, technické provedení a umělecký dojem. V dalších řádcích naleznete porobnosti ke všem soutěžním podkategoriím, zbývá tedy jen dodat, že do každé z nich může jeden autor zaslat maximálně dva příspěvky. A jeden postřeh z loňského ročníku: opravdu se nevyplácí zapomínat na dodržení tématu! Fotografie: • fotografie černobílá • fotografie barevná • fotosérie Fotosérií se rozumí tematický soubor 3 – 6 barevných nebo černobílých fotografií. Ve všech podkategoriích prosíme o dodržení doporučeného rozměru příspěvků 15x21 cm. Zasílejte pouze původní snímky na klasickém fotografickém papíře, nikoli jejich barevné kopie! Literatura: • poesie • próza (povídka, novela, esej, publicistika) Minimální rozsah příspěvků v podkategorii próza je 1 normostrana, maximální rozsah 5 normostran formátu A4. Prosíme o zasílání všech příspěvků v elektronické podobě na naši emailovou adresu, eventuelně je doručit přímo na disketě. Hudba: • vokální skladby – jednotlivec • vokální skladby – skupina • instrumentální skladby Kategorie není nijak žánrově omezena, do soutěže je však nutné poslat vlastní skladby. Nahrávky preferujeme na CD, poradíme si s MC, jiné zvukové nosiče po domluvě. Ve vašem vlastním zájmu se snažte o co nejkvalitnější nahrávky! Výtvarno: • malba • kresba • objekt (trojrozměrná díla) • ostatní techniky (vítáme i netradiční počiny, digitální tvorbu atd.!) Krátký film: Délka filmu maximálně 20 minut. Příspěvky zasílejte pokud možno na CD nebo i na VHS. Na tuto kategorii se nevztahuje rozdělení do věkových kategorií, věk tvůrců by však neměl přesáhnout 26 let. Jelikož na vyhlašovacím večeru není dostatek času na promítnutí více příspěvků, bude pravděpodobně jako i v loňském roce možno shlédnout nejlepší díla na nedělním promítání. Svá díla posílejte na adresu: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Kancelář Ústředí Junáka, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 a nezapomeňte je označit heslem "Polibek Múzy ". Na vaše literární příspěvky čekáme na adrese polibek@skaut.cz, ze které vám rádi odpovíme i na případné dotazy. Podrobnější info hledejte na http://www.skaut.cz/polibek. Uzávěrka soutěže bude 6. října 2004, díla došlá později bez předešlé domluvy bohužel nebudeme moci z technických důvodů zařadit. K vašim dílkům nezapomeňte připojit všechny následující údaje: název díla, soutěžní kategorii, jméno a příjmení (ne přímo na dílo, aby mohlo proběhnout anonymní hodnocení!), věk, adresu, kontaktní telefon, e-mail, jméno střediska a oddílu / kmene a také vyjádření, zda požadujete příspěvky po skončení soutěže vrátit zpět a zároveň zda souhlasíte s jejich případnou prezentací na internetových stránkách Polibku a skautských periodikách. Může se bohužel stát, že přes veškerou naši snahu dojde při transportu mezi jednotlivými porotci k poškození děl (zejména v kategoriích Fotografie a Výtvarno). Budeme se snažit toto riziko minimalizovat a doufáme, že se jím nenecháte odradit. Sladké polibky múz přejí OVRR & „Potkali se…“

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Junák - svaz skautů a skautek ČR
Kancelář Ústřední rady
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
a nezapomeňte je označit heslem "Polibek Múzy".

Soutěž vložil: quoti


MŮJ PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK 2006  - Uzávěrka: 30.09.2004

Web soutěže: http://http://www.knihovna.kvary.cz.
Kontaktní e-mail: detske@knihovnakv.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary vyhlásila výtvarnou, fotografickou a literární soutěž Můj prázdninový zážitek. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let. Lze zaslat originální obrázek, fotografii či literární práci na dané téma. Uzávěrka je 30. září 2006. Adresa: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, tel.: 353 502 840, e-mail: detske@knihovnakv.cz, www.knihovna.kvary.cz. Vaše zážitky budou vystaveny v dětském oddělení a nejlepší odměněny.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Soutěž vložil: Pavla Králová


ČÍST JE DOBRÉ 2004  - Uzávěrka: 28.09.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: svobserv@seznam.cz

Občanské sdružení Centrum Čítárna o. s. v čele s prezidentkou Viktorií Špidlovou vyhlašuje literární soutěž s názvem Číst je dobré. Soutěž je určena autorům, kteří píší především pro dětské čtenáře mladšího školního věku, tj. od 6 do 14, případně až do 16 let. Lze zaslat původní dosud nepublikované prozaické práce v českém jazyce (pohádky, povídky, romány...), psané na stroji nebo počítači po jedné straně listu formátu A4, o max. rozsahu cca 10 autorských archů čili 200 normostran (tj. 30 řádek po 60 úhozech, písmo min. velikosti 12, min. okraje 1 cm, běžné řádkování), ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte neporušenou zalepenou obálku obsahující jednu kopii textu a následující údaje: jméno a příjmení autora, datum a místo narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, název a adresu školy či zaměstnavatele, jakož i souhlas s případným publikováním. Práce bude hodnotit pětičlenná porota. Vítězné texty budou odměněny finančně (1. místo částkou 20.000,- , 2. místo 10.000,- a 3. místo 5.000,- Kč). Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně rozdělit. Dále mohou být udělena čestná uznání. Zvláštní cenu obdrží též původní dílo určené pro čtenáře ve věku 8 - 9 let. Všechny vítězné práce budou se souhlasem autorů knižně vydány Centrem Čítárna o. s. Uzávěrka je 28. září 2004. Adresa: Centrum Čítárna, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 30. listopadu za přítomnosti členů poroty. Bližší informace Václav Vondráček, e-mail: svobserv@seznam.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Centrum Čítárna, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


KNIHOVNA ROKU 2004  - Uzávěrka: 20.09.2004

Web soutěže: http://www.mkcr.cz
Kontaktní e-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2004, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. Cena se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo k ohodnocení mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Uděluje se v kategoriích: a) základní knihovna (ta je určena zejména knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci); b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.). Cena Knihovna roku v kategorii a) se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven. Cena Knihovna roku v kategorii b) se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny. Návrhy mohou podávat fyzické nebo právnické osoby. Uzávěrka je 20. září 2004. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, http://www.mkcr.cz. Písemný návrh musí obsahovat: jde-li o fyzickou osobu: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny; jde-li o právnickou osobu nebo obchodní firmu: název a sídlo provozovatele knihovny. Dále označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu. Bližší informace na tel.: 257 085 316 nebo e-mailu: blanka.skuckova@mkcr.cz (Mgr. Blanka Skučková).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
Soutěž vložil:


0. ročník literárně – historické soutěže o cenu Jiřího Josefa Kamela  - Uzávěrka: 15.09.2004

Web soutěže: www.caje-porcelan.cz
Kontaktní e-mail: j.j.kamel@ascam.info

Téma: co se pilo v Čechách a na Moravě od vydání díla J.J.Kamela v roce 1704 do dnešních dní (aneb nápoje v českých zemích za posledních 300 let) Doporučený obsah: bylinné a pravé čaje, způsob jejich vaření, zdroje pitné vody dříve a dnes Soutěžní podmínky: 1. Zúčastnit soutěže se může každý, kdo ovládá český jazyk a souhlasí s podmínkami soutěže 2. Zaslané práce mohou být jak ve formě prózy (literární povídka, novela, populárně-naučná esej), tak poezie, musí však být původní a doposud nezveřejněné, ani nepodané do jiné soutěže. 3. Texty musí být dodány ve dvou tištěných exemplářích a zároveň na disketě nebo CD o rozsahu maximálně 10 normostran.(1 NS se skládá z 1800 úhozů, tj. 30 řádků po 60 úhozech). Autoři prací uvedou jméno, příjmení, kontaktní adresu, rok narození (povinné údaje), případně telefon a e-mailovou adresu. 4. Zaslané práce se nevracejí. 5. Hodnocení soutěže proběhne anonymně. 6. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na zveřejnění nejzajímavějších prací ve sbírce. 7. Pokud autoři nesouhlasí se zveřejněním svých prací na internetu, nechť toto výslovně uvedou. 8. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků a předání cen upozorněni písemně nebo elektronickou poštou. 9. Uzávěrka soutěže je ve středu 15.září 2004 ve 12.00 hodin. Rozhodující pro přijetí prací do soutěže je datum na razítku pošty, organizátoři však musí práce odeslané poštou obdržet nejpozději do pátku 17.září 2004. 10. Obálku se soutěžními pracemi a opatřenou viditelným heslem „SOUTĚŽ“ zašlou účastníci soutěže na adresu: ASCAM s.r.o., V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10 Vítěze soutěže vybere odborná porota ve složení: PhDr. Miroslav Balaštík – literární kritik, šéfredaktor nakladatelství Host do domu PhDr. Pavel Ciprian – historik, ředitel Muzea města Brna Zdenka Kaděrová – pracovnice Národního památkového ústavu v Brně Marek Vašut – herec a literát PhDr. Feng-jün Vojtová CSc. – operní sólistka a lingvistka Pro vítěze soutěže jsou připraveny hodnotné ceny: 1. místo: porcelánová váza a dárkový balíček s čaji v hodnotě 10.000,- Kč 2. místo: porcelán a dárkový balíček s čaji v hodnotě 5.000,- Kč 3. místo: porcelán a dárkový balíček s čaji v hodnotě 3.000,- Kč 4. – 10. místo: dárkový balíček s čaji V Praze, 10. května 2004

Soutěžní příspěvky zasílejte na: ASCAM s.r.o., V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10

Soutěž vložil: Antonín Pilát


POEZIE MEZI NÁMI 2004  - Uzávěrka: 15.09.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz

Jihočeské nakladatelství Půlnoc vyhlašuje III. ročník literární soutěže s názvem Poezie mezi námi. Soutěž je určena neprofesionálním básníkům z České a Slovenské republiky ve věku 15 až 99 let. Lze zaslat max. 3 dosud nepublikované básně na volné téma, psané na stroji nebo počítači po jedné straně papíru A4, ve třech vyhotoveních. Práce nepodepisujte, k textům přiložte zvláštní list se jménem a příjmením autora, datem narození, adresou, případně telefonem a e-mailem. Uzávěrka je 15. září 2004. Adresa: Miloš Uhrmann, Vídeňská 2773, 390 05 Tábor, e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz. Vyhodnocení proběhne koncem listopadu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Miloš Uhrmann, Vídeňská 2773, 390 05 Tábor
Soutěž vložil: Vendula


O CENU JIŘÍHO JOSEFA KAMELA 2004  - Uzávěrka: 15.09.2004

Web soutěže: http://www.caje-porcelan.cz
Kontaktní e-mail:

Společnost ASCAM s.r.o. vyhlašuje 0. ročník literárně – historické soutěže O cenu Jiřího Josefa Kamela. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo ovládá český jazyk. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce prózy (povídku, novelu, populárně naučnou esej) a poezie na téma “Co se pilo v Čechách a na Moravě od vydání díla J. J. Kamela v roce 1704 do dnešních dní aneb Nápoje v českých zemích za posledních 300 let” (doporučený obsah: bylinné a pravé čaje, způsob jejich vaření, zdroje pitné vody dříve a dnes), o rozsahu max. 10 normostran (tj. 30 řádků po 60 úhozech, cca 1.800 úhozů na stránku), každý text ve dvou tištěných exemplářích a zároveň také na disketě nebo CD. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, kontaktní adresu, případně telefon a e-mail. Příspěvky budou hodnoceny anonymně. Pořadatelé si vyhrazují právo na zveřejnění nejzajímavějších prací ve sbírce. (Pokud autoři nesouhlasí se zveřejněním jejich prací na Internetu, nechť toto výslovně uvedou.) Obálku označte heslem “Soutěž”. Uzávěrka je 15. září 2004 (rozhodující je razítko pošty). Adresa: ASCAM s.r.o., V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10, tel./fax: 271 731 853, e-mail: ascam@ascam.info, http://www.caje-porcelan.cz. Na vyhlášení výsledků budou účastníci upozorněni elektronicky nebo písemně. Texty bude posuzovat odborná porota ve složení: PhDr. Miroslav Balaštík (literární kritik, šéfredaktor nakladatelství Host do domu), PhDr. Pavel Ciprian (historik, ředitel Muzea města Brna), Zdenka Kaděrová (pracovnice Národního památkového ústavu v Brně), Marek Vašut (herec a literát) a PhDr. Feng-jün Vojtová CSc. (operní sólistka a lingvistka). Vítězové obdrží hodnotné ceny: za 1. místo porcelánovou vázu a dárkový balíček s čaji v hodnotě 10.000,- Kč, za 2. místo porcelán a dárkový balíček s čaji v hodnotě 5.000,- Kč, za 3. místo porcelán a dárkový balíček s čaji v hodnotě 3.000,- Kč, za 4. – 10. místo dárkový balíček s čaji.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: ASCAM s.r.o., V Olšinách 82/16, 100 00 Praha 10
Soutěž vložil: Vendula


Soutěž o nejlepší sonet pořádaná ALS Blue World  - Uzávěrka: 31.08.2004

Web soutěže: www.blueworld.cz (Fórum nebo Literární nástěnka)
Kontaktní e-mail: veronika@blueworld.cz

Vážení milovníci poezie, po úspěchu soutěže o nejlepší haiku, kterou vyhlásila ALS Blue World loňského roku, vyhlašujeme tímto novou soutěž, a to soutěž o nejlepší sonet. A)Informace k soutěži: · Soutěže se může zúčastnit každý autor (čili nejen ti, kteří publikují na literárním serveru Blue World), který splní všechny formální podmínky uvedené níže. · Předmětem soutěže je sonet, čili do soutěže budou přijaty jen příspěvky splňující základní formální znaky sonetu · Každý autor může přihlásit do soutěže maximálně tři své sonety. Pokud zašle více než tři příspěvky, nebude přijat do soutěže. · Vítěz bude vyhlášen a odměněn na dalším literárně-hudebním večeru ALS Blue World, který bude sonetu speciálně věnován. Veškeré informace o datu a místu konání večera budou zúčastněným autorům včas rozeslány a též budu k dispozici na stránkách ALS Blue World pod sekcí Plánujeme či na Literární nástěnce. Upozorňujeme, že akce se bude konat v Praze. · Uzávěrka soutěže je 31.8.2004. Příspěvky došlé po tomto datu a problémové příspěvky, které se nepodaří dořešit do tohoto data, nebudou do soutěže přijaty. · Autor bude o přijetí či nepřijetí soutěžních příspěvků informován prostřednictvím emailové zprávy. B)Podmínky přijetí soutěžních příspěvků do soutěže: · autor může do soutěže přihlásit maximálně 3 své znělky a to pouze na tuto emailovou adresu: veronika@blueworld.cz · Příspěvky musí být odeslány v příloze v běžných textových formátech (txt, doc, rtf), žádné jiné formáty nebudou přijaty a otvírány. Soutěžní příspěvky lze zaslat též jako součást textu emailu. · Ke každému soutěžnímu příspěvku je potřeba doplnit všechny následující informace (v případě jejich špatného či neúplného uvedení nebudou příspěvky do soutěže přijaty): 1. celé jméno a příjmení autora 2. kontaktní emailová adresa 3. kontaktní telefon 4. kontaktní adresa (pro případ zaslání diplomu a ceny poštou, nebude-li se moci vítěz zúčastnit vyhlášení vítězů na slavnostním večeru osobně) 5. vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zařazením soutěžních příspěvků do případného sborníku 6. vyjádření souhlasu se zveřejněním soutěžních příspěvků na našem literárním serveru www.blueworld.cz (bude se týkat 15 nejlepších sonetů) ......ALS Blue World a literární server Blue World se zavazují, že osobní data poskytnutá jednotlivými autory budou užita výhradně pro informační účely spojené se soutěží o nejlepší sonet (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) a nebudou poskytnuta žádným jiným osobám či subjektům...... Více informací na www.blueworld.cz ve Fóru nebo na Literární nástěnce.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: veronika@blueworld.cz
Soutěž vložil: Veronika Vlachová


O NEJLEPŠÍ SONET 2004  - Uzávěrka: 31.08.2004

Web soutěže: www.blueworld.cz
Kontaktní e-mail: veronika@blueworld.cz

Aktivní literární skupina Blue World, která sdružuje nezávislé umělce různých žánrů, ve spolupráci s literárním serverem Blue World (www.blueworld.cz) vyhlašuje soutěž O nejlepší sonet. Soutěž je určena všem autorům bez omezení, tedy nejen těm, co působí na stránkách Blue World. Lze zaslat pouze básně ve formě sonetu. Každý autor může přihlásit nejvýše tři své pokusy (při větším počtu bude ze soutěže vyloučen). Uzávěrka je 31. srpna 2004. Adresa: veronika@blueworld.cz. Příspěvky musí být odeslány v příloze v běžných textových formátech (txt, doc, rtf), žádné jiné formáty nebudou přijaty a otvírány. Lze je též poslat jako součást textu e-mailu. Autor uvede celé jméno a příjmení, kontaktní e-mailovou adresu, běžnou adresu a telefon, souhlas s případným zařazením příspěvků do sborníku a souhlas se zveřejněním soutěžních příspěvků na literárním serveru www.blueworld.cz (bude se týkat 15 nejlepších sonetů). Vítěz bude vyhlášen a odměněn na dalším literárně-hudebním večeru ALS Blue World v Praze, který bude sonetu speciálně věnován. Bližší informace o datu a místu konání večera budou zúčastněným autorům včas rozeslány a budu rovněž k dispozici na stránkách ALS Blue World pod sekcí Plánujeme či na Literární nástěnce.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: veronika@blueworld.cz
Soutěž vložil: Vendula


OBJEVTE LITERÁRNÍ TALENT S PLZEŇSKOU ZOO 2004  - Uzávěrka: 31.08.2004

Web soutěže: www.zooplzen.cz
Kontaktní e-mail: hykes@zoo.plzen-city.cz

Redakce čtvrtletníku IRIS společně se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně a dalšími partnery vyhlašuje soutěž Objevte literární talent – o nejpovedenější pokus slovesného ztvárnění zážitku z návštěvy nebo akce plzeňské Zoologické a botanické zahrady. Soutěž bude hodnocena ve věkových kategoriích 6 až 10 let, do 15 let, do 18 let a nad 18 let. Obálku označte heslem “IRIS – SOUTĚŽ”. Uzávěrka je 31. srpna 2004. Adresa: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň, tel.: 378 038 325, fax: 378 038 302, e-mail: hykes@zoo.plzen-city.cz, www.zooplzen.cz. Nejzajímavější práce budou otištěny ve čtvrtletníku Iris, vítězové budou odměněni věcnými cenami a volnými vstupenkami do ZOO.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
Soutěž vložil: Vendula


ŠTERNBERSKÝ ZÁPISNÍK 2004  - Uzávěrka: 27.08.2004

Web soutěže: http://www.kultura-stbk.cz/knihovna/zapisnik.html
Kontaktní e-mail: knihovna@knihovna-stbk.cz

Severomoravské Město Šternberk spolu s Městskou knihovnou ve Šternberku a Albertovým knihkupectvím vyhlašují V. ročník amatérské literární soutěže Šternberský zápisník. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. (Fotografové z řad veřejnosti se utkají v devátém ročníku Šternberského objektivu.) Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce oboru prózy či poezie ve dvou kopiích formátu A4, psané na stroji nebo počítači, u prózy o maximálním rozsahu 5 stran, u poezie max. 3 básně. Soutěž není anonymní. Uveďte své jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, školu či zaměstnání. Porota bude texty hodnotit v rámci věkových kategoriích: děti do 15 let (téma “Kniha, kterou bych si vzal na pustý ostrov” a volné téma), autoři nad 15 let (téma “Přežijí knihy 21. století?” a volné téma). Příspěvky by se (podobně jako u Literární Šumavy) měly volně vztahovat buď ke Šternberku a tamnímu regionu, nebo mohou být zaměřeny na téma člověk a příroda či na vztahy mezi lidmi. Uzávěrka je 27. srpna 2004. Adresa: Městská knihovna, Masarykova ul. 20, 785 01 Šternberk, tel.: 585 013 780; e-mail: c; http://www.kultura-stbk.cz/knihovna/zapisnik.html. Autoři budou pozváni na slavnostní vyhodnocení s kulturním programem. Pořadatelé si vyhrazují právo v souvislosti se soutěží vybrané práce zveřejnit.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna, Masarykova ul. 20, 785 01 Šternberk
Soutěž vložil: Vendula


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ORTENOVY KUTNÉ HORY 2004FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ORTENOVY KUTNÉ HORY 2004  - Uzávěrka: 20.08.2004

Web soutěže: http://www.kutnahora.cz/rodaci
Kontaktní e-mail:

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze vypisuje u příležitosti XI. ročníku poetického festivalu Ortenova Kutná Hora Fotografickou soutěž pro profesionály i amatéry spojenou s výstavou. Tématem soutěže je obrazové ztvárnění veršů českého básníka Jiřího Ortena (*1919 - †1941) ve vztahu k rodnému městu. Slovy pořadatelů Orten vyjadřuje poselství své duše, svého srdce šťastnému životu plnému lásky a milosti v osudech lidských. Pokuste se podle vlastní fantazie o obrazové vyjádření poetiky Ortenových básní. Lze zaslat jednotlivé práce i cyklus, barevné i černobílé fotografie formátu 18 x 24 cm v pevném kartonovém obalu. Každá fotografie musí být na zadní straně opatřena jménem a adresou autora, označena pořadovým číslem a titulkem odpovídajícím vašemu obrazovému záměru. Uzávěrka je 20. srpna 2004. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 1879, 284 01 Kutná Hora. Další informace na tel.: 607 188 396; http://www.kutnahora.cz/rodaci. Hodnotit bude porota složená z tvůrců, kritiků a básníků. Budou uděleny tři ceny (za 1. místo 3.000,- Kč, za 2. místo 2.000,- Kč, za 3. místo 1.000,- Kč) a čestná uznání. Fotografie budou na výstavě veřejně hodnoceny. Vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora v neděli 5. září 2004 v prostorách hudební školy v Kutné Hoře.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Monika Trdličková, Purkyňova 1879, 284 01 Kutná Hora
Soutěž vložil: Vendula


V.ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas  - Uzávěrka: 31.07.2004

Web soutěže: parnas@tiscali.cz
Kontaktní e-mail: http://parnas.zde.cz

KC-divadlo Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí, DS Jirásek – skupina Temno Týniště nad Orlicí, Kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí, vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu V.ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas Kategorie: A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let, B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let, C)Próza a poezie autorů nad 25 let, D)Zvláštní kategorie pro autory od 15 let – CENA STAROSTY MĚSTA na téma „Radost ze života--život v radosti“. Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže nezaslaných prací v 5 kopiích, strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + ofrankovanou obálku s Vaší adresou,abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a vyhlášení výsledků. Práce zasílejte nejdéle do 31. července 2004. Práce zasílejte na adresu: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 Hradec Králové Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence Týnišťského literární Parnasu, v Týnišťském zpravodaji a v regionálních denících bez nároku autorů na honorář. Dne 6.11.2004 (sobota) se v malém sále KC-divadle Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod. uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a čtením vítězných děl. Všem zúčastněním bude též předána Ročenka vítězných prací - poštou jí nezasíláme.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 Hradec Králové
Soutěž vložil: Jan Hladík


TÝNIŠŤSKÝ LITERÁRNÍ PARNAS 2004  - Uzávěrka: 31.07.2004

Web soutěže: http://parnas.zde.cz.
Kontaktní e-mail: parnas@tiscali.cz

KC - divadlo Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko, DS Jirásek - skupina TEMNO, kulturní komise při MěÚ a starosta města Týniště nad Orlicí vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu V. ročník literární soutěže Týnišťský literární Parnas. Autoři prózy a poezie budou hodnoceni ve věkových kategoriích: a) 15 až 18 let, b) 19 až 25 let, c) nad 25 let, d) autoři zvláštní kategorie nad 15 let se dále mohou ucházet o Cenu starosty města prací na téma: “Radost ze života – život v radosti”. Lze zaslat max. 3 dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené práce, psané na stroji nebo počítači, v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Příspěvky nepodepisujte, pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce. Do obálky k textům přiložte lístek se jménem a příjmením, datem narození, písmenem soutěžní kategorie a ofrankovanou obálkou s Vaší adresou (čitelně, hůlkovým písmem!). Uzávěrka je 31. července 2004. Adresa: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 Hradec Králové; e-mail: parnas@tiscali.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s literárním seminářem a čtením vítězných děl se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2004 od 9.00 do 13.00 hodin v malém sále KC - divadle Týniště nad Orlicí. Pozvánky a výsledky Vám budou zaslány poštou. Všem osobně přítomným na vyhodnocení bude též předána Ročenka vítězných prací, poštou ji pořadatelé nezasílají, budete si ji však moci stáhnout na stránkách: http://parnas.zde.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat vítězné práce navíc v Týnišťském zpravodaji a v regionálních denících bez nároku na honorář.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Jitka Březková, Na Střezině 345, 500 03 Hradec Králové
Soutěž vložil: Vendula


Dělejte scény  - Uzávěrka: 04.07.2004

Web soutěže: www.delejtesceny.cz
Kontaktní e-mail:

Soutěž pro scénáristy. Hledá se námět na nový český film, který by mohl konkurovat a získat OSKARA. Zájemci, pošlete námět na tři normostrany. příběh se musí odehrávat v současných Čechách a měl by být vtipný. Vítěz získá 77.777,--Kč a dalších šest v pořadí získá videokameru v hodnotě 20.000,--Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: P.O.BOX 31, 18600 Praha 8
Soutěž vložil: Renata Šindelářová


2. ročník literární soutěže o Cenu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže: www.iz.cz
Kontaktní e-mail:

Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o. vyhlašuje již druhý ročník literární soutěže o Cenu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého. Cena se udílí autorovi za nejlepší humoristický román nebo sbírku humoristických povídek. Své práce libovolného rozsahu v žánru Humor zasílejte na adresu: Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8. Soutěž je anonymní a autor si zvolí heslo, pod kterým svou práci do soutěže přihlásí a tímto heslem označí svůj příspěvek. Současně ke svému příspěvku přiloží autor zalepenou obálku označenou heslem, která musí obsahovat: 1. průvodku obsahující jméno autora, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních příspěvků (pokud příspěvky nebudou dodány v normovaném rukopise - 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku, je třeba vyznačit též přepočet rozsahu na normované stránky). 2. čestné prohlášení, že autor výslovně souhlasí s tím, aby soutěžní práce (nebo ukázky z nich) vyhlašovatel soutěže uveřejnil na svých webových stránkách po dobu 1 roku, použil ukázky je v přiměřeném rozsahu k reklamním účelům a propagaci soutěže, zejména v novinách, časopisech, pro čtení v rozhlase, a to vše bez nároku na odměnu. Pozor! Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků. Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. 6. 2004. Práce, doručené po tomto termínu, budou odmítnuty nebo mohou být po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Vyhodnocení provede porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže k datu uzávěrky. Složení poroty bude zveřejněno na této webové stránce. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v únoru 2005 na našich webových stránkách www.iz.cz, slavnostní vyhlášení bude na 5. ročníku Grand Festivalu smíchu ve Východočeském divadle v Pardubicích v únoru 2005. První tři umístění dostanou oznámení poštou Statut literární soutěže o Cenu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého 1. Literární soutěž o Cenu Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého (dále jen soutěž) je vyhlašována jako anonymní v kategoriích novela / román (typicky nad 60 normostran) nebo sbírka povídek v žánru humor, napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě nejasností rozhoduje o zařazení příspěvku do soutěže či do kategorie vyhlašovatel soutěže. 2. Vyhlašovatelem soutěže je Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ: 17046904. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn při jejím vyhlášení provést další upřesnění ve vztahu k soutěžním příspěvkům. 3. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na věk, pohlaví a zaměstnání. 4. Soutěž je anonymní, autor si zvolí heslo, pod kterým svůj příspěvek do soutěže přihlašuje. Příspěvek autor zašle na adresu uvedenou ve vyhlášení soutěže, a to ve čtyřech dobře čitelných stejnopisech označených heslem. 5. Zároveň s příspěvkem (příspěvky) autor zašle v zalepené obálce označené heslem doprovodné podklady obsahující následující náležitosti: a) jméno a adresa autora, další možnosti spojení s autorem (telefon, e-mail apod.), b) seznam prací, zaslaných do soutěže, s uvedením rozsahu (kvalifikovaný údaj - počet znaků podle statistiky MS-Word apod.), c) vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, že autor souhlasí s bezplatným zveřejněním příspěvků nebo jeho části na internetu (na webových stránkách vyhlašovatele soutěže), s bezplatným použitím ukázek je v přiměřeném rozsahu k reklamním účelům a propagaci soutěže, zejména v novinách, časopisech a čtením v rozhlase; případně s uvedením pseudonymu, pod nímž mají být práce evidovány a zveřejněny. 6. Vyhlašovatel soutěže stanovuje termín uzávěrky pro přijetí soutěžních příspěvků. Příspěvky došlé po uzávěrce budou odmítnuty nebo po dohodě s autorem zařazeny do dalšího ročníku soutěže. 7. Vyhodnocení soutěže provede nezávislá porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže k datu uzávěrky soutěže z řad novinářů, knihkupců a osobností z oblasti kultury, v počtu 4 osob. Předsedou poroty je nakladatel PhDr. Ivo Železný, čestnými předsedy jsou Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. 8. Porota si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce, které: a) byly zaslány bez úplných předepsaných doprovodných materiálů (zejména chybějící podepsané prohlášení autora, údaje o autorovi aj.), b) nevyhovují technicky - mají nevyhovující typografickou kvalitu, jsou vytištěny na nevhodném papíře, obsahují překlepy, vsuvky a opravy apod., c) vzbuzují vážnou pochybnost o vhodnosti jejich zařazení do soutěže. 9. Osobní údaje o porotcích a autorech, účastnících se soutěže, mohou být použity výhradně pro organizační záležitosti a statistické vyhodnocování soutěže a nebudou předávány třetím osobám. 10. Rozhodnutí vyhlašovatele soutěže o zařazení příspěvku do soutěže, o jeho zařazení do soutěžní kategorie nebo o jeho vyřazení ze soutěže je konečné. 11. Cenou pro výherce v každé vyhlášené kategorii, která bude vyhlášena je vydání knihy v nakladatelství Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o. v edici Český humor nebo Světový humor. Text, který se umístí na druhém a třetím místě bude publikován na www.iz.cz. Cena nemůže být udělena členu poroty, která příspěvky posuzuje. 12. Soutěž lze odvolat jen ze závažných důvodů stejným způsobem, jakým došlo k jejímu vyhlášení. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout soutěžícím přiměřené odškodnění nákladů, které vynaložili na zaslání příspěvků, pokud před odvoláním již podmínky soutěže splnili.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o., U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8.

Soutěž vložil: Jan Hladík


NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže: http.//www.mkkl.cz
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Kladno vyhlašuje VI. ročník literární soutěže Nepište do šuplíku. Soutěže se může zúčastnit každý začínající autor z České republiky, který se literární tvorbou nezabývá profesionálně. Při hodnocení budou posuzováni ve věkových skupinách: 10 – 15 let a 16 – 20 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce poezie (min. 3 básně) a prózy (mladší autoři max. 5 stran, starší max. 15 stran) psané čitelně rukou, na stroji nebo počítači po jedné straně papíru formátu A4, ve trojím vyhotovení. K textům přiložte vyplněnou přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail a seznam odevzdaných prací). Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Ústřední půjčovna dětské knihy, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, tel.: 312 608 288, http.//www.mkkl.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé žánrové a věkové kategorii budou oceněny a rovněž zveřejněny na webových stránkách knihovny. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo rozdělit.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ústřední půjčovna dětské knihy, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Soutěž vložil: Vendula


SVĚT OČIMA DĚTÍ 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Ministerstvo vnitra ČR pod osobní záštitou ministra Stanislava Grosse připravilo pro děti základních škol nový soutěžní projekt s názvem Svět očima dětí. Jeho cílem je nejen prevence, ale také vzdělávání proti sociálně patologickým jevům, a to za pomoci tvůrčí činnosti. Děti si mohou zvolit soutěžní obor a na základě získaných informací vytvořit a realizovat díla hudební (zpěv, tanec, složení skladby, hra na hudební nástroj aj.), dramatická o max. délce trvání 10 min. (přednes, vytvoření divadelního představení, příběhu či šotu aj.), práce z oblasti výpočetní techniky (např. vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování, práce s technikou k dosažení určitého výsledku), literární o max. rozsahu 2 strany A4 (básně, pohádky, povídky, úvahy aj.) či výtvarné (výkresy o max. velikosti 1 x 1 m, trojrozměrná díla o max. velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m). Soutěžními tématy jsou Duševní vlastnictví (jaký můžeme mít vztah k námi vytvořeným dílům; proč je nutné bránit naše myšlenky, díla; kvalita je mnohdy důležitější než cena za výrobek či zboží; ochrana našich myšlenek, nápadů - proč by za můj výrobek, nápad měl získávat peníze někdo cizí; hudební pirátství, softwarové pirátství, výrobkové pirátství aj.) a kategorie nazvaná Naše minulost v archivech (jak dlouho existují archivy a proč vznikly; co můžeme nalézt v archivech; kde můžu ve svém okolí nalézt archiv; co zajímavého jsem našel v nejbližším archivu). Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21 TP, 170 34 Praha 7 – Letná; e-mail: public@mvcr.cz. Obálku označte v levém horním rohu heslem “Svět očima dětí”. Každý příspěvek musí obsahovat viditelný název tématu, jméno a příjmení autora, věk, třídu, adresu a telefon školy. Na jednom díle mohou společně pracovat max. 3 děti. Podrobné informace vč. podkladových materiálů k tématům naleznete na stránkách www.mvcr.cz/soutez (Svět očima dětí) nebo získáte na tel. 974 832 972 (vedoucí odboru Mgr. Marie Masaříková).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21 TP, 170 34 Praha 7
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ SHRABOVÁNÍ 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže: http://knihovna.htyn.cz
Kontaktní e-mail: knihovna@horsovskytyn.cz

Městská knihovna Horšovský Týn vyhlašuje VIII. ročník nesoutěžního Literárního shrabování. Je určeno dětem, mládeži i dospělým z Plzeňského kraje od 6 do 106 let. Lze zaslat veselé, smutné, vážné i nevážné básně, povídky, pohádky, fejetony či eseje o max. rozsahu 2 strany A4, v jednom vyhotovení, psané čitelně rukou, na stroji nebo na počítači. Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Městská knihovna Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy Baxové, nám. Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 422 572; http://knihovna.htyn.cz. Máte-li příspěvky napsané na počítači, pošlete je zároveň také na disketě, anebo elektronickou poštou na e-mail: cči knihovna@htyn.cz. (Pořadatelům tím usnadníte práci při sestavování almanachu.) Nezapomeňte uvést jméno a příjemní, rok narození, kontaktní adresu a souhlas s publikováním či případnoudramatizací. Ze všech došlých prací bude vydán Almanach a všechny práce budou při slavnostní vernisáži vystaveny. Ta se uskuteční na podzim 2004 - přesné datum bude účastníkům včas oznámeno.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Horšovský Týn, k rukám paní Miloslavy Baxové, nám.
Republiky 102, 346 01 Horšovský Týn

Soutěž vložil: Vendula


ROKYCANSKÝ PÍSMÁK 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna v Rokycanech vyhlašuje V. ročník literární soutěže pro děti Rokycanský písmák. Soutěž je určena žákům 5. - 8. tříd základních škol na Rokycansku a věkově srovnatelných tříd víceletého gymnázia. Lze zaslat povídky nebo pohádky o max. rozsahu 3 strany formátu A4. Mladí autoři si tentokrát mohou zvolit ze tří následujících témat: 1. Byla jednou jedna…, 2. Odvážným štěstí přeje, 3. Svět kolem nás. Soutěžící budou při hodnocení rozděleni do dvou věkových kategorií: 5. - 6. třída a 7. - 8. třída. Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Městská knihovna, Masarykovo nám. 83, 337 01 Rokycany. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v sálku městské knihovny v prosinci letošního roku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna, Masarykovo nám. 83, 337 01 Rokycany
Soutěž vložil: Vendula


ČESKO-SLOVENSKÝ FEJETON BRNO 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Obec spisovatelů, středisko Brno, a nakladatelství Petrov za podpory Města Brna a Ministerstva kultury ČR vyhlašují další ročník mezinárodní soutěže Česko-slovenský fejeton Brno 2004. Lze zaslat texty žánru fejeton – esej o rozsahu 40 až 200 řádků strojopisu, uveřejněné v období od 1. června 2003 do 30. června 2004 v novinách, časopisech, sbornících, v rozhlasu, televizi i na Internetu, a to max. 5 textů od jednoho účastníka. Datum a způsob zveřejnění je třeba uvést. Přihlašovat se mohou sami autoři, členové Obce spisovatelů nebo redakce. Uveďte adresu a e-mail. Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Obec spisovatelů, středisko Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno nebo Nakladatelství Petrov (http://www.ipetrov.cz) na téže adrese. Texty bude hodnotit šestičlenná porota, bude udělena hlavní cena 15.000,- Kč a čtyři prémie po 3.000,- Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve druhé polovině listopadu v Brně. Vybrané práce budou otištěny ve stejnojmenném sborníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Obec spisovatelů, středisko Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno
Soutěž vložil: Vendula


STÁTNÍ CENA ZA LITERATURU A STÁTNÍ CENA ZA PŘEKLADATELSKÉ DÍLO 2004  - Uzávěrka: 30.06.2004

Web soutěže: http://www.mkcr.cz.
Kontaktní e-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cr

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že k 28. říjnu 2004 budou opět uděleny Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo. Státní cena za literaturu se uděluje autorovi k ohodnocení významného původního literárn* ČESKO-SLOVENSKÝ FEJETON BRNO 2004. Obec spisovatelů, středisko Brno, a nakladatelství Petrov za podpory Města Brna a Ministerstva kultury ČR vyhlašují další ročník mezinárodní soutěže Česko-slovenský fejeton Brno 2004. Lze zaslat texty žánru fejeton – esej o rozsahu 40 až 200 řádků strojopisu, uveřejněné v období od 1. června 2003 do 30. června 2004 v novinách, časopisech, sbornících, v rozhlasu, televizi i na Internetu, a to max. 5 textů od jednoho účastníka. Datum a způsob zveřejnění je třeba uvést. Přihlašovat se mohou sami autoři, členové Obce spisovatelů nebo redakce. Uveďte adresu a e-mail. Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Obec spisovatelů, středisko Brno, Dřevařská 19, 602 00 Brno nebo Nakladatelství Petrov (http://www.ipetrov.cz) na téže adrese. Texty bude hodnotit šestičlenná porota, bude udělena hlavní í díla vydaného v českém jazyce v roce 2004 nebo v roce předcházejícím. Lze ji rovněž udělit k ohodnocení dosavadní literární tvorby. Cenu tvoří diplom a peněžní odměna ve výši 250 000 Kč. Státní cena za překladatelské dílo se uděluje k ohodnocení překladu literárního díla z cizího jazyka do českého vydaného v roce 2004 nebo v roce předcházejícím, s přihlédnutím k dosavadní činnosti autora překladu v oblasti překladů literárních děl. Lze ji rovněž udělit k ohodnocení dosavadní činnosti autora v oblasti překladů literárních děl. Cenu tvoří diplom a peněžní odměna ve výši 125 000 Kč. Návrhy na udělení mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu navrženého autora, podrobnou charakteristiku osoby a díla, bibliografii a zdůvodnění návrhu. O udělení uvedených státních cen rozhoduje ministr kultury na základě doporučení jím jmenovaných poradních orgánů. Uzávěrka je 30. června 2004. Adresa: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, tel.: 257 085 221, e-mail: kvetuse.novakova@mkcr.cr (PhDr. Květuše Nováková) http://www.mkcr.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


VODNÍ ZVÍŘATA MEZI HVĚZDAMI 2004  - Uzávěrka: 15.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně spolu se Zoologickou zahradou města Brna vyhlašují literární a výtvarnou soutěž pro děti s názvem Vodní zvířata mezi hvězdami. Z celkového počtu 88 souhvězdí jich 36 představuje různá zvířata. Úkolem soutěžících je vymyslet krátký literární útvar (povídku, pohádku, báj, pověst, zajímavost či básničku) doplněný obrázkem v libovolné technice (kresba perem, tužkou, pastelkami, akvarelem ap.) a inspirovaný vodními či vodymilovnými zvířaty, která se mezi souhvězdími nacházejí: Delfín, Ryby, Rak, Lední medvěd, Velryba, Vodní had, Jižní ryba, Mečoun, Létající ryba a Labuť. Soutěž skrývá ještě jeden podtext. S mnohými souhvězdími se navíc pojí báje. Mladí autoři budou hodnoceni ve dvou věkových kategoriích: 7 – 11 let a 12 – 15 let. Při psaní mají libovolný prostor, při kreslení mohou zvolit jakoukoli techniku. Vítězné práce čeká nejen výstava, ale mohou být rovněž zakomponovány do textu některého z naučných pořadů, které hvězdárna pro děti pořádá. Autor uvede jméno a příjmení, věk, adresu bydliště a školy. Uzávěrka je 15. června 2004. Adresa: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno. Obálku označte heslem “Souhvězdí”. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 20. června v areálu ZOO.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: ZOO Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Soutěž vložil: Vendula


LIST Z NAŠÍ RODINNÉ KRONIKY 2004  - Uzávěrka: 11.06.2004

Web soutěže: http://www.skks.cz
Kontaktní e-mail: e-mail: lurago@skks.cz

Středisko kulturních a knihovních služeb v Chomutově vyhlašuje k 10. výročí Mezinárodního roku rodiny literární a výtvarnou soutěž List z naší rodinné kroniky. Jedná se o kombinované zpracování “literárně-výtvarné”, jako je tomu u kronik. - [Stejnojmenný projekt jako celostátní akci s postupovými koly původně vyhlásily brněnské organizace Asociace Center pro rodinu a Národní centrum pro rodinu v ČR. V Chomutově se však o ní dozvěděli pozdě, a tak se rozhodli vypsat samostatnou okresní soutěž bez nároku na jakýkoli postup. Je otevřená všem zájemcům bez ohledu na místo bydliště.] - Soutěž je určena dětem a mládeži a bude hodnocena v kategoriích: žáci základních škol (5 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 16 let) a studenti středních škol. “List z naší rodinné kroniky” o formátu A3 může být zpracován literárně, doplněn výtvarným projevem nebo může být pouze výtvarný. Lze zaslat poezii a prózu (vyprávění, popis, úvahu aj.) na dané téma, lze použít různé druhy a styly písma, texty musí být hlavně čitelné. Výtvarné práce libovolnou technikou (kresby, malby, koláže, fotografie, různé druhy ornamentů aj.) by měly vyjádřit, jak děti vidí svou rodinu a její život. Mohou se na rodinu zaměřit všeobecně nebo namalovat určitou událost, kterou prožily. Všechna díla je nutné označit soutěžní kategorií, jménem a příjmením autora, datem narození a adresou školy. Uzávěrka je 11. června 2004. Adresa: Lurago, SKKS Chomutov, Palackého 85, 430 11 Chomutov; tel.: 474 651 250 (linka 22), e-mail: lurago@skks.cz, http://www.skks.cz (Renata Palivcová). Vyhlášení výsledků soutěže a vernisáž vybraných prací proběhnou 29. června ve výstavní síni chomutovské knihovny. Výstava potrvá až do 23. srpna. Vítězové obdrží diplomy a drobné ceny. Pořadatelé se rovněž chystají vydat almanach.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Lurago, SKKS Chomutov, Palackého 85, 430 11 Chomutov
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ DEŠTNÍK 2004  - Uzávěrka: 08.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: horakova@kmp.plzen-city.c

Redakce literárního měsíčníku Plž (Plzeňský literární život) vyhlašuje II. ročník soutěže Literární deštník. Soutěž není omezena věkem ani místem bydliště autorů. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce libovolného žánru, avšak výhradně “literární kapky”, čili miniatury o max. rozsahu 1 strany A4, psané na počítači (Word, automatizovaný formát, velikost písma 12, řádkování 1,5), v jednom vyhotovení. Autor uvede jméno a příjmení, rok a místo narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu a souhlas s uveřejněním díla v Plži. Uzávěrka je 8. června 2004 (na Medarda). Adresa: Plž, Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel.: 377 201 426, e-mail: horakova@kmp.plzen-city.cz (Mgr. Jana Horáková). Práce je možné doručit osobně, zaslat pozemskou poštou nebo elektronicky. Texty bude hodnotit porota ve stejném složení jako loni, tj. Dr. Vladimír Novotný, Ladislav Smoček a Helena Šlesingerová. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci Týdne veřejných knihoven v říjnu 2004 v Polanově síni Knihovny města Plzně. Cenou pro vítěze bude “literární” deštník

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Plž, Knihovna města Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň
Soutěž vložil:


ZLATÁ ZEBRA 2004  - Uzávěrka: 01.06.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: doktorovo@centrum.cz

Sci-fi & Fantasy klub Zebra vyhlašuje VII. ročník literární soutěže Zlatá zebra, letos na téma “Spinkej můj maličký, spi…” Lze zaslat původní, v oficiálním tisku dosud nepublikované povídky žánru sci-fi v rozsahu 1 – 50 normostran (toleruje se publikace ve fanzinech). V textu musí být alespoň jednou použito slovo “zebra”. Hrdina musí prospat zásadní dějovou událost (pořadatelé netvrdí, že mu má být dáno se ještě někdy probudit…). Vaši šanci na ocenění může zvýšit ilustrace, nejlépe pérovka (takzvaný povolený lobbing). SFK Zebra si vyhrazuje právo na publikaci příspěvků v klubových tiskovinách. Uzávěrka je 1. června 2004. Adresa: SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D., e-mail: doktorovo@centrum.cz. Hodnocení bude provedeno anonymně hlasováním členů Zebry a vybraných externích porotců během Noci Arbez ´04. (Členové Zebry se soutěže účastnit nebudou.) Výsledky včetně předání cen přítomným autorům budou slavnostně vyhlášeny v průběhu Parconu ´04. Vítěz obdrží pamětní plastiku Zlaté zebry ´04, sborník zdarma a překvapení. Autoři umístění na 2. a 3. příčce dostanou věcné ceny a sborník zdarma. Každý z dalších účastníků soutěže má nárok na jeden sborník za poloviční cenu. Ve sborníku budou otištěny minimálně první tři povídky, následující pak do celkového rozsahu 50 stran; uveřejněn v něm bude i seznam všech účastníků včetně názvů jejich příspěvků.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: SFK Zebra, Pavel Štarha, Stružinec 16, 582 63 Ždírec n. D.
Soutěž vložil: Vendula


4. ročník literární soutěže na volné téma  - Uzávěrka: 31.05.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 4. ročník literární soutěže na volné téma Soutěžní kategorie:poezie próza ( povídka, pohádka, divadelní hra…) publicistika ( reportáž, fejeton, črta…) Uzávěrka soutěže: 31. květen 2004 Organizace soutěže: - Zúčastnit se může každý, věk soutěžících není limitován. - Autoři příspěvků uvedou jméno, příjmení, bydliště a rok narození. - Rozsah prací: nejvíce 10 stran. - Na podzim roku 2004 uspořádá knihovna v rámci Týdne knihoven slavnostní vyhodnocení soutěže. - Vítězné práce budou vystaveny v prostorách knihovny. - Vybrané práce mohou být uveřejněny v tisku. - Soutěžní příspěvky odevzdávejte do 31. května 2004 psané strojopisem, na disketě, nebo e-mailem. - Práce přineste nebo pošlete do Městské knihovny Čelákovice, 250 88, Na Hrádku 1092, nebo na e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz. - Veškeré informace k soutěži získáte na tel. 326991515.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Čelákovice, 250 88,
Na Hrádku 1092

Soutěž vložil: Vendula


IKAROS 2004  - Uzávěrka: 31.05.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Redakce časopisu Ikarie vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže Ikaros. Lze zaslat původní, dosud nepublikované povídky z oblasti sci-fi, fantasy nebo fantastického hororu o maximálním rozsahu 40 normostran (tj. 30 řádků na stránku po 60 znacích při řádkování 2 a velikosti písma 12). Povídky musí být zaslány ve dvou dobře čitelných exemplářích psaných na stroji nebo počítači po jedné straně papíru standardním písmem (ne na disketě - ty si pořadatelé vyžádají později v případě potřeby). Soutěž je anonymní. K nepodepsaným povídkám přiložte zalepenou obálku, v ní uveďte jméno autora, adresu bydliště, rodné číslo, telefon a názvy soutěžních příspěvků. Celou zásilku označte heslem LS IKAROS. Porotou soutěže bude redakce Ikarie. Vítězná povídka získá cenu Ikaros 2004, bude publikována v Ikarii (pořadatelé prosí: nežádejte publikování povídek pod pseudonymy!), její autor dostane honorář a bude mít právo vybrat si z výtvarníků, kteří s redakcí spolupracují, ke svému textu ilustrátora. Dostane také originál jedné ilustrace ke své povídce s osobním věnováním výtvarníka a další věcné ceny od sponzorů. Autoři povídek na 2. - 5. místě obdrží pamětní diplomy a věcné ceny. Oficiální vyhlášení výsledků proběhne pravděpodobně počátkem prosince 2004 na brněnském conu. Výsledky budou rovněž uvedeny v Ikarii 1/2005 spolu s vítěznou povídkou a rozhovorem s autorem. Uzávěrka je 31. května 2004. Adresa: Ikarie, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ikarie, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Soutěž vložil: Vendula


MĚLNICKÝ PEGAS 2004  - Uzávěrka: 31.05.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Literární klub Pegas Mělník vyhlašuje X. ročník poetické soutěže Mělnický Pegas. Přihlásit se mohou všichni neprofesionální básníci z celé republiky. Klání probíhá ve čtyřech kategoriích: a) žáci základních škol do 15 let; b) básníci do 30 let; c) básníci nad 30 let; d) autoři, kteří již vydali básnickou sbírku. Lze zaslat 3 - 5 básní ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie), psaných strojem nebo čitelným rukopisem. Nutno připojit lístek se jménem, soutěžní kategorií, datem narození, adresou bydliště a rovněž ofrankovanou obálku se zpáteční adresou k zaslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu v Mělníku. Uzávěrka je 31. května 2004. Adresa: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník. Příspěvky, které nebudou splňovat uvedené podmínky, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. - [Mělnický Literární klub Pegas vznikl v roce 1987 a nyní sdružuje na 30 literátů z celé republiky. Pořádá autorská čtení, výstavy, vydává básnické profily svých členů i další publikace. Tuto literární soutěž pořádá od roku 1995.]

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Literární klub Pegas, Zdenka Líbalová, Českobratrská 2800, 276 01 Mělník
Soutěž vložil: Vendula


KALEIDOSKOP ´04  - Uzávěrka: 31.05.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Patronem ročníku ´04 je Jaroslav Mostecký Současní a budoucí spisovatelé! Časopis Pevnost vyhlašuje nultý ročník literární a výtvarné soutěže Kaleidoskop ´04 v žánrech fantasy, horor, science fiction a volná fantastika. Její jméno je inspirováno stejnojmennou sbírkou povídek Raye Bradburyho, a jak už název sborníku i jeho autor napovídají, byli bychom rádi, kdybyste se nenechali svázat žánrovými konvencemi a dali se vést pouze svou fantazií. Protože svět je jako kaleidoskop, stačí s ním otočit a běžná realita se promění v mýtickou krajinu snů a vizí. Patronem tohoto ročníku je spisovatel Jaroslav Mostecký, kterého jsme oslovili nejen proto, že je úspěšným a uznávaným autorem, ale také pro jeho celoživotní lásku k Bradburyho tvorbě. Soutěž vyhlašujeme v těchto kategoriích: dlouhá próza, krátká próza a výtvarné dílo. Kategorie dlouhá próza - omezená třiceti normostranami (od 7 stran do 30 stran) a) autoři do 18 let; b) autoři nad 18 let. Kategorie krátká próza - omezená sedmi normostranami (do 7 stran) a) bez omezení věku. Kategorie výtvarné dílo - perokresba, barevná ilustrace, 3D grafika apod. a) bez omezení věku. Těšíme se na vaše příspěvky a přejeme všem zúčastněným mnoho štěstí! Ocenění: Vítězové všech tří kategorií obdrží... diplom, roční předplatné časopisu Pevnost a věcné ceny od sponzorů soutěže věcné ceny od sponzorů soutěže věcné ceny od sponzorů soutěže Nejhodnotnější práci, kterou odborná porota vybere z vítězných příspěvků, udělíme titul "Grand prix" soutěže Kaleidoskop ´04. Pravidla soutěže: Příspěvky zasílejte napsané psacím strojem či vytištěné počítačovou tiskárnou. Na příspěvky zasílané v elektronické podobě nebo napsané rukou nebude brán zřetel. Texty zasílejte v tzv. normostraně (více viz Normostrana). Soutěž je anonymní, proto příspěvek označte pouze jejím názvem a uveďte název kategorie, do níž se chcete přihlásit. Do zvláštní zalepené obálky, kterou k zasílané práci přiložíte, vložte informace o sobě, to jest: název příspěvku, jméno a příjmení, věk, adresu, případný e-mail a telefon + čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici časopisu Pevnost, který může práci jednou, za standardních podmínek, otisknout. Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny redakcí a patronem ročníku ´04. Porota si vyhrazuje právo ceny neudělit. Do soutěže nemohou být zařazené práce, které byly již publikované nebo zaslané do jiných soutěží. Normostrana: 60 znaků na řádku včetně mezer a 30 řádků na stránku při řádkování 2 pouze na jednu tiskovou stranu. Pokud používáte program Word, přiblížíte se normostraně, když nastavíte písmo Times New Roman velikosti 12, nastavení odstavce (formát > odstavec > řádkování: přesně - výška: 23 bodů). Uzávěrka soutěže: Příspěvky zašlete nejpozději do 31. května 2004 na adresu redakce: Časopis Pevnost, Na Florenci 19, Praha 1, 110 00. Místo a datum vyhlášení výsledků soutěže bude upřesněno na stránkách Pevnosti. Redakce Pevnosti

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Časopis Pevnost, Na Florenci 19, Praha 1, 110 00
Soutěž vložil: Jan Hladík


POHÁR EDIEHO KRÍGLA 2004  - Uzávěrka: 30.05.2004

Web soutěže: Http://www.netopejr.cz
Kontaktní e-mail: netopejr@netopejr.cz

Olomoucké nakladatelství Netopejr vyhlašuje IV. ročník literární soutěže v žánru horor Pohár Edieho Kriegla. Lze zaslat původní, dosud nepublikované a do jiné soutěže nepřihlášené hororové povídky. Počet prací od jednoho autora a rozsah jednotlivých příspěvků není omezen. Porota bude příspěvky hodnotit anonymně. Mimo vlastní text povídky uveďte jméno a příjmení autora, adresu, telefon, případně e-mail. (Soutěž proběhne pouze v případě, sejde-li se pořadatelům min. 10 prací.) Uzávěrka je 30. května 2004. Povídky posílejte elektronicky na e-mail: netopejr@netopejr.cz nebo poštou na disketě (nejlépe jako *.doc, *.rtf nebo *.602) na adresu: NETOPEJR, Pekařská 10, 772 00 Olomouc. Uděleny budou dva poháry – pro vítěze dle poroty a pro vítěze dle nakladatelství Netopejr. Pořadatelé si vyhrazují právo nejlepší povídky vydat v samostatné knize. (Autoři publikovaných povídek dostanou autorské výtisky.) Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Parconu-Avalconu v Chotěboři. Http://www.netopejr.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: NETOPEJR, Pekařská 10, 772 00 Olomouc
Soutěž vložil: Vendula


Béla 2004  - Uzávěrka: 30.05.2004

Web soutěže: www.hlbokyhrob.sk
Kontaktní e-mail: oz@mastodont.sk

Internetový hororový magazín Hlboký Hrob vyhlasuje literárnu sútaž o najlepší pôvodný hororový text v slovenskom alebo ceskom jazyku: Béla 2004. Sútaží sa v jedinej kategórii "literatúra", ktorá zahrna prózu, poéziu, prípadne drámu, comix a filmové scenáre. Comix je možné posielat už graficky spracovaný, ale treba si uvedomit, že porota bude prihliadat predovšetkým ku kvalitám textu. Naše chápanie hororu je velmi volné, preto uvítame aj texty, ktoré sa pohybujú na hranici žánru. Rozsah (orientacne, mierne prekrocenie akceptujeme): próza: 1-50 normostrán (30 riadkov po 60 úderoch) poézia: 5-10 básní dráma, comix, scenár: 1-80 normostrán (vid vyššie - v prípade comixu ide o rozsah textu) Ocenenia: Prvé miesto je ocenené sumou 3000 Sk a cenou Béla 2004, Druhé miesto 2000 Sk, Tretie miesto 1000 Sk, Štvrté a piate miesto bude ocenené knižným hororom. Veríme, že všetky ceny budú udelené, pretože nám pošlete Vaše kvalitné diela. Svoje príspevky zasielajte: v elektronickej forme na adresu: oz@mastodont.sk. Ako predmet uvedte "Béla 2004". (príjem práce potvrdíme do týždna, pokial sa vám neozveme, zanechajte odkaz na fóre HH); poštou, písané na stroji alebo vytlacené na adresu: OZ Mastodont, Hollého 10, 010 01 Žilina, SR Na obálku napíšte heslo "Béla 2004". Uzávierka sútaže je 30. 5. 2004 (rozhoduje peciatka na obálke, alebo dátum odoslania e-mailu). Porotu tvoria vybraní redaktori magazínu Hlboký Hrob a hostia z radov literárnych odborníkov zo Slovenska i Ciech. Výsledky budú vyhlásené do dvoch mesiacov od uzávierky na stránkach Hlbokého Hrobu a spriatelených médií. Výhercovia prvých troch miest budú vyrozumení i písomne. Odovzdanie vecných i financných ocenení prebehne pravdepodobne zaciatkom septembra. Redakcia Hlbokého Hrobu si vymedzuje právo na publikovanie sútažných textov - vzhladom k tomu, že sútaž nie je anonymná - na svojich stránkách už v priebehu sútaže. Vyžadujeme, aby šlo o príspevky dosial nepublikované. Proti zasielaniu do iných sútaží síce nemáme výhrady, ale upozornujeme, že tak môžete porušit pravidlá inej sútaže, napríklad tým, že bude vaša práca už v jej priebehu publikovaná na stránkach HH.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: OZ Mastodont, Hollého 10, 010 01 Žilina, SR

Soutěž vložil: Jan Hladík


* LITERÁRNÍ CENA VLADIMÍRA VOKOLKA 2004  - Uzávěrka: 25.05.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: reditel@dcknihovna.cz

Město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují VIII. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka. Cílem soutěže je objevovat nové básnické talenty a připomenout děčínského básníka a esejistu. - [Vladimír Vokolek (*1.1.1913 v Pardubicích - †23.7.1988 v Děčíně) přišel do Děčína na jaře 1946 a až do r. 1954 zde byl ředitelem Okresní knihovny. Básně a eseje publikoval zejména po uvolnění cenzurních tlaků koncem šedesátých let a poté v samizdatu.] - Osmý ročník soutěže je zaměřen na poezii a je určen mladým lidem, kteří trvale žijí v České republice. Pořadatelé rozdělili soutěžící do tří věkových kategorií: 15 až 18 let, 19 až 24 let a 25 až 35 let včetně. Příspěvky o max. rozsahu 10 stran strojopisu A4 ve třech vyhotoveních posílejte na adresu: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV, tel.: 412 530 728, 412 530 976, e-mail: reditel@dcknihovna.cz, www.dcknihovna.cz. Obálku označte heslem “LCVV 2004”. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštní list papíru uveďte jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, školu či zaměstnání. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky do soutěže přijaty. Autor, který již 2x za sebou získal jedno z prvních tří ocenění v minulých ročnících LCVV, nebude opětovně zařazen mezi vítěze. Uzávěrka je 25. května 2004. Pětičlenná porota bude hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost. Všichni soutěžící budou v září 2004 pozváni na slavnostní večer do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány, a k této příležitosti bude rovněž vydán tištěný sborník nejlepších prací.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV
Soutěž vložil: Vendula


soutěž školních časopisů FREINET 2004  - Uzávěrka: 21.05.2004

Web soutěže: www.mujnet.cz
Kontaktní e-mail: helena.jirakova@aisis.cz

Občanské sdružení AISIS a časopis Moderní vyučování vyhlašují II. ročník celostátní soutěže o nejlepší školní časopis Freinet 2004. Soutěž probíhá pod záštitou televizní moderátorky a ředitelky Moderátorské školy D3 Jany Adámkové, je určena žákům základních škol a studentům středních škol, skládá se ze dvou částí a zájemci se mohou zúčastnit jedné z nich nebo obou najednou. 1. Soutěž redakčních týmů o nejlepší školní časopis. Úkolem je vyplnit přihlášku (ke stažení na www.mujnet.cz) a vytištěnou ji odeslat spolu s min. dvěma různými čísly časopisu (každé číslo ve třech exemplářích), která vyšla ve školním roce 2003/ 2004. Uzávěrka je 21. května 2004. Adresa: AISIS o. s., Gorkého 499, 272 01 Kladno. Do soutěže nelze přihlásit časopisy, které vycházejí pouze jednou ročně, časopisy jednotlivých tříd a časopisy, na jejichž tvorbě se podílejí víc učitelé než žáci. Odborná porota bude hodnotit úroveň novinářského řemesla (jsou všechny články podepsané skutečnými jmény jejich autorů?; nepřejímáte články z jiných médií bez vědomí jejich autorů?; má časopis nějaké rubriky?), grafickou úroveň (má časopis vlastní layout?; znáte typografická pravidla?) a tvořivost (nezapomene přihlédnout též k míře nadšení a originality, kterou redakce do svých časopisů vložila). (Pokud se o zmíněných oblastech chcete dozvědět více, přečtěte si sérii článků Jak se dělá školní časopis, Mediální výchova nebo Tvůrčí psaní na www.eucebnice.cz.) Výsledky soutěže budou zveřejněny v červnovém čísle časopisu Moderní vyučování a na www.mujnet.cz. Slavnostní předání cen proběhne v Praze v druhé polovině června (místo a čas budou vítězům včas oznámeny). Pořadatelé chystají pěkné, především “novinářské” ceny, tj. dárky a publikace, které mohou pomoci mladým redaktorům v jejich práci. V jednání je též návštěva televizních nebo rozhlasových studií, setkání se známými televizními osobnostmi a seminář o práci novináře či rozhlasového moderátora. 2. Soutěž jednotlivců na www.mujnet.cz. Tato část soutěže je určena jednotlivcům. Cílem je dát prostor jednak jednotlivým mladým novinářům, grafikům a fotografům, kteří do školních časopisů přispívají, dále se jí může zúčastnit jakýkoliv žák základní či střední školy, který se na www.mujnet.cz přihlásí. Zde je možno odpovědět na otázku týdne, anebo zaslat příspěvek k tématu měsíce. Správné odpovědi na otázky a nejlepší témata budou oceněny. Bližší informace na tel.: 312 245 818, e-mail: helena.jirakova@aisis.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: AISIS o. s., Gorkého 499, 272 01 Kladno
Soutěž vložil: Vendula


SEIFERTOVY KRALUPY 2004  - Uzávěrka: 20.05.2004

Web soutěže: http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp
Kontaktní e-mail:

Město Kralupy nad Vltavou a Lyra Pragensis ve spolupráci s Obcí spisovatelů vyhlašují na památku národního umělce - básníka Jaroslava Seiferta (*1901 - †1986), laureáta Nobelovy ceny za literaturu, jehož ostatky jsou uloženy na tamním hřbitově, IX. ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy a zároveň také autorskou literární soutěž. Soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku, probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14 až 18 let (dovršených do 30.6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, podmínkou je zaslat max. 200 původních, dosud nepublikovaných česky psaných veršů na stroji nebo počítači v šesti exemplářích, jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. Práce nesmějí být podepsané ani jinak označené, do neporušené zalepené obálky vložte šestou kopii, připojte jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, název a adresu školy či zaměstnavatele. Vítězné práce budou odměněny finančně (ceny od 1.000,- do 4.000,- Kč). Uzávěrka je 20. května 2004. Adresa: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Seifertovy Kralupy, k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 739 803;. http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp. Práce bude hodnotit porota ve složení Jiří Žáček, Jiřina Axmannová, Jana Štroblová, Hana Kofránková a Vladimír Křivánek. Vyhlášení výsledků proběhne v září v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Z nejlepších prací bude vydán sborník.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Seifertovy Kralupy, k rukám M. Náhlovské, U Cukrovaru 1087, 278 0l Kralupy nad Vltavou
Soutěž vložil: Vendula


PŘÍBRAM HANUŠE JELÍNKA 2004  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže: http://www.kjd.pb.cz
Kontaktní e-mail:

Knihovna Jana Drdy v Příbrami vyhlašuje VIII. ročník literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Soutěž je určena dětem a mládeži a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: 12 až 15 let, 16 až 19 let a 20 až 23 let. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (max. 4 básně psané na stroji nebo počítači) a prózy (max. 5 stran strojopisu formátu A4). Uzávěrka je 30. dubna 2004. Adresa: Knihovna J. Drdy, L. Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram I; http://www.kjd.pb.cz. Na každý text uveďte jméno a příjmení autora, datum narození a adresu bydliště. Porota bude složena z místních spisovatelů, publicistů a knihovníků. Vyhlášení výsledků proběhne na přelomu září a října, nejúspěšnější díla budou otištěna ve sborníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna J. Drdy, L. Mlčochová, nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram
Soutěž vložil: Vendula


O NEJLEPŠÍ FANTASY 2004  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Klub Julese Vernea Praha a klub 451o F Košice vyhlašují XVI. ročník soutěže O nejlepší fantasy. Zaslané příspěvky libovolného rozsahu musí být fantasy, tedy ne pohádky pro děti, ne sci-fi (jedině se silnými prvky fantasy) ani mystické horory o stěhování duší. Počet draků, čarodějů, magických mečů, bojovníků, magie či unesených princezen není omezen. Můžete napsat temnou fantasy, kde pro samou magii není vidět na krok, humornou fantasy, další pokračování Conanových dobrodružství aj. Fantazie má dveře dokořán, příběh však vždy musí obsahovat prvky iracionálna. Práce musí být původní, dosud nepublikované a nepřihlášené do jiné soutěže, psané na stroji nebo počítači, ve dvou vyhotoveních. Soutěž je uzavřena autorům, kteří již vydali knihu (román nebo antologii povídek). Uzávěrka je 30. dubna 2004. Adresa: Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4. Výsledky budou oznámeny na Parconu 2004. Poroty, které zasedají v Praze a v Košicích, vyberou užší kruh autorů s právem být pasováni na rytíře Řádu fantasy s titulem Lady nebo Sir. Vítěz bude vybrán z rytířů Řádu fantasy a obdrží titul Nositel meče a také skutečný meč. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno zveřejnění vybraných textů v klubových publikacích.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Egon Čierny, Matěchova 14, 140 00 Praha 4
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2004  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže: http://www.indos.cz
Kontaktní e-mail:

Společnost AutoCont On Line, a. s. ve spolupráci se společnostmi Olympus C&S spol. s r. o. a Klubem mladých čtenářů Albatros nakladatelství, a. s. vyhlašuje Literární soutěž pro žáky základních a středních škol. Cílem soutěže je podpořit kreativitu dětí, jejich talent pro psané slovo a samozřejmě ukázat jim publikační možnosti na Internetu. Práce budou hodnoceny ve třech kategoriích: I. stupeň ZŠ (téma: “Jaký bych chtěl být.”), II. stupeň ZŠ (“Můj filmový nebo knižní idol.”) a SŠ (“Svět plný reklam.”). Uzávěrka je 30. dubna 2004. E-mail: info@acol.cz; www.indos.cz. Příspěvky bude hodnotit odborná porota společně s návštěvníky webových stránek, na nichž budou všechny práce zveřejněny. Pro vítěze připravili pořadatelé zajímavé ceny - Olympus C&S spol. s r. o. je odmění digitálními fotoaparáty Olympus C-350 ZOOM a Klub mladých čtenářů encyklopedií osobností Galerie géniů aj. - [Společnost AutoCont On Line, a.s. je jedním z realizátorů projektu Internet do škol, v jehož rámci byla od února roku 2002 vybudována funkční počítačová síť s připojením na Internet čítající 25.240 počítačů, přes 2.100 serverů a 3.620 laserových tiskáren v 3.620 školách. Klub mladých čtenářů Albatros nakladatelství a. s. je jediným dětským knižním klubem na světě při školách. Každý rok nabízí dětem v katalogu Mladý čtenář více než 60 původních i překladových titulů (knížky, CD-ROMY, audio). Od svého založení v roce 1964 se podílí na rozvoji dětského čtenářství, především výběrem kvalitních titulů pro školní mládež, pořádáním besed s autory ve školách i ve veřejných knihovnách a organizováním korespondenčních soutěží. Kontakt: KMČ Albatros nakladatelství, a.s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, tel: 234 633 267, 234 633 296, fax: 234 633 262, e-mail: ludmila.hobzova@bonton.cz, jana.ruzickova@bonton.cz, www.albatros.cz.]

Soutěžní příspěvky zasílejte na: KMČ Albatros nakladatelství, a.s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Soutěž vložil: Vendula


TRAPSAVEC 2004  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Sdružení Avalon (Draculea) vyhlašuje XXX. ročník literární soutěže Trapsavec. Soutěž je tematicky zaměřena na práce o přírodě a trampování, soutěží se v próze a poezii, a to ve třech věkových kategoriích (autoři do 23 let, nad 23 let a oldpsavci - ti, co již v Trapsavci získali tři a více cen bez ohledu na věk). Každý účastník může zaslat maximálně tři povídky o rozsahu max. 4 strany A4 a max. tři básně (celkem tedy jeden soutěžící nejvýše 6 prací). Každou práci zašlete v devíti nepodepsaných kopiích. K textům přiložte lístek se jménem a adresou, rodným číslem a ofrankovanou obálkou ze zpáteční adresou. Účastí dává autor právo pořadatelům uveřejnit práce ve sborníku nebo je použít k propagaci. Uzávěrka je 30. dubna 2004. Práce zasílejte na adresu: Iva Spurná - DRACULEA, Sdružení AVALON, Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4. Pořadatelé se zavazují oslovit nejméně dva z oceněných autorů a do roka od vyhlášení výsledků jim vydat sbírku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Iva Spurná - DRACULEA, Sdružení AVALON, Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4
Soutěž vložil: Vendula


O nejzajímavější velikonoční příběh s podtitulem „Nic horšího se mi stát nemohlo“.  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže: www.neraweb.cz
Kontaktní e-mail: soutez@neraweb.cz

Občanské sdružení Neraweb vyhlašuje bleskovou literární soutěž: O nejzajímavější velikonoční příběh s podtitulem „Nic horšího se mi stát nemohlo“. Příběh musí být do rozsahu 1 ns. Autoři příspěvků uvedou jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Soutěž není limitována věkem. Vítězné práce budou otištěny na www.neraweb.cz a také předneseny na slavnostním večeru, kdy bude soutěž vyhodnocena spolu s předchozí soutěží „Dobrý konec pro Krysaře“. Autoři budou odměněni věcnými cenami. Soutěžní příspěvky posílejte na : soutez@neraweb.cz do 30. dubna 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: pouze e-mailem
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


O nejzajímavější velikonoční příběh s podtitulem „Nic horšího se mi stát nemohlo“  - Uzávěrka: 30.04.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: soutez@neraweb.cz

Občanské sdružení Neraweb vyhlašuje bleskovou literární soutěž: O nejzajímavější velikonoční příběh s podtitulem „Nic horšího se mi stát nemohlo“. Příběh musí být do rozsahu 1 ns. Autoři příspěvků uvedou jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Soutěž není limitována věkem. Vítězné práce budou otištěny na www.neraweb.cz a také předneseny na slavnostním večeru, kdy bude soutěž vyhodnocena spolu s předchozí soutěží „Dobrý konec pro Krysaře“. Autoři budou odměněni věcnými cenami. Soutěžní příspěvky posílejte na : soutez@neraweb.cz do 30. dubna 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: soutez@neraweb.cz
Soutěž vložil: Vendula


MACHARŮV BRANDÝS 2004  - Uzávěrka: 23.04.2004

Web soutěže: http://www.gbl.cz
Kontaktní e-mail: info@gbl.cz

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a tamní Gymnázium J. S. Machara vyhlašují VI. ročník recitační a literární soutěže Macharův Brandýs. Cílem soutěže je uvádět mladé lidi do světa umělecké tvorby. 1) RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Podmínkou je přednést zpaměti libovolný text poezie či prózy od regionálního autora, tj. od spisovatele Středočeského kraje. Pro případné druhé kolo, které by proběhlo týž den, si připravit ještě další libovolný text od českého či světového autora. Předem zaslat vybrané soutěžní texty v pěti kopiích a přihlášku, která by měla obsahovat jméno a příjmení recitátora, rok narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu, kterou navštěvuje. Soutěžící budou rozděleni do čtyř věkových kategorií: žáci 1. a 2. tř. ZŠ; žáci 3. až 5. tř. ZŠ; žáci 6. až 9. tř. ZŠ, respektive primy až kvarty víceletého gymnázia; studenti 1. až 4 ročníku SŠ, SOŠ, SOU, respektive kvinty až oktávy víceletého gymnázia. V každé věkové skupině bude letos poprvé zvlášť hodnocena nová kategorie dvojic. 2) LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Lze zaslat původní autorské texty poezie a prózy (max. 10 strojopisných stran A4), a to v šesti vyhotoveních, připojit přihlášku se jménem a příjmením autora, rokem narození, adresou bydliště, telefonem, školou a třídou, kterou navštěvuje. Letošní téma zní: “Místo, kde jsem doma.” Soutěžící budou rozděleni do dvou žánrových kategorií (poezie, próza) a tří věkových kategorií: žáci 1. až 5. tř. ZŠ; žáci 6. až 9. tř. ZŠ, respektive primy až kvarty víceletého gymnázia; studenti 1. až 4. ročníku SŠ, SOŠ, SOU, respektive kvinty až oktávy víceletého gymnázia. Uzávěrka je 23. dubna 2004. Adresa (pro obě soutěže): Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, e-mail: info@gbl.cz; http://www.gbl.cz. Recitační přehlídka, prezentace vybraných literárních prací a slavnostní předání cen proběhne v kapli brandýského zámku 17. května 2004. Pořadatelé rovněž plánují poprvé vydat sborník s přehledem výsledků všech dosavadních ročníků a ukázkami nejlepších děl.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Gymnázium J. S. Machara, Královická 668, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Soutěž vložil: Vendula


DOPIS DO MINULOSTI 2004  - Uzávěrka: 20.04.2004

Web soutěže: http://www.knihovna.ber.cz
Kontaktní e-mail:

Městská knihovna v Berouně vyhlásila v rámci Března - měsíce knihy literární soutěž nazvanou Dopis do minulosti. Soutěž je určena všem zájemcům bez ohledu na věk a místo bydliště. Úkolem je napsat imaginární dopis historické osobnosti. Máte oblíbeného spisovatele, vědce či politika, ale od setkání s ním Vás dělí roky nebo dokonce celá staletí? Napište mu dopis a sdělte mu své názory na něj, na jeho tvorbu či dobu, v které žil. Popište mu současný svět a obě rozdílné doby vzájemně konfrontujte. Práce o max. rozsahu jedné strany A4 zašlete pozemskou poštou, nebo elektronicky. Připojte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, případně e-mail. Uzávěrka je 20. dubna 2004. Adresa: Městská knihovna Beroun, U Kasáren 813, 266 01 Beroun, e-mail: lada@knihovna.ber.cz (Lada Schovánková), http://www.knihovna.ber.cz. Ze zaslaných prací bude vytvořen minialmanach s názvem Nanečisto, který bude zveřejněn 23. dubna u příležitosti Světového dne knihy a autorského práva. Knihovna rovněž plánuje setkání soutěžících a milovníků literatury, datum však dosud nebylo stanoveno.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Beroun, U Kasáren 813, 266 01 Beroun
Soutěž vložil: Vendula


HURÁ BRAŠI, NA RADYNI STRAŠÍ 2004  - Uzávěrka: 09.04.2004

Web soutěže: www.esorea.cz
Kontaktní e-mail: knihovna@plzenec.cz

* HURÁ BRAŠI, NA RADYNI STRAŠÍ 2004. Město Starý Plzenec, Městský úřad, K-Centrum, odbor kultury, městská knihovna pod záštitou starosty města Pavla Kondra vyhlašuje už V. ročník výtvarné a literární soutěže pro děti Hurá braši, na Radyni straší! Letošním tématem je Radyně – dominanta kraje – jak se měnila tvář hradu, jak by měl vypadat hrad a jeho okolí, co chybí návštěvníkům hradu. V tématu se skrývá heraldika, dvoření a namlouvání, dobové oblečení, zaniklá řemesla, výrobky denního použití, divadelní vystoupení, scénky, náměty na hry… Je možné zpracovat je výtvarně (kresba, linoryt, grafika, plastika – drátěný model, keramika, kartony; oděvy nebo šperky) nebo literárně (poezie, próza, drama). Práce v jednom vyhotovení musí být řádně označené - autor na rubu uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, rok narození, školu a třídu, kterou navštěvuje. Soutěžní příspěvky každé z oblastí budou hodnoceny v šesti věkových kategoriích: děti MŠ, žáci 1. až 2. třídy ZŠ, žáci 3. až 5. třídy ZŠ, žáci 6. až 9. třídy ZŠ, žáci 1. až 5. třídy ZUŠ a žáci 6. až 9. třídy ZUŠ. Uzávěrka je 9. dubna 2004. Adresa: K-centrum, Smetanova ul. 932, 332 02 Starý Plzenec, tel.: 377 966 605 (Helena Matasová), fax: 377 966 679; e-mail: knihovna@plzenec.cz, matasovah@plzenec.cz; www.plzenec.cz, www.esorea.cz. Cílem soutěže je vytvořit atraktivní prostředí pro návštěvníky zříceniny hradu Radyně. Všechny práce budou představeny o hradních slavnostech ve dnech 28. - 29. května 2004. U výtvarných prací bude porota posuzovat také vhodnost jejich umístění do objektu. Jedno z vítězných děl bude zpracováno jako plakát, který bude zvát k “Hradnímu hodokvasu”.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: K-centrum, Smetanova ul. 932, 332 02 Starý Plzenec
Soutěž vložil: Vendula


MÁJ – MĚSÍC POESIE 2004  - Uzávěrka: 04.04.2004

Web soutěže: www.kvkli.cz
Kontaktní e-mail: cihackova@kvkli.cz

MÁJ – MĚSÍC POESIE 2004. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež vyhlašuje XII. ročník literární soutěže Máj – měsíc poesie. V rámci této soutěže bude vyhlášen i nejvtipnější rým. Klání je určeno mladým autorům ze všech koutů naší republiky a bude hodnoceno ve věkových kategoriích: 6 až 9 let, 10 až 14 let, 15 až 19 let, 20 až 25 let. Lze zaslat 3 – 5 básní psaných na stroji nebo počítači po jedné straně papíru A4, ve čtyřech vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, přiložte volný list papíru, na něm uveďte názvy a počet přihlášených prací, jméno autora, celé datum narození, adresu bydliště, adresu školy (jen u autorů do 19 let), telefon a e-mail. Uzávěrka je 4. dubna 2004. Adresa: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1, 460 53 Liberec 1; tel.: 482 412 360, e-mail: cihackova@kvkli.cz (Petra Čiháčková), www.kvkli.cz. Obálku označte heslem “Máj”. Pořadatelé si vyhrazují právo vítězné práce publikovat bez nároku autorů na honorář. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v úterý 22. června 2004 před radnicí města Liberce v rámci tradičního odpoledne tvořivých dětí s názvem Aby ze světa nevymizela radost.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1, 460 53 Liberec 1
Soutěž vložil: Vendula


PSANÍČKO 2004  - Uzávěrka: 02.04.2004

Web soutěže: http://www.svkul.cz
Kontaktní e-mail: kysilkova@rhino.svkul.cz

PSANÍČKO 2004. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vyhlašuje III. ročník literární soutěže pro děti s názvem Psaníčko a s podtitulem “Píšu, píšeš, píše”. - [Symbolickou štafetu ve formě nadrozměrné tužky převzali Ústečtí od zástupců Městské knihovny ve Varnsdorfu, kde se v roce 2003 uskutečnil V. ročník literární soutěže Drápanda. Knihovny se od roku 2000 v pořádání dětských literárních soutěží pravidelně střídají.] - Soutěž je určena žákům 6. až 9. tříd základních škol a věkově srovnatelných tříd víceletých gymnázií z celé republiky. Texty budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (žáci 6. až 7. tříd a žáci 8. až 9. tříd) a ve dvou žánrových kategoriích (poezie a próza). Lze zaslat básně, povídky, reportáže aj. na volné téma. Práce musí být původní, psané na stroji nebo počítači po jedné straně papíru, o max. rozsahu 2 strany A4. Jeden soutěžící může přihlásit max. 3 příspěvky (tj. celkem 6 stran). Autor uvede jméno a příjmení, adresu bydliště, školu a třídu, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 2. dubna 2004. Adresa: Severočeská vědecká knihovna, PSANÍČKO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem; tel.: 475 209 126 (linka 123, 132 nebo 146), e-mail: kysilkova@rhino.svkul.cz (Alena Kysilková), http://www.svkul.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Severočeská vědecká knihovna, PSANÍČKO, Winstona Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
Soutěž vložil: Vendula


STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2004  - Uzávěrka: 31.03.2004

Web soutěže: http.//andromeda.scifi.cz
Kontaktní e-mail: lubomir.zaborsky@skoda.cz

STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2004. Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň (http.//andromeda.scifi.cz) vyhlašuje XV. ročník literární soutěže O Stříbřitělesklý halmochron. Pořadatelé prosí: 1. Zaslané práce musí být v žánru sci-fi (porotci neoblibují povídky žánru čisté fantasy a hororu, zato prý oblibují povídky na téma “Cestování časem”). 2. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen na tři práce, nebo lze zaslat příspěvků i více, avšak v součtu všechny příspěvky dohromady nesmějí přesáhnout 50 normostran. 3. Soutěž není anonymní, tzn. příspěvky by měly být označeny jménem autora či značkou, pod níž mají být uváděny. Texty musí být dodány ve třech exemplářích, psaných strojem nebo vytištěných na kvalitní tiskárně. Ještě větší radost nám způsobí texty zaslané na disketě (čestně vrátíme) nebo e-mailem napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) – je větší šance na zveřejnění ve sborníku - V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ NUTNÉ ZASÍLAT PŘÍSPĚVKY V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční adresu. 4. Nevyžádané písemné příspěvky se nevracejí. 5. SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni účastníci soutěže. 6. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní. 7. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni písemně. 8. Uzávěrka soutěže je dne 31. března 2004. 9. Obálku se soutěžními příspěvky zašlete na adresu: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 32 Plzeň. Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu: Ľ. Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina, Slovenská republika. Příspěvky zasílejte též na e-mailovou adresu: lubomir.zaborsky@skoda.cz nebo lzaborsky@quick.cz. Zde také obdržíte informace. Pořadatelé se zavazují, že poskytnuté osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ľubomír Záborský, Rabštejnská 32, 323 32 Plzeň
Ľ. Záborský, Predmestská 40, 010 00 Žilina, Slovenská republika

Soutěž vložil: Vendula


ORTENOVA KUTNÁ HORA 2004  - Uzávěrka: 31.03.2004

Web soutěže: http.// www.kutnahora.cz/rodaci
Kontaktní e-mail:

ORTENOVA KUTNÁ HORA 2004. Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze vypisuje u příležitosti letošního ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora XI. ročník stejnojmenné literární soutěže. Soutěž se uskutečňuje na památku kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena (*1919 - †1941) a je určena začínajícím básníkům, kteří v roce konání soutěže dosáhnou max. 22 let (tj. věk, v němž zemřel Orten) a kteří do uzávěrky soutěže nevydali knížku poezie. Lze zaslat jednotlivé básně i cykly na libovolné téma, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 200 veršů, v šesti vyhotoveních. Soutěž je anonymní. Na volném listu papíru A4 přiložte jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, název a adresu školy nebo zaměstnavatele. Uzávěrka je 31. března 2003. Adresa: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora. Práce posuzuje pětičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor. Vítězové dostanou peněžní odměny – za 1. místo 5.000,- Kč, za 2. místo 3.000,- Kč, za 3. místo 2.000,- Kč, dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny. V rámci festivalu (tentokrát ve dnech 3 – 5. září 2004) bude připraven recitační pořad. Pro soutěžící bude uspořádán seminář. Výběr z oceněných prací bude publikován ve sborníku Názvuky. - [Klub rodáků a přátel Kutné Hory - K. Hora v Praze má adresu: Partyzánská 450, 284 01 Kutná Hora. Další informace o festivalu a předešlých ročnících soutěže naleznete na stránkách: http.// www.kutnahora.cz/rodaci.]

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01 Kutná Hora
Soutěž vložil: Vendula


KDE KONČÍ SVĚT? 2004  - Uzávěrka: 31.03.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: ukdm@kmp.plzen-city.cz

KDE KONČÍ SVĚT? 2004. Knihovna města Plzně spolu s Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje III. ročník (nejen) literární soutěže pro děti Kde končí svět?, tentokrát s podtitulem Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. – “Každý mluví tak, jak umí,/ jak se učil odmala –/ hlavně když se dorozumí/ člověk, pes i žížala!” (Jiří Žáček) – Akce je součástí celorepublikového projektu, který byl zahájen v letech 2000 – 2001, a české knihovny se do něj zapojují aktivitami z oblasti čtenářské, výtvarné, recitační apod., tedy nejen kláními v tvůrčím psaní. Zatímco poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, a podruhé, jak se v tom světě cítíme - zda se cítíme v bezpečí, nyní klademe otázku, jak se v tom našem světě dorozumíváme. Co na srdci, to na jazyku. Brána jazyků otevřená. A kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Zdaleka ovšem nemáme na mysli jen ony klasické ”cizí jazyky” jako jsou němčina nebo angličtina. Svět k nám mluví. Řečí barev, vůní, tvarů a zvuků. Řečí zvířat. Jazykem básníků i tajemným jazykem symbolů. Domluvíme se v Evropě a ve světě? Domluvíme se očima, rukama? Rozumíme znakové řeči? Rozumíme česky? Umíme překládat? Také z češtiny do češtiny? Či máme vlastní (vymyšlený) jazyk? A dokážeme nejen dobře mluvit, ale i naslouchat? Pokusme se vzájemně dorozumět formou psaní – malování – čtení! “Kde končí svět?- Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem” je soutěž (nejen) v tvůrčím psaní určená dětem z Plzně a okolí ve věku do patnácti let, tj. žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, žákům speciálních a zvláštních škol. Obrací se ke všem dětem vč. národnostních menšin (k rómským, vietnamským, korejským aj. dětem zde žijícím), které mohou i nemusí být čtenáři knihovny. Cílem je probudit v nich radost z tvoření, posílit jejich vztah ke krásnému slovu a aktivní přístup k životu. Všechno kolem nás je textem a je čteno. Všechno, co kdy bylo napsáno, bylo napsáno o člověku a o světě. Děti se mohou prostě zúčastnit literární soutěže, avšak mohou napsané navíc obohatit a rozvinout v dalších oblastech. Soutěž má tedy dvě kategorie - první je podmínkou, druhá dobrovolná. Jsou to: 1. Oblast literární (Úkolem dětí je zaslat báseň, povídku či pohádku na libovolné téma, max. tři práce od jednoho autora, každou ve třech kopiích, normovaný strojopis není podmínkou, práce mohou být psány čitelně dětskou rukou. Texty je možné poslat též e-mailem jako přílohu s koncovkou .doc, .rtf.). 2. Oblast veselého “uměleckého” překladu (Úkolem dětí je přeložit původní autorský text do jakéhokoli jiného jazyka. Může se jednat například o angličtinu, vietnamštinu apod., ale také o jazyk zvířat či mimozemšťanů, o řeč barev, tvarů, gest a zvuků… Fantazii se meze nekladou!). Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. Děti se mohou na soutěž připravit samy, také s pomocí dospělých - rodičů, učitelů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků. Při hodnocení odbornou porotou budou odděleně posuzovány rovněž věkové kategorie - děti do 6 let, od 7 do 10, od 11 do 14, 15 let a starší. Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště vč. PSČ, školu a třídu, kterou navštěvuje. Výstupem bude almanach nejlepších prací a jejich překladů, výstava ilustrací a veselá přehlídka v Polanově síni KmP. Soutěž bude mít dále regionální kolo, vítězné práce budou navíc postoupeny do Prahy na společnou výstavu. V červnu 2004 pak projekt vyvrcholí setkáním nejlepších dětských autorů a čtenářů na Pražském hradě a jejich slavnostním pasováním na rytíře řádu Krásného slova. Uzávěrka je 31. března 2004. Adresa: Knihovna města Plzně, dětské odd., ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, tel. 377 201 427, 377 201 434, fax: 377 201 438, e-mail: ukdm@kmp.plzen-city.cz. Obálku označte heslem "Kde končí svět". Práce lze rovněž odevzdat osobně v kterékoli knihovně KmP. Připojte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště vč. PSČ, školu a třídu, kterou navštěvujete. Uveďte také, zda kromě literární se hlásíte i do druhé kategorie – druh “překladu” upřesněte. Slavnostní vyhlášení výsledků městského kola se uskuteční v Polanově síni KmP v pondělí 19. dubna 2004 v 16.00 hodin. Dětské účastníky i jejich školy vyrozumíme písemně.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna města Plzně, dětské odd., ul. B. Smetany 13, 305 94 Plzeň
Soutěž vložil: Vendula


CO BYCH CHTĚL ZAŽÍT 2004  - Uzávěrka: 31.03.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

CO BYCH CHTĚL ZAŽÍT 2004. Rokycanské Centrum pro zdravotně postižené vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na téma Co bych chtěl/ chtěla zažít. Klání je určeno široké zdravotně postižené veřejnosti. Uzávěrka je 31. března 2004. Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 759. Příspěvky posoudí odborná porota složená z učitelů českého jazyka apod. Hlavní cena je zatím překvapením.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany
Soutěž vložil: Vendula


Literární květen  - Uzávěrka: 30.03.2004

Web soutěže: http://www.literarnikveten.cz
Kontaktní e-mail:

Festival Literární květen 2004 se uskuteční pod záštitou Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů Název soutěže: Literární květen 2004 Vyhlašovatelé: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta multimediálních komunikací. Organizátoři: Studentský tým UTB ve Zlíně pořádající Literární květen 2004. Kontaktní osoba: Vilém Sládek v_sladek@email.cz Nikola Synek nikolasynek@seznam.cz Marka Jurášová markajurasova@seznam.cz Podmínky soutěže: Soutěž je určena studentům univerzit a vysokých škol v České republice – viz níže. Soutěžní kategorie: Soutěž je rozdělena na dvě kategorie: PRÓZA a POEZIE. Soutěžící v kategorii PRÓZA zašle maximálně dva texty, každý v pěti vyhotoveních. Jeden text nesmí překročit rozsah pěti normostran (9 000 znaků včetně mezer). Soutěžící v kategorii POEZIE zašle maximálně pět básnických textů, každý v pěti vyhotoveních. Rozsah každého jednotlivého příspěvku je nejvýše jedna strana (30 veršů včetně mezer mezi slokami). Termín soutěže: Uzávěrka soutěže Literární květen 2004 bude 30. března. Při zpožděném doručení zásilky rozhoduje datum odeslání. Hodnocení soutěže a porota: Pořadatelé ustanoví dvě odborné poroty (prozaickou a poetickou), které budou hodnotit soutěžní práce. Každý porotce obdrží po jednom exempláři od všech soutěžících v příslušné kategorii. Soutěž je anonymní, porotci nebudou mít k dispozici žádné informace o soutěžících, kteří spolu s texty zašlou zalepenou obálku s kontaktní adresou, rokem narození a místem a ročníkem studia. Každému soutěžícímu přidělí pořadatel číslo, s nímž seznámí pouze porotce. Výsledky a hodnocení soutěžních prací budou plně v kompetenci poroty. V každé kategorii lze vybrané práce ocenit 1., 2. a 3. cenou. Kromě toho mohou být udělena i čestná uznání. Porota má právo některou cenu neudělit nebo naopak udělit víckrát. Porota ukončí svou práci na hodnocení příspěvků 30.dubna 2004. Soutěžící, kteří získají cenu nebo čestné uznání, budou pozvání na vyhlášení výsledků, jež bude součástí slavnostního předání cen a uskuteční se v rámci festivalu Literární květen ve Zlíně. Při této příležitosti se mohou ocenění setkat se spisovateli, kritiky a redaktory kulturních rubrik deníků a časopisů. Pro pozvané zajistí pořadatelé pohoštění a bude-li třeba i ubytování. Podrobnější informace naleznou zájemci na internetových stránkách: www.literarnikveten.cz (od poloviny ledna 2004). Vítězové soutěže budou odměněni jak finančně, tak uměleckými předměty vyrobenými studenty ateliéru Prostorové prezentace UTB. Cenu osobně předají porotci soutěže. Pořadatelé literárního festivalu vydají oceněná díla ve sborníku. Soutěžní příspěvky nebudou organizátoři vracet. Práce podepsané pouze osobním heslem posílejte na tuto adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2004, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2004, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Soutěž vložil: quotidiana


LITERÁRNÍ KVĚTEN 2004  - Uzávěrka: 30.03.2004

Web soutěže: www.literarnikveten.cz
Kontaktní e-mail:

* LITERÁRNÍ KVĚTEN 2004. Studentský tým Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod záštitou Českého centra Mezinárodního PEN klubu a Obce spisovatelů vyhlašuje soutěž III. ročníku festivalu Literární květen. Soutěž je určena studentům univerzit a vysokých škol v České republice. Lze zaslat poezii (max. 5 básní, jeden text o max. rozsahu 1 normostrany, tj. 30 veršů vč. mezer mezi slokami) a prózu (max. 2 práce, jeden text o max. rozsahu 5 normostran, tj. 9.000 znaků vč.mezer), každý příspěvek v pěti vyhotoveních. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, pouze označte osobním heslem. K zásilce přiložte zalepenou obálku se jménem, kontaktní adresou, datem narození, místem a ročníkem studia. Uzávěrka je 30. března 2004 (rozhoduje datum odeslání). Adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2004, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín; www.literarnikveten.cz. Kontaktní osoby: Vilém Sládek (v_sladek@email.cz), Nikola Synek (nikolasynek@seznam.cz) a Marka Jurášová (markajurasova@seznam.cz). Vítězové budou odměněni jak finančně, tak uměleckými předměty vyrobenými studenty ateliéru Prostorové prezentace UTB. Autoři, kteří získají cenu nebo čestné uznání, budou v rámci festivalu Literární květen pozváni 21. května na vyhlášení výsledků do Zlína. Při této příležitosti se mohou setkat se spisovateli, kritiky a redaktory kulturních rubrik deníků a časopisů. Pro pozvané zajistí pořadatelé pohoštění a bude-li třeba i ubytování. Oceněná díla budou publikována ve sborníku. Celý festival se letos uskuteční ve dnech 18. – 21.5. 2004 nejen ve Zlíně, ale též v Otrokovicích a v Kroměříži. Podrobný program a seznam hostů-spisovatelů naleznete na webu (je mezi nimi i jméno plzeňské básnířky Karly Erbové). Letošní ročník organizátoři věnovali básníkovi a prozaikovi Karlu Krylovi.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Literární květen 2004, paní Hana Rozehnalová, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Soutěž vložil: Vendula


CENA MAXE BRODA 2004  - Uzávěrka: 28.03.2004

Web soutěže: www.franzkafka-soc.cz
Kontaktní e-mail: f.kafka.soc@ecn.cz

* CENA MAXE BRODA 2004. Společnost Franze Kafky v Praze vyhlašuje X. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej Cena Maxe Broda. Soutěž je určena studentům středních škol do 20 let, přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mohou psát na témata: 1. Svoboda a její hranice., 2. Může být vojenská invaze do cizího státu legitimní?, 3. Existuje v současné literatuře hrdina, s nímž jste se identifikovali? Téma lze uchopit nejrůznějšími způsoby podle autorova zájmu, založení a zkušenosti. Může být pojato jako historické či aktuální, politické či obecně kulturní, nebo naopak důvěrné, osobní. Oceněno bude zvláště dodržení žánru eseje, tj. úsilí o vyjádření vlastního názoru, a stylistická úroveň textu. Účastníci zašlou text o max. rozsahu 5 stran strojopisu ve čtyřech kopiích do 28. března 2004 na adresu: Společnost Franze Kafky, Maiselova 15, 110 00 Praha 1. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2003/ 2004. Případné další informace jsou k dispozici též na tel.: 224 227 452 (Společnost Franze Kafky) nebo na e-mailu: f.kafka.soc@ecn.cz; http://www.franzkafka-soc.cz. Soutěž je anonymní, příspěvky nepodepisujte, na volném listu papíru přiložte jméno a příjmení autora, věk, adresu bydliště, telefon a adresu školy, kterou navštěvujete. Cena Maxe Broda se uskutečňuje s podporou Ministerstva kultury ČR a je dotována finančně: za 1. místo 6.000,- Kč, za 2. místo 3.500,- Kč a za 3. místo 2.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Společnost Franze Kafky, Maiselova 15, 110 00 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


JERGYM TEXT 2004  - Uzávěrka: 26.03.2004

Web soutěže: www.jergymtext.euweb.cz
Kontaktní e-mail: Loony@seznam.cz

Motto: Že naši civilizaci na každém kroku provází nehorázný svinčík, je každému zřejmé. (…) Jan Sokol Gymnázium a SPgŠ v Jeronýmově ulici v Liberci vyhlašuje literární soutěž JERGYM TEXT 2004 pro následující 3 věkové kategorie: - 6. a 7. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií - 1. a 2. ročníky středních škol, kvinta a sexta osmiletých G Všechny literární žánry (povídka, báseň, fejeton, reportáž aj.) budou hodnoceny dohromady. V každé věkové kategorii bude uděleno čestné uznání, 3., 2. a 1. místo. Vyhlášen bude také absolutní vítěz. Každý účastník soutěže může JerGym Text obeslat pouze jedním příspěvkem o maximální délce dvou normovaných stran A4. Práce je nutné zasílat ve čtyřech kopiích do pátku 26. března 2004 na adresu: Gymnázium a SPgŠ prof. Vlasta Hejnicová Jeronýmova 27 Liberec 7, 460 07. Obálku se čtyřmi kopiemi vaší práce označte heslem JG Text, na zvláštní list papíru uveďte svoje jméno, příjmení, třídu, školu a telefonní či e-mailový kontakt. Tyto údaje zároveň neuvádějte na svých příspěvcích, soutěžící budou pro porotu vedeni pouze pod pořadovým číslem. Porota, složená ze studentů a profesorů, vyhodnotí došlé příspěvky do pátku 7. května 2004, výherci budou písemně či telefonicky vyzváni k účasti na vyhlášení výsledků soutěže a převzetí drobných výher. Výběr toho nejlepšího z JerGym Textu bude uveřejněn ve studentském časopisu Soudní Protokol.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Gymnázium a SPgŠ
prof. Vlasta Hejnicová
Jeronýmova 27
Liberec 7, 460 07.

Soutěž vložil: Martina


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ GYMNÁZIA OMSKÁ 2004  - Uzávěrka: 26.03.2004

Web soutěže: www.omska.cz
Kontaktní e-mail: info@omska.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ GYMNÁZIA OMSKÁ 2004. Pražské Gymnázium Omská vyhlašuje IV. ročník literární soutěže. Motto tohoto ročníku zní: “Moudrost není ve větách a definicích, spíše ve vztazích.” (Josef Čapek) Soutěž je určena studentům středních škol a odpovídajícím ročníkům základních škol. Probíhá ve třech věkových kategoriích: 1. kategorie: primy, sekundy; 2. kategorie: tercie, kvarty, 8. a 9. ročník ZŠ; 3. kategorie: kvinty až oktávy, 1. – 4. ročník SŠ. Lze zaslat básně, bajky, povídky, fejetony či úvahy. Uzávěrka je 26. března 2004. Práce posílejte na adresu: Gymnázium Omská, předmětová komise českého jazyka, Omská 1300, 100 00 Praha 10 – Vršovice, tel.: 267 311 317 (ústředna), fax a záznamník: 272 734 028, e-mail: info@omska.cz. Uveďte jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, adresu školy a třídu, kterou navštěvujete. Autoři vítězných prací dostanou věcné odměny. (Další informace na: http://www.omska.cz.)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Gymnázium Omská, předmětová komise českého jazyka, Omská 1300, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Soutěž vložil: Vendula


ARTKONTAKT 2004  - Uzávěrka: 21.03.2004

Web soutěže: http://www.brno.majales.cz
Kontaktní e-mail: tuckova@majales.cz

ARTKONTAKT 2004. V rámci Moravského Majálesu (ve dnech 19. – 30. dubna a 4. května 2004) pod záštitou primátora města Brna a za podpory časopisu Tvar, nakladateství Větrné mlýny a Petrov proběhne v Brně kulturní festival ARTKONTAKT. První ročník akce si klade za cíl formou soutěže objevit a prosadit mladé výtvarníky a literáty, představit je veřejnosti a umožnit jejich dílům proniknout do širších vrstev. Konfrontace mladých literátů. Soutěž je určena mladým autorům od 15 do 26 let. Lze zaslat poezii (8 básní) a prózu (3 práce, každou o rozsahu 2 – 10 normostran), každý text v pěti vyhotoveních a zároveň také na disketě. Na každé jednotlivé práci musí být uvedeno jméno a příjmení autora, věk, adresa bydliště, telefon, e-mail a škola, kterou navštěvuje. Díla by neměla být starší tří let. Podmínkou je vyplnit přihlášku (je k dispozici na webu; tam rovněž naleznete propozice Konfrontace mladých výtvarníků). Texty bude posuzovat odborná porota ve složení Ondřej Horák (Tvar), Petr Minařík (Větrné mlýny), Vít Slíva (básník oceněný vloni cenou Magnesia litera) a další. Tři vítězná díla z každé kategorie budou otištěna v časopisech a v podání studentů herectví prezentována na literárních večerech během celého Majálesu. Účastníci se rovněž budou moci setkat s literárními kritiky, šéfredaktory literárních časopisů, spisovateli, nakladateli a hosty. Uzávěrka je 21. března 2004. Adresa: ARTKONTAKT, Kateřina Tučková, Hvězdová 4, 602 00 Brno, mobil: 605 979 580, e-mail: tuckova@majales.cz; http://www.brno.majales.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: ARTKONTAKT, Kateřina Tučková, Hvězdová 4, 602 00 Brno
Soutěž vložil: Vendula


Literární Vysočina  - Uzávěrka: 20.03.2004

Web soutěže: www.literarni.vysocina.cz
Kontaktní e-mail:

LITERÁRNÍ VYSOČINA /Vysočina není jen označením regionu ale i místem, které se třeba nedotýká hvězd, ale přesto vyčnívá nad stereotypem krajiny/ V rámci připravovaného II ročníku festivalu LITERÁRNÍ VYSOČINA s podtitulem Setkání regionů, který se uskuteční od pátku 9. července do neděle 11. července 2004 vyhlašujeme soutěž v oblasti poezie a prózy. Příspěvky přijímáme od 15.prosince 2003 do 20. března 2004 E- mail: L.Soutez@Seznam.cz Nebo adresa: Odbor kultury, Městský úřad Chotěboř 583 01 Rozsah elektronicky odeslaných prací necháváme pouze na vašem zdravém úsudku Listovní zásilky omezujeme u poezie na 5 strojopisných stran a u prózy na 10 strojopisných stran. Vzhledem k použitelnosti vašich textů v našich publikačních možnostech doporučujeme spíše práce menšího rozsahu. Odesláním svého textu do soutěže dáváte současně souhlas s jeho použitím. Další podrobnosti o soutěži, festivalu a dalších našich aktivitách naleznete na aktualizujících se stránkách : www.literarni.vysocina.cz

Soutěžní příspěvky zasílejte na: L.soutez@seznam.cz
Soutěž vložil: Petr Musílek


Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2004  - Uzávěrka: 20.03.2004

Web soutěže: http://kvs.slansko.cz
Kontaktní e-mail: kvs@slansko.cz

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2004. Knihovna Václava Štecha ve Slaném vyhlašuje literární soutěž Z pohádky do pohádky. Soutěž je určena mladým autorům, kteří dosud knižně nepublikovali. Při hodnocení budou rozděleni do dvou věkových skupin: 6 - 12 a 13 - 19 let. Lze zaslat dosud nepublikované pohádky v próze nebo ve verších. Každá práce musí obsahovat jakýkoliv tvar slova Slaný či slaný (například slaneček, osolený atd.). Uzávěrka je 20. března 2004. Adresa: Knihovna Václava Štecha Slaný, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný, tel.: 312 522 238, fax: 312 523 448, e-mail: kvs@slansko.cz, http://kvs.slansko.cz. Vítězné dílo bude odměněno knihami v hodnotě 1.000,- Kč dle vlastního výběru. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v prvním dubnovém týdnu 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna Václava Štecha Slaný, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný
Soutěž vložil: Vendula


CENA JOSEFA JUNGMANNA 2003  - Uzávěrka: 20.03.2004

Web soutěže: http://www.obecprekladatelu.cz
Kontaktní e-mail: obecprekladatelu@hotmail.

CENA JOSEFA JUNGMANNA 2003. Obec překladatelů za přispění Nadace Český literární fond a Ministerstva kultury ČR vypisuje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce v roce 2003: v oblasti prózy, poezie, eseje a dramatu; a rovněž za nejlepší překladové dílo nebeletristické literatury v oblasti humanitních věd. Základním vodítkem je vročení v tiráži. S udělením ceny je spojena finanční odměna ve výši 50.000,- Kč. Návrhy na ocenění může podat každá právnická a fyzická osoba (tj. občan, knihovna, nakladatelství apod.) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 564 082, e-mail: obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Uzávěrka je 20. března 2004. Cena bývá vyhlašována na slavnostním shromáždění ke Dni překladatelů vždy 30. září. V rámci vyhlášení Ceny Josefa Jungmanna uděluje Obec překladatelů rovněž Prémii Tomáše Hrácha za mimořádný překladatelský počin mladého překladatele (zhruba do 33 let; mírné překročení této věkové hranice se toleruje). Tato prémie se nevyhlašuje, pokud v daném roce nevyšel překlad splňující zmíněná kritéria

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
Soutěž vložil: Vendula


SUK 2003  - Uzávěrka: 19.03.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

SUK 2003. Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která je součástí Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze (zatím http://www.spkk.cz), vyhlašuje XI. ročník ankety s názvem Čteme všichni. Na základě došlých hlasů od dětí, učitelů a knihovníků vždy u příležitosti Dne dětské knihy tradičně uděluje literární ceny teoretika dětské literatury profesora Františka Václava Suka nejoblíbenějším dětským knihám vydaným u nás v uplynulém roce. Chcete-li se letos do hlasování zapojit, vyplňte anketní lístek (lze použít i čistý papír formátu A6) a dejte hlas knize pro děti s vročením 2003, která se vám nejvíce líbila. Uveďte jméno autora, název knihy a nakladatelství, vaše jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Můžete připsat odpověď na anketní otázku: “Kdo vám četl, když jste byli malí?” Uzávěrka je 19. března 2004. Adresa: NPKK – SUK 2003, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. Anketní lístky jsou k dispozici např. v Knihovně města Plzně a jistě v řadě dalších knihoven. Vylosované děti dostanou poštou hezkou knihu. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny ve středu 7. dubna 2004 v 11.00 hodin v Památníku národního písemnictví v Praze za přítomnosti spisovatelů, nakladatelů a hostů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: NPKK – SUK 2003, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


KAŠPAR ROKU 2004  - Uzávěrka: 19.03.2004

Web soutěže: http://www.rlastallion.cz
Kontaktní e-mail: rlastallion@rlastallion.c

KAŠPAR ROKU 2004. Plzeňská reklamní, produkční a modelová agentura RLA Stallion, s.r.o., Město Plzeň, Deníky Bohemia aj. vyhlašují už V. ročník literární soutěže Kašpar roku, která se týká lidí vyvedených aprílem. Lze zaslat pravdivou kuriózní a humornou příhodu, kterou jste prožili během 1. dubna - tzn. někoho se Vám podařilo napálit povedeným aprílovým žertem, nebo jste se sami stali jeho obětí. Hodnotit se bude hlavně námět, nikoli dokonalost literárního zpracování. Popsaný aprílový žert však nesmí být urážlivý k osobám, kterých se dotýká. Příspěvky o max. rozsahu 2 stránky strojopisu v jednom vyhotovení posílejte pozemskou poštou nebo elektronicky do 19. března 2004 na adresu: RLA Stallion, s r.o., Lobezská 55, 326 00 Plzeň, tel.: 377 455 590, e-mail: rlastallion@rlastallion.cz; http://www.rlastallion.cz. Připojte celé jméno autora, kontaktní adresu a telefon, dále věk, školu či povolání. Rovněž údaje o člověku, který může pravdivost Vaší příhody potvrdit. Pět nejlepších příspěvků bude publikováno v partnerských denících, čtenáři pak svými hlasy rozhodnou o vítězi, který dostane prestižní sošku Kašpar roku z dílny Uměleckého sklenářství Vopat a věcné odměny. Zkrátka nepřijdou ani autoři na druhém a třetím místě. Vyhlášení výsledků, předání cen a sošky Kašpar roku z rukou zástupců města proběhne 1.4. 2004 v rámci programu Apriliády na nám. Republiky v Plzni.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: RLA Stallion, s r.o., Lobezská 55, 326 00 Plzeň
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPUSA 2004  - Uzávěrka: 15.03.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: spusa@mbox.vol.cz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ SPUSA 2004. Vzdělávací středisko SPUSA vyhlašuje XI. ročník Literární soutěže v angličtině, letos na téma “Guided by Voices”. Vítáno bude jakékoli pojetí a zpracování tématu - práce může mít formu eseje, krátkého příběhu či básně. Rozhodující bude originalita a kvalita myšlenky. Příspěvky musí být psány anglicky, na stroji nebo počítači, v rozsahu cca 300 slov pro žáky ZŠ (do 15 let), 500 slov pro studenty SŠ (16 až 18 let) a 600 slov pro posluchače VŠ (19 až 26 let). Ke každé práci autor uvede jméno, datum narození, adresu bydliště, telefon a školu. Pořadatelé rovněž prosí o informaci, odkud o soutěži víte. Uzávěrka je 15. března 2004. Adresa: Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel.: 224 210 813, e-mail: spusa@mbox.vol.cz. Vítězové prvního čtení budou pozváni ke druhému kolu soutěže. Vítěze vybere nezávislá komise v čele s prezidentem českého PEN klubu, který též předá pěti nejlepším z každé kategorie ceny na závěrečné recepci 4. června 2004 v Praze (lze vyhrát dva měsíční výukové kurzy angličtiny ve Velké Británii, účast na Prague Summer Program in Creative Writing na UK v Praze, věcné ceny – knihy a walkmany). Oceněné práce budou k nahlédnutí od konce května na internetových stránkách: www.spusa.cz. Výsledky budou zveřejněny v květnovém vydání Učitelských novin, rovněž v Respektu, Annonci a na Radiu 1. Soutěž je doporučena Ministerstvem školství ČR.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Vzdělávací středisko SPUSA, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


ZEMĚKOULE V RUKÁCH DĚTÍ 2004.  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže: www.zs32plzen.cz.
Kontaktní e-mail:

Ekologické praktikum 32. ZŠ v Plzni vyhlašuje v rámci výchovy k zdravému životnímu stylu výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s názvem Zeměkoule v rukách dětí. Soutěž je určena tvořivým dětem z mateřských a základních škol i dětem ze zájmových organizací a bude hodnocena ve třech věkových kategoriích: děti MŠ, I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ. Lze zaslat kresby, koláže, modely, povídky, úvahy či fotografie. Uzávěrka je 29. února 2004. Adresa: 32. ZŠ, Sokolovská 54, 323 00 Plzeň, http://www.zs32plzen.cz. Výstava, vyhlášení výsledků a předání cen proběhnou v březnu 2004 za přítomnosti sponzorů v rámci soutěžního odpoledne.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: 32. ZŠ, Sokolovská 54, 323 00 Plzeň
Soutěž vložil: Vendula


O CENU DANNY SMIŘICKÉHO 2004  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže: www.sgjsvos.cz/images/danny2004.rtf
Kontaktní e-mail: danny@sgjsvos.cz

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého v Praze vyhlašuje X. ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Stejně jako v minulých letech je rozlišeno pět kategorií – v oblasti poezie a prózy jsou hodnoceni zvlášť žáci základních škol a zvlášť studenti středních škol. Pátou kategorií jsou dramatické útvary a v té se soutěžící podle typu školy nerozlišují. V porotě zasednou spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Alexandra Berková, Michal Viewegh a Martin Šafránek, literární kritici Vladimír Novotný a Vladimír Just, pedagogové Pavla Doležánová, Petr Šrůta a další. Autoři se nemohou přihlásit sami, ale musí je delegovat škola. (Obraťte se proto na Vaše učitele češtiny!) Každá škola smí zaslat nejvýše tři práce: jednu z oblasti prózy (max. 5 stran A4), jednu z oblasti poezie (3 až 5 básní) a jednu z oblasti dramatických útvarů (neomezeno). Texty musí být odeslány na e-mailovou adresu: danny@sgjsvos.cz ve formátu *.doc, *.rtf, * .txt nebo *.602. Na každé straně musí být uvedeno jméno a škola soutěžícího. K příspěvkům je nutno připojit vyplněnou přihlášku (formulář naleznete na http://www.sgjsvos.cz/images/danny2004.rtf). Nebudou-li vyplněny všechny údaje, práce nebude do soutěže přijata. Soutěž je uzavřena pro dosavadní vítěze nultého až devátého očníku, tzn. nesmějí již soutěžit ti, kteří v uplynulých letech obsadili první místo nebo získali zvláštní cenu. Veškeré doplňující informace poskytne vedoucí soutěže Mgr. Václav Krištof (tel.: 224 261 173). Uzávěrka je 29. února 2004. Vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2003. Na vítěze čekají finanční i knižní odměny, na nejlepšího pak zvláštní cena – bezplatné studium na Soukromém gymnasiu Josefa Škvoreckého.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: danny@sgjsvos.cz
Soutěž vložil: Vendula


POHÁDKOVŹ CHODOV 2004  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže: www.knihovnachodov.cz
Kontaktní e-mail: mkchodov@volny.cz

Městská knihovna v Chodově na Karlovarsku vyhlašuje literární soutěž. Soutěž je určena autorům ve věku od 8 do 100 let. Lze zaslat poezii a prózu na téma Pohádkový Chodov, Mé město Chodov a Chodov v zrcadle času. Uzávěrka je 29. února 2004. Adresa: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 79, 357 35 Chodov, tel.: 352 665 598, 777 831 755, 352 665 163, e-mail: mkchodov@volny.cz, http://www.knihovnachodov.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 79, 357 35 Chodov
Soutěž vložil: Vendula


CENA E. E. KISCHE 2004  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

CENA E. E. KISCHE 2004. Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu se správou odkazu E. E. Kische vyhlašují další ročník soutěže o Cenu E. E. Kische pro díla literatury faktu. Uchazeči mohou zaslat dva exempláře knihy vydané v roce 2003 s případnými recenzemi a zpáteční adresou. Uzávěrka je 29. února 2004. Adresa: Svaz čs. spisovatelů (v likvidaci), správa odkazu E. E. Kische, Radlická 2, 150 00 Praha.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Svaz čs. spisovatelů (v likvidaci), správa odkazu E. E. Kische, Radlická 2, 150 00 Praha.
Soutěž vložil: Vendula


JEŽÍŠKU, JÁ CHCI PLAMENOMET 2004  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže: http://sweb.cz/soutez.jezisek/
Kontaktní e-mail:

JEŽÍŠKU, JÁ CHCI PLAMENOMET 2004. Sci-fi klub Avalon Chotěboř, klub Prague by Night a nakladatelství Netopejr vyhlašují VIII. ročník literární soutěže Ježíšku, já chci plamenomet. Lze přihlásit povídky v žánru sci-fi, fantasy či hororu, dosud nikde nepublikované a jinde nesoutěžící, krvavé, brutální, perverzní, hnilobné a jinak hnusné (ovšem ne literárně). Počet příspěvků ani jejich rozsah není omezen. Povídky zadejte do formuláře na stránkách http://www.avalcon.cz. První tři místa budou odměněna, nejlepší práce vydá nakladatelství Netopejr ve sbírce spolu s povídkami z předešlého ročníku, uvedení autoři dostanou autorské výtisky. Ostatní povídky mohou být otištěny ve fanzinu Zbraně Avalonu a v jejich elektronické podobě na webu a CD-ROM. Uzávěrka je 29. února 2004. Vyhlášení výsledků proběhne na Parconu - Avalconu ve dnech 2. – 11.7. 2004 v Chotěboři. Bližší informace o předešlých ročnících na adrese: http://sweb.cz/soutez.jezisek/. Předchozí sborníky lze koupit na adrese: http://www.netopejr.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: http://www.avalcon.cz
Soutěž vložil: Vendula


LADY RADIO – RADIO MAN 2004  - Uzávěrka: 29.02.2004

Web soutěže: http://www.rozhlas.cz/praha
Kontaktní e-mail:

LADY RADIO – RADIO MAN 2004. Český rozhlas 2 – Praha vyhlašuje XI. ročník soutěže o nejpříjemnější ženský a mužský hlas Lady Radio - Radio Man 2004. Soutěž je určena ženám a mužům ne-profesionálům od 15 do 100 let s krásným hlasem, smyslem pro humor a jistou dávkou hravosti. Zájemci mohou poslat (novou!) magnetofonovou kazetu, minisdisk nebo CD s nahrávkou svého hlasu, na které řeknou něco o sobě a něco pro pobavení. Odborná porota potom vybere deset semifinalistů, kteří 2. dubna 2004 změří své síly v pěti disciplinách při živé nahrávce s publikem. Konečných 6 finalistů vystoupí společně se známými herci ve finále 3. června 2004 v Městském divadle v Poděbradech. Držitelé titulů získávají každoročně cenné dary (zájezd k moři, výrobky kosmetické, výtvarné i spotřební). Zároveň mají možnost navázat spolupráci s Českým rozhlasem. Uzávěrka je 29. února 2004. Adresa: Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Zásilku označte heslem “LadyRadio-RadioMan”. Případné další informace na tel.: 221 552 508 (Helena Dubničová) či 221 552 565 (Světla Magni); http://www.rozhlas.cz/praha.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Zásilku označte heslem “LadyRadio-RadioMan”.
Soutěž vložil: Vendula


HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2004  - Uzávěrka: 28.02.2004

Web soutěže: www.mesto-horovice.cz/kul/hvh.htm
Kontaktní e-mail: ic@město-horovice.cz

Město Hořovice spolu s Gymnáziem Václava Hraběte v Hořovicích a tamním městským kulturním centrem pod záštitou Českého centra mezinárodního PEN klubu, Literárních noviny, redakce časopisu HOST a Podbrdských novin vyhlašují VI. bienále soutěže Hořovice Václava Hraběte. Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte, který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích. Soutěže se mohou zúčastnit všichni autoři od 14 do 25 let věku, kteří dosud knižně nepublikovali. Lze zaslat poezii (max. 5 básní), prózu (povídku, ukázku z novely či románu o max. rozsahu do 5 stran textu) či publicistický příspěvek (fejeton, esej, reportáž o max. rozsahu do 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. Téma je volné a soutěžit lze zároveň ve všech oborech. Soutěž je anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. Proto je nepodepisujte, texty vložte spolu s vyplněnou přihláškou do velké obálky, tu v rohu označte symbolem “HVH 2004” a na zadní stranu napište čitelně zpáteční adresu. Práce se nevracejí. Uzávěrka je 28. února 2004. Adresa: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice, tel.: 311 512 564 (paní Zahradníková), 311 513 482 (IC Hořovice - paní Hájková), e-mail: ic@město-horovice.cz, http://www.mesto-horovice.cz/kul/hvh.htm. Díla bude hodnotit odborná porota, tři nejlepší příspěvky v každé kategorii budou odměněny finanční částkou v celkové výši 12.000,- Kč a věcnými cenami, dalších sedm míst bude odměněno věcnými dary. Tradiční setkání soutěžících s vyhlášením výsledků se uskuteční ve dnech 30. dubna až 2. května 2004. Součástí bude literární seminář i řada kulturních akcí pro příznivce výtvarného umění, hudby a dalších tvůrčích oblastí. Bližší informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat v Městském kulturním centru Hořovice nebo v informačním centru téhož města.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice
Soutěž vložil: www.mesto-horovice.cz/kul/hvh.htmendula


LITERÁRNÍ VARNSDORF 2004  - Uzávěrka: 28.02.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: info@mkvdf.cz

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2004. Město Varnsdorf a Městská knihovna Varnsdorf vyhlašují další, už VI. ročník soutěže Literární Varnsdorf. Věk účastníků ani téma soutěžních příspěvků nejsou omezeny. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oblasti prózy, poezie a publicistiky (reportáž, črtu, rozhovor, fejeton, literaturu faktu) o max. rozsahu 10 stran, psané na stroji nebo počítači po jedné straně papíru A4 o řádkování 2, ve čtyřech vyhotoveních. Z děl většího rozsahu je nutno vybrat pouze úryvek. V záhlaví každé práce uveďte její název a literární žánr. Soutěž je anonymní. Díla nepodepisujte, k textům přiložte zalepenou obálku opět s názvem soutěžní práce, dále se jménem autora, datem narození, adresou bydliště, telefonem a e-mailem. Na zvláštní list papíru podepište, že souhlasíte s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků. Celou zásilku označte v levém dolním rohu heslem “Literární soutěž”. Uzávěrka je 28. února 2004. Adresa: Městská knihovna Varnsdorf, Karlova 1746, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 476, 412 372 088, e-mail: info@mkvdf.cz (Olga Domorázková). Práce bude hodnotit odborná porota v kategoriích podle žánru. Tři nejlepší v každém oboru budou odměněny cenami. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 19. června 2004 v Městském divadle Varnsdorf a nejúspěšnější autoři budou pozváni ve dnech 18. - 20. června na odborný seminář a závěrečné setkání s porotci a organizátory soutěže. Do konce roku se pořadatelé chystají vydat sborník vybraných prací - zařazení autoři obdrží jeden výtisk zdarma.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Varnsdorf, Karlova 1746, 407 47 Varnsdorf
Soutěž vložil: Vendula


CENA JIŘÍHO MARKA 2004  - Uzávěrka: 28.02.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

* CENA JIŘÍHO MARKA 2004. Česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP) vyhlašuje další ročník soutěže Cena Jiřího Marka pro díla z oblasti detektivní literatury. Každý z autorů může přihlásit jednu knihu vydanou v roce 2003. Uzávěrka je 28. února 2004. Adresa: Zoja Turková, Pražská vydavatelská společnost, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8, mobil: 737 146 182. Výsledky budou oznámeny počátkem června.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Zoja Turková, Pražská vydavatelská společnost, Křižíkova 35, 186 00 Praha 8
Soutěž vložil: Vendula


Dobrý konec pro Krysaře  - Uzávěrka: 27.02.2004

Web soutěže: www.neraweb.cz
Kontaktní e-mail: soutez.neraweb@atlas.cz

Viktor Dyk, mělnický rodák, napsal známou novelu Krysař, kde nechal hrdinku Agnes „odejít do Sedmihradské země“ a za ní krysaře i obyvatele městečka Hammeln. Tím pádem novela končí tragicky. Z těch důvodů vyzýváme současné autory k tomu, aby zkusili napsat nový a optimistický konec novely. Své prozaické příspěvky v rozsahu 2-4 normostránek posílejte do 27.2. 2004. Dotazy k soutěži posílejte na info@neraweb.cz Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v březnu v Blue Velvet Café v Praze. Vítězné práce budou otištěny na www.neraweb.cz. Tři nejlepší autoři budou odměněni knihami, které poskytl partner soutěže - www.knihservis.cz (internetové knihkupectví).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Občanské sdružení Neraweb, Dr. E Beneše 875, 277 11 Neratovice
Soutěž vložil: Martina Bittnerová


DOBRÝ KONEC PRO KRYSAŘE 2004.  - Uzávěrka: 27.02.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: soutez.neraweb@atlas.cz

DOBRÝ KONEC PRO KRYSAŘE 2004. Občanské sdružení Neraweb (provozovatel serveru www.neraweb.cz) vyhlašuje literární soutěž s názvem Dobrý konec pro Krysaře. Spisovatel Viktor Dyk (*1877 – †1931) napsal známou novelu Krysař (1915), kde nechal hrdinku Agnes “odejít do Sedmihradské země” a za ní krysaře i obyvatele městečka Hammeln. Tím pádem novela končí tragicky. Z těchto důvodů pořadatelé vyzývají současné autory bez omezení věku a bydliště k tomu, aby zkusili napsat nový a optimistický konec novely. Lze zaslat prozaické příspěvky v rozsahu 2 - 4 normostrany, a to buď v písemné podobě na adresu: Občanské sdružení Neraweb, Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, nebo v elektronické podobě na e-mail: soutez.neraweb@atlas.cz. Případné dotazy k soutěži směrujte na info@neraweb.cz. Uzávěrka je 27. února 2004. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v březnu v Blue Velvet Café v Praze. Vítězné práce budou zveřejněny na www.neraweb.cz. Tři nejlepší autoři budou odměněni knihami, které poskytl partner soutěže - internetové knihkupectví www.knihservis.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Občanské sdružení Neraweb, Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice
Soutěž vložil: Vendula


WOLKRŮV PROSTĚJOV 2004  - Uzávěrka: 25.02.2004

Web soutěže: www.johancentrum.cz
Kontaktní e-mail: Johan.C@seznam.cz

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2004. Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, ve spolupráci s Knihovnou města Plzně uvádějí městské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov 2004 v kategorii jednotlivců. Přehlídka s místním názvem Plzeňský poetický ševel se bude konat 5. března 2004 v 10.00 hodin v Polanově síni Knihovny města Plzně (ul. B. Smetany 13, 2. patro). PODMÍNKY ÚČASTI: Do soutěže se může přihlásit recitátor, který ukončil 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídu víceletého gymnázia a není mu více než 35 let. K interpretaci si připraví 2 různé texty poezie či prózy české nebo světové literatury, nedoporučuje se vlastní tvorba. Do uzávěrky je třeba zaslat vyplněný evidenční list + 3 kopie obou textů (tiskopis evidenčního listu můžete získat také v Ason-klubu). Přihlášeny mohou být jak ucelené texty, tak úryvky a montáže. Pokud je zvolený text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Texty odevzdávejte psané na stroji, nebo počítači. Kopie z knih musí být doplněny o jméno autora, případně překladatele a název textu. Možný je úryvek, montáž, publicistický útvar apod., jehož délka v interpretaci nepřesáhne 8 minut. Všechny kopie musí být čitelné a podepsané interpretem. Recitátor sám určuje, který z připravených textů bude interpretovat v prvním a který ve druhém kole. Pro přesné zařazení do kategorie uvádějte v postupovém listě celé datum narození. (Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií: I. kategorie - od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let, tj. účastníci dosáhnou 17 let až po 1.2. 2004; II. kategorie - do 20 let, recitátoři, kteří do 1.2. 2004 dovrší 17 let; III. kategorie – 20 až 35 let, recitátoři, kteří do 1.2. 2004 dovrší 20 let). Uzávěrka přihlášek je 25. února 2004. Adresa: Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, Havířská 11, 301 00 Plzeň, e-mail: Johan.C@seznam.cz, http:// www.johancentrum.cz, mobil: 604 281 500 (Roman Černík), 732 944 447 (Eva Ichová). Účast na regionální přehlídce je podmíněna doporučením z nižšího postupového kola. Pokud se ve Vašem okolí nižší postupové kolo nekoná, ohlaste svůj zájem do 20. února přímo na adresu centra JOHAN. Na regionální kolo festivalu poezie WP lektoři městské přehlídky nominují maximálně 2 nejlepší recitátory z každé kategorie, které budou na přehlídce zastoupené. Přímý postup na regionální přehlídku Wolkrův Prostějov mají možnost využít: 1) účastníci národní přehlídky předešlého ročníku Wolkrova Prostějova, kteří svoji účast nahlásí pořadateli regionálního kola do 10. 3. 2004; 2) na doporučení lektorů účastníci dílny UP na Šrámkově Sobotce předešlého roku. Regionální přehlídka sólových recitátorů a divadel poezie pro kraje Plzeňský a Karlovarský se bude konat pod místním názvem Poezie na hradbách ve dnech 2. – 4. dubna 2004 v prostorách Galerie Klenová. Uzávěrka přihlášek je 10. března 2004. Národní přehlídka 45. Wolkrův Prostějov se uskuteční 22. - 26. června 2004 v Prostějově.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Centrum JOHAN, kulturní a sociální projekty, Havířská 11, 301 00 Plzeň
Soutěž vložil: Vendula


ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2004  - Uzávěrka: 15.02.2004

Web soutěže: http://www.splav.cz/sobotka/vyhlasovaci_list.html
Kontaktní e-mail: sobotkals@centrum.cz

Středisko městské kultury Sobotka Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové vyhlašují LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2004 festivalu českého jazyka, řeči a literatury Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánrů: kategorie: básně, básnické soubory - nejméně 5 stran, nejvíce 10 stran textu všech příspěvků dohromady, v případě širšího tematického celku (např. sbírka) možná větší tolerance kategorie: prozaické práce - nejméně 5 stran, nejvíce 20 stran textu všech příspěvků dohromady, v případě širšího tematického celku (např. novela, román) možná větší tolerance kategorie: studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji kulturních poměrů ve východních Čechách - rozsah přiměřený tématu Uzávěrka literární soutěže je dne 15. února 2004. Soutěže v I. a II. kategorii se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, který do 15.2.2004 nedovrší 36 let. Účast ve III. kategorii není věkově omezená. Soutěžní práce musí být původní, dosud nezveřejněné nebo zveřejněné v roce 2004. Tato literární soutěž není určena tvorbě pro děti. Své práce posílejte psané na stroji či na počítači v daných normách: pouze na jedné straně listu A4 na stroji 60 úderů na řádek, 30 řádek na stranu na počítači písmo minimální velikosti 12, okraje min.1cm, běžné řádkování do soutěže budou zařazeny pouze práce zaslané poštou ve 4 vyhotovených kopiích (přivítáme, budou-li práce zaslány i na disketě či e-mailem pro případné zveřejnění ve Zpravodaji ŠS, Splav!u, almanachu soutěže nebo jiných propagačních tiskovinách) všechny práce musí být opatřeny autorskými údaji: jméno, adresa, ročník narození, kontakt (telefon, e-mail) práce zasílejte na adresu: Středisko amatérské kultury Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové, e-mail: sobotkals@centrum.cz Vyhlášení výsledků, ocenění autorů nejúspěšnějších prací a rozborové semináře proběhnou v sobotu 3. července 2004. Zasláním práce do soutěže souhlasí autor s jejich publikováním. Soutěžní práce vyhlašovatelé nevracejí. Jeden exemplář soutěžních prací zůstává pro dokumentaci v archivu ŠS. Autorům oceněných prací bude nabídnuta účast v dílně tvůrčího psaní pořádaná v rámci Šrámkovy Sobotky na náklady vyhlašovatelů. V rámci literární soutěže bude vydán almanach oceněných prací. Více informací o literární soutěži a celém festivalu Šrámkova Sobotka získáte také na adrese: www.sobotka.cz a www.splav.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko amatérské kultury Impuls
Okružní 1130
500 03 Hradec Králové

Soutěž vložil: vesna


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ŠRÁMKOVY SOBOTKY  - Uzávěrka: 15.02.2004

Web soutěže: www.sobotka.cz
Kontaktní e-mail: sobotkals@centrum.cz

Středisko městské kultury Sobotka a Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové vyhlašují 48. ročník Literární soutěže Šrámkovy Sobotky. Soutěž je rozdělena do kategorií podle žánrů: I. kategorie: básně, básnické soubory (min. 5, max. 10 stran všech příspěvků dohromady; v případě širšího tematického celku, např. celé sbírky básní, je možná větší tolerance); II. kategorie: prozaické práce (min. 5 stran, max. 20 stran všech příspěvků dohromady; v případě širšího tematického celku, např. celé novely či románu, je možná větší tolerance); III. kategorie: studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a kulturních poměrů ve východních Čechách (rozsah neomezen). Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, který do dne uzávěrky nedovrší 36 let věku. Práce musí být původní, dosud nepublikované nebo publikované v roce 2004. Autoři, kteří byli za poezii či prózu odměněni prvními třemi místy ve dvou posledních po sobě jdoucích ročnících, se nesmějí účastnit v kategorii, ve které dostali cenu. Soutěž není otevřena tvorbě pro děti. Uzávěrka je 15. února 2004. Práce ve čtyřech vyhotoveních, psané na stroji nebo počítači po jedné straně listu formátu A4 (30 řádků na stránku po 60 úhozech, na počítači písmo velikosti 12, okraje min. 1 cm, běžné řádkování) posílejte pouze poštou na adresu: Středisko amatérské kultury Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové; e-mail: sobotkals@centrum.cz. Uveďte jméno, adresu bydliště, telefon, e-mail a ročník narození. Pro případné zveřejnění ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, Splavu či jiných propagačních tiskovinách můžete texty zaslat navíc na disketě nebo e-mailem. V takovém případě rovněž nezapomeňte opět uvést osobní údaje. Vyhlášení výsledků, předání cen a rozborové semináře proběhnou v rámci festivalu Šrámkova Sobotka v sobotu 3. července 2004. Pořadatelé předem prosí oceněné autory, aby se vyhlášení zúčastnili. Pouze tento den totiž mohou dostat zpět soutěžní práce a vyslechnout lektorské posudky. (Více informací o soutěži a festivalu Šrámkova Sobotka na http://www.sobotka.cz.)

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko amatérské kultury Impuls, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
Soutěž vložil: Vendula


CENA MIROSLAVA IVANOVA 2004  - Uzávěrka: 15.02.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

CENA MIROSLAVA IVANOVA 2004. Klub autorů literatury faktu spolu s rodinou Miroslava Ivanova vyhlašují IV. ročník soutěže o Cenu Miroslava Ivanova. V žánru literatury faktu budou udíleny ceny v kategoriích: a) výroční cena žijícímu autorovi za celoživotní dílo v oblasti literatury faktu; b) ceny za původní autorské dílo v oblasti literatury faktu vydané v posledních třech letech; c) prémie pro autora literatury faktu do 39 let; d) prémie za publikovanou časopiseckou tvorbu v uplynulém kalendářním roce. Uzávěrka je 15. února 2004. Přihlášky s dvěma výtisky knihy mohou autoři, jejich vydavatelé, nakladatelé či instituce posílat na adresu: doc. PhDr. Jan Halada, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1. Díla bude hodnotit sedmičlenná porota, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na knižním veletrhu Svět knihy v květnu 2004 na Výstavišti Praha.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: doc. PhDr. Jan Halada, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


ZLATÁ TUŽKA 2004  - Uzávěrka: 31.01.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Dům dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové vyhlašuje již IX. ročník literární soutěže pro děti Zlatá tužka. Soutěž je určena žákům základních škol a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích: 5.- 6. ročník a 7.- 9. ročník. Lze zaslat poezii, prózu (zpracovat vlastní zážitek či napsat jiný vymyšlený příběh), nebo přihlásit práci na téma “Šťastné a Veselé!” (příběhy a zážitky, které přinesly nejkrásnější svátky roku - Vánoce). Každá práce musí mít na první stránce v pravém rohu nahoře jméno autora, název příspěvku, téma, věkovou kategorii, školu a adresu bydliště. Nedostatečně označené příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Jeden autor může zaslat max. 2 práce, budou-li z různých tematických kategorií, musí být každá na zvláštním papíru s vlastní popiskou. Uzávěrka je 31. ledna 2004. Adresa: Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.; e-mail: ddmdk@seznam.cz. Připište heslo “Zlatá tužka”.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Vladimír Jiřička, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L.; e-mail: ddmdk@seznam.cz
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ STUDENTŮ ZÁPADOČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL 2004  - Uzávěrka: 31.01.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: asonklub@kmp.plzen-city.c

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Adéla Hanzalová, septima B) a Ason-klub Knihovny města Plzně vyhlašují XIII. ročník Literární soutěže studentů západočeských středních škol. Soutěž je určena studentům středních škol a učilišť Plzeňského i Karlovarského kraje, není tematicky vymezená a probíhá ve třech žánrových kategoriích: a) poezie (3 - 10 básní), b) próza (max. 20 stran), c) ilustrace k některému ze zaslaných vlastních textů volnou technikou (raději ne uhlem, rudkou či suchým pastelem). Práce zašlete v šesti strojopisných exemplářích formátu A4, každá kopie musí být označena jménem. (Kopie budou rozděleny do šesti souborů pro jednotlivé porotce - nesešívejte proto kopie stejného textu k sobě!) Ilustrace stačí pouze jednou. Na zvláštní list papíru uveďte znovu své jméno, dále rok narození, adresu bydliště vč. PSČ, školu a třídu, kterou navštěvujete. Texty bude hodnotit porota složená z učitelů, redaktorů, spisovatelů, mladých autorů a studentů. Uzávěrka je 31. ledna 2004. Adresa: Adéla Hanzalová, septima B, Gymnázium, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň. Obálku označte heslem “Literární soutěž”. Výsledky soutěže budou zveřejněny v Polanově síni Knihovny města Plzně v druhé polovině dubna 2004. Účastníci budou vyrozuměni písemně a ještě raději elektronicky. Pořadatelé proto uvítají i Vaši e-mailovou adresu! Pošlete-li soutěžní texty zároveň v elektronické podobě na adresu: asonklub@kmp.plzen-city.cz, usnadníte tím přípravu sborníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Adéla Hanzalová, septima B, Gymnázium, Mikulášské nám. 23,
326 00 Plzeň
asonklub@kmp.plzen-city.cz

Soutěž vložil:


HLAVNICE A. C. NORA 2003  - Uzávěrka: 31.01.2004

Web soutěže: http://vismo.obce.cz/hlavnice
Kontaktní e-mail:

Sdružení Hlavnice A. C. Nora pod záštitou Obce moravskoslezských spisovatelů v Ostravě a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje další ročník celostátní literární soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora. [Obec si tak každoročně připomíná slavného rodáka, spisovatele a kritika A. C. Nora (*1903 - †1986).] Soutěže se mohou zúčastnit mladí prozaici do 30 let (rozhoduje věk autora v roce 2004) a je anonymní. Lze zaslat práce na libovolné téma, psané v českém jazyce na stroji nebo počítači ob řádek, o rozsahu max. 150 stran, ve třech exemplářích (kopie se nevracejí). Každý příspěvek musí být v záhlaví označen názvem díla, pseudonymem a rokem narození autora. Totéž musí být uvedeno na přiložené zalepené obálce, do které autor opět vloží již uvedené údaje a navíc jméno, příjmení, titul, rodné číslo, školu či povolání a úplnou adresu bydliště vč. PSČ. Uzávěrka je 31. ledna 2004. Adresa: Sdružení Hlavnice A. C. Nora, č. p. 24, 747 52 Hlavnice; http://vismo.obce.cz/hlavnice. Texty bude posuzovat pětičlenná porota složená z členů ostravské Obce moravskoslezských spisovatelů, Slezské univerzity v Opavě a Sdružení Hlavnice A. C. Nora. Bude uděleno pět cen a pět čestných uznání, nejlepší práce budou bez nároku na honorář otištěny v Almanachu. Autoři zařazení do almanachu obdrží výtisk zdarma. Soutěž je dotována finančně (za 1. místo 5.000,- , za 2. místo 4.000,-, za 3. místo 3.000,-, za 4. místo 2.000,- a za 5. místo 1.000,- Kč). Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v Hlavnici pravděpodobně v září 2004

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Sdružení Hlavnice A. C. Nora, č. p. 24, 747 52 Hlavnice
Soutěž vložil: Vendula


O ŠUMPERSKÉHO HAVRANA 2004  - Uzávěrka: 30.01.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Dům dětí a mládeže Vila Doris ve spolupráci s PC Šumperk a s Gymnáziem Šumperk vyhlašují III. ročník literární soutěže O Šumperského havrana. Soutěž je určena básníkům do 35 let a bude hodnocena ve čtyřech věkových kategoriích: do 12 let, 13 až15 let, 16 až 19 a 20 až 35 let. Lze zaslat 3 básně psané na stroji nebo počítači. Autor uvede jméno a příjmení, případně pseudonym, věk, školu či zaměstnání, kontaktní adresu a e-mail. Práce můžete posílat v písemné podobě, e-mailem nebo faxem. Adresa: DDM Vila Doris a PS Šumperk, ul. 17. listopadu č. 2, 787 01 Šumperk, Jarmila Švecová, tel.: 583 214 212, fax: 583 214 214, e-mail: svecova@doris.cz; http://www.doris.cz. Uzávěrka je 30. ledna 2003. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 14. května 2004 na Setkání s poezií v Šumperku. Hostem večera bude recitátor Miroslav Kovářík. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit nejlepší práce v Almanachu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: DDM Vila Doris a PS Šumperk, ul. 17. listopadu č. 2, 787 01 Šumperk, svecova@doris.cz
Soutěž vložil: Vendula


Vavřínová koruna  - Uzávěrka: 30.01.2004

Web soutěže: http://http://www.mvcr.cz/detektiv/
Kontaktní e-mail: cheos@seznam.cz

Vavřínová koruna – pro začínající autory detektivních a kriminálních povídek: Pořadatel: Asociace autorů detektivní literatury, časopis Zabezpečení a kriminalita + SAFE, ve spolupráci s webovými stránkami MV Soutěže se mohou zúčastnit autoři ve věku 15 - 35 let, s dosud nepublikovanou vlastní povídkou o rozsahu maximálně deseti normovaných stran. Každý autor může přihlásit nejvýše tři povídky. Soutěžní příspěvky (povídky) budou přijímány v elektronické podobě a to výhradně e-mailem (cheos@seznam.cz). Příspěvek musí obsahovat příjmení, jméno, adresu a rok narození přispěvatele a souhlas autora s uveřejněním povídky na webovém serveru MV. Příspěvky budou přijímány do 30.1.2009. Následně budou všechny příspěvky zveřejněny na internetových stránkách http://www.mvcr.cz/detektiv/. a na výše uvedených stránkách proběhne internetové hlasování, ve kterém mohou čtenáři vybrat nejlepší povídku. Výsledky všech soutěží budou Českou sekcí AIEP vyhlášeny v červnu roku 2009.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: cheos@seznam.cz
Soutěž vložil: Linda


NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2003  - Uzávěrka: 24.01.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: nckr@volny.cz

Ministerstvo kultury České republiky spolu s Památníkem národního písemnictví vyhlašují soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2003. V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih. Oceněné knihy postoupí do mezinárodní soutěže Nejkrásnější knihy z celého světa. Přihlášky a podmínky soutěže poskytuje od 18. listopadu 2003 Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1, tel.: 220 516 695 – linka 313 (Věra Jirousová); e-mail: nckr@volny.cz. Uzávěrka příjmu knih bude 23. ledna 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


* PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ JIŘÍHO LEVÉHO 2003 - 2004  - Uzávěrka: 22.01.2004

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: obecprekladatelu@hotmail.

Obec překladatelů každoročně pořádá pro začínající překladatele do 35 let soutěž, jejímž cílem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti. V jedenáctém ročníku se vypisují kategorie: 1. Umělecká próza., 2. Poezie., 3. Kritika a teorie překladu. Překládá se do češtiny, jazyk originálu není vymezen. Lze zaslat v překladu soutěžícího dosud nepublikovaný prozaický text - esej, povídku, ucelený úryvek delší prózy či divadelní hry v rozsahu 15 – 20 normostran (tj. 30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek); soubor básní, delší básnickou skladbu nebo část veršovaného dramatu v rozsahu 150 – 200 veršů; či kritické zhodnocení překladu (do češtiny) delší prózy, dramatu, souboru básní, povídek, nebo příspěvek z oblasti teorie překladu. Soutěž je anonymní, každý účastník si volí heslo, pod kterým soutěží, k příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tím heslem, v ní na volný list papíru uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a telefon. Příspěvek musí být ve třech dobře čitelných exemplářích a musí rovněž obsahovat tři kopie originálního textu vč. úplných bibliografických údajů (nestačí rukou dopsané jméno autora a titul). U úryvků z delší prózy pořadatelé doporučí přidat též stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku. Každý exemplář musí být označen heslem. Uzávěrka je 22. ledna 2004. Práce posílejte (nejlépe doporučeně) na adresu: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./ fax: 222 564 082; e-mail: obecprekladatelu@hotmail.com; http://www.obecprekladatelu.cz. Příspěvky, které nebudou splňovat formální požadavky, budou vyřazeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2004. V každé kategorii mohou být uděleny tři ceny v pořadí a čestné uznání, porota ale nemusí všechny vyčerpat či může na jedné úrovni ocenit více prací. Ze soutěže jsou vyloučeni překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii již dvakrát oceněni. Ceny sponzoruje nakladatelství Reader´s Digest Výběr. O výši finančních odměn bude teprve rozhodnuto.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha
Soutěž vložil: Vendula


ŘEHEČSKÁ SLEPICE 2004  - Uzávěrka: 16.01.2004

Web soutěže: www.rehec.zde.cz
Kontaktní e-mail: rehec@seznam.cz

SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ŘEHČE vyhlašuje III. ročník literární soutěže Ř E H E Č S K Á S L E P I C E 2 0 0 4 Soutěž je anonymní a je určena neprofesionálním autorům České republiky bez věkového omezení. Soutěžící mohou zaslat své dosud nepublikované a do jiných soutěží nezaslané práce bez žánrového omezení (poezie, povídky, fejetony, glosy, historické práce atp.) v rozsahu maximálně 6 normostran textu (psáno na stroji nebo počítači). Vyhlašovatel má na mysli především příspěvky humorné, ve kterých nebude chybět legrace, nadsázka, ironie, recese, prostě sranda. Motto letošního ročníku : VIDĚT ŘEHEČ A ZEMŘÍT aneb MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL V ŘEHČI Soutěž probíhá ve třech kategoriích, a to: 1. kategorie: vědecké práce týkající se historie, současnosti i budoucnosti Řehče, významných fiktivních osobností Řehče (herců, režisérů atp.), 2. kategorie: poezie na volné téma Život kolem nás a my (podmínkou je, že alespoň jedna báseň musí být obsahově spjatá s Řehčí), 3. kategorie: próza na volné téma Život kolem nás a my. Soutěžící označí práce heslem a k nim přiloží zalepenou obálku označenou heslem, v níž uvede jméno a příjmení, rok narození, povolání, kategorii, adresu s PSČ a svůj podpis, kterým se zavazuje, že souhlasí s podmínkami soutěže. Soutěžní práci přiloží ve třech výtiscích. Vyhodnocení autoři obdrží „humorné“ věcné ceny a čestná uznání. Vyhlašovatel si vymiňuje některou cenu neudělit, popřípadě dvě ceny spojit. Bude-li vydán sborník vítězných prací, obdrží jej vítězové zdarma. Vyhlašovatel si vyhrazuje použití soutěžních prací na propagaci pro další ročníky a uveřejnění prací ve sborníku bez nároku na honorář pro autory. Pokud se vyskytne zvlášť zdařilá soutěžní práce, vítěz obdrží zvláštní cenu, Řehečskou kraslici, s právem používat titul kohout nebo slepice roku 2004. Dále bude udělena Cena řehečského čtenáře. Práce, které nebudou splňovat zadání soutěže, nebudou do soutěže zařazeny (např. příspěvky nepsané na stroji či počítači, větší rozsah práce atp.). Vyhlášení výsledků se uskuteční na jaře roku 2004 (pravděpodobně počátek dubna). Sdružení rodáků a přátel Řehče se těší na Vaši účast v soutěži a všem účastníkům přeje potřebnou inspiraci. Řehči potom přeje ještě větší šíření slávy tohoto významného místa naší vlasti do všech koutů republiky. (Pro nezasvěcené uvádím, že blízko Řehče leží například okresní město Jičín). Adresa na zaslání soutěžních prací: Dr. Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka (na obálku uveďte heslo - Řehečská slepice 2004) nebo na internetovou adresu rehec@seznam.cz (anonymita soutěžícího je pro porotu zachována v plném rozsahu i při zaslání práce e-mailem).

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Dr.Václav Franc, K Hájku 1724, 509 01 Nová Paka, heslo Řehečská slepice 2004
Soutěž vložil: VáclaV


Najde se nový Murphy?  - Uzávěrka: 31.12.2003

Web soutěže: http://www.iz.cz
Kontaktní e-mail: iz@iz.cz

Nakladatelství Ivo Železný pátrá! Pohřešuje člověka s literárními sklony, kterému není cizí smysl pro humor, a proto vyhlašuje literární soutěž s názvem Najde se nový Murphy? Znáte Murphyho a jeho zákony? Vzpomenete si na něj v dobrém i zlém téměř na každém kroku? Sbíráte nebo sami plodíte vtipné postřehy k okolnímu dění? Odposloucháváte trampoty z manželských ložnic nebo hotelových pokojů? Opisujete z veřejných záchodků či pivních tácků jadrná moudra? A máte to na papíře? Baví vás tvořit srandu, ale zatím tak činíte převážně jenom do šuplíku? Pak je tu příležitost. Pošlete, co máte! Celou sbírku a lá Murphy, anebo třeba jen jediné moudro Murphyho rázu, jediný vtip. (Ovšem ne opsaný z Murphyho knížek!) Už rukopis o pouhých pěti stranách vám může být vydán knižně. Navíc můžete vyhrát dobře honorovanou práci, která vás bude bavit. Uzávěrka nebyla stanovena - soutěž potrvá tak dlouho, dokud budou mít autoři zájem. Adresa: Ivo Železný, nakladatelství, U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8, tel.: 284 825 117, 284 821 312, 266 315 244. Obálku označte heslem \\\"Murphy\\\". Podmínkou je písemný souhlas s bezplatným uveřejněním textu v rámci rozhlasového vysílání. O výsledcích budou účastníci vyrozuměni na webových stránkách nakladatelství Ivo Železný a reklamní agentury Tanga.

Soutěž vložil: Rezi


Soutěž o nejlepší haiku  - Uzávěrka: 31.12.2003

Web soutěže: www.blueworld.cz
Kontaktní e-mail: veronika@blueworld.cz

Informace k soutěži: 1. Soutěž vyhlašuje Aktivní literární skupina Blue World ve spolupráci s literárním serverem Blue World. Soutěže se může zúčastnit kdokoli. 2. Předmětem soutěže je haiku. Do soutěže budou zařazeny tedy jen básně splňující formální požadavky haiku (více viz Fórum na www.blueworld.cz) 3. Každý autor může zaslat nanejvýše tři své pokusy o haiku a to na e-mailovou adresu: veronika@ blueworld.cz. Ke svému dílu je nutno připojit své celé (umělecké) jméno s kontaktní e-mailovou adresou a telefonem! 4. Vítěz bude vyhlášen a odměněn na dalším literárně-hudebním večeru ALS Blue World, který bude haiku speciálně věnován. Veškeré informace o datu a místu konání večera budou zúčastněným autorům včas rozeslány a též budu k dispozici na stránkách ALS Blue World pod sekcí Plánujeme či na Literární nástěnce (to vše na www.blueworld.cz). Upozorňuji, že akce se bude konat v Praze.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: veronika@blueworld.cz
Soutěž vložil: Veronika Vlachová


VIDOUCÍ 2003  - Uzávěrka: 29.12.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: kratihlav@centrum.cz

SFK Palantír Pardubice spolu s internetovými stránkami Scifiworld a Kult fantazie vyhlašují literární soutěž s názvem Vidoucí. Lze zaslat dosud nepublikovanou a do jiné soutěže nepřihlášenou povídku v českém nebo slovenském jazyce, o rozsahu 2 – 25 normostran (tj. 30 řádků po 60 znacích na stránce), která obsahuje prvky sci-fi, fantasy či hororu. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Uzávěrka je 29. prosince 2003. Výhradně elektronická adresa: kratihlav@centrum.cz. Do kolonky “předmět” napište “Vidoucí” nebo “soutěž”. Povídku pošlete jako komprimovanou přílohu. Archiv (*.zip, *.arj, *.rar) by měl obsahovat soutěžní povídku ve formátu *.txt nebo *.rtf, dále zálohu povídky a textový dokument s údaji o autorovi díla. Zasláním práce do soutěže dává autor souhlas s jejím anonymním publikováním na webových stránkách SFK Palantír (http://palantir.pevnost.cz). Zároveň také s případným zveřejněním v klubovém fanzinu či sborníku. Hodnocení bude mít dvě části. Odborná porota složená z externích porotců, členů SFK Palantír, redaktorů Scifiworldu a Kultu fantazie zvolí jednoho vítěze. Druhou, veřejnou porotou se stanou návštěvníci webových stránek v době od 1. ledna do 30. května 2004. (Autor sám se coby porotce nesmí zapojit!) Hlasování bude tajné, výsledky budou oznámeny až na Festivalu fantazie Avalcon 2004. Na vítěze čekají pamětní plastiky a věcné ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo případně změnit podmínky či jméno soutěže, při malém počtu příspěvků soutěž zrušit a při malém počtu porotců sloučit obě kategorii do jedné.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: kratihlav@centrum.cz
Soutěž vložil: Vendula


MÚZA 2004  - Uzávěrka: 15.12.2003

Web soutěže: www.volny.cz/vikyr
Kontaktní e-mail:

Oddělení školství, kultury a sportu MěÚ Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vikýř vyhlašuje již VIII. ročník literární soutěže Múza 2004. Soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let nejen z Jablonce, ale i z dalších měst a obcí České republiky. Účastníci budou hodnoceni ve věkových kategoriích do 11 let, 12 až 15 let a nad 16 let. Letošní téma zní “Byl jednou jeden”. (Vymysleli je prý sami autoři v minulém roce.) Lze zaslat poezii a prózu, psanou na stroji nebo počítači, o max. rozsahu 2 strany A4. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, na zvláštním listu papíru uveďte jméno a příjmení autora, datum narození, soutěžní kategorii, adresu bydliště a školy. Připište prohlášení: “Souhlasím s podmínkami soutěže.” (Práce zaslané do soutěže se nevracejí. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit vaše díla na výstavě či ve sdělovacích prostředcích.) Uzávěrka je 15. prosince 2003. Adresa: Středisko volného času - Dům dětí a mládeže VIKÝŘ, Jiřina Polanská, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 711 725, 483 713 004, fax : 483 713 005, e-mail: vikyr@volny.cz; http://www.volny.cz/vikyr. Vyhlášení výsledků proběhne v lednu příštího roku. K slavnostnímu vyhlášení pořadatelé připravují překvapení – např. setkání s kronikářkou města či s ředitelem archivu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Středisko volného času - Dům dětí a mládeže VIKÝŘ, Jiřina Polanská, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou
Soutěž vložil: Vendula


PÁBITELÉ KOLEM NÁS 2004  - Uzávěrka: 15.12.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

“Pábitel zpravidla skoro nic nečetl, ale zato se hodně díval a hodně slyšel. A skoro nic nezapomněl… Pábitel, když se nedává do řeči s lidmi, baví hovorem sám sebe, podává informace o případech, jejichž význam je zveličen, zpřeházen, protože pábitel cedí skutečnost přes diamantové očko inspirace.” (Bohumil Hrabal) - Městská část Praha 8, na jejímž území, Libni, prožil jeden z největších českých spisovatelů Bohumil Hrabal (* 28.3. 1914 - † 3.2. 1997) velký díl svého života a kde také zemřel, vyhlašuje u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin literární soutěž pro studenty všech typů středních škol na téma Pábitelé kolem nás (Hrabalovské inspirace). Soutěž je určena mladým lidem ve věku 15 – 19 let. Lze zaslat prozaické práce (povídky, umělecká vypravování) inspirované dílem Bohumila Hrabala, jeho stylem a pohledem na svět, v tištěné nebo elektronické podobě, o max. rozsahu 3 strany normovaného strojopisu. - Hrabalovi hrdinové nežijí vzorným životem, jsou to nespolehliví podivíni bez konkrétních životních cílů, mluvkové, kteří nesmírně přehání a všechno zveličují. Nejsou to však pokrytci, v žádném případě nedokáží být chladně vypočítaví. Jsou naopak velmi družní, citliví, hluboce upřímní. Milují život, vstřebávají ho vášnivě celou svou duší. A právě tam nalezneme jejich opravdovou upřímnost, dojímavou citlivost, hlubokou životní moudrost, onu vzácnou “perličku na dně”. Inspirujte se osobitým literárním pojetím a mnohdy až surrealistickým vyprávěním autora, pro kterého zdrojem úžasně mnohotvárného a nekonečného života je jak krása a radost, tak ošklivost a smutek, všednost a pomíjivost, nedokonalost a zbytečnost, bolest i smrt. Vyprávějte příběh, kdy naplno popustíte uzdu své fantazii. Pokuste se zachytit tu mnohdy nejvšednější, zcela prostou skutečnost kolem nás, bez které by náš život byl bez barev a vůně. Nebojte se být originální a neotřelí, ať už po stránce tematické či formální. - Uzávěrka je 15. prosince 2003. Adresa: Úřad Městské části Praha 8, odbor kultury, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 222 805 114, fax: 284 823 583, e-mail: lucie.kristofikova@p8.mepnet.cz, www.praha8.cz (odkaz Hrabal). Texty bude posuzovat porota složená z předních znalců Hrabalova díla. Výsledky soutěže budou zveřejněny v Učitelských novinách, v Literární novinách a v denním tisku. Z vybraných padesáti příspěvků bude sestaven almanach a rozeslán autorům zařazených textů. Z deseti nejlepších prací pak bude sestaveno pásmo a to bude předneseno v rámci hrabalovských oslav v Synagoze pod Palmovkou, ve které Hrabal (tehdy ještě v Divadle S. K. Neumanna) pracoval. Tři nejlepší autoři dostanou zvláštní odměny, prvních deset nejlepších bude pozváno do Prahy na oslavy Hrabalova výročí a pořadatelé jim uhradí veškeré náklady.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Úřad Městské části Praha 8, odbor kultury, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Soutěž vložil: Vendula


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU BARDA MARIGOLDA 2003  - Uzávěrka: 14.12.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU BARDA MARIGOLDA 2003. Sci-fi klub Terminus (http://www.mensa.cz/terminus) při Osmiletém Gymnáziu Buďánka o. p. s. v Praze vyhlašuje VII. ročník literární soutěže O cenu barda Marigolda. Bard Marigold je postavou literárního díla polského fantasy spisovatele Andrzeje Sapkowského. V jeho knihách je Marigold největším básníkem své doby. Soutěž probíhá v žánrových kategoriích vědecká fantastika, fantasy, horor a pohádka. Zúčastnit se mohou mladí spisovatelé do 19 let včetně, ve zvláštní kategorii pak také autoři starší - 19 až 26 let (tento věk je pořadateli považován za oficiální konec mládí). Dosud nepublikované příspěvky lze zaslat dvěma způsoby: buď v elektronické podobě (na e-mail: vafor@volny.cz), nebo pozemskou poštou, psané na počítači, o max. rozsahu 15 normostran (tj. 30 řádků po 60 úhozech), ve dvou kopiích a navíc na disketě. Adresa: SFK Terminus, Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6. Fantazii se meze nekladou. Uzávěrka je 14. prosince 2003. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v lednu či únoru následujícího roku na Pragoconu. Práce budou hodnoceny ve dvou kolech. V prvním kole bude zdatnými a odolnými čtenáři (M. Čtrnáct, V. Fořtík, A. Šnobl, Lucie Lukačovičová aj.) vybrána skupina nejlepších 5 – 10 povídek z každé kategorie, ta bude v druhém kole přečtena širší porotou ze členů SFK Terminus. Z těchto vybraných povídek budou bodovým hodnocením zvoleny tři nejlepší pro každou kategorii, případně budou výjimečným textům udělena čestná uznání. Ocenění autoři získají diplomy a věcné ceny. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno zveřejnění soutěžních prací. K JEDNOTLIVÝM KATEGORIÍM: Sci-fi: Děj se může odehrávat v minulosti, současnosti i budoucnosti. Může jít o alternativní historii, paralelní svět či vědecké vysvětlení záhad minulosti. Můžete uplatnit svou vizi budoucnosti lidstva, techniky či vesmíru. Fantasy: Ať už temná, humorná nebo heroická fantasy povídka musí obsahovat prvek iracionálna (magie, bohové aj.). Horor: Povídka musí obsahovat prvek iracionálna a děj by se měl odehrávat v současnosti ± 150 let. Lze použít osvědčené bytosti - upíry, vlkodlaky, zombie, duchy apod. Pohádka: Pokuste se vymyslet běžně nepoužívaný děj mezi klasický pohádkový začátek a konec. Kategorie pro starší (19 až 26 let): V této kategorii budou udělena pouze první tři místa bez ohledu na soutěžní žánr. Patronem soutěže je Miroslav Žamboch.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: SFK Terminus, Václav Fořtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6
Soutěž vložil: Vendula


Cena Karla Čapka 2004  - Uzávěrka: 30.11.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Prezident, Rada ČS fandomu a organizátoři Parconu vyhlašují XXIII. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Soutěžit mohou pouze původní, v profesionálních médiích dosud nepublikované povídky v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Fantastika je podmínkou, bez těchto prvků bude práce bez ohledu na literární úroveň vyřazena. Texty otištěné v amatérských či klubových časopisech přihlásit můžete. Ne však překlady zahraničních povídek ani literární přepisy filmů, dramat či komiksů. Připouštějí se ale nové příběhy klasických hrdinů (Conan, Star Trek aj.). Do soutěže nebudou zařazeny texty, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků nebo jsou zároveň přihlášeny do jiné soutěže celostátního významu. Rozsah je libovolný, limit pro zařazení do jednotlivých kategorií je následující: krátká povídka do 10 normostran, dlouhá povídka do 60 normostran, román či novela nad 60 normostran. Do rozsahu se nepočítají ilustrace, mapy aj., nejsou-li organicky nezbytnou součástí díla. Pořadatelé doporučují číslovat stránky, každou práci sešít sešívačkou, případně vložit do samovázacích desek. Ve čtyřech čitelných kopiích nejlépe normovaného strojopisu (tj. 60 řádek na stránku, 30 úderů na řádku) je posílejte na adresu hlavního koordinátora: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč. Do obálky přiložte průvodní list papíru s Vaším jménem, přesnou adresou, kontaktním telefonem, e-mailem a seznamem názvů přihlášených prací. (Není-li text v normovaném strojopise, uveďte též přepočet rozsahu na normované stránky.) A dále čestné prohlášení, že texty dáváte k dispozici pořadatelům pro jedno otištění bez nároku na honorář. Nejlepší povídky budou totiž zařazeny do sborníku Mlok. Proto nic nezkazíte, přiložíte-li texty zároveň také na disketě. Odměnou nejlepším je zvýhodněná až zcela bezplatná účast na Parconu, kde bude CKČ vyhlášena. Uzávěrka je 30. listopadu 2003. Práce došlé po termínu mohou být po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč
Soutěž vložil: Vendula


O tachovskou rentu 2003  - Uzávěrka: 30.11.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: knihovna@mkstc.cz

Městské kulturní středisko v Tachově, vydavatelství Západočeských novin a redakce Tachovské jiskry pod záštitou starosty města Tachova vyhlašují X. ročník literární soutěže O tachovskou renetu. Soutěž je určena výhradně ženám autorkám bez ohledu na místo bydliště. Soutěží se ve dvou žánrových kategoriích (poezie a próza) a ve dvou věkových kategoriích (15 až 35 let a nad 35 let). Téma pro tento rok zní: “Nikdy neříkej nikdy”. Lze zaslat poezii o max. rozsahu 3 strany a prózu o max. rozsahu 5 stran normovaného strojopisu A4 (tj. 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer, horní okraj 25 mm, dolní okraj 15 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 10 mm), každou práci v pěti vyhotoveních. Příspěvky nad stanovený limit počtu stran budou vyřazeny. Soutěž je anonymní. Texty nepodepisujte, k zásilce přiložte písemnou přihláškou obsahující základní údaje o autorce (jméno a příjmení, datum narození, adresu vč. telefonu a e-mailu a profesi). Uzávěrka je 30. listopadu 2003. Adresa: Městské kulturní středisko - odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov; tel.: 374 723 534 (paní Kačírková), 374 722 711, 374 715 224 (paní Pavlíková a Brehovská); e-mail: knihovna@mkstc.cz; www.tachov.cz a www.tachov-mesto.cz. Práce bude hodnotit porota složená z renomovaných literátů – členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni. V každé ze čtyř kategorií bude uděleno 1.- 3. místo, porota si však vyhrazuje právo některou z cen neudělit, popřípadě ji rozdělit. Vybrané práce budou postupně zveřejněny ve sborníku Tachovská reneta, v Tachovské jiskře, popřípadě v dalším regionálním tisku. Vyhodnocení soutěže proběhne v dubnu 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městské kulturní středisko - odbor KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Soutěž vložil: Vendula


Trifid  - Uzávěrka: 30.11.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství Triton vyhlašuje první ročník literární soutěže Trifid v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. Soutěž je vyhlašována v kategorii česky psaný román nad 300 nstr. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20 000 Kč. Dílům představujícím mimořádný literární počin, může porota udělit cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora, který obdrží celkem 40 000 Kč. Zaslané práce nesmí být již někde knižně publikované, ale nevadí, pokud se již účastnily nějaké literární soutěže. Své příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF) do 30. 11. 2003 na adresu Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10.
Soutěž vložil: Jan Hladík


Trifid 2003  - Uzávěrka: 30.11.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

TRIFID 2003. Nakladatelství Triton vyhlašuje I. ročník literární soutěže Trifid. Lze zaslat česky psaný, dosud knižně nepublikovaný román o rozsahu nad 300 normostran, v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky. (Předchozí účast díla v některé z literárních soutěží nevadí.) Příspěvky zasílejte v jednom tištěném exempláři a zároveň na disketě (ve formátu Wordu nebo RTF). Uzávěrka je 30. listopadu 2003. Adresa: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10. Odborná porota ze zaslaných prací vybere díla vhodná k vydání v nakladatelství Triton. Autoři vybraných prací obdrží odměnu 20.000,- Kč. Dílům představujícím mimořádný literární počin, může porota udělit cenu Trifid, spojenou s dvojnásobnou odměnou pro autora: 40.000,- Kč.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 100 00 Praha 10
Soutěž vložil: Vendula


Moje báječné prázdniny 2003  - Uzávěrka: 28.11.2003

Web soutěže: www.mksokolov.cz
Kontaktní e-mail: detske@mksokolov.cz

Městská knihovna Sokolov vyhlásila výtvarně - literární soutěž pro děti do patnácti let. Práce na téma Moje báječné prázdniny lze zaslat dětskému oddělení knihovny do 28. listopadu 2003. Adresa: Městská knihovna Sokolov, dětské odd., Zámecká 1, 356 01 Sokolov , tel.: 352 622 505 (linka 20), 252 601 986 (linka 20), e-mail: detske@mksokolov.cz; http://www.mksokolov.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna Sokolov, dětské odd., Zámecká 1, 356 01 Sokolov
Soutěž vložil: Vendula


Neoriginálnější vánoční pohádka  - Uzávěrka: 25.11.2003

Web soutěže: www.neraweb.cz
Kontaktní e-mail: osn@neraweb.cz

Redakce internetového magazínu Neraweb vyhlašuje bleskovou literární soutěž o Nejoriginálnější vánoční pohádku. Podmínky účasti: Text v rozsahu jedné normostrany pošlete na e-mail: osn@neraweb.cz (do předmětu vepište heslo „Soutěž“), nebo na adresu: Občanské sdružení Neraweb, Dr. E. Beneše 875,277 11 Neratovice. K soutěžnímu textu přiložte své jméno, věk a kontaktní adresu/e-mail/telefon. Účast není omezená věkem. Příspěvky delší než stanovený limit, či obsahující vulgární výrazy, budou ze soutěže vyřazeny. Vítězné práce budou prezentovány na literárních večerech Nerawebu, jak v Blue Velvet Café v Praze, tak v SD Neratovice, rovněž ve sborníčku pro tyto večery připravovaných a budou publikovány na serveru www.neraweb.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Občanské sdružení Neraweb, Dr. E. Beneše 875,277 11 Neratovice
Soutěž vložil: Rezi


Kniha a já  - Uzávěrka: 15.11.2003

Web soutěže: www.infohumpolec.cz
Kontaktní e-mail: knihovna@infohumpolec.cz

Městská knihovna v Humpolci ve spolupráci s deníkem Listy Pelhřimovska vyhlašuje literární soutěž na téma Kniha a já. Soutěž je určena všem žákům základních škol a studentům středních škol a bude hodnocena ve dvou věkových kategoriích. Lze zaslat práce libovolného žánru o max. rozsahu 1 strany A4 normovaného strojopisu, v elektronické nebo tištěné podobě. Uzávěrka je 15. listopadu 2003. Adresa: Městská knihovna, Dolní náměstí 250, 396 01 Humpolec, e-mail: knihovna@infohumpolec.cz, http://www.infohumpolec.cz/knihovna.htm. Práce bude hodnotit porota v čele s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou a ředitelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Vítězné texty budou publikovány v tisku.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Městská knihovna, Dolní náměstí 250, 396 01 Humpolec
Soutěž vložil: Vendula


Děti dětem 2004  - Uzávěrka: 15.11.2003

Web soutěže: www.12zschomutov.cz.
Kontaktní e-mail: jjj@jjj.cz

12. základní škola v Heyrovského ulici v Chomutově vyhlašuje autorskou soutěž pro mladé literární talenty s názvem Děti dětem. Zúčastnit se jí mohou žáci 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Soutěžním tématem v próze je Pohádka pro děti, kterým nemá kdo pohádky vyprávět. Jako motto pro poezii zvolili pořadatelé větu: Kdybych byl básníkem, zpíval bych svými verši o mládí, kráse a prvních láskách. Práce by měly být původní a dosud nepublikované. Součástí každého příspěvku musí být jméno a příjmení autora, datum narození, škola a třída, kterou navštěvuje, telefon ředitele či učitele, jehož lze kontaktovat, a dále několik slov o autorovi a jeho literární práci. Uzávěrka je sice až 29. února 2004, do soutěže je však nutné se předběžně přihlásit (písemně nebo e-mailem) nejpozději do 15. listopadu 2003. Adresa: 12. základní škola Chomutov, Heyrovského ul., 430 00 Chomutov, e-mail: jjj@jjj.cz; http://www.12zschomutov.cz. Vyhodnocení se uskuteční 20. června 2004. Nejlepší texty budou ilustrovány dětmi a zařazeny do sborníku, který by měl být rozeslán do dětských domovů, SOS vesniček apod. Bližší informace podá Josef Griml.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: 12. základní škola Chomutov, Heyrovského ul., 430 00 Chomutov
Soutěž vložil: Vendula


O nejlepší esej na téma science fiction, fantasy nebo hororu 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Do soutěže se může přihlásit každý autor bez ohledu na věk a profesi. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce v českém nebo slovenském jazyce o max. rozsahu 25 normostran (60 úderů na řádku, 30 řádek na stránku) v pěti čitelných vyhotoveních a zároveň také na disketě (Word). Jeden autor může přihlásit max. 3 eseje. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit ty příspěvky, které nesplní požadované podmínky. Soutěž je anonymní. Práce nepodepisujte, k zásilce přiložte zalepenou obálku obsahující seznam příspěvků, jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či zaměstnání a informaci o vaší dosavadní literární činnosti. Adresa: TRIO, Hlavné nám. 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, Slovenská republika. Obálku označte heslem “Ondrej”. Vítěz dostane finanční odměnu.

Soutěž vložil: Rezi


Moje Vysočina - kraj jeřabin a šípků 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže: www.knihzdar.cz
Kontaktní e-mail:

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou, oddělení pro dospělé čtenáře, vyhlašuje literární soutěž s názvem Moje Vysočina – kraj jeřabin a šípků. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, který není v tomto oboru profesionálem. Lze zaslat básně, povídky, fejetony, úvahy či jiné literární útvary. Příspěvky by se měly vztahovat k oblasti Vysočiny. (Ta je od Plzně, pravda, vzdálená. Možná jste tam však byli na dovolené, máte tam přátele, příbuzné apod.) Autor uvede jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, případně telefon či e-mail. Uzávěrka je 31. října 2003. Vyhodnocení nejlepších prací proběhne v měsíci listopadu.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Knihovna M. J. Sychry
Havlíčkovo nám. 5
591 01 Žďár nad Sázavou

Soutěž vložil:


Troll 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: Roggeveev@seznam.cz.

SFK Trollík vyhlašuje IV. ročník literární soutěže Troll. Lze zaslat dosud nepublikované povídky v žánru sci-fi nebo fantasy, psané na stroji nebo počítači, o max. rozsahu jedné práce 20 normostran (tj. přibližně 30 řádků po 60 úhozech), v jednom exempláři. Počet příspěvků od jednoho autora není omezen. Přiložíte-li k zásilce text zároveň na disketě, anebo zašlete-li zároveň s tištěnou verzí povídku také e-mailem, máte větší naději, že bude otištěna. Příspěvky, které přijdou jen na disketě nebo pouze e-mailem, nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatelé si vyhrazují právo na jedno otištění povídek. Soutěž je anonymní, k zásilce přiložte zalepenou obálku se jménem a příjmením, adresou bydliště, telefonem, případně e-mailem a hlavně seznamem zaslaných prací. Uzávěrka je 31. října 2003. První tři místa budou bohatě odměněna, nejlepší povídky vyjdou ve speciálním sborníku nebo ve fanzinu Trolliště.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Míla Linc, SFK Trollík, Dubečská 14, 100 00 Praha 10
Soutěž vložil: Vendula


Kladenská veverka 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Magistrát města Kladna, Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Kladno, Kladenský deník, Rybářský svaz Kladno, Mezinárodní český klub Praha, Chovatelé exotického ptactva Kladno a sdružení pro záchranu ohrožených a handicapovaných zvířat Aves vyhlašují XIV. ročník mezinárodní soutěže s ekologickou tematikou Kladenská veverka. Letošní témata znějí: “Ochrana přírody a životního prostředí, klady a zápory z činnosti lidí ve vztahu k přírodě.” “Záchrana a pomoc nemocným a zraněným živočichům, kteří žijí ve volné přírodě.” “Ochrana životního prostředí v rybníku, řece, moři.” Soutěž v oboru výtvarném, fotografie a literárním je určena dětem a mládeži od předškolního věku do 19 let. Uzávěrka druhého kola soutěže byla stanovena na 31. října 2003. Adresa: Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Kladno, Havířská 1114, 272 01 Kladno, tel./fax: 312 623 123, tel.: 312 622 287. Všechny práce musí být doplněny jménem a příjmením autora, věkem a adresou bydliště, anebo školou, třídou a jménem učitele.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola Kladno, Havířská 1114, 272 01 Kladno
Soutěž vložil: Vendula


O čestický brambor 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Kulturní spolek pro Čestice a okolí spolu s místní základní školou a Listy Strakonicka vyhlašuje již IX. ročník dětské literární a výtvarné soutěže O čestický brambor. Témata pro letošní rok znějí: “Poznej a chraň” a “Cestujeme”. Účastníci budou rozděleni podle věku, tj. na žáky 1. – 3. tříd, žáky 4. – 6. tříd a žáky 6. – 9. tříd. Soutěží se v žánrových kategoriích poezie, próza a publicistické formy. Každou práci je třeba označit jménem autora, třídou a adresou školy, kterou navštěvuje. Uzávěrka je 31. října 2003. Adresa: Věra Rodová, ZŠ Čestice, 387 19. V listopadu budou soutěžící pozváni do obce k slavnostnímu předání cen.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Věra Rodová, ZŠ Čestice, 387 19.
Soutěž vložil: Vendula


O cenu hradeckého škrabáka 2003  - Uzávěrka: 31.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

* POZOR! ZMĚNA! V červnových Listech Ason-klubu (na s. 10 – 11) jsme informovali o IV. ročníku literární soutěže O CENU HRADECKÉHO ŠKRABÁKA 2003. Uzávěrka byla prodloužena z 30. června do 31. října 2003. Adresa: Spolek přátel krásného slova, Patrick Ungermann, Baarova 1376, 500 02 Hradec králové, e-mail: skrabak@email.cz.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Spolek přátel krásného slova, Patrick Ungermann, Baarova 1376, 500 02 Hradec králové
Soutěž vložil: Vendula


Česká povídka 2003  - Uzávěrka: 20.10.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Nakladatelství Listen ve spolupráci s deníkem Mladá fronta Dnes a s Literárními novinami vyhlašuje literární soutěž o nejlepší původní české povídky. Soutěže se mohou zúčastnit jednak autoři pořadatelem přímo vyzvaní, jednak každý autor, který má již na svém kontě alespoň jednu řádně vydanou a celostátně distribuovanou knihu. Lze zaslat původní, dosud nepublikované povídky o rozsahu 7 až 10 normalizovaných stran (dodržení horní hranice není bezpodmínečnou podmínkou), psané a vytištěné na počítači, ve třech exemplářích. Téma je libovolné, vzhledem k možnému publikování v knihách Nakladatelství Listen jsou vítány zejména povídky milostné, humorné, povídky zachycující vztahy mezi generacemi a také příběhy odehrávající se na libovolném místě na světě, které ovšem autor dobře zná, takže cizí prostředí tu nebude pouhou kulisou. Práce zašlete pokud možno zároveň také na disketě. Adresa: Nakladatelství Listen, Hellerova 10, 586 01 Jihlava. Povídky bude posuzovat porota složená ze zástupců Nakladatelství Listen, Literárních novin a literárního kritika Josefa Chuchmy. Uděleny budou tři hlavní ceny bez udání pořadí s odměnou po 10.000,- Kč a dále několik zvláštních cen spojených s odměnou 5.000,- Kč. Pořadatelé si vyhrazují právo některé ceny neudělit, případně rozdělit odměny jinak. Vybrané povídky (ocenění tu není podmínkou) budou za obvyklý honorář zveřejněny v Literárních novinách, MF Dnes aj. a s autory všech publikovatelných prací uzavře nakladatelství Listen smlouvu o honorovaném knižním vydání v připravovaných povídkových souborech.

Soutěž vložil: Rezi


Jak se dělá věda 2003  - Uzávěrka: 15.10.2003

Web soutěže: http://www.techfilm.cz/detsout.asp
Kontaktní e-mail: techfilm@kratkyfilm.com

Organizátoři 41. Mezinárodního festivalu filmů o vědě, technice a umění Techfilm 2003 vyhlašují VI. ročník literární a výtvarné soutěže pro děti a mládež na téma Jak se dělá věda. Soutěž je určena dětem tří věkových kategorií: do 6 let, do 10 let a do 16 let. Lze zaslat výtvarné příspěvky (jakoukoli technikou) a literární příspěvky (básně, povídky apod.) o max. rozsahu 2 strany A4. Máte-li texty psané na počítači, pošlete je kromě té papírové také v elektronické podobě. Uveďte jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, telefon, případně adresu školy (u hromadných přihlášek). Adresa: Krátký Film Praha a. s., Techfilm 2003 – soutěž, Kříženeckého nám. 1079/5b, 152 53 Praha 5, tel.: 267 091 303, 267 091 314. O výsledcích rozhodne odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 3. listopadu 2003 v 11.00 hodin při oficiálním zahájení festivalu v budově Univerzity Hradec Králové.

Soutěž vložil: Rezi


Legionáři z Přeštic a okolí  - Uzávěrka: 10.10.2003

Web soutěže: http://www.kzprestice.cz
Kontaktní e-mail: kz.prestice@seznam.cz

Kulturní zařízení v Přešticích u příležitosti jedné z výstav v Domě historie Přešticka vyhlašuje literárně historickou soutěž na téma Legionáři z Přeštic a okolí. Soutěže se mohou zúčastnit autoři třech věkových kategorií: žáci 7. – 9. tříd ZŠ, studenti SŠ a dospělí. Slohový útvar není vymezen. Práce by měly přinést dosud neznámé pohledy na osudy našich dědů a pradědů na frontách I. světové války. Pořadatelé uvítají, doplníte-li práci fotografiemi nebo jinými písemnými dokumenty, případně trojrozměrnými (památky z cest, uniformy či jejich části apod.). Adresa: Kulturní zařízení Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel.: 377 982 690, 377 982 514, fax: 377 981 91. Nejlepší práce budou odměněny hodnotnými cenami. Stejnojmenná výstava v podkroví Domu historie Přešticka potrvá od 28. října do 31. prosince 2003. Práce s největším přínosem pro regionální historii budou buď přímo vystaveny, nebo využity formou doprovodných textů.

Soutěž vložil: Rezi


O nejlepší humoristickou povídku 2003  - Uzávěrka: 30.09.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: eva.koudelkova@vslib.cz

Kruh autorů Liberecka spolu s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vypisuje literární soutěž o nejlepší humoristickou povídku. Soutěž je určena všem česky píšícím autorům. Lze zaslat původní, dosud nepublikované humoristické povídky o max. rozsahu 6 normostran, a to výhradně v elektronické podobě. Soutěž je anonymní, práce nepodepisujte, pouze označte šifrou nebo heslem. Jméno autora a kontaktní adresu přiložte v doprovodném dopise. Práce bude hodnotit porota složená z členů Kruhu autorů Liberecka a zástupců Krajské vědecké knihovny - Vladimír Píša, Jiří Janáček a Kateřina Trojanová. Tři nejlepší povídky budou finančně odměněny (3.000,- Kč za 1. místo, 2.000,- Kč za 2. místo a 1.000,- Kč za 3. místo). Vybrané práce budou (bez nároku na honorář) v průběhu roku 2004 uveřejněny v libereckém kulturním dvouměsíčníku Světlik. Výsledky budou vyhlášeny 30. listopadu 2003.

Soutěž vložil: Rezi


Pohádkové prázdniny 2003  - Uzávěrka: 30.09.2003

Web soutěže: http://www.dk-ostrov.cz/festival/souteze.htm
Kontaktní e-mail: knihovna.ostrov@email.cz

Městská knihovna a Dům kultury Ostrov vyhlásily literární soutěž na téma Pohádkové prázdniny. Soutěž je určena dětem a mládeži od 12 do 17 let a dále dospělým nad 18 let. Lze zaslat pohádku o max. rozsahu 2 strany A4, jejíž děj se odehrává (nejen) o letních prázdninách. Autor uvede jméno a příjmení, věk a kontaktní adresu. Odevzdaná pohádka slouží zároveň jako přihláška a souhlas se zveřejněním. Adresa: Městská knihovna Ostrov, Lidická 1036, 363 01 Ostrov. Vyhodnocení se uskuteční 8. října 2003. Autoři tří nejlepších pohádek v každé věkové kategorii budou odměněni (tričky, poukazy na knihy, vstupenkami na představení apod.)

Soutěž vložil: Rezi


Literární Šumava 2003  - Uzávěrka: 30.09.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: reditel@knih-kt.cz

Městská knihovna Klatovy pod záštitou Obce spisovatelů - Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, starosty města Klatovy, Českého rozhlasu Plzeň, regionální redakce Mladé fronty Dnes, Klatovského deníku a Západočeské energetiky, a. s., Plzeň vyhlašuje XIII. ročník soutěže Literární Šumava. Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 - 5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. (Kategorie publicistiky byla v tomto ročníku zrušena.) Práce lze zaslat rovněž e-mailem ve formátu DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. (V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.) Příspěvky mohou být na volné téma, zvláštní cena bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání. Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail. Práce bude hodnotit pětičlenná odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni účastníci budou počátkem prosince pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.

Soutěž vložil: Rezi


Hledáme talentované autory aneb nepište do šuplíku  - Uzávěrka: 30.09.2003

Web soutěže: http://www.knih-havirov.cz
Kontaktní e-mail: info@knih-havirov.cz

Soutěž je určena autorům z celé republiky od 15 let, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (max. 5 básní) a prózy (5 až 10 stran), psané po jedné straně papíru formátu A4 na stroji nebo počítači, ve třech vyhotoveních. Každou stránku označte jménem, adresou a školou/ zaměstnáním autora. K zásilce přiložte čitelně vyplněnou přihlášku. Ta by měla obsahovat obvyklé údaje: jméno a příjmení autora, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail, školu či zaměstnání, soutěžní kategorii a seznam názvů přihlášených prací. Díla lze zaslat kterémukoli z pořadatelů, např. na adresu: Městská knihovna Havířov, Šrámkova 2, 736 01 Havířov - Podlesí, tel.: 596 430 112, 596 410 116, 596 411 337, fax: 596 430 112, e-mail. Texty odborně posoudí PhDr. Martin Pilař, CSc. z Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 12. prosince 2003.

Soutěž vložil: Rezi


Prix Bohemia Radio 2003  - Uzávěrka: 16.09.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Pořadatelé festivalu Prix Bohemia Radio 2003 vyhlašují výtvarnou a literární soutěž, která je určena všem autorům bez rozdílu věku. Letošní zvolené téma si klade za cíl upozornit na prostředí, ve kterém děti vyrůstají. Tímto prostředím je zejména domov a rodina, ale i škola, město či stát. Zároveň dává příležitost především těm, kteří se chtějí vyjádřit k potřebě dobrých mezilidských vztahů a k možnostem jejich zlepšování. Ve výtvarné části budou přijímány práce v libovolné technice a formátu, v literární části práce o max. rozsahu 3 strany textu formátu A4 (povídka, báseň, úvaha, novinový článek aj.). Soutěžní práce je možné zaslat na adresu: MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady. Porotou vybraní autoři nejlepších prací obdrží diplom a hodnotné ceny! Letošní ročník festivalu se uskuteční ve dnech 23. - 25. září 2003 v Poděbradech.

Soutěž vložil: Rezi


Ten umí to a ten zas tohle  - Uzávěrka: 15.09.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Svaz zdravotně postižených Šumava v Klatovech opět vyhlašuje soutěž, jejímž smyslem je dokázat, že zdravotně postižený člověk má stejnou hodnotu jako jedinec naprosto zdravý. Název soutěže Ten umí to a ten zas tohle napovídá, že soutěžit se bude v různých kategoriích. Kromě kategorie výtvarné (malba, keramika, kámen, dřevo, fotografie), kulturní (přednes, hudba, zpěv), kategorie ručních prací (vyšívání, paličkování, pletení, drhání, šití) a volné kategorie (květinová vazba, kombinované techniky, výroba kraslic, výrobky ze šustí) je vypsána také kategorie literární. Lze zaslat jakékoli příspěvky z oblasti poezie a prózy, ba dokonce i reportáž. Věk autorů není omezen. Soutěž je anonymní a je určena členům Svazu zdravotně postižených, ale také lidem z klubů seniorů, stacionářů a škol. Práce dostanou pořadová čísla. Mohou být přihlášeny prostřednictvím základních organizací. Adresa: Svaz zdravotně postižených Šumava, sekretariát, Vídeňská 9/4, 339 01 Klatovy. Patrony soutěže jsou předsedkyně Svazu zdravotně postižených Šumava Květa Hynčíková, místopředseda svazu Miroslav Horyna, starosta Klatov Karel Mráz, ředitelka Městské knihovny Klatovy Zdeňka Buršíková a radní pro kulturu Krajského úřadu v Plzni Olga Kalčíková. Vyhlášení výsledků proběhne začátkem listopadu 2003.

Soutěž vložil: Rezi


Společný svět - literární soutěž osob se zdravotním postižením 2003  - Uzávěrka: 15.09.2003

Web soutěže: http://okamzik.ecn.cz
Kontaktní e-mail: okamzik.os@volny.cz

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých pod záštitou Obce spisovatelů u příležitosti Evropského roku osob se zdravotním postižením vyhlašuje literární soutěž osob se zdravotním postižením nazvanou Společný svět. Soutěže se mohou účastnit zdravotně postižení autoři (obvykle držitelé průkazů ZTP/P, ZTP nebo TP) všech věkových kategorií. Jedná se zejména o smyslově a tělesně postižené. Lze zaslat dosud nepublikovanou literární práci na téma volně odrážející osobní prožitek zdravotního postižení, o max. rozsahu 5 normostran (popř. 15 stran v Braillově písmu), v jednom vyhotovení, pokud možno i na disketě. Autor uvede název soutěžního příspěvku a žánrovou kategorii (poezie, próza). Dále v přiložené zalepené obálce navíc kromě těchto údajů své jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, typ a stupeň postižení. Adresa: Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, Umělecká 5, 170 00 Praha, tel./fax: 233 379 196. Texty bude hodnotit odborná porota z řad členů Obce spisovatelů a dalších přizvaných odborníků z prostředí zdravotně postižených. Porota si vyhrazuje právo určit kategorie a počty oceněných prací podle struktury, kvantity a kvality soutěžních příspěvků. Autoři vítězných prací obdrží věcné ceny, jejich literární práce budou v případě jejich souhlasu zveřejněny na internetových stránkách sdružení Okamžik. Vybrané práce mohou být po dohodě s autory zahrnuty do literárního sborníku, popř. samostatně publikovány s dalšími mimosoutěžními texty v rámci ediční činnosti sdružení Okamžik. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní akci do konce roku 2003.

Soutěž vložil: Rezi


Jede, jede poštovský panáček  - Uzávěrka: 15.09.2003

Web soutěže: http://www.moje1noviny.cz
Kontaktní e-mail: redakce@moje1noviny.cz

Redakce měsíčníku Moje 1. noviny ve spolupráci s Českou poštou vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti Jede, jede poštovský panáček. Výtvarná soutěž: Navrhněte a jakoukoli technikou namalujte či nakreslete pohlednici svého města nebo vesnice, velikost jako zadní strana korespondenčního lístku Nejhezčí budou vystaveny na putovní výstavě v prostorách českých pošt, vybrané dokonce vytištěny jako skutečné pohlednice a dány do prodeje. Literární soutěž: Napište a pošlete dopis o svém výjimečném zážitku. Vzpomeňte si na něco, co vás opravdu "sebralo" a napište o tom. Vybrat si můžete z několika témat: a) Co jsme našli na půdě; b) Záhada a tajemno; c) Vyznání lásky. Můžete posílat i dopisy, které jste objevili (třeba v krabici ve staré skříni). Dopisy bude posuzovat odborná porota složená ze známých spisovatelů, zástupce České pošty a šéfredaktora Mých 1. novin. Nejzajímavější budou ohodnoceny dárky a otištěny. Adresa: Moje 1. noviny, Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7.

Soutěž vložil: Rezi


Příběh panenky 2003  - Uzávěrka: 15.09.2003

Web soutěže: http://www.dolphin.cz/unicef
Kontaktní e-mail: unicef@unicef.cz

Český výbor pro UNICEF vyhlašuje literární soutěž pro děti s názvem Příběh panenky. Soutěž je součástí mezinárodního projektu "Adoptuj panenku a zachráníš dítě". Jejím smyslem je inspirovat děti k zamyšlení nad životem dětí v jiných částech světa. Lze zaslat esej, úvahu nebo vyprávění. Adresa: Český výbor pro UNICEF, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2, tel./fax: 224 915 328, tel.: 224 484 550-2. Nejlepší práce budou zařazeny do knihy Příběh panenky. - [UNICEF - Dětský fond OSN, nositel Nobelovy ceny míru za rok 1965, je mezinárodní organizací, která svoje aktivity ve prospěch dětí rozvíjí po celém světě již více než 50 let (Valným shromážděním OSN byla ustavena v roce 1946). Hlavním cílem činnosti UNICEF je všestranná podpora a ochrana života dětí a zajištění jejich zdravého vývoje, včetně pomoci při vytváření příznivých zdravotních, sociálních, kulturních, ekologických i ekonomických podmínek, jež jsou pro optimální vývoj dětí, a tudíž i pro zdraví celé společnosti základním předpokladem.

Soutěž vložil: Rezi


Poezie mezi námi 2003  - Uzávěrka: 15.09.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail: pulnoc.tabor@tiscali.cz

Jihočeské nakladatelství Půlnoc vyhlašuje II. ročník literární soutěže s názvem Poezie mezi námi. Soutěž je určena neprofesionálním básníkům z České a Slovenské republiky ve věku 15 až 99 let. Lze zaslat max. 3 básně psané strojem nebo počítačem po jedné straně papíru A4, ve třech vyhotoveních. Práce nepodepisujte, k textům přiložte zvláštní list se jménem a příjmením autora, datem narození, adresou, případně telefonem a e-mailem. Adresa: Miloš Uhrmann, Vídeňská 2773, 390 05 Tábor. Vyhodnocení proběhne koncem listopadu.

Soutěž vložil: Rezi


O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2004  - Uzávěrka: 31.03.2003

Web soutěže: http://andromeda.scifi.cz/halmoch/halmoch.htm
Kontaktní e-mail: lubomir.zaborsky@skoda.cz

Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 15. ročník literární soutěže O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON 2004 Soutěžní podmínky: Zaslané práce musí být v žánru SCI-FI ( Porotci neoblibují povídky žánru čisté FANTASY a HORRORu). Oblibujeme hlavně povídky na téma Cestování časem. Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora je omezen na tři nebo na 50 normostran v součtu všech příspěvků. Soutěž je NEANONYMNÍ - tzn. příspěvky by měly mít v hlavičce jméno autora či alias, pod kterým mají být uváděny. Texty musí být zaslané e-mailem nebo na disketě (čestně vrátíme), napsané v běžném textovém editoru (T602, Wintext 602, AmiPro, Word) nebo dodány ve třech exemplářích, psané strojem nebo vytištěné na kvalitní tiskárně. Texty dodané v elektronické podobě mají je větší šance na zveřejnění ve sborníku a není je nutné zasílat v papírové formě. Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. Nezapomínejte na zpáteční adresu. Nevyžádané písemné příspěvky se nevrací. SFK ANDROMEDA si vyhražuje právo na jedno vytištění ve svém klubovém fanzinu, který by měli obdržet všichni účastníci soutěže. Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní. Účastníci soutěže budou na vyhlášení výsledků soutěže a předání cen upozorněni písemně. Uzávěrka soutěže je dne 31.3.2004 Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: lubomir.zaborsky@skoda.cz nebo lzaborsky@quick.cz, kde získáte i další informace. Písemné práce zasílejte na adresu: Ľubomír ZÁBORSKÝ; Rabštejnská 32; 323 32 PLZEŇ Prispievatelia zo Slovenska môžu využiť adresu : Ľubomír Záborský; Predmestská 40; 010 00 ŽILINA Informace získáte a povídky ze starších ročníků si můžete přečíst na http://andromeda.scifi.cz/ Pořadatelé se zavazují, že poskytnuté osobní údaje neposkytnou žádné třetí osobě, a využijí je pouze pro komunikaci s účastníky soutěže.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Ľubomír ZÁBORSKÝ; Rabštejnská 32; 323 32 PLZEŇ

Soutěž vložil: Jan Hladík


CO BYCH CHTĚL ZAŽÍT 2004  - Uzávěrka: 31.03.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

Rokycanské Centrum pro zdravotně postižené vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na téma Co bych chtěl/ chtěla zažít. Klání je určeno široké zdravotně postižené veřejnosti. Uzávěrka je 31. března 2004. Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 759. Příspěvky posoudí odborná porota složená z učitelů českého jazyka apod. Hlavní cena je zatím překvapením.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pobočka Rokycany, Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany
Soutěž vložil: Vendula


SUK 2003  - Uzávěrka: 19.03.2003

Web soutěže:
Kontaktní e-mail:

SUK 2003. Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která je součástí Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze (zatím http://www.spkk.cz), vyhlašuje XI. ročník ankety s názvem Čteme všichni. Na základě došlých hlasů od dětí, učitelů a knihovníků vždy u příležitosti Dne dětské knihy tradičně uděluje literární ceny teoretika dětské literatury profesora Františka Václava Suka nejoblíbenějším dětským knihám vydaným u nás v uplynulém roce. Chcete-li se letos do hlasování zapojit, vyplňte anketní lístek (lze použít i čistý papír formátu A6) a dejte hlas knize pro děti s vročením 2003, která se vám nejvíce líbila. Uveďte jméno autora, název knihy a nakladatelství, vaše jméno a příjmení, rok narození a kontaktní adresu. Můžete připsat odpověď na anketní otázku: “Kdo vám četl, když jste byli malí?” Uzávěrka je 19. března 2004. Adresa: NPKK – SUK 2003, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1. Anketní lístky jsou k dispozici např. v Knihovně města Plzně a jistě v řadě dalších knihoven. Vylosované děti dostanou poštou hezkou knihu. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny ve středu 7. dubna 2004 v 11.00 hodin v Památníku národního písemnictví v Praze za přítomnosti spisovatelů, nakladatelů a hostů.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Adresa: NPKK – SUK 2003, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Soutěž vložil: Vendula


MŮSTEK JE VÁŠ 2004  - Uzávěrka: 00.00.0000

Web soutěže: www.festivalfantazie.cz
Kontaktní e-mail:

Sci-fi klub Avalon Chotěboř vyhlašuje IV. (prý už poslední) ročník literární soutěže Můstek je váš o nejlepší povídku z druhé série Star Trek - The Next Generation. Tentokrát můžete poslat i povídky z minulých ročníků soutěže vč. povídek uveřejněných na Internetu nebo zaslaných do jiných soutěží, naskenované obrázky apod. Jde o to, porovnat, co nejlepšího ze světa Star Treku vzniklo u nás až dosud. Povídky neposílejte, ale zadejte do soutěžního formuláře na stránkách Festivalu Fantazie (pro rychlé zpracování a možnost uvedení na CD v materiálech akce). Autor zasláním příspěvku do soutěže souhlasí s podmínkami uvedenými na stránkách www.festivalfantazie.cz. Uzávěrka je 29. února 2004.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: www.festivalfantazie.cz
Soutěž vložil: Vendula


LADY RADIO – RADIO MAN 2004  - Uzávěrka: 00.00.0000

Web soutěže: www.rozhlas.cz/praha
Kontaktní e-mail:

LADY RADIO – RADIO MAN 2004. Český rozhlas 2 – Praha vyhlašuje XI. ročník soutěže o nejpříjemnější ženský a mužský hlas Lady Radio - Radio Man 2004. Soutěž je určena ženám a mužům ne-profesionálům od 15 do 100 let s krásným hlasem, smyslem pro humor a jistou dávkou hravosti. Zájemci mohou poslat (novou!) magnetofonovou kazetu, minisdisk nebo CD s nahrávkou svého hlasu, na které řeknou něco o sobě a něco pro pobavení. Odborná porota potom vybere deset semifinalistů, kteří 2. dubna 2004 změří své síly v pěti disciplinách při živé nahrávce s publikem. Konečných 6 finalistů vystoupí společně se známými herci ve finále 3. června 2004 v Městském divadle v Poděbradech. Držitelé titulů získávají každoročně cenné dary (zájezd k moři, výrobky kosmetické, výtvarné i spotřební). Zároveň mají možnost navázat spolupráci s Českým rozhlasem. Uzávěrka je 29. února 2004. Adresa: Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Zásilku označte heslem “LadyRadio-RadioMan”. Případné další informace na tel.: 221 552 508 (Helena Dubničová) či 221 552 565 (Světla Magni); http://www.rozhlas.cz/praha.

Soutěžní příspěvky zasílejte na: Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Soutěž vložil: Vendula


ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž

Copyright © 2001 - 2024 Rozhledna.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.2437 s