Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je pátek 30.9.2022, svátek má Jeroným 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 507
Registrovaní čtenáři: 518
Publikovaných článků: 13280
Komentářů: 11316


MěřeníPotrat jako běžná součást života?

16.03.2004   Markéta Karešová   Rozhledy   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

Život. Slovo, které v sobě skrývá tolik! Naděje, láska, rodina, přátelství, porozumění, soucit, podpora, odpuštění, smíření, pomoc. Jen střípek z toho, co znamená život.


Smrt.
Jiná a přece stejná. Bolest, utrpení, zármutek, slzy, pláč, osvobození, ztráta, nemoc.
Někde mezi tím leží další slovo, které se ujalo v našem slovníku stejně snadno, jako dům, pes, kočka nebo auto.
Na první pohled celkem obyčejné slovo. Ve své podstatě je ale tak neobyčejné, až to bolí.
To slovo je potrat.
Znamená most mezi životem a smrtí. Život, který se ještě ani nestačil rozvinout a už byl násilně ukončen.
A to člověkem, který mu má být nejbližším, který ho má ochraňovat a milovat víc než sebe. Vlastní matkou. Je těžké soudit a odsuzovat, souhlasit či nesouhlasit, pohrdat, vyčítat či chápat. Pokud se jedná o cizí život, nemůžeme rozumět pohnutkám, které budoucí matku k tomuto závažnému kroku vedou. Někdy je to z neznalosti, jindy z prosté neúcty k životu, ale také třeba ze zoufalství, opuštěnosti či beznaděje.
Proto nesoudím. Proto nepohrdám, nekritizuji a neodsuzuji.
Pouze upozorňuji, apeluji a nesouhlasím.
A také prosím. Zachraňte život.


Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

Reakce k článku


Od: Matt69 - 16.3.2004 - 0:41

No, když už je řeč o potratech, tak tu musím zmínit jednu záležitost, kterou pokládám za jeden z nejhorších výstřelků mainstreamové ekonomie z poslední doby. Jde o studii dvou ekonomů z Chicagské univerzity Johna J. Donohue a Stevena D. Levitta "The Impact of Legalized Abortion on Crime" (Dopad legalizace interrupcí na míru kriminality), který byl v roce 2001 uveřejněn v jednom z nejprestižnejších mainstreamových ekonomických časopisů The Quaterly
Journal of Economics.

Použitím kvantitativních, ekonometrických metod došli ctění pánové k závěru, že legalizace interrupcí je efektivním prostředkem ke snížení výskytu trestné
činnosti, neboť interrupci podstupují především matky z
nízkopříjmových vrstev, jejichž potomci mají vyšší "sklon" k prekračování zákona a páchání trestných činů!!

(Abstrakt této studie v překladu zní:
"V této studii dokazujeme, že legalizované interrupce významně přispěly k snížení kriminality zaznamenanému v posledních letech. Zločinnost začala klesat zhruba 18 let po legalizaci interrupcí. V pěti amerických státech,kde byla interrupce legalizovaná již v roce 1970, došlo ke snížení kriminality o něco dříve než v ostatních státech, kde k legalizaci interrupcí došlo až na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu USA "Roe v.
Wade" (1973). Státy s vysokým počtem provedených interrupcí v 70. a 80. letech zaznamenaly větší pokles kriminality v 90. letech než ostatní státy. Legalizace interrupcí je podle našich výpočtů "zodpovědná" až za
50% celkové redukce kriminality."

Hm, tak se mi zdá, že autoři neodhalili ani tak "korelaci" či "kauzalitu" mezi legalizací interrupcí a snížením kriminality, jako korelaci mezi počtem provedených interrupcí a následným snížením počtu potenciálních "pachatelů". Dovedeno do logických důsledků, kdyby se nerodily vůbec žádné děti, problém kriminality by tím byl definitivně vyřešen, že... Jestliže autoři považují interrupce za efektivní formu prevence kriminality, tak ještě efektivnější formou "prevence" by byla nucená sterilizace žen z "nízkopříjmových" vrstev (a abychom se vyhnuli nařčení z diskriminace, podobný zákrok by měl být udělán i u mužů z těchže vrstev).

Celou studii si lze pročíst zde:
http://mitpress.mit.edu/journals/pdf/qjec_116_02_379_0.pdf

Osobně mám ohledně smysluplnosti podobných studií poměrně zásadní pochybnosti...

Od: Markéta Karešová - 16.3.2004 - 9:21

Taková studie je dost brutální, ale ze země, kde dodnes uznávají trest smrti mě to ani nepřekvapuje. Spojené státy nejsou tak demokratické, jak se obecně míní.

Od: Matt69 - 16.3.2004 - 13:34

No to záleží na tom, jak chápeš "demokracii". Pokud tím rozumíš vládu většiny, pak jsou v USA superdemokratičtí, neboť většina amerických občanů (stejně jako většina občanů u nás i v Evropě) je PRO trest smrti.:-)

Od: Markéta - 16.3.2004 - 22:26

Pokud jde o trest smrti, zřejmě je to skutečně tak, že občané chtějí smrt stejně jako ve středovku, jen s tím rozdílem, že dnes už nejsou popravy veřejné. I když jak se to vezme... píše se o tom a lidé to schvalují, takže určité zveřejnění v tom je.
S tou demokracií jsem to myslela jinak než ve vztahu k trestu smrti, myslela jsem například prohibici nebo takzvané úřední hodiny pro veřejná prostranství. Po uplynutí této doby vás policie vyzve k opuštění parku. Taky třeba křečovité dodržování zákazu nezobrazovat nahotu (na bilbordech s miminkem je začerněné pohlaví) a podobně. To mi připomíná spíš komunismus než demokracii

Od: Matěj Šuster - 16.3.2004 - 23:08

No, pokud je mi známo, v některých státech USA mohli dokonce diváci sledovat popravu odsouzeného v přímém přenosu v TV (což mi přijde dost nechutný...).

Jinak co se týče interrupcí, osobně poovažuji za morálně ospravedlnitelnou jen interrupci v situaci, kdy je závažně ohroženo zdraví matky, popř. v případě, kdy těhotenství je důsledkem předchozího znásilnění. Ovšem pro Karasův návrh bych rozhodně nehlasoval.

Na druhou stranu ovšem některými osobami, které se rozhodnou pro interrupci, pohrdat lze bez sebemenších nesnází. Co říci např. na adresu holky, které se opakovaně zlije pod obraz, náhodně se s někým vyspí bez použití jakékoli antikoncepce, otěhotní a pak suverénně zamíří své kroky na kliniku, aby jí zbavili jejího outěžku?

Od: Markéta Karešová - 17.3.2004 - 10:27

O takové holce bych řekla, že nemá dobrý morální základ, který měla dostat v rodině. Víc asi není co dodat.

Od: Renata Šindelářová - 23.3.2004 - 6:56

Ta studie zní vážně krutě, ale bohužel je v tom také jistá pravda. Markéta se o ní sama zmínila: "o takové holce bych řekla, že nemá dobrý morální základ." Otázka zní, zda je skutečně přínosné zákazem potratů donutit tyto holky se špatným morálním základem, aby rodily a vychovávaly děti, kterým opět dají špatný morální základ? S potraty nesouhlasím, jak by se mohlo zdát, ale domnívám se, že jejich legalizace je nutná, jestliže jim nedokážeme předcházet. Markéta to zkrátka velice krásně vystihla ve svém příspěvku, za který si tu jedničku určitě zaslouží.

Od: lege artis - 23.3.2004 - 9:13

hovořím za sebe,-pracuji ve zdravotnictví a jsem přesvědčen,že přerušení těhotenství jest na každé ženě.Nelze to nějak usměrňovat a ani zakazovat je to o svobodě.Nelze někomu přikazovat nebo zakazovat rodičovství.

Od: Markéta Karešová - 24.3.2004 - 14:36

Renata, Iege: Potrat je a musí zůstat dobrovolným rozhodnutím každé ženy, ale existují i jiné možnosti než je výchova nechtěného dítěte. Stále ještě je i u nás v ČR více manželských párů, žádajících o osvojení nebo pěstounskou péči, než je dětí, uvolněných k adopci. Určitým (i když ne ideálním) řešením by bylo zjednodušení adopcí pro matky, které se již před porodem rozhodnou dítěte vzdát. Lepším řešením by bylo lepší morální povědomí dalších generací, ale to nebude tak snadné...

Od: Renata Šindelářová - 26.3.2004 - 7:27

Markéta: To je fakt, ale považuji to jen za jednu z možností. Domnívám se, že by bohužel nebyla tolik využívána, aby to přineslo nějaký výrazný efekt. Věřím totiž, že většina žen, které nechtějí dítě, ale které si již projdou všemi útrapami a radostmi těhotenství, se nakonec dítěte nevzdá. To, že k němu pocítí během těch devíti měsíců nějaký vztah, ovšem neznamená, že mu nakonec dá takovou péči, kterou by mu poskytl rodič prahnoucí po adopci. Někdo prostě není a třeba ani nikdy nebude dost vyzrálý k tomu, aby převzal odpovědnost za někoho dalšího. Ale to už bych se dostala k úplně jiným tématům, vlivům na psychologický vývoj jedince, týrání dětí apod. - a to už se našeho tématu netýká. Uzavřu to tak, že tvůj způsob řešení se mi zdá dobrý, ale nepostačující. Ostatně, ve včerejších večerních zprávách při vyhodnocování rekordů za rok 2003 v TV uvedli, že v loňském roce bylo provedeno velice málo interrupcí, což znamená, že se blýská na lepší časy a že zkrátka bude nejlepší pokračování v osvětě o antikoncepci.

Od: Filip - 26.3.2004 - 10:17

Jde o kombinaci všech těchto možností - adopce, osvěta, antokoncepce a možná i dalších. Největší problém při zákazu, nebo omezování přístupu ke kvalifikovaným potratům asi spočívá ve snaze těchto žen "pomoci si od toho sama".

Od: Markéta - 26.3.2004 - 12:31

Řešení typu "pomoci si od toho sama" považuju za úplně nejhorší variantu. Proto si myslím, že by interrupce zakázány být neměly, ale ženy samy by měly samotnou interrupci považovat za něco, co lze použít skutečně jen ve stavu nejvyšší nouze. Nikdo jim to nezakazuje, ale nikdo je ani nechválí. Taky by se o potratech mělo mluvit už ve škole. A stejně tak o antikoncepci a sexu vůbec. Pak bychom možná tyto řeči vůbec vést nemuseli...

Od: Desodores - 27.3.2004 - 8:12

Zabití
Stále se tady bavíte o umělém přerušení těhotenství , potratu ..... není lepší používat spojení Zabití nenarozeného dítěte ? Ten kdo říká že to je jen změť buněk ať si uvědomí co tahle změť buněk znamená pro nastávajícího otce a matku čekatele ... kdyby mi tohle někdo řekl o mém synovi který je již narozen tak mu asi urvu tu změť buněk kterou nosí na krku ...jako on by s klidným svědomím tlakem vzduchu urval hlavišku a jiné orgány ...JEŠTĚ NENAROZENÉHO DÍTĚTE !

Od: Markéta - 27.3.2004 - 19:57

Desodores, souhlasím s tebou, podle mě je dítě dítětem taky už ve fázi "změti buněk", ale velká část společnosti to tak bohužel nevidí. A to je právě důvod, proč jsem psala tenhle článek, i když pochybuju, že jeden článek dokáže něco změnit, i kdyby ho četlo milion lidí. Ale kdyby přece jen, bylo by to moooc fajn!

Od: Filip - 30.3.2004 - 10:53

Člověk je nakonec celej život jenom změt buněk.

Od: Markéta - 30.3.2004 - 20:43

Jo, Filipe, to je fakt :-))))))))

Od: Barbora Zvěřinová - 3.4.2004 - 17:13

Matěj:Ale vždyť Karasův návrh povoluje potrat právě jen za těch dvojích podmínek, které jsi vyjmenoval. A znásilnění tam původně ani být nemělo, Karas ho tam prosadil. Ale asi tím myslíš to, co já. Že by návrh projít neměl. Jinak, co si myslet o takové holce? Že je to děvka, i když nemá morální základ zní asi líp. Jenže pak díky za možnost adopcí, protože takovou slečnu bych dítě vychovávat nenechala. Pokud by se neumoudřila.

Od: Barbora Zvěřinová - 3.4.2004 - 17:25

A co říkáte na názor některých bojovníků za ochranu ŽIVOTA NENAROZENÉHO DÍTĚTE, že antikoncepece je propagace promiskuity? A to volají po odpovědnosti za vlastní chování! Na potrat se nelze dívat čistě jen z hlediska, jde už o život nebo ne? To je buď ano nebo ne a takhle černobílé to, podle mě, zase není.

Desodores:Pochybuju, že by normální člověk nazval novorozeně shlukem buněk, to maličko přeháníš. Nechodí na potrat ženy, které dítě nechtějí? Ať si říkají třeba shluk buněk, je to jejich svobodné rozhodnutí. Protože tahle změť buněk pro ni asi příliš neznamená, čímž argumentuješ ty. Následky si ponese taky ona (možná i otec), tak,a nic ve zlém, co stát s tím?

Od: Markéta - 3.4.2004 - 17:43

Barboro, už to vidím v jasných barvách, kdyby se zakázala antikopce i potraty! Běžná česká rodina by měla deset dětí a předhonili bychom v počtu obyvatel možná i Indii. Hlavně by to asi společnosti moc dobrého nepřineslo...

Od: Markéta - 3.4.2004 - 17:51

Opravuji , samozřejmě "antikoncepce" ne "antikopce" ;-)

Od: Barbora Zvěřinová - 3.4.2004 - 18:28

Markéta: Oni ale pak dojdou k jednomu jedinému nevyvratitelnému závěru. Nejlepší a jedinou stoprocentní formou ochrany je abstinence. Takže bychom si asi všichni měli najít tolik činností, abychom na sex pro jistotu vůbec neměli čas, sílu ani myšlenky. Pokud nechceme děti. Prostě mi to v dnešní době, a vzhledem k tomu, že podobné hlasy zaznívají v diskusích o potratech, přijde na hlavu postavené.

Od: Barbora Zvěřinová - 3.4.2004 - 18:31

Ještě: Jsou to samozřejmě povětšinou katolíci. Potrat je vražda, ale dítě mimo manželství nebo soužití taky nic moc, takže pro jistotu abstinence. Na mě je to trochu příliš omezování najednou...

ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž

Copyright © 2001 - 2022 Rozhledna.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0594 s