Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je sobota 10.6.2023, svátek má Gita 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 508
Registrovaní čtenáři: 520
Publikovaných článků: 13456
Komentářů: 11382


MěřeníKongresové dny školního poradenství

14.03.2005   Jindřiška Kodíčková   Rozhledy   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

V Národním domě na Smíchově se ve dnech 11. – 12. února konaly Kongresové dny školního poradenství pod záštitou časopisu StudentIn. Sešli se tu zástupci výchovných poradců a ředitelů škol všech typů, aby rozšířili své profesní vědomosti a aktivně se podíleli na vzniku Asociace školních poradců.

V Národním domě na Smíchově se ve dnech 11. – 12. února konaly Kongresové dny školního poradenství pod záštitou časopisu StudentIn. Sešli se tu zástupci výchovných poradců a ředitelů škol všech typů, aby rozšířili své profesní vědomosti a aktivně se podíleli na vzniku Asociace školních poradců.

Letošní kongresové dny navazují na Kongres pro výchovné poradce, který se uskutečnil v červnu 2004. Letos se tu sešli zástupci ze základních, středních, vyšších i vysokých škol, aby prodiskutovali otázky vzdělávání a možnost navazování kontaktů mezi poradci a získání profesní hrdosti prezentací své činnosti i na veřejnosti.
Výchovný poradce je v současné době na každé škole a kromě svých učitelských povinností předkládá návrhy na postup řešení při výchovných a vzdělávacích problémů žáků, pomáhá v kariérovém poradenství, podílí se na tvorbě preventivního programu školy a aktivně ho naplňuje. Jeho práce je časově i odborně velmi náročná a domnívám se, že vyčleněné dvě hodiny z úvazku učitele nejsou dostatečné k tomu, aby poradce skutečně kvalitně mohl se žáky pracovat. Do budoucna ale MŠMT o změnách v této oblasti neuvažuje.
Cílem Asociace bude prosazovat společné zájmy poradců a zlepšovat jejich postavení ve školách i ve společnosti. Bude usilovat o koordinaci poradenské práce ve školách, zvyšovat kvalitu poradenství, zapojovat členy do domácích i mezinárodních projektů, zprostředkovávat informace a zkušenosti mezi členy, informovat veřejnost o poradenských službách škol a prosazovat rozvoj celoživotního vzdělávání poradců pomocí kurzů, výcviků a seminářů.
Na tiskové konferenci Dr. Bernard Jenschke, prezident Mezinárodní asociace výchovných a profesních poradců, řekl, že je zastáncem celoživotního vzdělávání, aby se člověk mohl bez problému pohybovat na pracovním trhu. Zároveň se snaží odstranit překážky, aby nikdo nebyl z možnosti vzdělání vyloučen, ať už z důvodů sociálních, zdravotních, náboženských apod. Tady vidí i velkou roli kariérových poradců, kteří pomohou lépe se orientovat na trhu práce. Je také autorem vyhlášky pro EU o výchovných poradcích, která se stala směrnicí pro zařazení poradenství jako součást politiky státu.
Na otázku, jak pracují poradci v jiných státech, odpověděl, že neexistuje jednotný model. Někde pracují poradci jako u nás přímo na škole, jinde jsou poradenská centra nebo při úřadech práce. Působí také široká síť soukromých poradců.
Kromě odborných přednášek, které se týkaly především legislativy ve školství, problému celoživotního vzdělávání poradců a významem poradenství přednesené zástupci MŠMT a Institutu ped. – psych. poradenství ČR proběhly i workshopy a diskuse u kulatých stolů.
Velký zájem vzbudil workshop pod názvem Drogy a my. Vedla ho L. Kubínová, která má osobní zkušenost s dítětem, které v patnácti letech získalo závislost na tvrdých drogách. Velmi autentická zpověď matky doplňovaná výpovědí dnes už abstinující dcery nás provedla šesti lety nesmírného utrpení celé rodiny, ale zároveň byla nadějí a světlem. Paní Kubínová se dnes zabývá terapií rodičů dětí, které experimentují, nebo jsou závislé na drogách. Je to významný počin, protože většinou terapie směřuje cíleně na narkomana, ale není běžné, aby i rodičům někdo podal informace a poskytl kvalifikovanou pomoc.
Další dílnu "Praxe a prevence šikany" vedl Dr. Michal Kolář. Je to psychoterapeut, specialista na problematiku školního násilí a šikanování a předseda celostátního sdružení Společenství proti šikaně. Na konkrétních případech definoval šikanu a potvrdil, že může dlouhou dobu probíhat nepozorovaně a že zůstává na učitelích i rodičích, aby tuto nebezpečnou věc včas rozpoznali. Naopak ne každá rvačka mezi kluky musí být nutně šikana.
Nesporně zajímavé bylo vystoupení MUDr. Karla Nešpora, národního koordinátora Evropského akčního plánu o alkoholu. Je uznávaným odborníkem v oblasti návykových látek a léčení nemocí vznikajících z užívání drog. Drogy jsou nyní běžně dostupné už na základních školách a zde spočívá hlavní síla primární prevence. Vytvořit takový program ve spolupráci rodiny a školy, aby se děti necítily osamělé, měly možnost realizovat své zájmy. Bohužel ani nejlepší péče o dítě nemůže stoprocentně nebezpečí užívání drog vyloučit.
Lektorem byl i Jiří Stivín, který ovládá všechny druhy příčných i zobcových fléten a kromě předklasické hudby se věnuje převážně jazzu. Pořádá výchovné koncerty pro děti a též zastává názor, že dítě musí být účelně a příjemně zaměstnáno.
Kongres skončil, poradci se rozjeli do svých škol a teprve nyní jim začne velká práce s naplňováním a uváděním všech poznatků, které tu získali, do praxe.
Je třeba jen doufat, že jim naše školství umožní tuto činnost kvalitně realizovat. I když se domnívám, že pouhé dvě hodiny týdně na tak rozsáhlou a odpovědnou práci rozhodně nestačí. A pořád spoléhat na nadšení učitelů také nelze.


Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž

Copyright © 2001 - 2023 Rozhledna.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.0249 s