Nejste li zaregistrováni, můžete tak učinit zde, nebo si můžete nechat zaslat zapomenuté heslo

Jméno:

Heslo:
 

 ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž ...  Dnes je pondělí 1.3.2021, svátek má Bedřich 

Hledej na Rozhledně

Webmagazín na FBStatistika Rozhledny

Počet autorů: 504
Registrovaní čtenáři: 513
Publikovaných článků: 13022
Komentářů: 11216


MěřeníMírumilovní technaři

06.08.2005   Martina Bittnerová   Rozhledy   Zobraz článek ve formě vhodné pro tisk

V posledních pár dnech se mi zdá, že se náš národ zbláznil. Najednou všichni zapomněli na to, jak v minulých letech volali po přísném zásahu policie proti CzechTeku. Letos k tomu došlo a co to vyvolalo? Nesmyslnou kampaň proti policii živenou bývalými disidenty, kteří si svou polistopadovou kariéru založili na velmi vratkých a pochybných základech. O lidech bojujících proti komunismu totiž většinou stejně nevíme, žijí mezi námi a vytrpěli si ve věznicích tolik, o čem se nám ani nezdálo.

Celá záležitost kolem CzechTeku je podle mého názoru kampaní na objednávku. Náš německý tisk (většinou jej vlastní cizinci) nepatří k neúplatným a slovíčko nezávislé se používá jen jako prázdná zaklínací formulka. Stejně podobně pracují i ostatní média. Bohužel pro nás Čechy a nejvíc pro ty, kdo onomu zpravodajství věří! Proč třeba dosud nějaký novinář nevyzpovídal organizátora jakéhokoliv jiného festivalu, kolik povolení musí získat, když chce pořádat akci pro tisíce lidí. Zřejmě se bojí, že by takový článek mohl vnést do situace zbytečnou objektivitu. A tu nikdo nečeká a nepotřebuje.

Kauza bude mít pochopitelně i politické pozadí, ať mi nikdo netvrdí, že se nejede na objednávku. ODS klesají preference a tak se jednoduše hodilo se mírumilovných technařů prostě zastat. Trochu mě zarazila iniciativa i samotného prezidenta Václava Klause, ale na druhou stranu nepatří k lidem, co plýtvají emocemi a s ohledem na jeho pragmatismus jedná se určitě o dobře promyšlený tah.

Nejsem si ale jistá, zda to ODS v důsledku pomůže. Jejich voliči a příznivci nectí anarchii, ale pořádek, systém a nedotknutelnost vlastnictví a to se týká i půdy, tj. louky. A pochopitelně jejich osobní názor se pak nebude slučovat s postojem špiček politické strany.

Stali jsme se oběťmi špinavé hry, která začala bez nás, ale která se nás všech dotýká. Ačkoliv technaři ruší klid obyvatelům kolejí Strahov, policie se bojí zakročit a ačkoliv se tomuto národu neustále díky naším politikům dějí mnohem horší nespravedlnosti, nikdo se nebrání, ale technaře chodí obhajovat národ na pravidelně konané demonstrace.


Kdo se chce dozvědět něco z opačného břehu, než je oficiální zpravodajství, doporučuji rozbor situace z pohledu zákonů včetně okomentovaných záběrů zde:

http://www.1psp.wz.cz/policejni_stat.pdf


Tady najdete policejní záznamy. Upozorňuji, že po jejich shlédnutí poděkujete Bohu, že nikdo z vašich blízkých u policie nepracuje, navíc ty statisícové škody na policejních autech zaplatíme my všichni z našich daní:

http://zpravy.idnes.cz/prilohy.asp?r=prilohy&c=A050801_131133_domaci_kot

(pod obrázkem je ke stažení: VIDEO: policejní záznam z CzechTeku )


Na této adrese vás čeká pár opravdu značně nechutných fotografií, podle nichž si můžete udělat představu, jací lidé se tam mimo jiné vyskytovali:
http://czechfet.ic.cz

 


Komentáře čtenářů

Jméno: Email:
Nadpis:
Komentář:

Vulgární a urážlivé reakce budou redakcí smazány
Kontrolní otázka proti spamovacím robotům:
Jaký je součin tří a čtyř? 

Reakce k článku


Od: Martina - 6.8.2005 - 11:34

A propos pana Nohavicu jsem nikdy nemusela, byť uznávám, že píše krásné texty a je talentovaný, on jakožto bývalý a snad i současný vlastník novinářského průkazu by snad měl vědět, jak zpravodajství vzniká... Ale asi neví, ze své naivity složil, resp. vzešlo:
Už zase bijou děti, píseň složená 3.8....To je fakt síla!

Od: Hana Formánková - 6.8.2005 - 14:51

Martina
To je dobře, že jsi ukázala také druhou nezkreslenou stránku věci. Na ČT1 sice proběhl krátký šot s jedním organizátorem kncertů, který říkal, že povolení musí shánět půl roku dopředu, ale to se nikomu do protipolicejní hysterie nehodí. Navíc bylo řečeno na ČT1, že akce byl z hygienických důvodů a z hlediska protipožárních předpisů nezákonná, ale jinak se o tom všudemlčí. Všichni dělají mrtvé brouky. Bývylí disidenti, jen využili možnost, aby se zviditelnili. Pletou si anarchii se svobodou. Pan Havel brzy zapomněl,co způsobila, jeho velkorysá amnestie, kdy pustil na svobodu i vrahy. Zastánci účastníků technpárty hají jejich agresivitu, která omezuje svobodu ostatních občanů, jejich právo na klid a pořádek.

Od: Jana Chržová - 7.8.2005 - 12:49

Je s podivem, že NERAWEB v čele s Martinou podlehl vládnímu názoru!!

Stanovisko Českého helsinského výboru k průběhu a důsledkům CzechTeku 2005

Český helsinský výbor zásadně odmítá argumenty některých vládních činitelů, kteří se snaží nepravdivými nebo právně nepodloženými tvrzeními legitimizovat tvrdý zásah pořádkových sil Policie ČR proti účastníkům hudební akce CzechTek 2005.

Uvedená hudební akce byla na rozdíl od minulosti realizována se souhlasem vlastníka pozemku. K tomuto místu vedla veřejně přístupná pozemní komunikace, navíc průchod okolními pozemky umožňuje zákon v rámci práva volného průchodu krajinou. I v případě několikatisícové účasti nelze riziko poškození okolních pozemků pokládat za závažné, neboť jejich travní porost byl již posečen a odklizen a vlastní akce jej (na rozdíl od následné policejní aktivity) nemohla vážněji poškodit. Účastníci akce nijak neohrožovali - na rozdíl od ozbrojených zásahových sil - bezpečnost, zdraví a životy osob, ani majetek, přijeli se bavit na pořadateli akce určené místo. Jestliže byla podána trestní oznámení v souvislosti s jejich příjezdem a hudební produkcí (pro trestný čin poškozování cizí věci takto početnou skupinou osob apod.), nelze jimi zdůvodňovat realizaci zásahu daného rozsahu a intenzity.

Při samotném zásahu navíc docházelo dle četných očitých svědectví i audiovizuálních záznamů k závažnému porušování služebních povinností ze strany jednotlivých policistů. To, že někteří příslušníci zásahových jednotek měli v průběhu zásahu zakrytá služební čísla – což nasvědčuje tomu, že byli již předem připraveni na vědomé protiprávní jednání vůči účastníkům akce (jež mělo mj. podobu vhazování slzotvorných granátů do obsazených vozidel, bití bezbranných lidí včetně žen a dětí, zcela neoprávněné a naprosto nesmyslné užívání nabitých střelných zbraní) – zjevně motivováni snahou o snížení rizika následné identifikace při případném vyhodnocování zásahu příslušnými orgány, jakož i další excesy je třeba pokládat za důvod k důkladnému prošetření celého průběhu zásahu. Tím by se měla zabývat nejen inspekce ministra vnitra, ale zejména příslušné státní zastupitelství jako skutečně nezávislá kontrolní instituce. Státní zastupitelství tak navíc využije v souvislosti se zásahem svých skutečných zákonných pravomocí, neboť s ním nemá jinak naprosto nic společného (jak bylo veřejnosti během víkendu lživě podsouváno).

Navíc zde máme co do činění s jevem, jenž je rovněž neslučitelný s demokracií, a sice s diskriminací určitých skupin v tom smyslu, že policie přistupuje vůči veřejným aktivitám různých skupin zcela nerovným způsobem – srovnejme např. postup vůči různým produkcím a srazům neonacistů s postupem vůči CzechTek 2005. Je nutno si klást otázku, proč tomu tak je.

Několik týdnů předem připravovaný zásah nebyl dle názoru ČHV navíc ničím jiným než účelovou demonstrací síly, která směřovala k zastrašení těch občanů a osob, kteří projevili chuť účastnit se dané akce. Tato demonstrace síly měla patrně určitým vládním činitelům pomoci získat sympatie té části obyvatelstva, která se staví rezervovaně nebo odmítavě k pořádání podobných happeningů.

Jak zásah pořádkových sil, tak následné projevy předsedy vlády a dalších odpovědných činitelů ukazují, jak slabá může demokracie být, jak účelové zneužití práva v kombinaci s populistickou propagandou může strhnout odpovědné policejní složky k tak brutálnímu chování vůči vlastnímu civilnímu obyvatelstvu. Za tuto ostrou konfrontaci Policie ČR a části mladé generace provázenou zvýšením napětí ve společnosti dle názoru ČHV plně odpovídá vláda a v první řadě její předseda. ČHV proto zcela jednoznačně považuje další setrvání ministra vnitra i předsedy vlády ve funkcích za lidsky zcela neudržitelné. Oba jmenovaní činitelé nesou osobní odpovědnost jednak za mezinárodní ostudu ČR, jednak za velmi vážné pošpinění jména policie. Ještě nebezpečnější na celé události je, že v podstatě vůbec nešlo o ochranu soukromého majetku (několika hektarů travních porostů), ale především o ukázku síly a autority jmenovaných osob.

Následná prohlášení předsedy vlády o nutnosti (zcela účelového) přehodnocení úpravy shromažďovacího práva a dalších zákonů, nelze zařadit jinam než mezi tzv. „štěpánovštinu“ posledních let komunistické totality. Důsledky tachovské akce jsou však v porovnání s komunistickými zásahy proti demonstracím v roce 1988 a 1989 co do počtu zraněných ještě závažnější. Je to především proto, že od totalitního státu lze celkem očekávat, že v zájmu udržení většinového mocenského podílu bude utlačovat všechny menšinové proudy a skupiny, zatímco základem a pilířem demokratického právního státu je naopak právě při vědomí vlády většiny úcta a respekt k právům menšinových uskupení a myšlenek. Absence takové úcty a respektu, jak ji prokázala policie, ale zejména politické vedení státu (nepřípustné zásahy předsedy vlády do řízení výkonu policejní služby), pak nutně musí v každém občanovi této země vyvolávat otázku – žiji ještě v právním státě?

Snaží-li se politické vedení státu za účelem udržení moci plýtvat jinde tolik potřebnými a prospěšnými finančními prostředky, riskovat značné škody na zdraví či na majetku svých občanů i návštěvníků ze zahraničí, hodlá-li ničit jméno policie, pak není možné pro její naprostou nekompetentnost žádat nic jiného, než její okamžité odstoupení ze všech ústavních funkcí. ČHV nabádá každého občana, aby si uvědomil, že oběťmi policejního zásahu nejsou žádní „nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony“ (jak tvrdí předseda vlády ve svém článku v Lidových novinách ze dne 2. 8. 2005, jenž svým obsahem budí důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 198a trestního zákona - podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod ), ale vesměs mladí lidé a česká policie jako celek.

Každá totalita začíná eliminací nějaké minority. Jen v uplynulém století jsme podobných případů zažili více – od 30. let 20. století to byli Židé, Romové, po druhé světové válce podnikatelé, sedláci, umělci, inteligence, studenti, v 70. letech každý, kdo se beze slova nepodrobil režimu, muži s příliš dlouhými vlasy, lidé poslouchající divnou – rockovou - hudbu, a dnes - příznivci techna - a kdo po nich? Podstata se nemění a budeme-li v demokratické společnosti a právním státě bez hlesu tolerovat to, že určitá menšina je vytlačována ze společnosti přes její okraj, jednoho dne se probudíme bez demokracie a bez právního státu, a bude to i naší vinou. Je neocenitelnou výsadou demokracie, že každý může v tomto směru svobodně a nahlas rozhodnout o svém budoucím štěstí.PhDr. Hana Havelková, předsedkyně ČHV
JUDr. Daniela Světlíková, členka předsednictva ČHV
Mgr. Jana Chržová, výkonná ředitelka ČHV

V Praze dne 3. srpna 2005--------------------------------------------------------------------------------

Od: anonym - 7.8.2005 - 12:53

Dotaz
Martino, kolik vám ČSSD zaplatila za tu lživou vládní propagandu?

Od: Martina Bittnerová - 7.8.2005 - 12:54

Paní Chržová, já si mohu podléhat čemu chci, stanovisko přátel ex prezidenta znám. A nesouhlasím s ním. Navíc o kvalitách Vaší organizace si povídá celý neziskový sektor. Osobně jste mi cca před 4 roky také výborně poradili. Takže si můžete o mém stanovisku myslet cokoliv.
Zde jsem vyjádřila pouze svůj názor, nikoliv názor Nerawebu (proto je také v rubrice Vaše příspěvky) a upozorňuji, že na Nerawebu už máme článek, který je proti zásahu, takže se tu objevily oba názorové proudy.

Od: Martina Bittnerová - 7.8.2005 - 12:55

ČSSD není strana mé politické orientace, takže nic!
Byla bych vděčná kdyby se národ konečně probudil, ale to se nestane.

Od: Martina Bittnerová - 7.8.2005 - 12:59

Anonym- je škoda, že se neumíte pod svůj názor/útok podepsat....

Od: Máchalka - 7.8.2005 - 13:06

Je rozdíl mezi demokracií a anarchií, ne? Dělali tam bordel a porušovali zákon, sami zaútočili na policii, takže policejní zákrok schvaluju. Proč si nejedou dělat bordel do jiného státu EU? Jinde by jim to totiž taky natolerovali, jen ten náš stát je tak blbý, že v tom hned vidí politický útok a zásah proti demokracii. Lidi, proberte se, to nebyla ani oslava narozenin, ani nevinné tancování. Proč si to nepořádají někde ve městě, ale co nejdál, bokem na nějaké louce a do poslední chvíle tají místo konání?

Od: Hana F - 7.8.2005 - 14:34

Jana Chržová -
Je s podivem, že ČHV podlehl názoru účastníků technopárty.
Že se svém stanovisku nezmiňuje o tom, že acke byla z
z důvodů hygienických a protipožárních předpisů nezákonná.
Že se vůbec nezmiňuje o tom, že pořádání předchozích technopárty si občané v okolí stěžovali na nadměrný hluk a nepořádek.
Že za hudební produkcí se skrývá konzumace drog a alkoholu,které často vedou a agresvinímá jednání, což se potvrdilo v Praze, kde napadli nejen policisty,ale i jednoho občana.
Že se nezmiňuje o tom kolik zfetovaných lidí, musela lékaři ošetřit na minulých technopárty.

Nejedná se o žádný zásah proti menšině, ani proti poklidným občanům, kteří se přišli bavit, kdyby tomu tak bylo zasáhla by policie proti účastníkům všech ostatních koncertů.
Jedná o zásah proti problémovým lidem, kteří omezují svobodu ostatních občanů, hlukem a nepořádkem.
Dělat z tohoto zásahu totalitní zvůli je pouze politický tah opozice a hraní si na demokracii. Ovšem v demokracii platí, že moje svoboda končí tam, kde začíná ta tvá, a tu účastníci technopárty nerespektovali nikdy.

Od: Honza - 7.8.2005 - 14:48

Dyk oni pořušujou i autorský práva při pouštění hudby, říkaj ,že si to míchaj sami,ale kecaj.

Od: Hana F - 7.8.2005 - 14:59

No nakonec,kdybychom se zeptali psychologů jaký typ lidí se sjíždí na technopárty, tak by nám odpověděli jednoznačně. Ono se to také všeobecně ví, a oni sami přiznávají ,že si tam jezdí vybít agresivitu, ale o tom se diskrétně mlčí, protože to se zastáncům "demokracie" do krámu nehodí,že?
A nepodporuje se u mladých lidí tím,že se jim toleruje technopárty hromadné užívání drog a alokoholu? Není podpora technopárty jen alibismus, schovávaný za rádoby kulturu a svobodu, ale přitom se zavírají oči před tím ,že si tam mladí lidé niči zdraví?

Od: Iveta - 7.8.2005 - 15:12

Víte co, at se ti technaři sejdou někde v poušti nebo ve stepi dalekko od lidí, kde nikoho nerušej, když maj potřebu se slejzat a at se tam třeba po....
Tam maj neomezenou svobodu a nebude co řešit.

Od: Hanka - 8.8.2005 - 8:17

Martino,
Ten poslední odkaz mi hodil jakousi hlásku, docela by me zajímalo, kdo tam byl.

Co se me týce, jsem spís krovák, který poslechne zprávy a více nikde nevyhledává. Takze jsem to laxne vzala, ze zase nejaká bublina, ze zase se nekomu nelíbilo narízení "z vrchu", bylo mi hned jasné, kam se staví prezident, tak jsem to neresila. Ale co me prekvapuje, ze pod tvým clánkem se linou slova plná zloby na tvoji adresu odjinud, ac tam píses fakta a dokládás odkazy s fotografiemi a pod tím opacne ladeným clánkem hájí tvé názory je ten, kdo souhlasí, jinak nikoho nezarází, ze je to v rubrice "aktuality" a lítají tam "bolsevici", ap. Pridám se k Hane Formánkové, nechtela bych mít manzela/prítele nejen policistu, ale i politika. Jakékoliv rozhodnutí a pruser. Vím dobre, jak musí policie pri ruzných (napr. fotbalových) akcích postupovat dle pravidel. Takze neverím zvástum o neprimerenosti ani v tomto prípade. Verím ve zdravý rozum, ze nakonec zvítezí, ze budes mít pravdu.

Od: Martina Bittnerová - 8.8.2005 - 8:48

Hanko-odkaz funguje, ale omylem jsem tam nechala tečku. Takže teď už by to mělo být v pohodě.

Od: Hanka - 8.8.2005 - 9:02

Nádherné deti :-)
opravdu, je krásné je videt v takové prirozené zábave a takhle podrobne. Skoro zacnu litovat, ze jsem tam nebyla a nevidela to takhle krásne na zivo :-D

Od: Jindřiška - 8.8.2005 - 9:05

Martino
konečně nějaký článek, který není poplatný momentálnímu zfanatizovanému veřejnému mínění. Sama jsem si říkala, jak je možné, že když loni policie zasáhla po akci, Langr se mohl uřvat, jak neschopná policie to je. Dnes ja všechno naopak. Politici jsou nečestní, jde jim pouze o jejich vlastní, tzn. přízemní zájmy a technaře si vzali jako rukojmí a rozvášněné davy na Letné si neuvědomují, že demonstrují za politiky proti technařům. jen tak dále!!!!!

Od: Martina Bittnerová - 8.8.2005 - 10:11

Jindřiška - pouze jsem zde vyjádřila svůj osobní názor. Což znamená, že s ním pochopitelně nemusí ledaskdo souhlasit. Nicméně mě udivuje, jaké emoce to v některých lidech vyvolává...
Není demokracie také to, že si můžeme otevřeně sdělovat názory?

Od: Hana Formánková - 8.8.2005 - 15:28

Martino
Jenomže my s ním souhlasíme, a protože máme stejný názor, tak ten článek vítáme.(Já i Jindřiška)Možná pro někoho kdo nezná nezávislé a svobodné rozhodování a rámci redakce, to může připadat divné. Možná jsou zvyklí na totaliní metody, kdy všichni museli mluvit stejně, to je holt ten totalitní komplex, který se projevil u těch, kteří se účastníků technopárty zastávají.

Od: pwl - 15.8.2005 - 15:41

to neni článek, to je otřes:-/
Přeskočím maličkost, že novinář by měl podávat informace nestraně a objektivně; a rovnou přejdu k tomu, že by měl být znalý problematiky a faktů. Zde se musím pozastavit, poněvadž vidím výraznou absenci těchto prvků. Celý ten "článek" je jen snůžka spekulací, prokládaná poznámkami vytrženými z kontextu, nelogicky poskládanými tak, že budí zdání celistvosti.
Zaprvé se nejedná o kauzu proti policii, ta si zde zahrála pouze nevděčnou roli fackovacího panáka. Svoje mlhavé teze o dezinformacích tuzemských médií si prosím strč kamkoli jinam, dle svého uvážení, jen už ho prosím nedávej jako první odstavec článku o cztk, neboť je to opravdu moc OT.
S tím, že celá problematika má politické pozadí, souhlasím. Paroubek si vzpomněl na loňské výkřiky o neschopnosti policie, tak si spočítal, že nejlepším řešením bude, když cztk vůbec nebude. Takže si u policie objednal, aby cztk prostě nebyl. Policisté se tedy převlékli do kostýmů fackovacích panáků a odehráli svou roli, nejtalentovanější superstar, které se podařilo zaznamenat, budou bezpochyby odměněni odbornou porotou, ale to bych odbočoval od tématu. Každopádně toto je situace, kdy na scénu nastupuje ODS, jež společně se svými voliči a příznivci, ctí nedotknutelnost vlastnictví a práv s ním spojených, a ptá se, kdo si dovolil takto extrémě vytlačit lidi z místa, na kterém byli legálně? A není to jediná otázka... To bych ale zase odbíhal.
Raději přeběhnu k zakončení článku, tedy k odstavci ve kterých se z nás nejprve staly oběti, přičemž nás technaři rušili na Strahově, avšak závěrem jsme za ně šli demonstrovat. ??? - vskutku skvělé zakončení tvojí slátaniny o situaci jež vyvolal letošní cztk, to je doslova Perla uhňácaná z nesmyslů. Obětí by ses nestala ty, hrála bys totiž fackovacího panáka. Obětí bych se stal já, když bys mě tam mlátila. Vím, že jsem to zmanipuloval a bylo míněno v jiném smyslu, ale nemůžeš se na mě zlobit za něco, co sama děláváš.
btw: těch pár korun na auta co si cestou poškrábali se mi moc platit nechce, ale když už jsme tolika figurkám zaplatili benzín a vůbec celý ten výlet, tak nás tohle nezabije ne?

Od: Martina Bittnerová - 15.8.2005 - 16:23

Rubrika - Vaše příspěvky rovná se komentář, tj. mé osobní stanovisko. Pokud by toto měl být informační článek, bude v jiné rubrice a s jinými informacemi.Ale to už jsem tady jednou říkala, takže se opakuji!

Od: pwl - 15.8.2005 - 16:47

AHA...
...tak to mi ovšem uniklo. V tom případě se omlouvám a beru zpět, čímž se první věta stává bezpředmětnou. Ovšem to co je za středníkem už zpět neberu.

Od: guverner - 25.8.2005 - 6:48

Techno?
Mě by jenom zajímalo kolik těch feťáků, narkomanů a alkoholiků by přišlo, kdyby se vyhlásila třeba brigáda na úklid města nebo jiná prospěšná činnost.

Od: Del - 3.9.2005 - 20:34

co máš proti technařúm

Od: Petr - 26.11.2005 - 18:08

Co dodat?
Je to již trochu s odstupem, co je po akci, ale přesto mi to nedá, abych nenapsal. Opakovat pro a proti je myslím zbytečné. Je nadmíru jasné, že názor autorky článku je pomýlený a ovlivněný klasickými lživými výroky naší čacké policie. Co ale vysoce hodnotím jsou odkazy, které v článku autorka uvádí. Rád jsem si je prostudoval. Neomezil jsem se jen na obrázky, na které autorka upozorňuje a nazývá je značně nechutnými. Narozdíl od ní jsem si,alespoň v mezích normy a možností,to co je zde publikováno, prostudoval.
Víte, ono to není jen o obrázcích. Ono to je o něčem jiném.
Možná jste si všimla, že pes, který něco nezná a který se něčeho bojí, tak na to začne štěkat. Bohužel někteří lidé když něco neznají, tak místo aby se to nejprve snažili poznat apriorně začnou štěkat.
A proto s Vaším článkem nesouhlasím, ale neodsuzuji Vás kvůli němu. Jen mi trochu běhá mráz po zádech ze stádnosti Vašich příznivců.
P.S. nejsem technař ani narkoman. Jsem 38letý vysokoškolsky vzdělaný téměř abstinet.

Od: Hanka - 28.11.2005 - 8:05

Petr
Stádnost? Zajímavý termín. Jen nevím, kdo mluví o příznivcích, spíš jen občas někdo s někým souhlasí. Co je na tom divného? Tady navíc většina nesouhlasí, takže o co vám jde? Opravdu nejdůležitější, co jste sem napsal je, že je vám 38 a máte vysokou a jste abstinent. To přesvědčí všechny členy stáda, to má sílu!

Od: Martina Bittnerová - 28.11.2005 - 8:25

Já se obhajovat nebudu, řekla jsem svůj názor v rubrice, která je k tomu určená. Kdybych byla stádo, tak nejsem asi tady, ale úplně někde jinde...
No a k příspěvku p. Petra co dodat? Mám gratulovat k věku a titulu?

Od: Hanka - 28.11.2005 - 9:04

Martina
minimálně si uvědomit, že když je třicetiosmiletý vysokoškolsky vzdělaný a téměř abstinent, má, logicky, pravdu a všechno o tom ví.

Od: Martina - 28.11.2005 - 9:05

Hanka - jo takhle...

Od: Hanka - 28.11.2005 - 9:48

Martina
I když stádním pogratulováním k věku, vzdělání a abstinenci taky rozhodně nic nepokazíme. Takže já tedy stádně gratuluju Petrovi k jeho vzdělání, věku i abstinenci a posílám jeden virtuální přímotop proti mrazení v zádech ;-)

ISSN 1802-2863 . RSS . Tiráž

Copyright © 2001 - 2021 Rozhledna.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.

Redakce, Reklama - Podmínky a právní omezení - Registrace

Vygenerováno za 0.2595 s