Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Který politik teď bude muset doma koukat na svého rivala?Úvodník: Na Žofíně se dražila díla známých osobností jako je např. Kristian Kodet, František Ringo Čech, Jan Brabenec, Robert Vano nebo Jadran Šetlík. Proč? Jednalo se o charitativní aukci, ze které poputuje výtěžek na konto Občanského sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí. Kolik se nakonec vybralo? A který politik si doma vystaví dílo svého „protivníka“?

Článek: Aukci zahájil Alexander Hemala, který celý večer i odmoderoval. Jeho přítomnost zde nebyla náhodná, protože jeho paní, Vlasta Hemalová, patří do rady občanského sdružení a Alexander Hemala představuje čestného člena sdružení. To vzniklo v roce 1997 z iniciativy paní Jarmily Dolejškové, která tehdy končila svoji funkci ředitelky Dětského domova Nové Strašecí. Celoživotní náplň ale nemohla opustit, a tak i nyní nadále využívá svých zkušeností v dalším projektu, pro který si získala i řadu dobrovolníků – říkají si tetičky a strýčkové – z řad známých osobností. Namátkou můžeme jmenovat podnikatelku Tamaru Bendlovou s manželem politikem Petrem Bendlem, ředitelku Czechoslovak models Miladu Karasovou nebo jednatelku společnosti 2media.cz Pavlínu Fechterovou. A o jaké obrazy se dražitelé přetahovali?


Alexander Hemala s Jarmilou Dolejškovou.

Na akci se objevila významná díla od Jiřího Anderleho, Adolfa Borna, Jana Kanyzy, Dominika Mareše, Josefa Nálepy, Jaroslava Šerýcha, Josefa Velčovského, samozřejmě i již výše zmíněných Kodeta, Čecha, Brabence, Vana, Šetlíka a to jsme stále ještě nevyčerpali všechno nabízené. O tato díla se pak přetahovaly s hosty i někteří z výše jmenovaných členů občanského sdružení a nechyběla ani Bára Nesvadbová s neposednou dcerkou Bibianou.

                
Vlevo Josef Nálepa, vpravo Jadran Šetlík.

         
Vlevo Dominik Mareš, vpravo Lukáš Hausenblas.

Původní vyvolávací ceny se pohybovaly ve většině případů v řádech tisíců korun, ale jejich dražební hodnota dosáhla i několik desítek tisíc korun. Nejdražším obrazem se stala fotografie Tomáše Durňáka, kterou dražitel získal za 85 tisíc korun. Aukce celkem pak vynesla 608 tisíc korun. Na adresu jednoho z dražených děl – Františka Ringo Čecha – pak Alexander Hemala poznamenal, že by bylo zajímavé, kdyby se dílo tohoto „Zemanovce“ objevilo v příbytku někoho z opozice, čímž měl na mysli Petra Bendla. Tamara Bendlová pak vzala osud do vlastních rukou a obraz Vesmír opravdu vydražila.
 
     

Celý večer ještě navíc zpříjemnil pěvecký part Moniky Absolonové a vystoupil i Dalibor Janda s dcerou Jiřinou.


Houslové sólo Markéty Janouškové.

Činnost Klubu přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí

• Pomoc dospělým jedincům, kteří po dovršení osmnácti let opouštějí svůj mateřský domov. Těm poskytuje Klub prozatímní byty.

• Podpora zájmových aktivit
Osobnostní rozvoj dítěte: podpora vzdělávání, zejména rozvoj talentů v dětských domovech
i mimo ně v případě mimořádných talentů.

• Podpora vzdělávání ze sociálně slabých rodin, eventuelně dětí a mládeže handicapovaných
či ohrožovaných asociálním prostředím.

• Podpora vzdělávání a rekvalifikací klientů chráněných bytů.

• Podpora realizace rodinné koncepce výchovné práce v dětských domovech.
… a mnoho dalšího naleznete na www.prateledetidd.cz.

Foto: Aneta Šimonková

12.05.2010 - Aneta Šimonková