Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Spojím Vás láskou milencůÚvodník: V případě amerického básníka Walta Whitmana (1819-1892) není velkým tajemstvím, že milenci v jeho podání jsou zcela samozřejmě i osoby téhož pohlaví.

Článek: Zdá se, že pro tohoto pozoruhodného Američana, který se narodil poslední květnový den, nebylo nic lidského cizí. Vystřídal bezpočet profesí, byl tesařem, úředníkem, žurnalistou, ošetřovatelem raněných během občanské války a nekonečným tulákem po Státech, čemuž se od něj později přiučili představitelé tzv. „beat generation“ (Ginsberg, Kerouac etc.), ale především byl horoucím básníkem. Jak o sobě vystižně napsal sám: „Jsem básník Těla a jsem básník Duše, blaženosti nebes jsou se mnou a muka pekel jsou se mnou, blaženosti roubím a množím v sobě, muka tlumočím v novou mluvu.“ **

„Jeho poezii kdosi nazval nepřestajným vzkříšením bez posledního soudu.“ A přesto, že možná tento druh literatury běžně nečtete, vyplatí se dát Whitmanovi šanci. Třeba právě výboru milostné poezie, který vyšel pod názvem „Spojím Vás láskou milenců“ v nakladatelství BB art v edici VERSUS. Jedná se o tématický výbor, vydaný u příležitosti 110. výročí jeho úmrtí (v roce 2002) a jak je uvedeno v doslovu: „nabízí podoby lidského sblížení věru těžko přijatelné tehdejší prudérní předpojatosti.“*

Tomuto poetovi nebyl žádný inspirační zdroj cizí a svůj život žil v souladu s kvakerským přesvědčením, že vnitřní ideály se mají projevit v životě. Kvakeři - církev, k níž patřili i Whitmanovi rodiče - své členy rovněž nabádá, aby se mnohem více, než náboženskými předpisy, řídili vnitřním světlem. A to rozhodně Walt Whitman činil. Jeho básně jsou tak plné života, přímosti a odhodlání. Jak sám řekl: „Čím je umění kultuře, vznešenost výrazu, sluneční svit světlu, tím je literatura přirozenosti. Nic není lepší než přirozenost, nic nemůže nahradit nedostatek nebo nadbytek definovatelnosti." *** 

Zážitek z četby této „literatury“ je jaksi opravdový. A to se ve společnosti, kde lidé ztrácejí smysl svých životů, podléhají stresu a častému znechucení z toho, co jim televize nabízí a žijí uprostřed betonových bloků, může hodit. Walt Whitman totiž kráčí přírodou, jeho duše létá k nebesům, ale jeho srdce je bytostně člověčí.

                                              „Odšroubujte zámky ze dveří!
                                                Odšroubujte dveře z veřejí.“**Walt Whitman: Spojím Vás láskou milenců 
Vydalo nakladatelství BB art v roce 2002
Překlad: Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek
Zdroje obrázků
www.dobre-knihy.cz; famouspoetsandpoems. **V textu jsou použity citace z knihy „Demokracie ženo má! Výbor ze Stébel trávy“.
* „Spojím Vás láskou milenců“, doslov od Mirka Kovaříka
*** www.kirjasto.sci.fi/wwhitman.htm
31.05.2010 - Oldřiška Skočíková