Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - MesiášÚvodník: Po prvním titulu Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše přichází nakladatelství ONYX v letošním roce s neméně lákavou nabídkou. Česká autorka píšící pod pseudonymem Rosa de Sar navazuje na předchozí téma, přesně jak slíbila, knihou Mesiáš.

Článek:

Otevírá se před námi téměř tři sta stran poutavého čtení z prostředí, jež ovlivnilo a ještě bude ovlivňovat život milionů lidí. A pramálo záleží na tom, jestli jsme z okruhu věřících, jestli žijeme v Evropě či jiném kontinentu. Fenomén křesťanství je tady několik tisíciletí a jeho kořeny vyvěrají z dob ještě starších. A ty jsou dobami života lidí, lidí s předsudky i bez nich, vinných i nevinných, propojených bytostně tím, co obyčejně nazýváme žitím.

V ucelených kapitolách, které jsou přehledně obsahově propojeny, se vydáme po stopách dávných civilizací, se kterými jsme všichni silně provázáni. V dnešní době tzv. racionálního žití, k neprospěchu většiny bohužel nevědomě, autorka nezapře od samého počátku snahu v boji právě proti tomu. Dobře znalá stylu vnímání současného čtenáře používá ve své knize všech prvků tak, aby i racionálno muselo poklonit svou tvář.

Oproti první knize (viz úvodník) postoupila o stupínek výše nejen ve stylu psaní. Obsahově sofistikovanější text je zvládnut i stylisticky čistěji, uspokojí tak i náročnějšího čtenáře a těm méně náročným přiblíží čitelněji obsah. Největším přínosem je, podle mne, uvádění méně známých písemností a dalších uměleckých památek zejména Egypta, Sýrie a Evropy. Sama většinu míst navštívila a díky tomu vzniklo nadmíru působivé provázání minulosti se současností. Z tohoto pohledu si cením desáté kapitoly Neznámá evangelia a jedenácté s názvem Janovo evangelium. Zcela prokazatelně v nich ukazuje důležitost pokračovatelek – učednic Ježíše jako zakladatelek janovských křesťanských obcí. Tedy žen, jimž je až doposud oficiální církví podíl na šíření a rozvoji křesťanského učení odmítán.

Snad každého čtenáře zaujme živost poslední kapitoly Kroniky a Ježíšova korespondence. Moci si přečíst slova plná vyznání Ježíši, zapsaná rukou krále Abgara, je doslova lahůdkou správně ponechanou na závěr. Mistr kuchař zná dobře tajemství čtenářské kuchyně.

Co napsat na závěr? Určitě to, že potkat se s takovouto knihou je vskutku zážitek. A to nám autorka slibuje další titul Karel IV. a dynastie Ježíšova.
Je tedy vskutku jenom dobře, že se máme na co těšit!

Rosa de Sar: Mesiáš
Vydalo nakladatelství ONYX v roce 2010
obálka www.onyx.cz


foto přebal knlhy


24.05.2010 - Julie Kolocová