Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Grantový zázrak v Neratovicích?Úvodník: Zázraky se nedějí ani v Neratovicích, napadlo mě, když jsem se dozvěděla, že město Neratovice hodlá zavést až od roku 2005 „novinku“, která už jinde funguje úspěšně řadu let, a to vyhlašování grantů pro kulturní, sportovní, sociální a jiné aktivity převážně občanského sektoru. A kdo ví, jestli se někdy vůbec grantů dočkáme. Vždyť počátkem ledna 2004 nás (zástupce občanského sdružení Neraweb) pan Mgr. Půček, vedoucí kulturního odboru MěÚ, osobně ujišťoval, že grantový systém nikdy existovat v Neratovicích nebude, neboť na to radnice nedisponuje dostatečným počtem kvalifikovaných sil.

Článek: A

Obávám se ale, že i když se v Neratovicích podaří zavést grantový systém, tak pouze nahradí původní dotační, kdy o přidělovaných penězích rozhodovali a rozhodují spíše osobní sympatie, než kvalita projektů. Navíc pokud se budou v tomto směru angažovat lidé jako Mgr. Půček /což vzhledem k jeho funkci lze předpokládat/ a místostarosta Mgr. Novák, kteří měli a mají tolik výhrad a problémů s některými lidmi, že si dost dobře neumím představit, co vlastně budou schopni a ochotni schválovat.

 

V grantovém systému by totiž mělo jít o rovné příležitosti a hlavně o úroveň přihlášených projektů. Nejsem si ale jistá, zda se dokážou oba zmínění pánové odpoutat od svých vnitřních pocitů a dokáží ocenit slušný projekt. S oblibou používám rčení – starého psa novým kouskům nenaučíš. A zde platí určitě.

 

Na to, aby se v Neratovicích vytvořil funkční grantový systém, by radnice musela stanovit skutečně nezávislou komisi, kde nehrají roli nějaké vzájemné vazby, příbuzenské a přátelské vztahy, ale úplně něco jiného. Pokud se tak nestane, je více než jasné, že peníze budou opět dostávat již ti „zavedení příjemci" dotací.

 

 

 

 

 


26.03.2004 - Martina Bittnerová