Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Tvůrčí psaní 36 - Rekonstrukce textuÚvodník: V minulém díle jsme rekonstruovali báseň. Pro práci s textem musíme dobře chápat jeho strukturu, jeho posloupnost. Proto je dobrým tréninkem tvůrčího psaní rekonstrukce textu.

Článek:

 

Úkol zní: vybrat si libovolný text a přepracovat ho tak, aby obsahoval většinu slov (ovšem v libovolném tvaru – takže skloňujte, časujte), ovšem změnilo se pořadí slov. Můžeme buď pouze popřeházet pořadí vět, ale to příliš velký trénink nebude, navíc to často ani nestačí, nebo - což je daleko lepší a také pracnější - text zcela uspořádat jinak. Přitom je povoleno:
- zcela vynechat, vyměnit či přidávat zájmena, předložky, spojky, citoslovce,
- měnit slova, je-li to nutné kvůli změněnému slovosledu, a to tak, že u nich zachováme kmen slova (
- měnit slovní druhy (břinkot - břinklo to).
Podmínkou je, aby obsah zůstal maximálně podobný tomu původnímu.


Příklad původního textu k rekonstrukci:

Arnošt Lustig
Démanty noci… (z povídky Začátek a konec)


Oblohu začaly česat proudy reflektorů. Dunění houstlo. Nebe se chvělo, jako kdyby někde vysoko někdo o slupce oblohy, svrchu, přecházel a válel před sebou těžké petrolejové sudy.

Rekonstrukce:

Dunění chvělo nebem. Válelo před sebou těžké petrolejové sudy. Proudy reflektorů houstly. Jako kdyby někdo přecházel po slupce oblohy a začal ji svrchu česat. Někde vysoko…

 

Pokud vám to nevadí, pochlubte se se svým dílkem v komentářích od článkem. Vložte originální text a vaši rekonstrukci a uveďte, prosím, i jméno autora původního textu. Jsme všichni zvědaví, jak text přepracujete a jak vás práce bavila!

Pozn.: uvedený příklad je značně krátký a do komentářů pod článek je taková délka postačující, ovšem pokud se chcete věnovat tvůrčímu psaní, jako trénink doporučuji text delší, na půl stránky a víc.

Zdroj: http://www.literarnistrom.cz13.10.2010 - Renata Šindelářová