Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Peníze, penízky, penízečkyÚvodník: Na vybádané platformě komplexně založená a ilustračně bohatě vybavená publikace. Nezbytná pro milovníky antické kultury, numismatiky zejména. Věnovaná helénistickým státním útvarům v prostoru východního Íránu, Afghánistánu, částí Indie až do střední Asie. Michal Mašek: Encyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí.

Článek: Zasvěcenost. Hlavní všim po otevření knihy. Na způsobu zpracování materiálu je zřejmé, že jej nezpracovával člověk z ulice. Michal Mašek se představuje jako vysoce fundovaný znalec problematiky. Před čtenáře vchází rázně a byť předpokládá základní dějepisné a zeměpisné znalosti o popisovaném geografickém prostoru, nevyhýbá se zevrubnému zasvěcení pro příchozí, co to je Baktrie, jací byli tamní panovníci, čím obohatili svět. Stopy po obyvatelích těchto království jsou doslova zaváty časem. Krále nevyjímaje. Je na místě připomenout období, kdy města, chrámy a divadla zakladatelů této kultury byla bořena na stavební kámen a obyvatele čekal podobný osud jako jejich sídla. Bez šťastného konce se skončilo období baktrijských Řeků, kteří expandovali do východních území a zakládali tam dočasně prosperující státy. Mimochodem, dočasně, jak důvěrně to slovo známe!

Za popisem destruovaných území je ukryto bohatství jejich kultury, mnohdy jen torza poselství světu, úlomky z vytvářené krásy. A když přijmeme teorii, jak je všechno pomíjivé, přijde Michal Mašek a vyvrátí nám ji v základech. Mince! Mince, jež patří mezi nejkrásnější antické ražby vůbec. Mince, díky nimž se baktrijští a indičtí Řekové etablují v historii a jež slouží jako základní pramen informací o nich a zejména jejich panovnících. Dnes jsou to jediné, co po nich zbylo, ale stopa je to nesmírně krásná a vskutku trvalá.

Ražby řecko-baktrijských a indicko-řeckých králů jsou ohromným lákadlem této publikace. Autor se s ním vypořádává na úrovni, kterou bychom na čtyřech stovkách stran ani nečekali. Důsledné členění do kapitol, chronologické řazení vládnoucích dynastií i jednotlivých panovníků, představení charakteristických prvků celého vývoje mincovnictví, základní ikonografické prvky mincí, provázející zejména rozmach zmíněných kultur. A bohaté rejstříky a grafy všeho, co s problematikou souvisí. A co je nej? Fotografie toho, co nás na knize bude asi nejvíc přitahovat. Fotografie mincí. Bavíme se o kultuře se svým boomem někde v 3.-1.století před naším věkem. Můžeme se jen s úžasem dívat do jasných tváří tehdejších panovníků a velebit jejich sebestřednost a touhu o zanechání obtisku v historii.

Michal Mašek odvedl víc jak solidní práci. A nakladatelství Libri dík za její podporu.

Michal Mašek: Encxyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí
Vydalo nakladatelství Libri v roce 2010
Obálka
www.libri.cz


17.09.2010 - Jaromír Komorous