Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Živočišné pudyÚvodník: Jsme uprostřed velké hospodářské krize ve 30. letech 20.století a John Maynard Keynes vydává svou Obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Popisuje zde, jak mohou vlády ekonomicky silných zemí půjčovat finanční prostředky a následně je vynakládat. Tímto způsobem tak vrací nezaměstnané zpátky do pracovního procesu. Jak to souvisí s naším titulkem?

Článek: Tento recept nebyl v době krize využíván, ale nyní se keynesiánské vypůjčování a následné investování prostředků plně ujalo. Ale Keynes byl moudrý pán a navíc si dobře vědom toho, že ekonomice nevládnou jen racionální činitelé. Podle něj většina ekonomických aktivit motivaci ze značné části založenou na živočišných pudech. A právě tuto myšlenku rozvíjejí dva přední světoví ekonomové současnosti - Georgie A. Akerlof a Robert J. Schiller v knize Živočišné pudy s podtitulkem Jak lidská psychologie řídí ekonomiku. Najdeme ji v produkci nakladatelství Dokořán a Argo.

Tato publikace čerpá z poznatků tzv. behaviorální teorie. Ta ukazuje příčiny hrozby současného ekonomického kolapsu na celém světě ve všem, co je na člověku lidské. A komu má být po ruce? Především politikům, kteří mají v rukou možnost přijmout opatření, jež potřebujeme v kontextu soudobé recese. Ale jsme doma, vážení! A v našich politických vodách málokoho s ekonomickým povědomím najdeme. Bylo by to k uzoufání, ale naštěstí jsme my v celosvětovém měřítku pouze maličkým rybníčkem. Doufejme, že ty velké oceány to mají jinak. Chcete-li ale i vy sami proniknout do podstaty odrazu lidské přirozenosti v makroekonomice, pusťte se do čtení. Nemusíte se obávat, že nejste ekonomy, tahle publikace vám v základní orientaci i bez potřebného vzdělání pomůže.

Je rozdělena do dvou částí. První popisuje v podstatě pět různých živočišných pudů a to, jak ovlivňují ekonomická rozhodnutí. Důvěra (chybí-li, následuje neklid…), spravedlnost (stanovování mezd a cen), nepoctivé a antisociální jednání, peněžní iluze (matoucí inflace a deflace) a příběhy (kdo jsme a co děláme). Druhá část vysvětluje, jak právě těchto pět živočišných pudů ovlivňuje ekonomická rozhodnutí a rozvíjí například tyto otázky: proč ekonomiky procházejí krizemi, proč existují lidé neschopní najít si práci, proč je spoření pro budoucnost nahodilé a spoustu dalších. 

Autoři na knize pracovali od roku 2003. G. A. Akerlof je profesorem ekonomie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a nositelem Nobelovy ceny za ekonomii. R. J. Schiller má za sebou již několik „bestsellerů“ k této problematice, je profesorem ekonomie na Yaleově univerzitě, byl vyznamenán cenou Deutsche Bank za finanční ekonomii.

Georgie A. Akerlof a Robert J. Schiller
Živočišné pudy
Jak lidská psychologie řídí ekonomiku
Vydalo nakladatelství Dokořán a Argo v roce 2010

(foto www.dokoran.cz, www.argo.cz)

23.11.2010 - Julie Kolocová