Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - ZMIZELÁ PRAHA - Trhy a tržištěÚvodník: Kouzlo zašlých časů. Snad tkví v tom, že se již nevrátí, zmizely navždy z dohledu. Obrousí se hrany a my rádi zapomínáme na to, co špatného k nim patřilo. Vše je rázem viděno v jiných barvách, na tváři se vyloudí úsměvy, usedneme ke stolu, po ruce sklenička dobrého moku, nebo čaje, co vždycky  zahřeje.Přivřeme oči a ... 

Článek: Již hodně dlouho jsem s takovým nadšením ty oči vedené do minulosti nepřivírala. Až teď. Do ruky se mi dostala kniha Zmizelá Praha. Panečku, ta má tajuplných zákoutí, která stojí za vzpomínku. Ale tyhle kouty dlouho nikdo z nakladatelů nevymetal. Nabízí se pohledy na trhy a tržiště. Místa, kde byl odedávna plný život, tady se vše odehrávalo, dobré i zlé. Kolem tržiští vzkvétaly cesty k životu, tady bylo nejméně promarněného času, nejméně klidu. Ruch již od kuropění, a to doslovně, a ještě dlouho do noci živo. A druhý den znova, pořád dokola. Dnešní svět tato místa vyměnil za vyhřáté prostory připomínající tovární haly, není tu čas na klevetění, lidé si spíš překážejí, spěchají, nervozita sálá všudypřítomně, není tu slyšet vychvalování zboží z úst výrobce, a přitom ten jediný jej dokonale zná a je si dobře vědom, co nastane, bude-li klamat lživou reklamou. To by byly fronty s rákoskou! Nevoní tu květiny, protože ty z mrazáků tuhle schopnost prostě ztrácí,…

O to nádherněji působí atmosféra obrazové dokumentace i textu v této knize. Díky nim jsme tam. Publikace plná minulosti, tak bych ji nazvala. Autorka Pavla Státníková je v této tematice opravdu doma. Již dlouhodobě se zaměřuje na pražskou ikonografii a historickou topografii v dobovém kontextu. Z celé publikace je cítit její vášeň k danému tématu a to čtenář okamžitě pozná. Přibližně na padesáti stranách textu se dozvíme vše, co bychom v historickém kontextu měli o tržnicích znát a co se nyní již běžně nedozvíme. Tržní řády, druhy stánků, nejvyhledávanější pražská tržiště, kde Máry vařila a prodávala své vyhlášené polévky, kde se vždy daly sehnat houby, jak se zahřívaly trhovkyně, aby jim od ohně nechytily dlouhé sukně, nejčastější přestupky na tržištích, jejich trestání a spousta další zajímavostí podaných čtivým jazykem.

A potom 150 stran dobových fotografií s popisky, černobílých, ale i těch kolorovaných, zároveň kresby i malby s tímto námětem.
Ještě bych ráda upozornila na některé prameny, ze kterých autorka čerpala. Mluví samy o sobě: tržní řády (Muzeum hl. města Prahy, Archiv hl. města Prahy), Almanach královského hlavního města Prahy, S. Heller – Z pražské kroniky minulého století, K. Světlá – Upomínky, Z. Winter - Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století a řada dalších. Nakladatelství Paseka nám v předvánoční době nachystala opravdovou lahůdku.


Václav Jansa, Na rohu Havelského trhu a Melantrichovy ulice, akvarel, 1896


Pavla Státníková
Zmizelá Praha
Trhy a tržiště
Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2010

(foto www.paseka.cz)27.11.2010 - Julie Kolocová