Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Největší bestseller? Mein Kampf!Úvodník: Ačkoliv přízrak druhé světové války je už pro mnohé passé, jeden z jeho nejsilnějších nástrojů moci žije dodnes. Fascinující, místy neuvěřitelnou či hrůzu nahánějící historii životního literárního díla Mein Kampf Adolfa Hitlera představuje francouzský spisovatel a dokumentarista, Antoine Vitkine.

Článek: Prostým pohledem do televizního programu, do regálů novinových stánků či knihkupectví si člověk pomyslí, že o druhé světové válce, jejích příčinách a pochopitelně hlavní postavě – Adolfu Hitlerovi – už snad musíme vědět naprosto všechno. Její zásadní literární text – Mein Kampf Adolfa Hitlera - množství DVD, knih i dalších tiskovin věnujících se této stále populární tématice však paradoxně příliš nezmiňuje. Nejenom o důvodech, proč téma Mein Kampf zůstává v moderní Evropě stále oficiálně tabu, hovoří poutavá kniha Francouze Antoina Vitkina, který se po letech bádání rozhodl zodpovědět zásadní otázky, které se nepochybně nejkontroverznějšího díla všech dob dotýkají.

Původ Mein Kampf hledejme v malém bavorském městečku Landsberg. Právě tady, resp. v cele místní věznice, v roce 1924 sepisuje mladý Hitler knihu, která zásadně zamíchá kartami událostí následujících let. Na takřka osmi stech stránkách nevalně napsaného textu autor otevřeně vyjadřuje svoje myšlenky, ale především budoucí záměry, z nichž posléze většinu skutečně realizuje. O rok později se Mein Kampf dočkává svého prvního německého vydání.

Právě tato neuvěřitelně paradoxní skutečnost - totiž, že Hitlerův plán ležel napsaný černý na bílém světu před očima dávno před tím, než se budoucí Führer dostal k moci a přesto mu nikdo nedokázal zabránit - tvoří náplň prakticky dvou třetin Vitkinovy studie. Autor čtivě a především velmi srozumitelně čtenáře seznamuje s okolnostmi vzniku fenoménu Hitler a jeho Mein Kampf a v souvislostech mapuje neuvěřitelnou historii této knihy až po současnost.

Vitkine ovšem nezůstává u pouhého „vypisování“ faktů z množství nápomocné literatury či zaznamenávání konzultací s historiky. Svoje domněnky testuje přímo na konkrétních osobách, za nimiž cestuje anebo na klíčových místech, která s Hitlerovou knihou přímo či nepřímo souvisí. Vitkineho Mein Kampf – příběh jedné knihy se tak v českých poměrech nejvíce podobá známé televizní relaci Na vlastní oči a jsem přesvědčená, že navzdory mnohým známým skutečnostem, které autor uvádí, budou nejednomu čtenáři skutečně přecházet. Jestliže je totiž příběh Mein Kampf skutečně něčím fascinující, potom tím, jak neuvěřitelně ochotně jeho obsah množství lidí přijalo a co horšího, přijímá dodnes. Především pak závěr, v němž autor odhaluje současnou obrovskou popularitu Mein Kampf v Turecku, ale také v mnohých dalších zemích, není vůbec potěšující. Objemným svazkům, často vydávaným bez potřebných kritických poznámek či vysvětlivek totiž v dnešním světě věří stále více lidí. A je to právě Vitkine, kdo drží v rukou jasně hovořící důkazy.

Závěrem mě napadá zásadní, doposud nezodpovězená otázka. Proč je široká veřejnost na Mein Kampf upozorněna takto důrazně až v roce 2010 - a to ještě podotýkám, že podle dostupných informací nebyl francouzský originál zatím prakticky vůbec přeložen do dalších jazyků, angličtinu nevyjímaje? Připouštím, že částečnou odpověď přináší opět Antoine Vitkine sám. Přes evidentní popularitu Mein Kampf u současné generace, oficiální místa, především v Bavorsku, které autorská práva k Mein Kampf vlastní,  mají nejenom z komentářů, ale už ze samotného vyslovení pravého jména „nacistické bible“ totiž strach i dnes. Jenže, jak známo, přehlížením problém nezaniká, právě naopak. Záleží tedy patrně pouze na nás, obyčejných lidech, jestli dokážeme do budoucna dobro od zla sami odlišit. Pokud si však nejste tak úplně jisti, v případě Mein Kampf bude kniha Antione Vitkina jistě dobrým pomocníkem.

PS: Pakliže se rozhodnete číst Mein Kampf – příběh jedné knihy také v dopravních prostředcích, doporučuji knihu „přebalit“. Velký bílý nápis Mein Kampf na černém podkladu skutečně přitahuje pozornost a reakce okolí nejsou vždy příjemné…

Antoine Vitkine
Mein Kampf – příběh jedné knihy

Nakladatelství Paseka, 2010
Foto: Paseka

31.12.2010 - Kateřina Sovová