Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Jsem ten který jsemÚvodník: Druhá kniha Mojžíšova/3,14/

Článek: Mraky ženou se nad námi
tak jako o závod
když bylo by nádherné
zahlédnout jen kousek slunce
třeba když zapadá
a sklání se k spánku
to by bylo nejlepší
pro naši samotu
dívat se za jeho obzor
kde topí se krajiny
v paprscích přílivu
jak se mi po nich stýská
když dují větry od pólů
a to šero
pokrývající pustinu
není přece noc
jen myšlenky naše ztratily barvu
kolem je ticho
mlčí i ten který řekl kdysi
jsem který jsem
ale bylo to dávno
i tak díky
cítím to podobně
uprostřed bouří
jsem to jediné
co zůstává
a na co je spolehnutí
i když nejisté
a stejně se jednou zhroutí
do černé díry
uprostřed hvězdy
která ztratí svůj svit
ale to vše až někdy
kdo ví
zatím mohu se chlubit
jediným co vím
a co zatím platí -
jsem ten který jsem


Jan Alexander

07.03.2011 - Jan Alexander