Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Erotický Vrchlický???Úvodník: &Sálí mě snad zrak, když mezi regály nových titulů v místě rezervovaném klasikům české literatury narazím na knihu obsahující verše představitele lyrické poezie 19. století s "poněkud" neobvyklým obsahem? Vrchlický erotický/ Rytíř Smil a další erotika připisovaná Jaroslavu Vrchlickému.

Článek: Hned podtitul mne ubezpečil, že se opravdu jedná o Jaroslava. Ze školních lavic jej znám opravdu jinak. Usedlý pán s plnovousem, pečlivý oblek (sako, vestička a povinná vázanka) a zpoza hustého obočí vykukující oči.
 A právě ty se mi , ale až po mnoha letech, vybavily ve zcela jiném světle. Lišácky přivřené, jako by chtěly prozradit něco navíc, než dodával můj tehdejší učitel češtiny. Veselé, jiskrnné, zkoumající ženský protějšek do morku kostí. Dámy, sledujete? Ale pochopitelně jsem jich tenkrát coby copaté dítě nevšimla. 


Literární věda k některým básním ve smyslu autorství přezíravě mlčí, a tak se rádi vydáme spolu s autory této publikace na tenký led, abychom snad pochopili. Radim Kopáč a Josef Schwarz v ní pátrají rozhodně seriózně a v dostačující šíři, ale i tak zůstáváme na konci u toho prvotního - kdo ví?
 Není nic novéno, že poema Rytíř Smil bývá již od počátku dvacátého století spojována s Emilem Bohuslavem Frídou, známějším pod pseudonymem Jaroslav Vrchlický. Ale, byť klasik, je pravděpodobně  autorem skladeb řekněme "různorodého rázu i kvality". Chudák včela, Hovno, Svatební košile (nebojte, nepletu vás), Balada o prdu a další. Snad jsou názvy dostačující, nebo ne? Potom tedy malá ukázka, musím ovšem varovat. Mládeži do osmnácti let a osobám prudérním zakázáno!

Na svatém hradě rytíř statný
jménem Smil žil přeudatný
jenž však jednu vadu měl,
že o lásce nevěděl.

Nevěděl ten rytíř tupý,
že má kunda krásné chlupy,
že má velké trhání,
jak slyší o mrdání. 

(Rytíř Smil)

Mohl vážený profesor opravdu takovéto verše (věřte, či ne, vybrány tady jsou ty nejméně "lechtivé") napsat? Nebo jde o výmysl, podvrh, popř. úpravy? Na to vše se snaží dát autoři knihy odpověď. V úvodní kapitole shrnují základní údaje o skladbách připisujících se Vrchlickému a zasazují je do literárního kontextu doby i autora. Pak jsme svědky vědeckého literárního přístupu, ale i přese vše nelze najít stoprocentní odpověď.
A co říkají sami autoři ? Máme za to, že naše kniha přinese milé vzpomínky těm, kdo v mládí četli tyto rozverné texty pod školní lavicí nebo v rohu svého dětského pokojíčku. A doufáme, že nezarmoutí literární vědce, učitele ani kritiky, jimž přináší množství podnětů pro jejich další bádání a výzkum.

Vrchlický erotický
Rytíř Smil a další erotika připisovaná Jaroslavu Vrchlickému
k vydání připravili, komentáře a ediční poznámky napsali
Radim Kopáč a Josef Schwarc
vydalo nakladatelství Paseka v roce 2011

(foto www.paseka.cz)


01.04.2011 - Julie Kolocová