Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kdy Jan Hus zhubl a nechal si narůst plnovous?Úvodník: Kdo je tajemný lid Gog a Magog, přízrak konce světa? Jak se vyvíjelo podstatné jméno Antikrist(us) ve staročeské slovní zásobě? Mnoho dalších otázek a témat, která se točí kolem významného období českých dějin, vám zodpoví další kniha vonící novotou, ale také řinčící zbraněmi a plamennými slovy. Zrození mýtu/ Dva životy husitské epochy.

Článek:
Husitství je jedním z nejvýraznějších období českých dějin, nesporným fenoménem. Fakta, data, jména a dobové reálie známe z odborných publikací i učebnic, dochovaly se nám texty kázání, záznamy. Jak ovšem „žijí“ dějiny dál? Jak se určitá doba (v tomto případě husitství) odrazila v běhu a peripetiích příštích staletí? Například v období první republiky, v nazírání Zdeňka Nejedlého, v literatuře? Z jakého zorného úhlu vidíme dějiny 15. století dnes? Tento odraz, zapojení dějů minulých do dalších soukolí, politiky, kultury, fascinuje především historiky. Zaujmout může také laika. Právě „dvěma životy husitské epochy" se zabývá zmíněná obsáhlá publikace, která je koncipována jako kolektivní dílo sedmatřiceti autorů v čele s Robertem Novotným a Petrem &Sámalem. Podtitul – věnování mnohé vysvětluje. Cenný a zajímavý soubor odborných pojednání je totiž holdem spolupracovníků, přátel i žáků osobnosti uznávaného Petra Čorneje. Tento historik a pedagog oslavil 26. 3. 2011 již 60. narozeniny. Kolegové oceňují především jeho snahu překračovat hranice uzavřených badatelských kruhů. Husitskou dobu potom Čornej i jeho kolegové zkoumají jako svébytným životem žijící mýtus. Mýtus nutně propojený s jinou (novou) dobou, literární historií, výtvarným uměním… Kniha Zrození mýtu vás provede mnoha i nečekanými a neznámými pohledy na husitství, osobnosti, události. Je příhodně rozdělena do pěti oddílů. První dva oddíly (Kronika převratné doby, Tajemství dvojího lidu) rekonstruují na vybraných tématech období počátku 15. století a další vývoj. Třetí oddíl se věnuje jazyku a kultuře husitské doby. Čtvrtý a pátý oddíl reflektují vznik husitského „mýtu“, kdy bylo toto významné období argumentem v politických či národnostních sporech. Sedm příspěvků pátého oddílu jde napříč literaturou, uměním a historiografí. „Druhý život“ epochy je uzavřen 50. léty 20. století.

   Obsáhlá odborná publikace o pěti oddílech a sedmatřiceti pojednáních je doplněna cennými odkazy a rejstříkem, graficky úsporný přebal dobře informuje o účelu, kolektivu autorů a stěžejním tématu vydání. Při listování bezmála pětisetstránkovou knihou určitě oceníte několik doprovodných černobílých ilustrací. Zrození mýtu také dokládá, jakými směry se ubírá husitologické bádání. Potěší určitě nejen jubilanta, další badatele a znalce epochy, ale mohla by být cennou studnicí informací pro učitele, studenty a příznivce středověku a historie vůbec. A těch je v naší zemi pěkná řádka.

Zrození mýtu/Dva životy husitské epochy, Robert Novotný, Petr &Sámal a kol.
Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2011
 
 

(foto www.paseka.cz, www.husitstvi.cz)


05.05.2011 - Zuzana Gellrichová