Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Lidské poznání je omezenéÚvodník: Náročné teoretické výsledky moderní fyziky kráčejí k laickému čtenáři. Spojení speciálních fyzikálních koncepcí do jediné, jež by vyjadřovala jejich realitu. Spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad. Zkušení vědci a autoři Stephen Hawking a Leonard Mlodinow představují další společnou knihu Velkolepý plán, vrcholící, jak jinak v 21.století, M-teorií.

Článek: Věda, podle autorů, obvykle pracuje s modelem, který využívá toho, co o realitě víme, či aspoň s tím, co je o ní dostupné a to i ve vědeckých teoriích a zejména aplikacích vsazených do praxe. To je fundament, na kterém buduje model nový, patřičně zdůvodněný a posouvá tím hranice lidského poznání. Nic složitého, že. Jen se složitými záležitostmi zabývá a oni dva jmenovaní se starají o to, aby se srozumitelnou formou dostala co do nejširšího okruhu uživatelů. Stručně, konají nám velmi záslužnou osvětu.

Esejistický styl, otázky, které by měly zajímat každého z nás, eseje zbavené školometské rétoriky, posunuté především k pochopení příčin dění kolem nás, vesmírem především. Nejedná se o vědecké doktríny, ale z nich pochopitelně vychází. Osm velkých kapitol nás provede od první (Záhada existence) po finální (Velkolepý plán). Dozvíme se, jak chápat realitu, co nazýváme teorií všeho a jestli my si zvolili vesmír, nebo on nás. Co myslíte vy?
 
Najdeme zde bohatý glosář a zejména rejstřík vědeckých pojmů s logickou a srozumitelnou jejich charakteristikou a užití jich v textu knihy i s umístěním na jejich stranách. Pro orientaci v nich velmi potřebné. A světe div se, kromě grafů a téměř realistických nákresů i kreslené vtipy s popisky k dané tématice. Co tento: Jakýsi boss telefonuje. Tady záznamník, ozve se. To mi nevadí, odpovídá křepce náš chlapík. Já jsem hologram.

Zaujala mě informace o vidění. Vidíme proto, že náš zrak se vyvinul pro vnímání záření vlnových délek běžných pro naše slunce a potencionální návštěvník z jiné galaxie může být v naší soustavě klidně nevidomý, protože jeho vidění bude uzpůsobeno jeho slunci.

Sumasumárum, kniha, jež obohatí nefyzika o dost podstatných poznatků. A porozumí jim.

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow: Velkolepý plán
Vydala ve spolupráci nakladatelství Argo a Dokořán v roce 2011
Obálka
www.dokoran.cz


11.08.2011 - Jaromír Komorous