Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Poslední denÚvodník: Mnichovská dohoda označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově. Ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci 30. září 1938. Celkové ztráty pomnichovského Československa činily 41 098 km2 a 4 879 000 obyvatel.

Článek: Mnichovská dohoda ze září 1938, jež tragicky zmrzačila tehdejší Československou republiku, je dodnes vnímána jako jeden z nejbolavějších okamžiků naší novodobé historie. 

Odstartovala největší válečnou katastrofu, jež postihla celou Evropu i další kontinenty, a dalekosáhle ovlivnila následující světový vývoj.
Ačkoliv se čeští politici v čele s prezidentem Benešem snažili republiku zachránit vší mocí včetně moci branné, zradě svých spojenců Francie a Anglie čelit nedokázali.
Těm byl osud malé země uprostřed Evropy lhostejný. Adolf Hitler dosáhl s jejich pomocí svého a vítězně vykročil za svým snem o tisícileté říši. 
Co Mnichovské dohodě předcházelo, proč k ní došlo, kdo a jak se na onom ostudném činu podílel a jak vše probíhalo - o tom sugestivně vypráví tento svazek Magnetky, jehož autorem je renomovaný český historik prof. Robert Kvaček. Na základě detailní znalosti dobových dokumentů plasticky líčí dění a atmosféru oněch zářijových dní, zejména dne posledního.

Prof. Robert Kvaček se narodil roku 1932 ve Dvorcích u Jičína. V Jičíně absolvoval studium na Lepařově gymnáziu a v letech 1951-1956 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde od té doby působí jako pedagog a vědecký pracovník, naposledy v Ústavu českých dějin (od roku 2008 emeritní). V roce 1966 se stal docentem moderních československých dějin, profesorem mohl být jmenován až po listopadu 1989.

Jeho badatelský zájem směřuje především k dějinám novodobé světové diplomacie se zvláštním zaměřením na meziválečné období a období 2. světové války, a dále pak také ke kulturním dějinám konce 19. a první poloviny 20. století. &Sirší veřejnosti je znám jako dlouholetý a neúnavný popularizátor historie v tisku, rozhlase i televizi. Jeho práce, a to včetně vědeckých studií a monografií, se vyznačují charakteristickým esejistickým stylem, díky čemuž se stal prof. Kvaček několikanásobným nositelem Ceny Egona Ervina Kische za nejlepší titul literatury faktu. Je členem Česko-slovenské komise historiků.


Poslední den - Mnichov - Praha, konec září 1938
Kvaček Robert
vydalo Nakladatelstí Epocha, 2011
www.epocha.cz
 

 


03.12.2011 - Veronika Švarcová