Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Krvavá odysseaÚvodník: Píše se rok 1821. Vypukla občanská válka. Řekové povstali proti Turkům, kteří byli podporováni Anglií, Francií a Ruskem. Miroslav &Sedivý sestavil podrobnou práci o boji za lidskou svobodu a důstojnost, která však byla zaplacena příliš vysokou cenou, mnoha životy a utrpením.

Článek: Oboustranná brutalita založená na náboženských rozdílech a bezpočet menších i větších střetnutí na souši i na moři byly charakteristickými projevy krvavé války mezi Řeky a Turky ve dvacátých letech 19. století - války, která vedla ke vzniku nezávislého řeckého státu.

Provázely ji i další jevy, jako řecké mrhání zahraničními půjčkami či občanské války mezi samotnými Řeky. Negativní roli sehrála také jednostranná propaganda v západoevropské společnosti, vyplývající z neznalosti skutečné situace ve východním Středomoří, a vojenské i diplomatické vměšování evropských velmocí.

Přestože od konce oné války uplynulo již 180 let, nepozbyla na svém historickém významu a aktuálnosti. Animozita mezi Řeky a Turky je stále živá a řecká společenskoekonomická realita dnešních dnů způsobená plýtváním se vine jako červená nit řeckými dějinami již od této války, která je významnou kapitolou moderních evropských dějin. Připomíná to antickou tragédii i absurdní drama zároveň.

Protiřecké běsnění se odehrávalo na mnoha místech Osmanské říše. Jeho oběťmi byli nevinní ortodoxní křesťané obývající oblasti s muslimskou většinou.
Řekové byli trpící menšinou především v Thrákii, Makedonii, Thesálii a Malé Asii. Zemřely tisíce Řeků a trvalo více jak půlstoletí, než se místní řecká komunita zcela vyrovnala s tímto úderem.
Ve městě Nausa zemřely stovky civilistů včetně mnoha žen, které raději skočily z hradeb, než aby zahynuly krutější smrtí nebo byly vzaty do otroctví.
Nejvážnější důsledky měla tato nenávist k Řekům v maloasijské Smyrně, kde byly shromažďovány turecké jednotky pro boj v podunajských knížectvích a na Peloponésu. 

Jak sám autor vysvětuje, tato kniha a s ní celý příběh není o charakterních hrdinech, protože těch tato válka nabídla jen velmi málo. Řecké povstání bylo především o etnické a náboženské nenávisti.
Čtenář má možnost setkat se s první ucelenou prací v českém jazyce, věnovanou tomuto konfliktu a vzniku řeckého státu, který v dnešní době poutá pozornost celé Evropy kvůli svým vážným hospodářským problémům.

Miroslav &Sedivý
Krvavá odyssea
vydalo Nakladatelství Epocha, 2011


18.01.2012 - Veronika Švarcová