Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Knihy Jitky Prokšové zatím uzavírá Anděl s druhým křídlemÚvodník: Knihy Jitky Prokšové zatím uzavírá Anděl s druhým křídlem. Jitka Prokšová napsala sedm knih a je spoluautorkou takřka dvaceti dalších beletrických, daleko častěji však odborných titulů. O čem je její poslední román?

Článek:
„Lidé, kteří se vzepřeli nepřízni osudu anebo se přímo už odrazili se ode dna, bývají obdivováni, ale co ti ostatní?“ ptá se nás Anděl s druhým křídlem. Dobrá. Co však naši spoluobčané, kteří nejen, že nenacházejí pravý směr a cestu, ale zabředli někde?

Otočme první list. Hynek je novinář-čtyřicátník, ale byl nedávno „vylit“ a momentálně balancuje na jediné noze. S nikým nechodí, o manželství právě přichází. Ačkoli je novinářem a nechybí mu tedy určitá tvrdost i urputnost, iluze o dalším životě jako by se pojednou rozplývaly a je tu i další v mnohém typický problém: Rozvádějící se s ním Marta mu brání ve styku se sedmiletým Lukáškem.
Hynka zaujme „notoricky“ telefonující neznámá třicátnice ze zastávky tramvaje a tu začne to, co nám Hynek vypráví jako nějaký nepodařený Máchův Máj, prostupovat „jako záblesky z mobilu“ až překvapivá Kamilina zpověď. Taky ona se brání novému začátku, taky ona skončila vztah a... Měla za to, že jej ukončil i její původní partner.

Omyl!
Spisovatelka Jitka Prokšová (1962 v Plzni) získala doktorát na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a je odbornou asistentkou katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na universitě. Přednáší také v Německu. Ráda čte kupříkladu Radku Denemarkovou nebo Václava Grubera. Je svobodná, syn pracuje jako právník, dcera studuje.
Spoluautorka jedenácti učebnic a skript publikovala přes čtyřicet článků ve sbornících a odborných časopisech, ale s beletrií začala teprve ve čtyřiceti. Publikuje v západočeském měsíčníku Plž a je spoluautorkou antologií Malá vánoční knížka (2009), Na dva západy (2010) a Krajiny našich srdcí (2011) a autorkou titulů Zbytky iluzí (2008), Cestou ven se neohlížej (2010), Stopy mé duše (2010), Láska po kapkách (2011) a Anděl s druhým křídlem (2011). Ten pokřtí 18. 1. 2012 v Západočeském muzeu (17. 00).
Další dvě prózy Jitky Prokšové jsou připraveny k vydání.

Jitka Prokšová
Anděl s druhým křídlem

Vydalo nakladatelství MOBA
192 stran, ISBN 978-80-243-4474-4
 


20.12.2011 - Ivo Fencl