Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Západ: Dojemný příběh nejen o stáříÚvodník: Román popisující vesnici v jejím pravém vzezření se zabývá realistickým pohledem na životy místních lidí. Karel Václav Rais zde využívá svých zkušeností jak z pedagogických kruhů, tak z náboženských v 19. století.

Článek: Celý příběh se vyvíjí podle hlavní postavy – starého faráře Antonína Kalouse, který se nechce smířit se stářím, ale také s opuštěností. Propadá smutku, protože vidí, že pro vesnici se stává málo přínosným, ne-li přítěží. Na postavě Antonína autor vykresluje sociální zázemí lidí, povahové rysy, které často vyplývají na povrch díky pestrým rozhovorům. Přímá řeč je pro román stěžejní.
 
Povahokresbu vesničanů popisuje prostřednictvím gest, skutků, zevnějšku či nejmenších detailů. Právě díky těmto detailům se Karel Václav Rais stává mistrem popisu těch nejjemnějších částí, které ale román utváří do celku. Příroda souzní spolu s lidmi a dohání je na každém kroku. Roční období, chod vesnice Studenec – vše je spojeno s okolní krajinou a těžkými podmínkami odlehlých míst.
 
Důležitou roli hrají v příběhu učitel a náboženství. Vše se odehrává v souladu s náboženskými zvyky a tradicemi. Stejně důležitě jako víra na vesnici působí profese učitele. Zasazením příběhu na vesnici, kterou stále zužují těžké životní okamžiky, se Rais mírně přibližuje příběhům Antala Staška.
 
Téma celého příběhu se stále točí kolem stáří. Již na začátku se čtenář účastní pohřbu, na kterém se objevuje Kalous a začíná přemítat nad svým životem. Vyvstávají mu před očima myšlenky na konec života a kamarádova smrt má být předzvěstí pro jeho smrt. I název celého díla (Západ) můžeme číst jako symbol pro konečné stádium lidského života. Počátek vyprávění splyne s koncem, který se nese ve smutečním hávu. Však o stáří autor pojednává realisticky, tudíž nebere ho jako zcela tragické. Hbitý farář, který i v devadesáti letech dobře slyší, stále uvažuje a přemýšlí. Jediné, co si farář však nyní přeje, je zemřít na faře, kterou tolik miluje.
 
Když se blíže podíváme na jména ostatních postav, která příběhem hýbou, zjistíme, že většina má co dočinění s přírodou a koloběhem. Řídící Pondělíček evokuje první den v týdnu nebo páter Letošník zase svou omezenou působnost na faře. Rais důkladně popsal všechna úskalí lidského života se všemi nástrahami a poodhaluje i dnešním čtenářům život před takřka dvěma sty lety.

Foto: knihy.inzertal.cz

25.09.2012 - Adriana Semlová