Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Hannibal před branamiÚvodník: Blíž a blíž postrkávali vojáci k hradbám několik obléhacích věží o něco vyšších než hradby, takže umožňovaly zasahovat střelami i obránce kryjící se za ozuby hradebního zdiva. Nalevo, kde se pláň zvedala vzhůru povlovným svahem znemožňujícím použití přístřešků, postupovali k hradbám lehkooděnci s oštěpy, kryjící se stíty, a s nimi otroci nesoucí dlouhé žebříky a stočená lana zakončená železnými háky,...

Článek: Úvodník nás nezavedl mezi řádky románu s historickou tematikou. To čteme řádky z nové produkce nakladatelství Epocha v populárně naučné oblasti.
Přichází Hannibal před branami.
Ani nemusíme být příliš zdatní v historii, abychom se zorientovali kdo a před branami čeho stojí. Počátek třetího století před naším letopočtem ukázal Římu, že jeho pevná pozice tehdejší světové velmoci není neotřesitelná. Válečné tažení Kartága zobrazované jako bitevní vřava uprostřed níž se pohybovali i sloni se mi vybavuje z učebnic dějepisu i teď po tak dlouhé době. Tenkrát jsem doslova slyšela to řinčení zbraní a výkřiky prostých Římanů, pro které byl slon něco nadpozemsky strašlivého.

Autorem velice zajímavé knihy je český historik, člen Obce spisovatelů a dlouholetý předseda Klubu autorů literatury fakty Karel Richter.
Vystudoval PF UK v Praze, poté Vojenskou akademii v Brně. Po studiích pracoval ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Knižně publikuje od konce 60. let, věnuje se převážně zpracování vojenských konfliktů novodobých dějin.
Nyní zabrousil v historii mnohem dál. A pro čtenáře jedině dobře. Vznikla fundovaná kniha psaná navíc velice poutavým jazykem. Co jiného si přát? Sledujeme s napětím pohyby a taktiku punského vojska, vidíme prach, jenž zvedla kopyta Marbalovy numidské jízdy, a oči Římanů oslepených ostrým slunečním svitem.
Nechybí ani fotografie, dobové kresby, mapky a chronologické řazení událostí v závěru knihy.
Prostě čtenářská lahůdka je tady.

Hannibal před branami
Karek Richter
vydalo nakladatelství Epocha v roce 2012 (foto www.epocha.cz)


26.10.2012 - Julie Kolocová