Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - SymetrieÚvodník: Proč mají auta tutéž symetrii jako vážky? Co mají hmyzí vajíčka společného s planetami? V této úžasné knížce velšský spisovatel a výtvarník David Wade odhaluje, že symetrie lze nalézt téměř všude, v přírodě, umění, architektuře i v našich představách morálky a spravedlnosti.

Článek:
Inkoustová skvrna na kousku papíru není na pohled ničím zvláštním, když ale papír ještě před uschnutím inkoustu přeložíme, spatříme něco mnohem zajímavějšího, obrázek. Není to třeba proto, že lidské tělo, většina živočichů a tolik lidských výtvorů charakterizuje podobná dvoustranná souměrnost? Proč ale vlastně všichni tito živočichové a výtvory lidské obrazotvornosti vykazují právě takovou symetrii? Vše a mnohem více se dočtete v knize, kterou připravil David Wade a k nám ji přineslo nakladatelství Dokořán.


ŘEZY A KOSTRY   

vnitřní symetrie rostlin a živočichů

" Převážná většina rostlin vykazuje v té či oné podobě radiální symetšhy;rii. Velký rozdíl mezi královstvím rostlin a živočichů se vlastně odráží v jejich dominantních symetriích. Protože rostliny jsou obvykle ukotšhy;vené a neschopné pohybu, bývají radiální, zatímco většina živočichů se ze své vůle pohybuje a následkem toho jsou bilaterální nebo přesněji dorzoventrální (viz strana 22).Kmeny a větve stromů mají v příčném řezu zpravidla radiální uspořášhy;dání a totéž platí pro kořeny i obecně pro vertikální stonky .Většina pravidelných (aktinomorfních) květin má radiální symetrii stejně jako mnohá květenství. I proces vytváření placenty je vždy uspořádán do symetrického modelu. Houby, mechy a trubkovité listy sítinovi-tých rostlin si také osvojily tuto symetrii.Přisedlí živočichové, tedy ti, kteří jsou pevně přichycení k podkladu a neschopní pohybu svou vlastní silou, mají obvykle radiální symetrii podobnou rostlinám. Naprostou většinu z nich tvoří mořští živočichové jako sasanky a ježovky. Podobně středově strukturované jsou i hvězšhy;dice a útesovníci.Mořští prvoci (k nimž patří mřížovci a dírkonošci) se vyskytují v mořích tak hojně, že tvoří až 30 % mořského sedimentu, a to díky svým schránkám, které se podobají drahokamům. Také těla těchto prvoků jsou obvykle radiálně symetrická."


Symetrie. Základní princip uspořádání
Princip organizace
David Wade
nakladatelství: Dokořán, 2012


19.02.2013 - Veronika Švarcová