Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Čtyřprocentní VesmírÚvodník: Čtyřprocentní Vesmír je knihou o vývoji kosmologie, vědy zkoumající Vesmír jako celek, a o tom, jak vědci došli k poznání, že jsme doposud byli schopni poznat pouze čtyři procenta všeho, co ve Vesmíru existuje. Ta větší část Vesmíru, složená z temné hmoty a energie, zůstává velkou neznámou, která je pro astronomy obrovskou výzvou.

Článek: Autor knihy Richard Panek je novinář světoznámých New York Times, který se pokusil tuto problematiku přiblížit širší veřejnosti. Zabývá se jí se značnou fundovaností a hlubokými znalostmi fyziky a astronomie. Jako žurnalista však použil na odbornou knihu neobvyklý literární styl, napsal ji formou reportáže, v níž se jednotliví vědci i celé jejich týmy stávají dobrodruhy hledajícími pravdu.
 

Protože se jedná o rozsáhlé množství studií a názorů, které nejenže na sebe navazují, ale  leckdy si i protiřečí, je to velmi široké téma, jež není možné popsat a zároveň vysvětlit ve dvousetstránkové knize. Vysvětlení často chybí, a proto tato publikace musí zákonitě být pro nezasvěcené laiky, kteří nemají základní znalosti z kosmologie (teorie relativity, Guthova teorie inflace, Hawkingovo vyzařování černých děr aj.), nepochopitelná.
 
Zmiňovaná snaha autora popsat co nejvíce faktů poměrně útlým textem se bohužel odráží také v nepřehlednosti mezi jednotlivými osobami či týmy lidí. V knize se nachází mnoho jmen vědců z celého světa, kteří se v určitých částech textu vynořují a opět upadají v zapomnění, aby se pak zase objevili někde jinde, text tak působí roztříštěně a útržkovitě. Důvodem tohoto dojmu je pravděpodobně reportážní styl, kterým chtěl autor knihu zřejmě odlehčit. Ovšem u odborné knihy působí informace o tom, jakým dopravním prostředkem vědec přijel do laboratoře, vytrženě z kontextu. Těžko říci, zda není tato těžkopádnost ještě podpořena nepřesným překladem, spíše ale jde o složitost původního textu.
 
Na základě všech těchto skutečností se domnívám, že kniha je určena především pro vysokoškolské studenty a nadšené fyziky a astronomy, kteří již mají více než jen základní znalosti o Vesmíru. Kromě popisovaných teorií je ovšem tato odborně pojatá reportáž zajímavá tím, jak nám přibližuje nekonečné pinožení nás lidí za hledáním pravdy, která se tak neochotně a po titěrných úlomcích odhaluje.

Panek Richard, Čtyřprocentní Vesmír
překlad: Vít Penkala
vydalo nakladatelsví Argo a Dokořán, 2012


10.01.2013 - Renata Šindelářová