Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kapka naděje nadělila inkubátor nemocnici BulovkaÚvodník: Ačkoli byl nadační fond Kapka naděje založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol, od r. 2002 již Kapka naděje podporuje dětská oddělení nemocnic po celé České republice. Důvodem je skutečnost, že se profilovala jako transparentní a důvěryhodná charitativní organizace, a tak začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic.

Článek: Tentokrát jsme presidentku Kapky naděje Vendulu Svobodovou zastihli při předávání inkubátoru Isolette C 2000 v hodnotě přes 200 000,- Kč neonatologickému oddělení v nemocnici Bulovka. "V dnešní době se hodně hovoří o tom, jak jsou lidé sobečtí, nemají zájem pomáhat a v podstatě se naše společnost profiluje jako netečná, až cynická", vypovídá Vendula Svobodová a pokračuje: "Já to ale nevidím tak černě. Vždyť tenhle inkubátor můžeme předat právě jen díky empatii úplně cizích dárců a jejich ochotě pomoci!"

Podobné nadšení sdílel i ředitel Nemocnice Na Bulovce MUDr. Petr Zajíc, MBA. „Těžce nemocná nebo předčasně narozená miminka mají v nemocnici Na Bulovce zase o něco větší šanci, že jejich těžký vstup do života bude mít šťastné pokračování. Máme tu sice celou řadu špičkových zařízení, obnovu inkubátorů však potřebujeme stále. Proto mě velmi těší a jsem vděčný za přízeň sponzorů, kteří se rozhodnou podpořit naše budoucí generace.“

V nemocnici Bulovka se ročně narodí zhruba dva tisíce dvě stě dětí. Ne všechny jsou však zdravé. Pomoc na neonatologii z nich tedy potřebuje zhruba 200 za rok. Jsou nedonošené či jinak nemocné a dalších 50 miminek na Bulovku  přivezou z jiných nemocnic.Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v následujících oblastech :
Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod
Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového standardu transplantačního centra v Motolské nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod.
Pomoc v oblasti psychosociální péče
Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče. Formy naší pomoci jsou následující :
Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky
V době vzniku nadačního fondu byla transplantační jednotka hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol, kde se jako na jediném místě v České republice provádí od r. 1989 transplantace kostní dřeně u dětí, ve velmi špatném stavu. Zastaralé transplantační boxy, špatná přístrojová technika a laboratorní vybavení, takřka žádné psychosociální zázemí - to byla velmi alarmující fakta. Vedení nemocnice, lékaři transplantační jednotky a občanské aktivity v čele s Kapkou naděje rozpoutali v r. 2000, kdy se situace stala téměř neudržitelnou, rozsáhlou mediální kampaň, jejímž výsledkem byl příslib státní dotace ve výši 85 mil. Kč na výstavbu nové moderní transplantační jednotky. Nové transplantační centrum s 10 lůžky bylo slavnostně otevřeno v červnu 2002 a plný provoz byl zahájen v březnu 2003.
Cílem nadačního fondu je kontinuálně poskytovat finanční prostředky, potřebné zejména pro nákup přístrojového vybavení tohoto pracoviště tak, aby přístrojová a laboratorní technika odpovídala požadavkům nejmodernějších trendů v oboru transplantologie.
Podpora vědeckých aktivit
Zlepšení léčebných výsledků je podmíněno existencí vlastní výzkumné základny na oddělení hematologie a stejně tak zapojením do řady mezinárodních výzkumných projektů a grantových úkolů. Nadační fond Kapka naděje se snaží tyto aktivity podporovat tím, že poskytuje prostředky na výzkum účinku nových léků, provádění klinických studií, podporuje další vzdělávání pracovníků transplantačních týmů.Podporu Kapky naděje můžete uskutečnit hned několika způsoby:


A máme tu i další možnost. Koktejlový víkend, kdy se dozvíte více na níže uvedeném webu www.barovenoviny.cz


 

Zdroj: Kloboukfilm.cz

 


 


 


13.03.2013 - Aneta Šimonková