Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kamila Moučková převzala Cenu Arnošta Lustiga za rok 2012Úvodník: Legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková v pátek 12. dubna ve 12 hodin převzala v rezidenci primátora Cenu Arnošta Lustiga za rok 2012. Slavnostní ceremoniál pod záštitou primátora hl. m. Prahy se odehrál v důstojné atmosféře odpovídající prestiži a významu Ceny, za účasti vážených hostů, vrcholných představitelů českého veřejného života.

Článek: Přítomna byla předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, ministr obrany Vlastimil Picek, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministryně kultury Alena Hanáková, primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a další významné osobnosti. Kamila Moučková se stala historicky druhou laureátkou Ceny Arnošta Lustiga. Patnáctičlenná porota – Výbor Ceny Arnošta Lustiga – složená z předních postav české kultury, politiky a vědy, v jejímž čele stanul lékař a profesor Jan Pirk, ji vybrala na základě hodnot Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. „Proč mluvit o prožitku naší generace? Kvůli dnešku! Tohle všechno by měli ti mladí vědět. To jsou ty novodobé dějiny tohoto národa. Nic není zadarmo! A je třeba, aby si uvědomili, že to, že dnes žijí jako svobodní lidé ve svobodné demokratické zemi, také není zadarmo. Jsem nesmírně ráda, že to tak je, z celého srdce jim to přeji, ale pro Boha, ať si to ohlídají – je to na nich!“ reagovala Kamila Moučková.

Kamila Moučková se narodila v roce 1928 v Jihlavě do rodiny zapáleného komunisty, šéfredaktora Rudého práva Viléma Nového, který významně figuroval v soudním procesu rodiny Jana Palacha, poté co ho křivě nařkl z polití tzv. „studeným ohněm“. Začínala v divadle a v rozhlase, v roce 1957 byla u vzniku Televizních novin, ovšem poté, co jako první v srpnu 1968 z  obrazovky ohlásila invazi vojsk Varšavské smlouvy a dodávala divákům tehdejší Československé televize nejen potřebné informace, ale zejména morální oporu v nejistých chvílích, její úspěšná kariéra rázem skončila. Po vyhazovu z televize až do Listopadu 1989 mohla pracovat pouze jako uklízečka, servírka či prodavačka. Po celou dobu se aktivně angažovala v disentu, je signatářkou Charty 77.
 
Cenu Arnošta Lustiga Kamila Moučková převzala z rukou profesora Jana Pirka a Miroslavy Němcové. Premiér Petr Nečas se jako předseda Čestného výboru Ceny Arnošta Lustiga při této příležitosti vyjádřil: „Přeji Výboru Ceny Arnošta Lustiga i v příštích letech stejně šťastnou ruku při volbě laureátů jako v prvních dvou ročnících. Můžeme oprávněně říct - je to tradice, která zde chyběla.“ Ocenění této obdivuhodné ženy přivítal také primátor Bohuslav Svoboda slovy: „Jsem opravdu poctěn, že mohu při této mimořádné příležitosti pogratulovat právě této výjimečné dámě.“

Laureátka získala vedle finanční odměny s Cenou spojené také roční zapůjčení osobního automobilu od generálního partnera, společnosti &Skoda Auto. Součástí ceremoniálu bylo proto symbolické předání klíčků a makety vozu členem představenstva společnosti Ing. Bohdanem Wojnarem.

Cenu založila v roce 2012 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena Komory. Hlavním smyslem udělování Ceny Arnošta Lustiga je propagovat výše uvedené hodnoty – Odvahu a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost ve všech rovinách a oblastech života české společnosti. Každý rok je jmenován exkluzivní Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga, který zaštiťuje Cenu po společenské i materiální stránce.
 
Čestný výbor Ceny Arnošta Lustiga
Petr Nečas, předseda vlády České republiky – předseda
Pavel Smutný, president Česko-izraelské smíšené obchodní komory
Milan &Stěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Yaakov Levy, velvyslanec Státu Izrael v České republice
Tomáš Pojar, velvyslanec České republiky ve Státu Izrael
Winfried Vahland, předseda představenstva &SKODA AUTO a.s.
Bohdan Wojnar, člen představenstva &SKODA AUTO a.s.
Jan Lamser, člen představenstva a vrchní ředitel, Československá obchodní banka, a.s.
Roman Cabálek, jednatel a generální ředitel MICROSOFT, s.r.o.
Petr Beneš, jednatel Sdělovací technika, spol. s r.o.
Petr Michal, společník CÍSAŘ, ČE&SKA, SMUTNÝ a spol.
Jozef Klein, CEO a předseda představenstva společnosti Asseco Central Europe, a.s.
Jaroslav Javornický, jednatel SPIELBERG CZ spol. s r.o.
Paul Rausnitz, společník Meopta – Optika, s.r.o.
Augustin Sobol, jednatel Pramacom Prague spol. s r.o.
Milan &Simonovský, předseda představenstva SIGMA GROUP a.s.
Vladimír Dohnal, předseda představenstva TOP HOTELS GROUP, a.s.
Zdeněk Zahradník, generální ředitel Teva Pharmaceticals CR, s.r.o.
David Železný, člen správní rady BOHEMIAN HERITAGE FUND
Hana Hnátová, sestra Arnošta Lustiga
Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky
Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí ČR
Dan Propper, president Izraelsko-české obchodní a průmyslové komory, Jeruzalém
 
Souhrnné a aktuální informace na www.cenaarnostalustiga.cz

Zdroj: 2media.cz
17.04.2013 - Aneta Šimonková