Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Psychologie C.G. JungaÚvodník: Asi si budeme muset ještě pěkně dlouho počkat, než se v oblasti psychologie objeví takový velikán, kterým byl C.G. Jung. Základy jeho učení jsou pilíře moderní psychologie dodnes, a tak není divu, že je o jeho dílo i nyní nebývalý zájem.

Článek:
Ovšem uchopit natolik rozsáhlé, do hloubky psyché sahající dílo není úkol vhodný pro každého. I ten, kdo není v této oblasti nováčkem, může mít s porozumění jeho učení problémy. Tento pán totiž nebyl nijak přímočarý, občas máme pocit, že nás neustále vodí do kruhu kol a kolem a marně čekáme na otevřená vrátka.


A právě v tuhle chvíli přijde vhod kniha, která si vzala za cíl předložit ucelené a sevřené shrnutí Jungových základních myšlenek. 

Jolande Jacobi - Psychologie C.G. Junga

Autorkou je Jungova žákyně a spolupracovnice. Za cíl si v této knize dala vytvořit ucelený přehled učitelova díla. První vydání bylo na světě v roce 1940, kdy poptávka po tomto učení dalece převyšovala nabídku. Nebývalý zájem dal podnět k jejímu rozšíření, znovuvydávání a neustálé aktualizaci.

Nyní před sebou máme již páté vydání.
Obsahově, co do učení Junga, je již beze změn. &Sirší je o množství názorných diagramů a tzv. obrazů z nevědomí tištěných barevně. 
Kniha je členěná do třech základních částí. V první se seznámíme se základními pojmy struktury psychiky tak, jak ji pojímal Jung. Najdeme tu tedy samozřejmě archetypy, ale i samotné základy - vědomí, nevědomí, persona...
Ve druhé se autorka věnuje pojmům z oblasti psychiky a jejího fungování.
Třetí, nejrozsáhlejší část, patří praktickému užití Jungova učení jako léčebné metody.
V závěru nechybí poznámky a věcný i jmenný rejstřík.

A tak máme skvělou příležitost, byť letem světem, proniknout do hlubin toho, co by každého z nás mělo zajímat. Kniha nám v tom může být více než dobrým pomocníkem.


Jolande Jacobi
Psychologie C.G. Junga
vydalo nakladatelství Portál v roce 2013  


(foto www.portal.cz)


27.05.2013 - Julie Kolocová