Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Budoucnost je lepší, než si myslíteÚvodník: Tak zní podtitulek knihy HOJNOST Petera H. Diamandise a Stevena Kotlera, který je základním mottem a zároveň pohonem každé myšlenky v této populárně naučné publikaci.

Článek:

Autoři nám předkládají obrovské množství příkladů a statistik, jež potvrzují, že svět nemíří do záhuby, jak jsme často přesvědčováni médii či jak se sami obáváme, ale zcela naopak směřuje k blahobytu. Je to cesta trnitá a především značně nesouměrná, neboť vývoj na každém kontinentě probíhá jinak a momentálně se nachází v jiné fázi. Přesto jsou autoři přesvědčeni o tom, že vědeckotechnická revoluce, jejíž přínos často nedoceňujeme, nejenže přináší, ale v blízké budoucnosti ještě přinese takové možnosti pro celé lidstvo, že bude potřena chudoba a zlikvidováno utrpení lidí na celém světě.

HOJNOST na téměř 400 stránkách popisuje mnoho vědeckých objevů a nových technologií, jež rozmach teprve čeká, dotýká se spousty oborů lidské činnosti (medicíny, robotiky, energetiky, zemědělství) a připomíná tak populárně naučné časopisy chrlící na nás články o zázračných lécích a dokonalých robotech. Nachází se tu obrovské množství informací o všemožných výzkumech a jeho výsledcích, včetně srovnání růstu a poklesu porodnosti, která se spolu s dostatkem hojnosti a omezeností prostoru naší planety přímo souvisí. Výsledky těchto srovnání jsou značně překvapivé a opět potvrzují autorský optimismus: budoucnosti se nemusíme bát.

Ředitel Univerzity singularity P. H. Diamandis a novinář S. Kotler nám tu zkrátka předkládají fakta, aby nám mohli ukázat, že vnímáme moderní dobu zbytečně negativně a že pokud se tohoto svého postoje dokážeme zbavit, otevře se před námi úžasný svět plný možností, který každým okamžikem zlepšuje a zjednodušuje náš život. Nechybí vize budoucnosti v různých oborech, představa o budoucím vzdělávání a ideálním globálním světě plném spokojených lidí. Je radost si to představovat, i když nechybí pochybnosti o využití kladných záměrů negativními silami (podobně jako zneužití atomové energie), které autoři vnímají jen jako menšinový problém.

V souhrnu se jedná o velmi inspirativní knihu, která nás povozí na vzrušující horské dráze vědy a jsem přesvědčená, že úplně každý si v ní nějakou zajímavost najde. Osobně mi tu trochu chybí kapitola o vývoji lidské psychiky a zmínka o možném negativním přístupu některých komerčních společností k novým technologiím z komerčních důvodů. Za vyloženě nedostatek však musím označit naprosto nevhodné černobílé řešení grafů, v nichž pak jednotlivé odstíny šedivé tak splývají, že leckdy není možné je od sebe rozeznat.

Jelikož kniha se stala bestsellerem, má i své vlastní stránky (http://www.abundancethebook.com/ ), na kterých by měly neustále přibývat nové a nové informace o vyvíjejících se technologiích, inciativách a rozvoji v různých oblastech. Kromě toho autoři upozorňují na velmi důležitou Univerzitu singularity, která spojuje všechny vědní obory, až připomíná Komenského pansofii (http://singularityu.org/) a nakonec na tvorbu a sponzorování soutěží, jež vedou k jakékoliv inovaci (www.xprize.org).

 

Hojnost - Peter H. Diamandis,Steven Kotler

Překlad Václav Viták

Dokořán, 2013

 

 

29.07.2013 - Renata Šindelářová