Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Green Brian: Elegantní vesmírÚvodník: Kniha Briana Greena má vskutku název, který upoutá. Elegantní vesmír? Zní to snad až příliš romanticky na to, že se jedná o populárně naučnou knihu.

Článek:

 
Greene tou elegancí však zřejmě myslel ladnost a nekomplikovanost teorie strun, která spojuje Einsteinovu teorii relativity a kvantovou mechaniku do jedné šťastné rodiny. Díky ní se zdá vše mnohem logičtější, leccos se jí vysvětluje a vesmír tak dostává mnohem uhlazenější, komplexnější podobu.

Vytříbená a uhlazená však není jen tato teorie, ale celá kniha. Tento populárně-naučný text je podaný tak pochopitelným způsobem a protkaný tak srozumitelnými příklady, že je přístupný skutečně široké veřejnosti – jak by kniha tohoto typu měla být. Popisované kosmologické teorie díky tomuto rozumnému přístupu jsou tak zpřístupněny i laikům, kteří se o tento obor zajímají.

Kniha se dá rozdělit na tři základní části. V té první autor rozebírá Einsteinovu teorii relativity, její funkci a důsledky, aneb co z toho vyplývá pro vesmír i mikrosvět. Že Einsteinova teorie relativity uplatněná v mikrosvětě nedává smysluplné výsledky. Ve druhé části je obdobně vyložena na jednoduchých příkladech kvantová mechanika. Autor zde ukazuje, že kvantová mechanika nezahrnuje gravitační sílu popisovanou teorií relativity. Z toho vyplývá paradox těchto teorií. Dohromady to neladí. Třetí část obě předchozí teorie spojuje do teorie strun a jejích důsledků. Tato část je nejrozsáhlejší a také již trošku složitější, ovšem každý nový pojem je zde řádně vysvětlen a i přes svou odbornost je i tato část stále psaná pochopitelnou formou i pro člověka, který nemá hluboké znalosti fyziky. Pro méně zdatné je kniha obdařena slovníčkem fyzikálních termínů.

Kromě samotného autora knihy je na místě pochválit i jejího překladatele, Luboše Motla, neboť veškerý text je jazykově správně, nepostrádá logiku a zároveň si autor dal práci např. i s takovými detaily, že pokud v originále byly použity příklady související s kulturním prostředím, překladatel v názorném příkladě použil adekvátní podobu odpovídající našemu prostředí (takže v knize při vysvětlování zdatně sekundují dva známí společníci Mach a Šebestová).

Elegantní vesmír je zkrátka velmi vydařenou populárně-naučnou publikací, které nezbývá než zatleskat. Bestsellerem se nestala náhodou a my, laičtí čtenáři, jsme velice rádi, že někteří odborníci dokáží své znalosti předat tak zajímavým způsobem.

 

Elegantní vesmír, Greene Brian

Paseka 2013

Obrázek: www.paseka.cz

 

 

07.01.2014 - Renata Šindelářová