Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Pro něj ...Úvodník:

Článek: Sedím tu v temnotě, šepot srdce svého slyším, 
zavřu oči, snad ze světa tiše zmizím. 

Chci duši přesunout mimo náš svět, 
chci s tebou se v jiném světě uvidět. 
Ve světě kde muži pravými šlechtici jsou, 
ve světě jiném kde mohu být ženou tvou. 

Ty udatný bojovník zmocníš se mne, 
po lítém boji, mé kouzelné ruce, 
tvé rány pak rychle zhojí.

Však vůně boje a ryk vřavy, 
znovu tě odemne odlákaly. 
Tak věz, čarodějky stále jsou, 
a hrdost svou si ponesou. 

Až znovu setkáme se, chraň si duši svou, 
chraň a věř, že kolena se ti roztřesou.
Má síla mocná je, sahajíc až po vesmír, 
tak rozmysli se, boj či mír?

zdroj ikony: 
http://wallpapers.fun4you.cz

01.04.2014 - Kateřina Cestrová