Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Literární a výtvarná soutěž: Vítejte v CerkověÚvodník: Po úspěšné literární soutěži Kafe v pět připravilo nakladatelství Filipa Čenžáka Pan Nakladatel nové literární a výtvarné klání zaměřené tentokrát na mladé čtenáře ve věku 10- 15 let, jehož se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i školní, či zájmové kolektivy z celé České republiky.

Článek:
Soutěž s názvem Vítejte v Cerkově navazuje na knihu Martiny Bittnerové V průšvihu (Pan Nakladatel, 2013), s čímž souvisí i samotné zadání. Ve výtvarné části mohou zájemci nakreslit ilustrace k této knize a v literární pak dopsat její konec podle vlastní fantazie. Všechny příspěvky označené jménem, věkem, adresou a e-mailem lze posílat do 1.12.2014 na adresu: bittnerova@pannakladatel.cz.

V průběhu soutěže budou některá výtvarná díla publikována na facebookové prezentaci Pana Nakladatele.

Výherci v obou kategoriích budou zveřejněni 31. 1. 2015 a poté obdrží knižní ceny. Tři úspěšné kolektivy získají besedu s autorkou knihy V průšvihu, která je přijede osobně navštívit.

Do soutěže se zapojí aktivně i několik knihoven – např. v Mikulově, Libáni, či Turnově, které budou soutěžní práce nejen shromažďovat, ale připraví k soutěži i další doprovodné akce, jako čtení, či výstavy.

Plakátek s propozicemi soutěže:

http://martinabittnerova.cz/wp-content/uploads/2014/09/V-cerkove-Soutez.pdf28.09.2014 - Martina Bittnerová