Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Co se v dějepisu neučiloÚvodník: Stanislava Jarolímková je autorkou několika úspěšných publikací, které popularizují tolik ve škole nenáviděný dějepis. Titul "Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 2" navazuje na první díl časově, začíná událostmi roku 1526. 

Článek:

Autorka nám předkládá nejen obecně známá fakta, ale jak sám název slibuje, seznamuje nás, zvědavé čtenáře, především s méně známými okolnostmi historických událostí, které byly z různých důvodů (zbytečné detaily, socialistická cenzura) při hodinách dějepisu opojímeny, ale je to velká škoda, neboť jsou rozhodně zajímavé a dějepis se nám díky těmto novým informacím staví do poněkud jiného světla. Poznání není povinnost, ale radost, chápou mnozí z nás až poté, co jsou už starší a rozumnější. Někteří si však znalosti z historie doplňují ještě v lavicích - a to je fajn, i pro ně je tato kniha určena.

V tomto díle sestaveném ze sedmi kapitol se např. dozvíme více o hašlerkách či stavebnici Merkur, dále se autorka věnuje jistým soukromým detailům ze života Boženy Němcové či T. G. Masaryka, popisuje okolnosti atentátu na Heydricha a dalším jiným faktům z historie.

Stejně jako v prvním díle jsou kapitoly uspořádány tématicky, nikoliv chronologicky. Jelikož i jednotlivé podkapitoly jsou roztříštěny na více úseků, v nichž jsou navíc nejdůležitější okolnosti zvýrazněny tučně, kniha připomíná spíše vědecký časopis, ve kterém se dobře listuje.

Přestože je nám v mnohém tento druhý díl bližší, neboť se týká obecně známějších věcí a nám mnohem bližší historie, doporučuji nevynechat první díl tohoto cyklu, který se zabývá staršími dějinami.


Recenze 1. dílu: Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo


Jarolímková Stanislava, Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 2
nakladatelství Motto, 2014

Obálka: kosmas.cz
 


30.11.2014 - Renata Šindelářová