Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Dívka, která se dotkla nebeÚvodník: Tři navzájem propletené osudy v dramatické době vzniku prvního židovského ghetta v Evropě. Neodolatelný příběh o lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění, i o naplnění životních snů. To vše se skrývá v knize Dívka, která se dotkla nebe, jejímž autorem je Luca Di Fulvio.


Článek:
Jsme v Římě roku 1515, kde parta pouličních zlodějíčků okradla židovského kupce. Židé to v této době nemají snadné, musí být označeni žlutou čapkou a pro ostatní jsou ještě níž než spodina. A tak kupci nejen že nikdo nepomůže, ale naopak se mu všichni vysmějí. Ovšem on to jen tak nenechá a na vůdce party si chce počíhat. I když při druhém setkání přijde o hlas a málem i o život, rozhodne se pro pomstu, odejde z domova a chlapce pronásleduje až do Benátek.
 
Ovšem Mercurio je opravdu mazaný, je to mistr převleků a jen tak někdo si na něj nepřijde. Doteď nikdy nikoho nepotřeboval, ale to se vše změní, když pozná židovskou dívku Giudittu. Oba jsou ve své lásce nevinní a naivní a netuší, co si pro ně dál život přichystal. Nejednou budou muset dokázat, že si svou lásku opravdu zaslouží. K jejich smůle jim ani doba nepřeje, Giuditta je se svým otcem, podvodníkem a doktorem, zavřena do židovského ghetta. A aby toho nebylo málo, neustále jsou pronásledováni mnichem, který by nejraději všechny židy viděl mrtvé.
 
„Mlč, bezbožníku!“ zařval mnich a pak se znovu otočil k matce nemocné. „Přišla jsi o rozum, ženská? Jak můžeš dovolit, aby se tvé dcery pokřtěné v Kristu dotýkaly špinavé ruce tohoto žida? Po styku s tímto morem se její nemoc zhorší, ženská nevědomá. Nevíš, že jí sebere duši a prodá ji svému pánu Satanovi, hlupačko? Jestli se náš Pán rozhodl zachránit tvé dítě, pak to učiní kvůli mým motlitbám, a jestli ji chce naopak povolat k sobě, pak proto, aby ji uvedl do chóru andělů, ty nevděčnice. Jestli však umře rukou tohoto bezbožníka, pak půjde rovnou do pekla, kde se bude škvařit s prasaty jako on.“
Str. 43 – 44
 
Luca Di Fulvio je italský spisovatel, jehož některé knihy byly přeloženy i do němčiny. Ve svých románech se zabývá sociálními a etnickými problémy. Kniha Dívka, která se dotkla nebe pojednává především o židech a o vlivu křesťanství. V jeho druhé knize, která u nás vyjde během letošního roku pod názvem Chlapec, který rozdával sny se zaměřuje nejen na násilí páchané na ženách, ale také zpracovává život imigrantů v New Yorku roku 1920.
 
Ačkoliv román Dívka, která se dotkla nebe zabírá téměř sedm set stran, je napsán velmi poutavě a nenajdete v něm žádná hluchá místa. Opisy doby i prostředí si budete užívat od první do poslední stránky a všechny příběhy, jež tvoří jeden celek a místy se protínají, budete hltat slovo po slově. Ať už jde o velmi reálný opis římských stok anebo Benátek s jejich krásou i bídou a špinavým benátským podsvětím.
 
Postavy jsou plastické a působí velmi reálně. Vyvíjí se a mění, dopředu se nedá říct, jak se kdo v určité situaci zachová. Dobro se prolíná se zlem a i věrný přítel je schopen zrady, ale pořád se z toho ještě může ponaučit a svou chybu napravit. Tvrdohlavý otec, jenž dříve býval podvodníkem a pro svou dceru si představoval jiný a lepší život, také může přijít k rozumu. Ale může nalézt odpuštění i dříve poctivý kupec, z něhož se stal bezcitný vrah?
 
Doba je to opravdu zlá, mladé lásce nepřeje a ne vždy platí, že s poctivostí nejdál dojdeš. Kvůli zášti a závisti může zradit opravdu kdokoliv a Mercurio i Giuditta to všechno brzy pocítí na vlastní kůži. Sledujeme, jak se od prvních nevinných doteků formuje jejich vztah, který postupně dospívá spolu s nimi. I když jejich lásce leckdo nepřeje, i přesto jejich city sílí, ale zda dokážou překonat opravdu všechny překážky a podaří se jim vyzrát nad tehdejším systémem, na to už si musíte přijít vy sami v knize Dívka, která se dotkla nebe.  

Luca Di Fulvio - Dívka, která se dotkla nebe
Knižní klub, 2014
632 stran, 449 Kč
04.01.2015 - Kateřina Müllerová