Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Výstava KAMILA ŽENATÁ a hosté představuje finále projektu Horizont událostíÚvodník: Horizont událostí je na české výtvarné scéně zcela jedinečným projektem jak svým zaměřením, tak i několikaletou délkou trvání. Jeho předchozí části proběhly v Karlin Studios a v centru Venuše ve Švehlovce. DOX nyní uvádí jeho finální část, ke které byli přizváni i další umělci. Kamila Ženatá v projektu iniciovala živý proces – experiment, jehož smyslem je vydat zprávu o vnitřních dějích, které vytvářejí psychickou realitu člověka v podmínkách tekutého času globalizovaného konzumerismu. 


Článek: Kamila Ženatá (1953) se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jakými ovlivňují naše životní cesty. Autorka se kromě výtvarné činnosti zabývá i psychoanalytickou terapií.
 
V září 2014 začala pracovat v ateliéru Kamily Ženaté skupina sedmi žen, jež přijaly její nabídku a rozhodly se podstoupit skupinovou sebepoznávací zkušenost, během které popisovaly své dětství, znovuprožívaly a mapovaly systémy, bnichž byly vychovány, sdílely své příběhy, vyprávěly sny, přibližovaly se k sobě navzájem, či od sebe naopak utíkaly. Urazily dlouhou pouť, z níž po celou dobu odvážně poskytovaly svá niterná svědectví. Tak byly položeny základní kameny předchozích dvou částí projektu Horizont událostí, které se odehrály nejdříve v prostorách Karlin Studios (2015) a následně v centru pro současné alternativní divadlo Venuše ve Švehlovce (2016). 

Část třetí – finále – je vyvrcholením celého projektu. Slovy kurátora výstavy Milana Ohniska: „Klíčovými tématy projektu Kamily Ženaté Horizont událostí jsou ztráta schopnosti vytvářet vztahy, uvěznění v kleci vlastní mysli a absence úcty k přírodě, světu a univerzálnímu zdroji života. Svévole je vydávána za svobodu, narcismus za normu – a toto pokřivené sebepojetí válcuje mezilidské vztahy i celou planetu.
 
K realizaci třetí části projektu přizvala Kamila Ženatá i další umělce: Danielu Baráčkovou, Šárku Basjuk Koudelovou, Jakuba Grosze, Lenku Januškovou, Lenku Lagronovou, Milana Ohniska, Michala Pěchoučka, Janka Rouse, Jiřího Vyskočila a Kateřinu Závodovou.
 
K výstavě je vydán výpravný katalog v českém a anglickém jazyce, který podrobným způsobem mapuje průběh celého tříletého projektu. Součástí katalogu je rovněž divadelní hra Lenky Lagronové Horizont událostí.
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM:

7. 6. | 19:00

Helena KlímováJak se dobře plavit po tekutosti času
Přednáška a beseda s Mgr. H. Klímovou o čase a jeho smyslu v životě, řádu času, neřádu závislostí. Helena Klímová je psychoanalytická psychoterapeutka, skupinová analytička, zakládající členka ČSPAP, IGA Praha, Výboru pro Prix Irene a Rafael Institutu.
23. 6. | 19:00
Radkin Honzák: Psychopati mezi námi
Přednáška a beseda s  MUDr. Radkinem Honzákem, psychiatrem s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci.
Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické nemocnice Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.
 
28. 6. 2017 | 19:00
David HolubNeplodnost a nemyšlení: psychoanalytické souvislosti.
Přednáška a beseda s MUDr. D. Holubem, členem ČPS, ČSPAP, spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, o málo diskutovaném tématu neplodnosti a asistované reprodukce z psychoanalytického pohledu.
 
19. 6. | 18:00
Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou
 
16. 6. | 18:00
Autorské čtení divadelní hry Lenky Lagronové Horizont událostí, která vznikala postupně během ​celého ​tříletého projektu. Večer proběhne i slavnostní křest katalogu k výstavě. Akce se bude konat ve Vzducholodi Gulliver.
 
28. 8. | 16:00
Robert MoosSnění
Workshop Roberta Mosse, nadšeného průvodce techniky Vědomého snění (Active Dreaming; originální syntézy šamanismu a moderní práce se sny). Robert Moss se narodil v Austrálii, v dětství prožil tři zážitky blízkosti smrti. Vede semináře po celém světě, je autorem mnoha knih o snění, šamanismu a představivosti.
 
6. 9. 2017 | 18:00 a 11. 9. 2017 | 18:00
Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou
 


02.08.2017 - Aneta Šimonková