Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Svátek hudbyÚvodník: Svátek hudby či Svátek slunovratu založený roku 1982 ve Francii, se poprvé začal rozvíjet na evropské úrovni u příležitosti Evropského roku hudby 1985. Od roku 1995 se vždy 21. června konají hudební akce a happeningy.

Článek: Snahou tohoto celoevropského kulturního počinu je zlepšit povědomí o umělecké úrovni v každém ze států a rozvinout výměny v hudební oblasti mezi evropskými státy, posílit evropskou soudržnost, zviditelnit spolupráci mezi partnery i organizátory a přispět tak k rozvoji kulturní Evropy. Evropský svátek hudby se koná každý rok 21.června , v den letního slunovratu a je oslavou živé hudby. Vyzdvihuje a šíři různorodost hudebních produkcí a to ve všech hudebních žánrech. Svátek je výzvou ke spontánní a bezplatné účasti, určenou jak individuálním osobám, tak i souborům, zpěvákům, hudebníkům, a to jak amatérům tak i profesionálům. U nás tento svátek pevně zakořenil později a tak letos slavíme již třetí ročník (v Evropě sedmý). K pořádání oslav hudby se připojily i Neratovice dvěma koncerty pořádané 21.6.2002 Společenským domem. První z nich začíná v 17:45 u skulptury "Miluji" (za III ZŠ); vystoupí zde bluesová skupina Mrakoplaš a irskou hudbu hrající skupina Shanon. Ve 20:00 svátek hudby pokračuje Swingovou tančírnou na terase Společenského domu, kdy na terase sálu jazzového klubu v I. patře SD začne večer s Bigbandem Petra Svobody. Přestože se svátek hudby koná o letním slunovratu může zapršet. Pro tento případ se obě akce přesouvají do sálů Společenského domu.
poznámka: Svátek hudby je její oslavou a tak se na něm mohou podílet i občané vlastními produkcemi. Existuje dohoda podle které v tento den nebude OSA ani stát požadovat daň za použití hudebního díla a místa (při nevýdělečné produkci). Od tohoto ustanovení se očekává probuzení zájmu i amatérských spolků, které by chtěly zahrát volně na náměstích a v ulicích.
Tímto Vás vyzývám: Přijďte hrát a zpívat do neratovických ulic!

21.05.2002 - Jiří Kočí