Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Od "špatného" sexu k tomu, který vás posílí!Úvodník: Pro partnerský vztah je důležité vzájemné pochopení sexuální oblasti. Což je dosti oříšek, protože do této části života vstupujeme v podstatě jako do pokračování našeho „(ne)vymazleného“ dětského období. Navíc máme sklony při nesouladu hledat chyby u druhého a unavený a nešťastný vztah spíše opouštět, než abychom hledali cesty hlouběji do vlastních duší.

Článek: Je zřejmé, že intimní oblast je tou, jež je v partnerském vztahu nejcitlivější. A snadno na ni nasedá množství tuhých slupek bolesti, křivd a tichých slz, nevyřčených slov. Někdy s těmito slupkami vstupujeme i do prvního partnerského vztahu.

Autorka tyto slupky definuje, budete možná překvapeni, kolik jich může být a jak snadno vznikají. Jak může i emocionální hlad, strach, chladné dětství ovlivnit ten program „na pozadí života“, který potřebuje žít v tělesném prožívání, u něhož je důležité cítit se v bezpečí. Jak snadno vznikají ty zmiňované tuhé slupky. Dychtivost, odpor, nevěry, nespokojenost nebo různé odchylky v sexuálním prožívání, sklon k dominanci nebo submisivitě, to všechno vzniká v citlivém dětství a další životní prožitky v nás tyto vzorce nenápadně, zcela nepozorovaně, utužují.

Problémy, na které se autorka zaměřuje:
Jen namátkou, protože mnohé jsou jemně skryty v textu a každému do oka padnou ty, se kterými cítí osobní zkušenost, ale nade vše mi trochu vystoupily věci velmi zajímavé: Sex je otiskem naší duše, naší minulosti, našeho prožívání i důvěry ve svět jako takový.
Nedůvěřivý člověk si nikdy sex neužije tak, aby se v něm uvolnil bez potřeby něco/někoho kontrolovat. Na své si tu přijdou ženy i muži, přesto jsou v knize více vyhraněné ženské principy pro lepší pochopení celé situace, protože ženy jsou v sexu vždy ty zranitelnější.

Ale není to jen o vážných problémech, ale i o chvílích, kdy se sex stane nudou, šedí a smutkem. Ne, skutečně není třeba měnit partnera. A i toho, na kterého jste nyní možná rozezlena a zklamána, můžete znovu začít milovat, když se do toho společně pustíte.

Velmi jemný, účinný a celistvý návod na obnovení partnerských vztahů, ale také obnovení vztahu k sobě samým. Tam totiž všechno začíná.

O AUTORCE:
Eva-Maria Zurhorst je nejznámější německá vztahová poradkyně a autorka řady bestsellerů. Svou původní profesi novinářky vykonávala například v Jihoafrické republice a Egyptě. Později se jako komunikační poradkyně přesunula do sféry ekonomiky. Po absolvování dodatečného psychoterapeutického výcviku dnes se svým mužem Wolframem působí jako vztahový kouč a kouč pro rozvoj kariéry. Její knihy byly přeloženy do 17 jazyků.


Eva Maria Zurhorst, SOULSEX - Objevte znovu kouzlo fyzické lásky
Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, 2019
Úvodní foto, prodej: 
www.synergiepublishing.com

Foto: archiv autora18.01.2020 - Renata Petříčková