Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Martina Holcová: Lesní myslÚvodník: Jak prohloubit léčivé účinky lesa a jednoduché tipy a cvičení pro zdraví. Těla i ducha. Tak to je podtitul této zajímavé knihy, kterou lze přeložit asi jako do českého prostředí vnesený výtečný finský koncept duševního hygge. A učení se spolupráci ducha a přírody.

Článek: Ono se to možná nezdá, ale příroda nám chybí rozhodně víc než nové oblečení, lepší práce nebo cokoliv, co užíváme mezi čtyřmi stěnami. Nad touto knihou se znovu zamyslíme nad tím, že člověk je stále tvor, který z přírody pochází, i přes všechnu důmyslnou fyzickou i psychickou domestikaci.
Možná jsme vycvičení k životu bez přírody.
Ale tělo i duše to ještě neví.

"Podle odborníků na výzkum lidského možku se poslední velké strukturální změny v tomto orgánu odehrály naposledy před deseti tisíci lety. Nejhlubší vrstvy našeho mozku reagují na okolí a jeho vnější podněty z velké části stejně jako v době kamenné. Je prokázáno, že automatické emocionální reakce vyvovalné přírodním prostředím vznikají i za 0,2 vteřiny. Lidský mozek je na pozorování přírodního prostředí zvyklý a adaptovaný. I v dnešní době se člověku, který se pohybuje v přírodě, automaticky aktivuje ostražitost a vědomí existence za pomoci genů a návyků, jež se utvářely tisíce let. Také pocit, že je vše v pořádku, potvrzuje mozek snáze v přírodě než v zastavěném městském prostředí. Lidé žijí ve městech poměrně krátkou dobu. Městské prostředí je pro lidskou fyziologii a automatické životní funkce  prozatím cizejěí než prostředí přírodní. To je prokazatelně mnoha způsoby spojeno s fyzickým i psychickým prospěchem člověka."

Autorka uvádí i zdroje, ze kterých čerpala, to jen pro úplnost.
Ale pro mne toto byla stránka 35, která mne přesvědčila, že v lese mi je dobře ne náhodou. A že budu  číst dál.
Našla jsem zalíbení v některých cvičeních.
Našla jsem si tu chvilku na přírodu...
A své otázky si nechávám pro procházky. Ostatně jít s čistou hlavou přírodou se taky musí člověk naučit, nevěřili byste, kolik myšlenek a rozhovorů mi najednou začínalo běhat hlavou.
A čtení jako takové je miloučké, hezké, jemné - a oceňuji i jedinečnou snahu autorky přinést kousek této moudrosti (i jejích zkušeností) do českého prostředí.


Holcová Martina, Lesní mysl
nakladatelství Eminent, 2021
Foto obálky: archiv autora

25.09.2021 - Renata Petříčková