Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Alkohol, to je téma!Úvodník: Možná se budeš o svátcích trochu nudit... Tak co místo koukání na televizi napsat mikropovídku (v délce do 1800 znaků) na téma ALKOHOL a zúčastnit literární soutěže Chomutovský kalamář 2022? Anebo prostě opraš něco, co už napsané máš, a pošli to do kategorie "poezie" či "próza".

Článek: Středisko volného času Domeček Chomutov ve spolupráci s redakcí okresního týdeníku Nástup, Chomutovskou knihovnou a statutárním městem Chomutov vyhlašují jubilejní 20. ročník literární soutěže


CHOMUTOVSKÝ KALAMÁŘ 2022PODMÍNKY: literární soutěž je určena pro všechny autory od 13 let

 
  1. PRÓZA – autor může přihlásit 1 povídku na volné téma v rozsahu do 3 normostran (1 normostrana obsahuje 1800 znaků)
 
  1. POEZIE –autor může přihlásit jednu báseň na volné téma
 
  1. MIKROPOVÍDKA na téma ALKOHOL – autor může přihlásit 1 povídku v rozsahu do 1 normostrany (1 normostrana obsahuje 1800 znaků)

* Prózu a poezii rozdělujeme do 2 věkových kategorií (13–19 let a 20–x let), v kategorii mikropovídka posuzujeme všechny došlé práce společně.

* Do soutěže přihlašujte pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co dojde ke zveřejnění výsledků soutěže a vítězných prací.

* Práce přijímáme, pouze pokud jsou psané na počítači nebo na stroji, ručně psané z hodnocení vyloučíme. Práce nesmí překročit povolený rozsah.

* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd., které si sám libovolně zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky, kam kromě osobních údajů uvede název děl a své heslo.

* Každá práce musí být odeslána či osobně předána v 6 vyhotoveních společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:

Středisko volného času Domeček Chomutov
CVK - k rukám: Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03

Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik, tel. 731 610 570, reditel@domecek-chomutov.cz

* Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022.

Výsledky vyhodnotíme na slavnostním vyhlášení 27. května 2022 v 17:00 v některém ze sálů Chomutovské knihovny. Pouze účast na tomto setkání vám garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na https://www.domecek-chomutov.cz v sekci soutěže, dále na facebookových stránkách Domeček Chomutov či facebookových stránkách Chomutovský Kalamář a nakonec taktéž v týdeníku Nástup.
 

21.12.2021 - redakce