Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Nic jako mořeÚvodník:

Článek:
Nic jako moře pevně neobjímá,
nic není jako moře nespoutané.
Široká modrá plocha před očima
vlní se, vzpouzí – nad ní slunce plane.

 Nic jako moře teskně nezapěje,
nic není hlubší – nic tak rozbouřené.
Moře tká víru z pěny beznaděje.
Lenoší – pak ho vichr popožene.

 Nic jako moře smysly neošálí.
Nic jako moře mysl nepoblouzní.
Na písek drolí nejstrmější skály,
na písek, který s jeho řevem souzní.

 Nic jako moře bolest neutiší:
Moře je kněz, jenž vinné vyzpovídá.
Nic nezná tolik utopených říší.
Kdesi v něm bloudí sama Atlantida.

 Poklady světa právě moře střeží:
Tajemné, temné, opředené kouzly.
Každým dnem chce se vydat na pobřeží.
Do moře z nebe mnohé hvězdy sklouzly.

 Moře je kruté – přitom nikdy marné:
Životodárné – z něho všechno vzniká.
V moři spí čas – zatímco svět dál stárne.
Moře zná žal – i slasti hédonika.

 Nic jako moře rány nezahojí.
Nic jako moře rozum nerozdrásá.
V moři je mír – i připravenost k boji.
V moři dlí děs – i nedozírná krása.

 Co z moře vzešlo – do něho se vrací.
V moři je otisk všeho, co se dálo.
Přiznám se ke své mořské fascinaci:
V moři lze nalézt Boha: Natrvalo.


Audiobáseň: http://www.muamarek.cz/files/mp3/nic-jako-more....mp3
Související reportáž: http://www.suvicka.cz/?p=58210

Zdroj foto: fixabay.com, foto dole: vlastní
 
 11.10.2022 - Marek Řezanka