Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Tu Fu: Kam spěchají ty květyÚvodník: „A nač vlastně kvetou v této době, komu pro radost, když kolem nás smrt a stesk a děti hladovějící,“ charakterizovala bych svými slovy pocity starého čínského básníka Tu Fu (712-770) působícího v období mocné dynastie Tchang.

Článek:

Lehkovážná marnivost prvních básní, které Tu Fu napsal v bezstarostném veršování (po boku s dalším čínským básníkem Li Poem), přechází do vážné skepse a období básníkovy trpkosti. Tu Fu nás vede od mladistvé nerozvážnosti přes občanskou válku a životní kalamity až ke stařecké moudrosti. Sbírka nám líčí veškerenstvo pocitů člověka, jenž prožívá strach, bolest a především stále touží. Po míru, lásce a také uznání. A snad proto se obrací k přírodě, která ztělesňuje krásu a klid, ale i netečnost k lidskému trápení.

Přestože Tu Fu kritizuje a je nespokojen, zároveň jako by byl smířen s osudem, odevzdaně pokračuje v tom, co začal. Základy přísné východoasijské výchovy, vedení k úctě a poslušnosti, v Tu Fuovi bojuje s potřebou spravedlnosti a rebelstvím.

„Muž musí kráčet s pevnou vůlí dále

a nedbat na to, co už přetrpěl.“

Vynikající překlad Jana Vladislava podtrhuje hloubku textů, které jsou minulé stejně jako současné. Básně jsou proto srozumitelné každému současnému Evropanovi. Osudy lidí jako by se opakovaly tisíce let. Tragédie opakujících se lidských osudů, kontrastní bída a hlad obyčejného lidu oproti bezstarostnému hýření a bohatým hostinám císařského dvora.

„Přepych a bída na jediném kroku!“

Tu Fu nám líčí lyrickou krásu jarní přírody oproti vraždění za získání titěrného kousku půdy, posunutí hranic. Tyto kontrasty v jeho podání jsou harmonické nostalgie, bezbranný pláč nad lidským utrpením, marastem světa. Tu Fuova vnitřní touha po klidu je snem, kritikou i inspirujícím motivem.

„Kéž by už práskl stařík HROM svým bičem

a prudký liják omyl celou zem!“

Tu Fuovy básně jsou pravdivé a živé. Jsou velmi rytmické a proto se velice dobře čtou i úplnému laikovi. Že se každý řádek nerýmuje, dodává básním svěží lehkost. Touha, která prosakuje celým básníkovým dílem se stává nám bližší, hmatatelnější.

Sbírka "Kam spěchají ty květy" obsahuje na 70 stranách přes třicet Tu Fuových básní, celkem jich však Tu Fu napsal 1500. Knihu si můžete objednat na adrese: Nakladatelství Paseka, obchodní oddělení, Chopinova, 120 00 Praha 2, e-mail: paseka@paseka.cz, za cenu 99,--Kč.
14.03.2005 - Renata Šindelářová