Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Květa Legátová: Posedlá a jiné hryÚvodník: Jak z názvu knihy vyplývá, obsahuje několik her. Překvapivá různorodost jednotlivých témat ladí tónem, jímž na struny srdcí shodně hraje hluboká životní moudrost. Autorčin vytříbený styl nám dává prostor pro naše myšlenky, ačkoliv nás zároveň vede k poznání lidskosti. Lidskosti inspirující i kruté. Sledujeme osudy hrdinů, kteří něčím výjimečným vynikají a i proto často prožívají rozpolcené životy.

Článek: VLADIMÍR: Válečný příběh dvou lidí začíná ve vlaku, kde v kupé s Čechy jede také jeden nacista. Pointa příběhu se nečekaně rozvine, když vlak zastaví. Autorka vykresluje na paletě války jemnost lidských citů.

MILÁ PANÍ UČITELKO: Tak chuligán nadepisuje dopis své bývalé učitelce. Nejedná se o typickou hru, je složena ze dvou prolínajících se forem, které ač si vzájemně konkurují, zapadají do sebe jako dílky stavebnice. Hrubá povaha počátečních řádků skrývá vnitřní jemnocit. Mladý chuligán ulpěl v otupělosti socialismu, žije jednotvárný, znuděný život dělníka.

POSEDLÁ: Děj autorka tentokrát zasadila do dávných časů. Čerstvě provdaný pár knížete a kněžny řeší své novomanželské spory. Kněžnina neobyčejná inteligence v kombinaci s odvahou (pro ženu tak nezvyklou) budí v manželovi rozpaky i nechuť.

VĚDMA OD BÍLÉ SKÁLY: Náboženský příběh o pokrytectví, strachu a pravé víře. Je víc pobožný ten, kdo chodí pravidelně do kostela, nebo kdo stojí mimo společnost, ale ctí přikázání? Tento propastný rozdíl nevnímají všichni stejně.

LEGENDA O CTNOSTNÉ DOBROMILE: Pohádkově strašidelné téma o hříšných duších, jež jednoho dne projdou krutým očistcem, aby poznali peklo nebo ráj. Záleží jen na nich, na kolik se budou kát, kolik lásky dají sami sobě, kolik jí dají druhým.

PRVNÍ AUDIENCE: Princ, jemuž právě zemřel otec, se stává králem. Rádce udílí nastávajícímu vládci příkazy a doporučení, jak správně vládnout. Nutí mu roli, kterou hrál i princův otec, ale princ nesouhlasí, chce změnu. Dva protihráči spolu bojují vyrovnaný slovní souboj. Bude princ skutečně vládnout, nebo se stane jen loutkou vlastnící korunovační klenoty?

HVĚZDNÁ POSELSTVÍ: Dialog hvězdáře a lékaře. Byli nepřáteli, ale nyní poznávají, že mají cosi společného: moudrost. Z rozhovoru, který spolu vedou, sálá mnoho poučení. Např. „Své skutky kladem na dvě vahadla, v nichž zrcadlíme. Jazýček vah se neustále chvěje. Ramena vah jsou málokdy v rovnováze. - Svůj vesmírný obraz kreslíme vlastní rukou. Všechno je v naší moci.“

NOC S BYSTROZRAKÝM: Noční povzdychnutí. Leckdy bezhlavě a jindy uváženě se řítíme do nebezpečenství a naše hrdinství zároveň naplňuje náš strach. Nevíme, co se stane zítra, ale právě proto bychom si měli každičký okamžik užít s chutí a radostí.

Knihu si můžete objednat na adrese: Nakladatelství Paseka, obchodní oddělení, Chopinova 4, 120 00 Praha 2, e-mail: paseka@paseka.cz,
webové stránky nakladatelství najdete na www.paseka.cz.

12.04.2005 - Renata Šindelářová