Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Mel Gibson - pronásledován !Úvodník: Komplot? Jeho film o životě Krista mu vytvořil nepřátele, kteří slídí v jeho soukromém životě.
/ Řím /Stéphane Penouel(překlad Milan Ciler), článek převzatý z časopisu Le matin Vivre, otištěný 20.1.2003
Mel Gibson ( 47 let ), který natáčí v Římě film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše Krista, "The Passion - Vášeň", se cítí být obětí spiknutí.

Článek: "Vím, že určité osoby narychlo angažované v tzv. veřejném zájmu jsou pověřeny vyšetřováním mého soukromého života, aby mne zdiskreditovaly. Jakmile jsem se ocitl v Itálii, začali zkoumat mé bankovní účty, prověřovat charitativní organizaci, jíž pomáhám, provádět nátlak na mé blízké a taktéž na mé obchodní společníky." Herec - režisér prohlásil, že se cítí ohrožen: "Má filmová adaptace mi vytvořila mnoho nepřátel. Filmy o Ježíšově životě natočené až do současnosti nejsou příliš realistické a podobají se spíše bajkám, než skutečnému popisu jeho hrozné vraždy. Měl jsem představu ukázat historii jeho nedobrého konce viděnou jakoby okulárem dalekohledu, aniž bych vzbuzoval falešné a laciné dojetí. Můj film by měl ilustrovat hloubku a brutalitu Kristovy oběti i bolestivost mučení, které mu způsobili." Ženatý už 23 let s manželkou Robyn, otec sedmi dětí, nesnese, aby se otírali o jeho rodinu : "Odvážili se dokonce očerňovat a kompromitovat i mého osmdesátipětiletého otce. Já jsem muž v aktivním věku a imunní, dovedu se bránit, ale když začínají obtěžovat i tak starého člověka, to mění celou hru.

"Můj Ježíš je lidský"

Podle Gibsona jeho film "by mohl urážet některé osoby židovského vyznání. Ale to vůbec není můj záměr. Chci vyprávět pravdivý příběh a znovu odhalit pohled na skutečné kořeny křesťanské víry." Pokud jde o názor katolické církve, Gibson, poctivě plnící své náboženské povinnosti, nemá strach, že by ve Vatikánu narazil se svou filmovou verzí : "Nepředstírán, že vím víc, než v současnosti oficiálně deklaruje církev. Zdůrazňuji pouze, že můj Ježíš je božský, ale také velmi lidský.

11.03.2003 - Milan Ciler