Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Obřízka – rituál, nutnost nebo zrůdnost? 1. částÚvodník: Obřízkou se rozumí odstranění předkožky – slizničně kožní řasy překrývající žalud. Po kvalitní obřízce zůstává celý žalud včetně jeho lemu trvale odkrytý.

Článek:

Předkožka se pravděpodobně vytvořila jako ochrana citlivého žaludu, který v dávných dobách, kdy se člověk pohyboval bez oděvu, byl vystaven větší možnosti poranění. V současné době, kdy tato nebezpečí pominula, ztrácí její přítomnost smysl. Sexualita moderního člověka se odlišuje od pudových praktik pračlověka, velmi podobných savcům. Člověk dnes nehledá v pohlavním styku pouze rozmnožovací potřebu, ale hlavně co nejkvalitnější sexuální uspokojení, které souvisí také s délkou milostného aktu. U zvířat provádějících pohlavní spojení nezřídka v ohrožení svými přirozenými nepřáteli, je třeba, aby celá záležitost proběhla co možná nejrychleji. Takovéto rychlovce nejlépe odpovídá schovaný žalud, který citlivěji reaguje a nebývá tak zranitelný.
Vzhledem k těmto skutečnostem se nelze divit vysokému procentu mužů řešících problém předčasné ejakulace (v říši zvířat spíše výhoda), jako poruchu. Člověk si přece chce svůj sex vychutnat co nejdéle, i vzhledem k příjemné potřebě sladit svůj orgasmus s orgasmem partnerky. Delšímu pohlavnímu aktu s lépe kontrolovatelným příchodem orgasmu přitom brání hlavně přílišná citlivost žaludu. Tu lze vyřešit právě obřízkou. V těchto souvislostech se dá předkožka přirovnat k slepému střevu, které se stává atavismem a v současné době nepotřebné. Otázka zní, zda radikálně odstranit slepé střevo i předkožku, nebo vyčkat postupné evoluce, která to možná vyřeší sama.
Běžná záležitost?
Na celém světě se obřízce podrobuje asi čtvrtina všech mužů. Podíl se v jednotlivých zemích velice liší. V Americe se nechá obřezat (z převážně preventivně ze zdravotních důvodů) více jak 85 % mužů, asi 20 % v Anglii a ještě více v Kanadě, na Novém Zélandě a v Austrálii. Obřízka se zcela normálně objevuje v Africe a z náboženských důvodů u židovských a muslimských chlapců. Prakticky jen v jihoevropských zemích, v Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie se obřízka neprovádí.

Další díl seriálu: (klikni)06.06.2005 - Jindřiška Kodíčková