Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Rozčtvrcené kusy toho mrtvého divu ..Úvodník: „ Rozčtvrcené kusy toho mrtvého divu budou brzy rozeslány do všech končin říše pro výstrahu zrádcům, až se nakonec úplně rozplynou v povětří, nepotřebujíce pohřeb ani hrobku, jako by jeho ohnivý duch vůbec nikdy tělo neměl.“

Článek: Krvavé pole shrewsburské

Napsala: Edith Pargeterová
Vydalo: nakladatelství PASEKA v roce 2004


Příběh nás přivádí na samý konec 14. století, kdy se Jindřich Bolingbroke z rodu Lancasterů vrací z vyhnanství a ujímá se královské koruny jako Jindřich IV. Pomáhají mu věrní přátelé. Cesta k trůnu je však pošpiněna nejasnostmi okolo sesazení a později i smrti předchozího panovníka Richarda II. Díky tomu se brzy začne postavení krále kymácet.
Sever a západ Anglie ohrožují výpady skotských a velšských bojovníků, kteří se se stávající situací nehodlají smířit. Do jejich čela se staví nespokojený odbojný kníže Owen Glendower, jemuž se nedostalo vyslyšení.
Král má stále větší spory i se svým, kdysi přítelem, druhem Hotspurem. Zatím se stal poručníkem jeho nezletilého syna, prince velšského. Ten, přestože ještě dítě, byl vtažen do sporu mezi svým otcem a Richardem II.. Strávil u něho v zajetí jako rukojmí dlouhý čas, získal si jeho lásku, zatímco vlastního otce moc neznal.
Malý Jindřich najednou zaujímá místo následníka trůnu a musí se bez ohledu na bouřlivé city, které umně skrývá, učit chovat jako budoucí panovník.
Průběžné spory nastolí nedůvěru, strach o moc i o život a kdysi přátelé se roku 1403 setkají v krvavé bitvě, kde proti milovanému Hotspurovi musí stát mladičký princ waleský, ale i Jindřich IV.

Na pozadí skutečné historické události autorka popisuje osudy reálných i vymyšlených postav. Zvláště odbojné podzemí velšských, dnes bychom řekli, nacionalistů, přibližuje životní reálie té doby. Vzklíčená, ale nenaplněná láska mladé vdovy k čestnému Hotspurovi se táhne jako spojnice mezi skutečnými a vymyšlenými osudy. Psychologický nádech má vylíčení komplikovaného vztahu mezi jednotlivými osobami. Zmítají se mezi láskou a nenávistí, povinností a ctí, věrností a danému slovu šlechtice, mezi tak značně protichůdnými jevy, že je nad síly jedince dostát slovu a obstát se ctí. Příběh končí ztracenými iluzemi i životy, pohřbem statečných padlých. Ale pověsti neutichají.

Autorka s velkou odbornou erudicí čtivým způsobem popsala krátké období vleklých bojů o celistvost anglické koruny. Moc chutná nejen opojně, ale i hořce, což okusil i pro někoho samozvaný král Jindřich IV. Osobní štěstí vydal ve prospěch státu, ale ostatní to viděli jinak, jako uzurpaci moci.
Nejsme přehlceni historickými fakty, psychologické modelaci autorka ponechala dost velký prostor. Živě, možná i na úkor děje, popisuje zákonitosti středověkých bitev.

Jediným problémem českého čtenáře, ne příliš seznámeného s anglickou historií, se může stát určitá neorientace ve jménech zúčastněných. Hlavní postava, šlechtic Jindřich vystupuje ještě pod jménem Percy, Jindřich z Northumberlandu nebo pod známou přezdívkou „ Hotspur“, což může trochu mást. K tomu ještě přidejme Krále Jindřicha, malého prince Jindřicha, další příbuzné Hotspurovi a problém je na světě. V průběhu četby si na anglická jména zvykneme.
Román se více zaměřuje na popis historické události, bitev, přináší fakta ze středověkých reálií, méně pak na příběh milostný. Autorka ho ponechává jako platonický, nenaplněný, ale o to opravdovější. Zajímavě rozebírá citové vztahy v královské rodině. Popis přátelství až za hrob postupně se měnící v nenávist prostupuje celým příběhem.

Edith Pageretová ( 1913 – 1995)
Napsala mnoho převážně historických románů, nejvýrazněji se prosadila trilogií Nebeský strom, Zelená ratolest a Šarlatové zrnko. Proslavila se také dvacetidílnou řadou detektivních příběhů, které se odehrály na anglicko- velšském pomezí, v lůně shrewsburského benediktinského kláštera. Tajemné případy řeší v roli detektiva bratr Cadfael.


22.06.2005 - Jindřiška Kodíčková