Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Tragédie v AsiiÚvodník: Dějiny vietnamské války - Tragédie v Asii
Autor: Marc Frey (1998)
Přeložil: Václav Maidl (2003)
Vydalo: nakladatelství Paseka (2003)

Článek:

Marc Frey (nar. 1963) vědecký pracovník Severoamerického programu v Bonnu zpracovává jako hlavní témata soudobé americké dějiny a dějiny dekolonizace v jihovýchodní Asii.

Podtitulek knihy Tragédie v Asii a konec amerického snu velmi přesně vystihuje obsah knihy, ale i historický odkaz dějin.
V předmluvě mne zpočátku zarazilo, autorova poznámka, že odpovědi na otázky, jež si v knize pokládá, čerpá především z americké perspektivy. Mé obavy se ukázaly liché. Autor zpracoval historické prameny nezaujatě a velmi objektivně.

Paradoxem, jak se to Spojeným státům v boji za „demokracii“ stává, je 2. září 1945. Tehdy za přítomnosti přehlídkových amerických vojenských jednotek vietnamský nacionalista a komunista Ho Či Min vyhlásil nezávislost své země na francouzském koloniálním panství. Použil k tomu slova jednoho z Otců amerického národa Thomase Jeffersona: „Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni. Stvořitel nám dal jistá nezadatelná práva. Právo na život, právo na svobodu a právo na blahobyt.“ Z pohledu činů budoucích se tyto velké myšlenky stávají trapnou říkankou. Na pět měsíců se dokonce staly USA oficiálním partnerem Vietnamu. Pak se karta obrátila. Francouzká kolonizace přestala americké politice vadit a vynořilo se ohrožení světové demokracie – vietnamský komunismus. Tato lež eskaluje celou knihou stejně jako americká přítomnost ve Vietnamu.
Kniha se nezabývá pouze americko-vietnamským konfliktem. Seznamuje nás i s poválečným uspořádáním Vietnamu z pohledu francouzské kolonizační armády, s důvody vzniku severovietnamského odporu a mnoha dalšími zajímavostmi, které nám pomohou získat ucelený obraz problematiky celé oblasti.

Pro laického čtenáře literatury faktu, jenž vládne pouze všeobecnými znalostmi dané problematiky se stává kniha něco jako pramenem poznání. Například překvapivým odhalením je, že američané chtěli proti Ho Či Minovu vojsku použít atomovou bombu ještě v době francouzské koloniální války. Objevil se také dostatek důkazů, že všichni američtí prezidenti vládnoucí během konfliktu ve Vietnamu podávali jak Kongresu, tak americkému lidu zkreslené informace zásadního významu.
Kniha jen prohloubila mé názorové poznání o dvojaké politice USA, jež nemá nic společného s bojem za svobodu a demokracii. Stejně ubohou záminku použili i při promyšleném vyhlazování obyvatelstva severního Vietnamu, o čemž kniha podává důkazy. Záminkou bylo komunistické nebezpečí zaostalé země, které ohrožovalo Spojené státy a celý svět. Porovnáme-li odvrácenou stranu americké historie se současnou politiku, podaří se vám najít mnoho styčných bodů. Sám autor uvádí, že příčiny amerického neúspěchu ve Vietnamu mají mnoho společného s hodnocením příčin amerických omylů při plnění dnešní role jediné supervelmoci.

Na závěr mi nezbývá, než vám doporučit knihu jako velmi zajímavou a čtivě napsanou, ne-li ke koupi, určitě k přečtení.

Zdroj fotografie: www.paseka.cz28.06.2005 - Radek Dolanský