Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Kam kráčíš, románe?Úvodník: Český rodák, současně světoznámý a úspěšný spisovatel, Milan Kundera zkoumá otázku románu v dnešní době a to ve dvou souborně vydaných esejích. První, Zneuznávané dědictví Cervantesovo, se stal i první částí knihy Umění románu a druhý esej, Jeruzalemský projev: román a Evropa, jeho závěrečnou částí.

Článek: Vedle románové tvorby se Kundera pravidelně věnuje esejům. Tyto dva pak, zaměřené k tématu románu, jeho úloze v literatuře, ale i v lidské historii vůbec, jsou též Kunderovým bezprostředním svědectví o románu, jenž se stal součástí jeho života.

Román, ačkoliv tomu na první pohled nic nenasvědčuje, patří mezi nejvýše postavené literární útvary. Esej převzal jeho pomyslné žezlo a kraluje tětmto rozličným útvarům. Leč není román, ne-li silnějším, pak alespoň stejně silným konkurentem na tento post?

Neustále se vnucuje otázka: co to vlastně román je? Respektive: co je to novodobý román? Neboť cestu, již urazil za ta dlouhá staletí nepochybně poznamenala původní tvář Románu. Pomohla mu vyrůst a vyvinout, ale i spadnout a zdeformovat se. Podobně jako historie člověka mění se i historie románu, tedy literatury.

Kundera tak z části erudovaným bystrozrakem, z části osobitým důvtipem a nemalou částí vlastní zkušenosti nazírá cestu románu. Kudy bude kráčet dál?


Zdroj obrázku: http://www.volny.cz/ atlantis/

17.08.2005 - David Šeterle