Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Historie vánočního stromkuÚvodník: Jakub Arbes ve svém dílku „Tonnebóóóm“ (nesprávně napsané německé slovo der Tannebaum – jedle) popisuje ústy herce, režiséra a divadelního ředitele Johanna Karla Liebicha * historii vánočního stromku, kdy nejstarší zmínku o něm, uvedenou v jednom štrasburském rukopise, datuje již do roku 1605.

Článek:

 

Sám velký J. W. Goethe spatřil stromek poprvé v Lipsku roku 1767. Zvyk se šířil opravdu velmi pomalu. Kupříkladu v roce 1809 obyvatelé Drážďan nenašli na jinak bohatém vánočním trhu jediný stromek, a tudíž ani v Čechách v té době nepatřil k symbolům Štědrého dne.

A právě J. K. Liebich si na rozdíl od jiných strojil každoročně jedličku. Když tuto neobvyklost ukázal ve svém libeňském letohrádku Na ztracené vartě společnosti pozvané šlechty a pražských divadelníků, jejich srdce zaplesala a již následující rok zhruba sto Pražanů ozdobilo 24. prosince stromek. Postupně, s lety, se přidávaly další domácnosti, až se tento zvyk stal také českou tradicí.


· Johann Karl Liebich žil v letech 1773-1816. Od roku 1796 působil v pražském Stavovském divadle.

Zdroj fotografie: photo.czechtourism.com

21.12.2005 - Martina Bittnerová