Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Skryté tvářeÚvodník: V pořadí páté spisy "Skryté tváře" Zdeňka Rotrekla se skládají z jeho literárně historické a esejistické tvorby.

Článek: První část knihy (Skrytá tvář české literatury nejenom krásné) se dotýká členů starší literární generace a přináší jejich velice podrobný, biografický popis. Jako čtenář tak dostávám možnost, nahlédnout do konkrétního spisovatele přímo, poznat jej, vidět jeho dětství, dospívání, korespondenci, názory, prostředí, v němž psal - a jeho dílo se pak stává bližším, jasnějším, jednotlivá slova dostávají nový význam daleko více odpovídající zamýšlenému. Jednoduše, rozdíl mezi zamýšleným slovem autora a čteným slovem čtenáře se stírá.

V biografických kapitolách jsem nalezl ku příkladu: Ivana Blatného, Jana Čepa, Bohuslava Reyneka, Zdeňka Řezníkčka, Jana Zahradníčka či Františka Halase.

Druhá část (Fenomény barokní i jiné) shromažďuje některé eseje z období 1975 až 2005. Tématicky se pohybují v okruhu české literatury, a to především jejího vývoje a stavu v druhé polovině 20. století. Úvahy o prostředí, v němž se spisovatel ocitl, a jeho vlivu na psaní již nejsou tak aktuální a tísnivé jako tehdy, avšak nová generace všechny tyto pocity svých rodičů převzala a nasála je do sebe. Což opět, bavíme-li se o vývoji dnešní literatury, má skrytý, ale zásadní vliv.

Rotreklovy bohaté zkušenosti, prozíravý zrak a chuť do další tvorby (a do vytvoření podmínek pro jednotný český, nejen literární život) z úvah čiší a naplňují knihu nadějí a poznáním.


Zdroj obrázku: http://www.volny.cz/atlantis/

30.12.2005 - David Šeterle