Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Svítání na západěÚvodník: Autor: Edith Pargeterová
Žánr: historický román
Vydalo: nakladatelství Paseka
Autorka Edith Pargeterová (1913 -1995) je autorkou několika desítek převážně historických, ale i detektivních románů. Detektivní tvorbu psala pod pseudonymem Ellis Petersová.

Článek:
Pokud sáhnete po této knize, dostane se vám do rukou čtivě zpracovaný historický román, jenž je první částí tetralogie. Příběh, který nám vypráví Samson, syn dvorní dámy velšské knížecí rodiny. Autorka vychází z historicky podložených faktů první poloviny 13. století, odehrávajících se ve Wallesu. V těchto letech dochází stále častěji k rozmíškám mezi syny knížete Lewellyna o nástupnictví a moc. Griffith je však nevlastním synem a proto se podle tehdejšího anglického práva, v jehož područí se Walles nachází, stává knížetem druhorozený syn David, synovec anglického krále Jindřicha. Spory se vyostřují po smrti knížete Lewellyna. David uvězní svého bratra a odebere mu část majetků. Manželka pana Grifitta se spojí s anglickým králem Jindřichem a společně se spřízněnými knížaty zradí velšské hodnoty. Mezitím se odehrává příběh tehdy malého Samsona a dětí pana Grifitta, kteří na dvoře vyrůstají společně jako sourozenci a po několikaletém odloučení, kdy byl dán Samson na studia do kláštera, se jejich osudy začínají zajímavě prolínat.David, kníže velšský, se stále snaží uskutečnit sen svého otce a nyní i svůj, spojit celý Walles pod jednoho knížete. Je zrazen poražen a zesměšněn, ale vyrůstá mu nástupce z těch nejméně očekávaných... Tento historický román vás zaujme barvitým líčením dobového prostředí, lidskými osudy a zvyky tehdejších národů. Autorka do příběhu velmi umně dosazuje vedle historických postav i postavy fiktivní, jež prožívají osudy plné cti, lásky a hrdosti, věrnosti a zrady. Děj rozvíjený skrze vyprávěče Samsona vás pohltí a nutí vás s nedočkavostí číst stránku za stránkou. V knize se nenachází jediná, u níž by se čtenář začal nudit. Snad jen z počátku vám dá mírně „zabrat“ než se prokoušete spletitými rodinnými vztahy a pro nás nezvyklými velšskými jmény.
Pro čtenáře tohoto žánru mohu jedině doporučit. S nedočkavostí budete čekat na pokračování.

Zdroj fotografie:
www.paseka.cz


11.01.2006 - Radek Dolanský