Tisk článku ze serveru Rozhledna - Webmagazin.cz - Měl surrealismus v krviÚvodník: Nakladatelství Alpress vydalo sérii bohatě ilustrovaných knih o dílech světoznámých malířů. S neskrývaným potěšením jsem si přečetl svazek věnovaný Salvadoru Dalímu, a to nejen v očekávání delikátních historek, které se k této pozoruhodné a v mnohém kontroverzní postavě světového malířství váží.

Článek:

Čtenáře si kniha získá hlavně tím, že se ani v nejmenším nejedná o soubor suchopárných životopisných dat. Samotný text je spíše osvěžujícím doplňkem, rozhodující jsou desítky reprodukcí vybraných Dalího obrazů; ty jsou časově seřazeny a mají za úkol dokládat Dalího umělecký vývoj. Kdo si v knihách raději prohlíží obrázky, bude nanejvýš spokojený, může se na vlastní oči seznámit s dílem proslulého malíře, nechat ilustrace působit na své estetické touhy, poměřit ho se svým uměleckým vkusem a nakonec si o všem utvořit vlastní obrázek. Myslím ale, že v případě Salvadora Dalího je na co se dívat.

Od nejútlejšího věku si cíleně budoval pověst člověka výstředního, zkrátka výjimečného, a v jeho případě se nemůžeme divit, že se sám označoval jako „génius“ a „božský“. Tyto pocity vlastní výjimečnosti důsledně vkládal i do pojetí malířské tvorby. V dětství ho sice uchvátil francouzský impresionismus, ale první práce tvořil v duchu tehdy ještě módního kubismu. Osudový zlom však přišel v roce 1926, kdy představil svůj první surrealistický obraz Med je sladší než krev s pověstnou mršinou osla. Od té doby z něho rostl přední reprezentant surrealistické skupiny André Bretona, kam byl přijat v roce 1929. Zajímal se o objevy Sigmunda Freuda v oblasti psychoanalýzy, jež ho ještě více podněcoval k prohloubení svého uměleckého výrazu. Svoji vybičovanou představivost uplatnil i v jiných oborech; podílel na scénářích k Buňuelovým surrealistickým filmům Andaluský pes a Zlatý věk, ale proslavil se také jako designér; navrhoval např. vázanky, parfémy, popelníky a titulní stránky módních časopisů. Předměty denního užívání doslova protahoval vrstvou surrealistického snu.

Dalího obrazy (těch zanechal asi dvě stě, k tomu připočítejme dva tisíce kreseb) to je především svět snů svým chaosem a spojováním zdánlivě nespojitelného, mnohé připomínají bláznivé sousledy představ, které se nám míhají hlavou ve spánku. Sen neumí obkreslovat věrně skutečnost, maluje nám věci křivě a nevázaně; sen se neptá na smysl nebo harmonii; také Dalí libovolně deformuje smyslový svět, takže na jeho slavném obrazu Stálost paměti (1931) můžeme vidět ciferníky změklé jako bramborové placky visící přes okraje krychlové skály, nebo přehozené přes větev pahýlu. Za příznačný považuji mimo jiné obraz Tvář Mae Westové, která může sloužit jako surrealistický byt (1934-35), kde jednotlivé části ženského obličeje zároveň splývají s vybavením blíže neurčeného pokoje následujícím způsobem: rty – pohovka, oči – obrazy v zlatých rámech, nos – malý stolek, bradavice na nose – zlaté hodiny. Celá scenérie přitom zachovává perspektivu jako bychom opravdu nahlíželi do pokoje, ačkoli lidská tvář má spíše vzezření reliéfu.

Dalí si jinak libuje ve vyobrazování gigantických novotvarů – například jeho slony nesoucí se na neobyčejně vysokých tenkých pavoučích nohách (slouží jako motiv na více malbách) můžeme spatřit hned na obalu knihy. Z těchto a dalších výjevů hraje koncert nejsvobodnější fantazie, jakou si lze vysnít, a přitom by tento úchvatný chaos věcí nebyl ničím cenným, kdyby jej nekočíroval ohromný talent ruku v ruce s bohatou obrazností. Přes to všechno mě ale nejvíce zaujal prostý portrét Dalího manželky Galy s odhaleným ňadrem. Po chvíli váhání, jestli to má na svědomí přirozená krása předlohy nebo přirozené mistrovství autora, jsem uznal že nejspíš oboje.

Dalí, jak se zdá, však surrealistické manýry přenesl i do praktického života. Byl opravdu známý svým nevázaným chováním; neváhal přebrat svému příteli básníkovi Paulu Eduardovi jeho ženu Galu, již povýšil na svoji celoživotní inspiraci; nedělal si vrásky z toho, že ho vyloučili z madridské umělecké školy, stejně byl přesvědčen, že tamější profesoři ho nejsou schopni nic nového naučit; když se jeho kolegové ze surrealistické skupiny v době španělské občanské války přikláněli k republikánům, Dalí otevřeně dával najevo sympatie ke generálu Frankovi. Stejně nepokrytě pro změnu obdivoval v letech svého mládí Pabla Picassa, ke stáru však s neskromností sobě vlastní prohlásil, že jediný jeho obraz je lepší než celé Picassovo dílo. Podobných projevů excentrika Dalího bychom našli mnohem více.

Kniha bezesporu poskytne nevšední a skvělé pokochání pro duši, které už nestačí obdivovat zaběhané linky starých klasiků. Jen škoda, že se doprovodný text o životě kontroverzního malíře v naprosté většině zaměřuje na jeho mladší období života. Stálo by za to se dovědět, jaké kousky vyváděl v pozdějších letech, ale k tomu účelu by čtenář měl vyhledat jinou publikaci. Tato knížka si ovšem klade jasný cíl, a ten beze zbytku vyplňuje: podává svědectví o mimořádné osobnosti Dalího skrze jeho obrazy a myslím, že je pro začátek nejlepším vodítkem k vašemu rozhodnutí, zda se o mimořádnou postavu Dalího budete zajímat hlouběji i z jiných pramenů nebo jej naopak nepřipustíte do galerie svých oblíbenců.

Zdroj fotografie: www.alpress.cz19.02.2006 - Aleš Misař